Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Sbírka autora, Postup jednotek 4. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR Plzeňskou třídou na Smíchově, 7. 5. 1945

Smilování nad vlasovci? Přímluvy velitelů českých povstalců nepomohly. Praha: 10. a 11. května 1945

Zástupci povstaleckých velitelství, v jejichž rámci se jednotky 1. ruské divize aktivně angažovaly ve prospěch Pražanů, se po skončení povstání neúspěšně snažili zakročit v jejich prospěch.

I při vědomí postoje velení Rudé armády vůči vlasovcům se velitelství „Bartoš“ – možná i pod dojmem informací o jejich popravách – snažilo bývalým příslušníkům 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR pomoci zdůrazněním jejich pozitivní role během povstání v Praze.


Vlasovci v boji za Prahu_obalka.indd

Povstání v hlavním městě Praze na konci 2. světové války stále provází řada mýtů, manipulací či polopravd, které nám neumožňují v plném rozsahu vnímat a pochopit dramatičnost situace posledních dnů války. To se týká pochopitelně i zásahu tzv. vlasovců ve prospěch povstalé Prahy.

Tato edice je věnována jednomu z nejkontroverznějších, ale také nejdůležitějších témat bezprostředně spjatých s průběhem květnového povstání – vystoupení 1. ruské divize VS KONR. Zásadně rozšiřuje již zveřejněný soubor dokumentů o spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“) s ruskými protistalinskými dobrovoleckými útvary.

Edice byla sestavena z 211 dokumentů, hlášení, záznamů a svodek velitelství „Bartoš“.

Ukázky z publikace publikujeme se svolením autora, historika Pavla Žáčka i nakladatelství Academia.

Knihu je možné zakoupit zde.


Dokument č. 895

1945, 10. května, 23.30 hod. – Praha. Úřední záznam o návštěvě Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ o přímluvě za lehký oddíl dělostřeleckého pluku 1. ruské divize VS KONR

Dne 10. V. 1945 ve 23.30 hod. dostavili se k firmě ke mně zástupci bojovníků z Hlubočep vedeni p. MUC Karlem L a š t o v i č k o u1 a JUC Oldřichem P e c h e m. Prohlásili zde, že oddíl p. mjr. ruského partyzánského oddílu G u b a n o v a velmi statečně pomáhal bránit ohrožené posice na Smíchově a v Hlubočepích[,] a jak obrannými, tak útočnými akcemi přispěli rozhodným způsobem na osvobození těchto částí města. Měli při tom citelné ztráty.

Zástupci bojovníků z Hlubočep prosí, aby mjr. G u b a n o v Andrej se svým oddílem byl považován za našeho spolubojovníka a podporují jeho žádost k p. presidentu čsl. republiky.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/5/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 10. – 14. 5. 1945. Přílohy k seznamu zpráv 2. oddělení z 10. až 14. května 1945, č. l. 1288.

Dokument č. 898

1945, 11. května, 17.55 hod. – Praha. Fonogram 3. oddělení štábu Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ požadující zaslání situačního hlášení o spolupráci s jednotkami 1. ruské divize VS KONR

Vel. Bartoš !!

Fonogram

Podejte kratší[,] ale výstižné hlášení situační o průběhu spolupráce Vašeho úseku s Vlaso[vo]vými oddíly za dobu bojů ve Velké Praze. Hlaste na 3. oddělení štábu Vojen[ského] vel[itelství] Praha, abychom mohli v jejich prospěch pomoci.

Ihned

Převzal: […]2

VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 413/CII/2/79. Spisy 3. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, č. l. 51. Originál strojopisu. Telefonogramy–hlášení, 10. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 899

1945, 11. května, po 17.55 hod. – Praha. Hlášení velitele povstaleckého IV. úseku pplk. pěch. Karla Jahelky o zásahu 1. ruské divize VS KONR v prostoru Praha–Smíchov

Na Váš telefonický rozkaz z dnešního dne – 17.55 hod. podávám toto hlášení:

Spolupráce s oddíly generála Vlasova byla s jednotkami IV. úseku Smíchov tato:

[1./] Dobytí a obsazení kasáren v Motole,

[2./] vyčištění celého Motola, vrchu Cibulky a prostoru [statku] Na Šafránce,

[3./] bojů v prostoru Farkáň a Jinonice.

[Dále] vyčištění zbytků posádky uprchlých z obrněného vozu [vlaku] v Jinonicích mezi Jinonicemi a stodolami v Radlicích,

vyčištění silnice Zlíchov–Chuchle od tří těžkých nepřátelských tanků, které ustoupily ve [ze] směru Žvahov, přičemž oddíly SS obsadily vily na Žvahově. Boj o tyto vily trval dva a půl dne,

vyčištění prostoru Barrandova, Slivence a Hlubočep,

vyčištění smíchovského nádraží,

dobytí skladiště SS vedle zlíchovského lihovaru [v Pasovské ulici],3

dobytí Švehlova Růžového sadu, Kinského zahrady, Seminářské zahrady a stadionu. Zde zvláště se jednalo o akci velkého rozsahu. Pomoc jejich přišla pro náš úsek v nejvyšší čas a myslím, že nepřeháním, když tvrdím, že bez jejich pomoci by byla bývala situace pro náš úsek přímo kritická.

Velitel úseku IV – Smíchov:

pplk. Jahelka

VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 73/CII/1/7. Spisy 3. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, č. l. 51. Originál strojopisu.

Dokument č. 900

1945, 11. května, 22. hod. – Praha. Hlášení velitele povstaleckého VI. úseku pplk. gšt. Viktora Dyka o zásahu jednotek 1. ruské divize VS KONR ve Strašnicích

O zásahu Vlasov[ov]a vojska v úseku VI. prostor Praha [–] Strašnice.

Jednotky Vlaso[vo]vy armády zasáhly dne 7. 5. 1945 kolem 12. hod. [a] provedly koordinovaný útok, jehož výsledkem bylo zdolání nepřátelského odporu v reálném gymnasiu na Lobkovicově nám[ěstí]. Nepřátelský odpor byl likvidován dvěma přískoky. Vyřazeno bylo 360 SS-manů po zuby ozbrojených[,] jakož i tučná kořist na zbraních. Tímto úspěšným zásahem přispěly ve značné míře k udržení našeho obranného postavení.

Velitel VI. úseku

pplk. gšt. Dyk

VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/5/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 10.–14. 5. 1945, č. l. 1306. Originál strojopisu.


1 MUC. Karel Laštovička, pobočník gen. Aloise Bendy, velitele úseku 38. revíru.

2 Nečitelný podpis.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře