Komentáře

Komentáře, úvahy, eseje

Ondřej Neumann: Jak bojovat s ruským vynálezem zkázy

IN MEDIAS RES. Čeští zákonodárci teď mají unikátní možnost snížit DPH pro média klidně až na nulu. Nezávislá média nejsou totiž jen hospodářským odvětvím, ale i důležitým pilířem demokracie a právního státu. Svoboda tisku a pluralita médií jsou pro demokracii zásadní. Bez nich budeme...

Ondřej Neumann: Konec rudého deníku

IN MEDIAS RES. Haló noviny byly pouhou ozvučnou deskou partaje hlásící se k myšlenkám, které stály život desítky milionů lidí po celé zeměkouli. Partaje, která neváhala svůj deník v roce 2009 zneužít ke skrytému financování výměnou za lobbing v zájmu loterijních firem. Partaje, která se historicky vinula...