Vlasovci v boji za Prahu. Nové dokumenty o ruské pomoci pražskému povstání 5. – 9. května 1945

Napsal/a Pavel Žáček 5. května 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

V předloňském roce již sice uplynulo sedmdesát let od konce 2. světové války, nicméně je možné konstatovat, že stále ještě nebyla historickou obcí věnována dostatečná pozornost veškerým klíčovým aspektům této pro Československo zlomové doby. České národní povstání – a zejména pak povstání v Praze – je toho bohužel zářným příkladem.

Situace v zaplňování tzv. bílých míst z května 1945 se překvapivě příliš nezlepšila ani po pádu komunistického režimu.

Na okraji zájmu i nadále zůstávala zejména originální dokumentace Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“), vzniklá v první dekádě května 1945 během vyvrcholení českého odbojového úsilí proti nacistickým okupantům. Činnost a postoje domácího odboje tak byly i nadále do značné míry přehlíženy.

Specifickou pozornost si dále zasluhují fenomén kolaborace s nacistickou okupační mocí, ozbrojená opozice vůči sovětskému válečnému komunismu, či transformace protektorátních složek a jejich vztahy s povstaleckým velením.

Není proto divu, že povstání v hlavním městě Praze jako legitimní a suverénní součást českého národního povstání stále provází řada mýtů, manipulací či polopravd, které nám neumožňují v plném rozsahu vnímat a pochopit dramatičnost situace posledních dnů války. To se týká pochopitelně i zásahu tzv. vlasovců ve prospěch povstalé Prahy.

* * *

Dne 14. listopadu 1944 vznikl na Pražském hradě Komitét pro osvobození národů Ruska (Komitět osvoboždenija narodov Rosiji, KONR), jako ústřední orgán protisovětského hnutí na německé straně v čele s genpor. Andrejem Andrejevičem Vlasovem, který se 28. ledna 1945 stal vrchním velitelem Ozbrojených sil KONR (VS KONR).

Nejlépe vyzbrojenou a vystrojenou součástí ruských dobrovoleckých sil byla 1. pěší divize, dle německé numerace 600. pěší divize (rus.), pod velením plk. (později genmjr.) Sergeje Kuzmiče Buňačenka, která svoji výstavbu ve výcvikovém táboře Münsingen ve Würtembersku dokončila v polovině února 1945.

Po přesunu na východní frontu, neúspěšném nasazení 13. dubna 1945 jižně od Frankfurtu nad Odrou, se divize odpoutala a pod tlakem sovětské ofenzívy ustupovala na jih, až k hranicím Protektorátu Čechy a Morava.

Během svého postupu Lounskem, Kladenskem i Berounskem se ruský dobrovolecký útvar stal důležitým vojensko-politickým faktorem, jehož se německé týlové složky oprávněně obávaly a zástupci českého hnutí odporu se ho naopak snažily získat na svou stranu.

Situace kulminovala 5. května 1945, kdy v obci Suchomasty došlo ve štábu divize k rozhodnutí vystoupit proti Němcům a vyrazit na pomoc povstalcům v Praze.

* * *

Přestože již bylo tažení na Prahu – finální a zjevně nejheroičtější anabáze jednotek Ozbrojených sil KONR z 5. až 9. května 1945 – předmětem určitého odborného zájmu, stále ještě zůstává řada událostí nejasných, překroucených, či dokonce zcela neznámých.

Ani poslední rozsáhlá edice dokumentů ruské provenience nepřinesla příliš informací k událostem v Praze, přestože je známo, že řada aktérů tehdejších událostí byla sovětskými bezpečnostními či vojenskými orgány vyslýchána bezprostředně po 9. květnu 1945.

Nezbývá než se soustředit na využití primárních pramenů až dosud uložených ve fondech českých archivů.


Vlasovci v boji za Prahu_obalka.indd

Povstání v hlavním městě Praze na konci 2. světové války stále provází řada mýtů, manipulací či polopravd, které nám neumožňují v plném rozsahu vnímat a pochopit dramatičnost situace posledních dnů války. To se týká pochopitelně i zásahu tzv. vlasovců ve prospěch povstalé Prahy.

Tato edice je věnována jednomu z nejkontroverznějších, ale také nejdůležitějších témat bezprostředně spjatých s průběhem květnového povstání – vystoupení 1. ruské divize VS KONR. Zásadně rozšiřuje již zveřejněný soubor dokumentů o spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“) s ruskými protistalinskými dobrovoleckými útvary.

Edice byla sestavena z 211 dokumentů, hlášení, záznamů a svodek velitelství „Bartoš“.

Ukázky z publikace publikujeme se svolením autora, historika Pavla Žáčka i nakladatelství Academia.

Knihu je možné zakoupit zde.


5. května 1945

Dne 5. května 1945, po vypuknutí povstání v Praze, se velení 1. ruské divize, sídlící v Suchomastech u Berouna, proti vůli vrchního velitele Ozbrojených sil Výboru pro osvobození Ruska (KONR) genpor. A. A. Vlasova rozhodlo poskytnout pomoc českým povstalcům.

Krátce poté podél Berounky směrem k Radotínu vyrazil samostatný průzkumný oddíl v čele s mjr. Borisem A. Kostěnkem, jehož úkolem bylo zablokovat jednotky zbraní SS postupující na Prahu z výcvikového prostoru SS „Böhmen“.


Dokument č. 4
1945, 5. května, 19.00 hod. – Praha.

Výtah z hlášení kpt. děl. Václava Langkramera, vojenského velitele ilegální organizace „Černý lev“ a předsedy Národního výboru Zemského úřadu v Praze, o nabídce velení 1. ruské divize VS KONR pomoci Praze prostřednictvím okresního úřadu v Berouně
[…]
[tel. č.] 27288 inž. Liška – mjr. Matouš (Mjr. gšt. Havel Matouš, pobočník velitele praporu 1 vládního vojska.)
[…]
kpt. gšt. Langhamer [Langkramer], že […]
15 000 Vlasovců v Berouně[,] co s nima plně vyzbrojeni, co s nima
za 1 h[od.] bude krátkovlnná vysílačka (Podle zprávy o činnosti měla mít ilegální organizace „Černý lev“ v 18 hod. 5. 5. 1945 k dispozici 2 krátkovlnné stanice, které volaly v ruské a anglické řeči o pomoc.)

on je Zemský úřad proti Jiráskovu mostu
Pražák (Gen. III. třídy Karel Pražák (1887–?), velitel Inspektorátu I vládního vojska.) indolentní
Emingera (Gen. I. třídy Jaroslav Eminger (1886–1964), generální inspektor vládního vojska) nemohl
dosáhnouti
[…]

ZDROJ: VÚA–VHA, f. 308, sign. 308-191-2. Telegramy–hlášení 1. praporu vládního vojska v revoluci v květnu 1945. Originál rukopisu.


Dokument č. 9
1945, 5. května, 21.30 hod. – Praha.

Hlášení povstaleckého IV. úseku [„František“] o příjezdu přední hlídky samostatného průzkumného oddílu 1. ruské divize VS KONR do [Malé] Chuchle

Přední hlídka Vlasovců s jedním pancéřem pod vedením poručíka je v Chuchli (první hlídkový vůz samostatného průzkumného oddílu 1. ruské divize VS KONR dorazil na vojenské velitelství v Radotíně již v 20.25 hod.)

Dle jeho hlášení následuje prý dalších 30 vozů (snad 8–9 [tanků]). Ubytování ve Štefanikových kasárnách (dnes Justiční palác na náměstí Kinských, v letech 1940–1945 Albrechtovo náměstí, v Praze na Smíchově), kde se spojí s velitelstvím a podrobí dalším rozkazům.

ZDROJ: VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 31/B/1/4. Válečný deník VVVP „Bartoš“. Originál rukopisu.


Dokument č. 12
1945, 5. května, 22.00 hod. – Praha.

Hlášení št. stržm. Rycheckého z Inspektorátu uniformované policie o příjezdu předvoje samostatného průzkumného oddílu 1. ruské divize VS KONR do Malé Chuchle
[…]
Inspektor unif. pol. Praha (šstrážm. Rychecký) o 22. hod. hlásil, že armáda gen. Vlasova právě dorazila do Chuchle. Má tanky, koně a 2000 mužů. Na příslušná místa hlášeno.
[…]
ZDROJ: VÚA–VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 128/CIV/1/21. Věc: Provedení státního převratu u býv. Generálního velitelství uniformované policie v Praze III., 28. 7. 1945. Originál strojopisu.


Průběh dalších událostí zachycených v dobových dokumentech a vojenských hlášeních přineseme na HlídacíPes.org chronologicky v následujících květnových dnech.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)