Uživatel

Pavel Žáček

Autor je historik. V letech 2008–2010 zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem řady odborných publikací, studií a článků.