Uživatel

Pavel Žáček

Autor je historik. V letech 2008–2010 zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem řady odborných publikací, studií a článků.

Vlasovci v boji za Prahu. Nové dokumenty o ruské pomoci pražskému povstání 5. – 9. května 1945

V předloňském roce již sice uplynulo sedmdesát let od konce 2. světové války, nicméně je možné konstatovat, že stále ještě nebyla historickou obcí věnována dostatečná pozornost veškerým klíčovým aspektům této pro Československo zlomové doby. České národní povstání – a zejména pak povstání v Praze – je toho bohužel zářným příkladem.

Reklama