Uživatel

Pavel Žáček

Konec války v dokumentech. Vlasovci v Praze – fakta a mýty

Druhý den Pražského povstání – tedy 6. května 1945 – zajišťovala 1. ruská divize Ozbrojených sil KONR své pozice na Berounsku a západních přístupech ku Praze. Vojenské velitelství Velké Prahy „Bartoš“, vládní vojsko, četnictvo, policie i místní povstalecká velitelství mezitím k jejímu velitelství do Suchomast vyslalo řadu emisarů s prosbou o pomoc.