Pohled experta: neozbrojení lidé jsou pro teroristy „kachny na odstřel“

Napsal/a -pes- 9. prosince 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministerstva vnitra zpracoval text, v němž reaguje na návrh Evropské komise zpřísnit možnosti pro držení zbraní v EU.

Tématu se HlídacíPes.org částečně věnoval v textu Ztraceno v překladu. Jak česká média i politici naskočili na „zlou směrnici o zbraních“

Doplňkem oficiálního stanoviska určeného pro interní potřebu konkrétních českých poslanců, již HlídacíPes.org získal, bylo i osm bodů soukromého komentáře, jež však dává vhled do toho, jak o hrozbách terorismu a okolnostech držení střelných zbraní někteří odbornící ministerstva vnitra uvažují.

HlídacíPes.org osobní komentář přetiskuje s ohledem na veřejný zájem a aktuální debatu o úpravě držení střelných zbraní v ČR i Evropské unii (identitu autora textu redakce zná, jméno však záměrně nezveřejňuje).

  • 1.     Žádná zpravodajská služba, a to i těch nejvyspělejších zemí, nedokáže včas odhalit plány všech potenciálních útočníků.

 

  • 2.    Žádná policie na světě nedokáže včas zastavit dopředu neavizovaný útok na zdraví a životy občanů, zejména, je-li proveden koordinovaně a na více místech. Neozbrojené obyvatelstvo, resp. násilně odzbrojené, se tak dostává do nezáviděníhodné pozice „kachny na odstřel“.

 

  • 3.    Zkušenosti z dlouhodobého boje s terorismem naopak hovoří ve prospěch aktivního zapojení občanů do obrany své a ostatních, zejména v prvotní fázi útoku, tj. do příjezdu bezpečnostních složek v potřebné síle.

 

  • 4.    Plošné zákazy legálních zbraní nemají na eliminaci zdrojů zbraní pro teroristy a zločince prakticky žádný vliv, oni o ně přes proces oficiálních povolení nikdy nežádají, nakupují na černé trhu, popřípadě si je mohou opatřit další nelegální trestnou činností, klidně i na úkor bezpečnostních složek (krádež, loupež – přepadení hlídky, služebny apod.).

 

  • 5.    Plošný zákaz, a to čehokoli, pouze aktivuje i tak již nemalý černý trh se zbraněmi. Jestli je někdo přesvědčen, že uhlídá celé teritorium EU před přílivem nelegálních zbraní, měl by se poučit z oblasti drog, nebo z prohibice v USA. Navíc, moderní obráběcí stroje řízené počítači dokážou zbraně vyrobit i mimo samotné zbrojovky. O negativních dopadech na zaměstnanost v odvětví a odvětvích navazujících ani nemluvě.

 

  • 6.    Odhlédnu-li od skutečnosti, že velká část střelců vlastní zbraně primárně ke sportovním nebo loveckým účelům, je právo na účinnou sebeobranu základní lidskou potřebou. Nikdo, především ne demokratická svobodná společnost, nesmí toto právo řádným občanům odebírat. Zejména, když předkládané argumenty, které mají taková opatření ospravedlnit, jsou účelově zkreslené a praxe už mnohokrát prokázala, že kýžené zlepšení bezpečnosti nenastane. Naopak, zločinci, teroristé a jim podobní si cestu ke zbraním vždy najdou.

 

  • 7.    Střelecké aktivity obyvatelstva jsou nepochybně rozhodujícím zdrojem získávání a udržování návyků a dovedností, které jsou v krizových situacích životně důležité pro jeho rychlé zapojení do aktivní obrany země, či při ochraně obyvatelstva. Pokud by došlo k plošnému zákazu uvedených zbraní, dosavadní střelci své návyky postupně ztratí a nové generace je již nezískají. Představa, že lze v krizových okamžicích velký počet občanů, bez jakýchkoli návyků a dovedností, rychle vycvičit na solidní úroveň, a to výhradně prostřednictvím kapacit státních ozbrojených složek, je naivní a zcela mimo realitu.Ty budou v krizových situacích vytíženy mnoha úkoly, natož, aby dokázaly vycvičit min. desetitisíce občanů. Stát se tak dobrovolně zbavuje přirozené a početně silné základny, z části velmi dobře vycvičených obyvatel, jejichž výcvik nemusí financovat, a které může velmi snadno začlenit do systému obrany a ochrany (podle některých odhadů je v ozbrojených složkách ČR tak max. 10 000 velmi dobře vycvičených a plně bojeschopných profesionálů, a to je pro mnohé, dnes reálné krizové situace, velmi málo).

 

  • 8.    Zatímco naši potenciální protivníci, kteří s námi dnes nemají a jistě ani v budoucnu mít žádný soucit nebudou, v průběhu života tyto návyky a dovednosti v četných konfliktech, či ve výcvikových střediscích, získávají, my Evropané, bychom se jich měli v této, z bezpečnostního hlediska tak problémové době, zbavit. Nikoli, to by bylo jednání zcela iracionální, ba přímo chování sebevražedné.
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)