Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foter.com, zdroj

Voda hučí po lučinách – a konečně je vidět na dno. České řeky se zotavují ze starých zátěží

Česko se za posledních 25 let naučilo výrazně lépe hospodařit s vodou. Klesla spotřeba průmyslu i domácností a zvýšila se naopak kvalita povrchové vody. Lepší infrastruktura vodovodů i čističek ale taky zvedla ceny vodného a stočného. Vládní zpráva teď říká, co ještě je potřeba zlepšit.

Na sklonku komunismu znamenalo koupání v řece často zdravotní riziko a většina významných toků patřila do kategorie silně či velmi silně znečištěná voda.  Kvalita a čistota vody se ale od sametové revoluce zásadně zlepšila.

Konstatuje to vládní Zpráva o životním prostředí České republiky schválená ještě minulou vládou Bohuslava Sobotky. Třeba značná část toku Vltavy, Ohře nebo Moravy byla loni v kategorii neznečištěná nebo mírně znečištěná voda.

graf: ZOZP_2016

Celkem 53,5% „koupacích vod“ skončilo v roce 2016 v nejlepší kategorii kvality, nevhodná voda ke koupání byla jen v necelých osmi procentech sledovaných lokalit. Byl to zhruba o sedm procent lepší výsledek než v předcházejícím roce. A to není poslední dobrá zpráva.

Mezi lety 2000 a 2016 v českých vodních tocích výrazně kleslo znečištění amoniakálním dusíkem (o 64,2%), fosforem (o 41,9%) a organickými látkami (o 24,6%). Přesto ale zůstávají české hodnoty ve srovnání s těmi v západní (a ještě více v severní) Evropě nadprůměrné.

graf: ZOZP_2016

Čistější díky EU

Zásadní pokrok Česko udělalo v čištění odpadních vod. Zatímco v roce 2000 bylo na kanalizaci s čistírnou odpadních vod připojeno jen 64 procent obyvatel, v roce 2016 už 81,3 procenta.

Pozitivní trend pokračuje, je ale výrazně pomalejší než právě kolem roku 2000, kdy výstavbu čističek a další infrastruktury spojené s ochranou životního prostředí podporovala vidina vstupu Česka do Evropské unie a nutnost sladit české předpisy s těmi evropskými a také čerpání evropských dotací.

Jak upozorňuje vládní zpráva, v menších obcích s nižším počtem obyvatel se další rozvoj čističek trochu zasekl – chybí tam totiž peníze na podobné projekty.

graf: ZOZP_2016

Ještě v roce 2016 tak odpadní vody produkované skoro 19 procenty obyvatel končily v žumpách a septicích netknutých čističkou. Odtud byly buď převezeny k čištění nebo vypuštěny přímo do řek a potoků.

Celková bilance ale vypadá lépe, když započítáme podíl největších spotřebitelů vody v Česku – a těmi nejsou domácnosti, ale průmyslové provozy – na vypouštění odpadních vod: V roce 2016 prošlo 97,3% vod vypouštěných do kanalizace čištěním.

Oproti roku 2002 je také v České republice v současnosti víc než dvojnásobek čistíren odpadních vod – 2554. Těch, které jsou vybavené pouze mechanickým stupněm čištění, bylo přitom v roce 2016 už jen 1,4% ze všech.

Ucpat díry a neplýtvat

Jako problém hospodaření s vodou vidí vládní zpráva klimatický vývoj a omezené zdroje vody do budoucna. Spotřeba vody v domácnostech podle zprávy víceméně stagnuje na úrovni 88,3 litru na obyvatele za den a už se ji nedaří dále snižovat.

Oproti roku 2000 nicméně celková spotřeba (průmysl, vodárenství, zemědělství i domácnosti) v Česku klesla o téměř devět a půl procenta.

Díky investicím do oprav potrubí se také daří výrazně snižovat ztráty pitné vody v rámci vodovodní sítě, způsobené jejím stářím a haváriemi. Zatímco v roce 2016 činil podíl ztrát 15,4%, v roce 2000 byl mnohem vyšší, 25,2%.

Ruku v ruce s tím ale roste cena vodného a stočného. V roce 2016 dosáhla průměrná výše vodného 36,7 Kč za metr krychlový a stočného 32,1 Kč za metr krychlový. V cenách se podle vládní zprávy odrážejí právě zvýšené investice do vodovodní sítě.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

3 komentáře

 1. Tomas Kvítek napsal:

  Ano hodnè se pro jakost vody udèlalo, vysledky jsou vidét. Soućasné problemy s jakostí vody..vśak nejsou moc vidét. Pesticidy ve vodách, eutrofizace vod, sedimenty ve vodních nádrzích, farmaka, drogy, nanoćástice, mikoroplasty ve vodách povrchovych i podzemních ovlivńují jiż ted dravotní stav fauny. a jsou neviditelnou hrozbou, presto że je vidét dno. Je pouze otázkou ćasu, kdy tato tikající bomba vybuchne a zaćne ovlivńovat populaci lidí. Nechci straśit, ale není ćas na mávání fáborky.

  • nováček napsal:

   Samozřejmě, že vody v přírodních tocích a nádržích jsou znečištěny více a nebezpečnějšími látkami. V článku jde jen o to nasadit komoušům psí hlavu a pomocí pomluv takyodborníků, zdůvodnit polistopadové rozkradení všeho národního majetku, uhlí černého a hnědého, lesů, polí, i vod pitných, ba i nepitných.

 2. nováček napsal:

  Protože je voda v řekách a říčkách stále čistší, bylo zavedeno vysílání denního přehledu o tom, kde je zákaz koupání kvůli zdravotně závadné vodě v přírodních koupalištích a přehradách. Něco tady jaksi „neštimuje“.

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaMediální Gramotnost