Foter.com, zdroj

Voda hučí po lučinách – a konečně je vidět na dno. České řeky se zotavují ze starých zátěží

Napsal/a Vojtěch Berger 25. prosince 2017

Česko se za posledních 25 let naučilo výrazně lépe hospodařit s vodou. Klesla spotřeba průmyslu i domácností a zvýšila se naopak kvalita povrchové vody. Lepší infrastruktura vodovodů i čističek ale taky zvedla ceny vodného a stočného. Vládní zpráva teď říká, co ještě je potřeba zlepšit.

Na sklonku komunismu znamenalo koupání v řece často zdravotní riziko a většina významných toků patřila do kategorie silně či velmi silně znečištěná voda.  Kvalita a čistota vody se ale od sametové revoluce zásadně zlepšila.

Konstatuje to vládní Zpráva o životním prostředí České republiky schválená ještě minulou vládou Bohuslava Sobotky. Třeba značná část toku Vltavy, Ohře nebo Moravy byla loni v kategorii neznečištěná nebo mírně znečištěná voda.

graf: ZOZP_2016

Celkem 53,5% „koupacích vod“ skončilo v roce 2016 v nejlepší kategorii kvality, nevhodná voda ke koupání byla jen v necelých osmi procentech sledovaných lokalit. Byl to zhruba o sedm procent lepší výsledek než v předcházejícím roce. A to není poslední dobrá zpráva.

Mezi lety 2000 a 2016 v českých vodních tocích výrazně kleslo znečištění amoniakálním dusíkem (o 64,2%), fosforem (o 41,9%) a organickými látkami (o 24,6%). Přesto ale zůstávají české hodnoty ve srovnání s těmi v západní (a ještě více v severní) Evropě nadprůměrné.

graf: ZOZP_2016

Čistější díky EU

Zásadní pokrok Česko udělalo v čištění odpadních vod. Zatímco v roce 2000 bylo na kanalizaci s čistírnou odpadních vod připojeno jen 64 procent obyvatel, v roce 2016 už 81,3 procenta.

Pozitivní trend pokračuje, je ale výrazně pomalejší než právě kolem roku 2000, kdy výstavbu čističek a další infrastruktury spojené s ochranou životního prostředí podporovala vidina vstupu Česka do Evropské unie a nutnost sladit české předpisy s těmi evropskými a také čerpání evropských dotací.

Jak upozorňuje vládní zpráva, v menších obcích s nižším počtem obyvatel se další rozvoj čističek trochu zasekl – chybí tam totiž peníze na podobné projekty.

graf: ZOZP_2016

Ještě v roce 2016 tak odpadní vody produkované skoro 19 procenty obyvatel končily v žumpách a septicích netknutých čističkou. Odtud byly buď převezeny k čištění nebo vypuštěny přímo do řek a potoků.

Celková bilance ale vypadá lépe, když započítáme podíl největších spotřebitelů vody v Česku – a těmi nejsou domácnosti, ale průmyslové provozy – na vypouštění odpadních vod: V roce 2016 prošlo 97,3% vod vypouštěných do kanalizace čištěním.

Oproti roku 2002 je také v České republice v současnosti víc než dvojnásobek čistíren odpadních vod – 2554. Těch, které jsou vybavené pouze mechanickým stupněm čištění, bylo přitom v roce 2016 už jen 1,4% ze všech.

Ucpat díry a neplýtvat

Jako problém hospodaření s vodou vidí vládní zpráva klimatický vývoj a omezené zdroje vody do budoucna. Spotřeba vody v domácnostech podle zprávy víceméně stagnuje na úrovni 88,3 litru na obyvatele za den a už se ji nedaří dále snižovat.

Oproti roku 2000 nicméně celková spotřeba (průmysl, vodárenství, zemědělství i domácnosti) v Česku klesla o téměř devět a půl procenta.

Díky investicím do oprav potrubí se také daří výrazně snižovat ztráty pitné vody v rámci vodovodní sítě, způsobené jejím stářím a haváriemi. Zatímco v roce 2016 činil podíl ztrát 15,4%, v roce 2000 byl mnohem vyšší, 25,2%.

Ruku v ruce s tím ale roste cena vodného a stočného. V roce 2016 dosáhla průměrná výše vodného 36,7 Kč za metr krychlový a stočného 32,1 Kč za metr krychlový. V cenách se podle vládní zprávy odrážejí právě zvýšené investice do vodovodní sítě.

Čtěte též

3 komentáře

 1. Tomas Kvítek napsal:

  Ano hodnè se pro jakost vody udèlalo, vysledky jsou vidét. Soućasné problemy s jakostí vody..vśak nejsou moc vidét. Pesticidy ve vodách, eutrofizace vod, sedimenty ve vodních nádrzích, farmaka, drogy, nanoćástice, mikoroplasty ve vodách povrchovych i podzemních ovlivńují jiż ted dravotní stav fauny. a jsou neviditelnou hrozbou, presto że je vidét dno. Je pouze otázkou ćasu, kdy tato tikající bomba vybuchne a zaćne ovlivńovat populaci lidí. Nechci straśit, ale není ćas na mávání fáborky.

  • nováček napsal:

   Samozřejmě, že vody v přírodních tocích a nádržích jsou znečištěny více a nebezpečnějšími látkami. V článku jde jen o to nasadit komoušům psí hlavu a pomocí pomluv takyodborníků, zdůvodnit polistopadové rozkradení všeho národního majetku, uhlí černého a hnědého, lesů, polí, i vod pitných, ba i nepitných.

 2. nováček napsal:

  Protože je voda v řekách a říčkách stále čistší, bylo zavedeno vysílání denního přehledu o tom, kde je zákaz koupání kvůli zdravotně závadné vodě v přírodních koupalištích a přehradách. Něco tady jaksi „neštimuje“.

Přidávání komentářů není povoleno