Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
romano41 on Foter.com / CC BY-NC, zdroj

Jak se vám dýchá? Na špatný vzduch zemřou v Česku tisíce lidí ročně

Bezmála šedesát procent obyvatel Česka žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány hygienické limity znečištění ovzduší. Vysoké koncentrace prachových částic jsou pak příčinou zhruba čtyř tisíc předčasných úmrtí ročně.

Plyne to ze Zprávy o životním prostředí za rok 2016, kterou na konci listopadu na svém posledním zasedání schválila vláda Bohuslava Sobotky.

Zdroji znečištění ovzduší v ČR jsou především průmyslová a energetická produkce, doprava a lokální topeniště.

Mezi hlavní znečišťující látky ovzduší patří tuhé znečišťující látky – polétavý prach, pevné a jemné částice (označované jako PM10, PM2,5 a PM1 – viz tabulky níže), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a amoniak (NH3).

Největší dopad na lidské zdraví má polétavý prach. Jak upozorňuje zpráva, i jeho krátkodobě zvýšená denní koncentrace „vede k nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti – zejména onemocnění srdce a cév, onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti a prohlubování potíží astmatiků“.

Závažné dopady na lidské zdraví mají i vyšší koncentrace ostatních škodlivých látek v ovzduší: způsobují dýchací potíže, prohlubují astmatické potíže, přispívají k onemocněním srdce, ovlivňují také negativně nervovou soustavu.

Dobrou zprávou je, že „emise znečišťujících látek do ovzduší v období 1990–2000 výrazně poklesly a pokles emisí pak pokračoval i po roce 2000“.

Svou roli v poklesu množství oxidu siřičitého a oxidů dusíku má i celková modernizace průmyslu, pokles výroby elektřiny v uhelných elektrárnách a naopak její nárůst v elektrárnách jaderných a také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Projevuje se i postupná modernizace a obměna vozového parku.

Hlavní zdroje oxidů dusíku jsou energetika a výroba tepla (33,2 %) a doprava (23,8 %). Hlavním producentem emisí oxidu siřičitého je opět veřejná energetika a výroba tepla (64,2 %), ale i vytápění domácností (13,7 %). To také může za více než polovinu všech emisí polétavého prachu, pevných a jemných částic v ovzduší.

Pokud jde o dopad na lidské zdraví, v loňském roce nebyly ani v jeden den překročeny imisní limity pro benzen, nikl, kadmium a olovo. Nebyl překročen imisní limit ani pro oxid siřičitý a oxid uhelnatý. Nebyla vyhlášena ani žádná smogová situace pro přízemní ozon.

Opakovaně však byly překračovány limity pro polétavý prach (tedy tzv. suspendované částice PM10 a PM2,5.

Podle odhadu Státního zdravotnického ústavu právě tyto částice přispěly v období let 2006–2016 k předčasné úmrtnosti populace „v rozsahu od jednotek procent po cca 10 % v průmyslově zatížené oblasti Ostravsko-Karvinska“. V roce 2016 jde celkově o zhruba čtyři tisíce lidí.

V nejpostiženějších malých sídlech (do deseti tisíc obyvatel) může být přitom znečištění ovzduší srovnatelné se zátěží velkých měst.

Důvodem je kromě rázu krajiny (například údolní oblasti) i dopravní zátěž spojená s tranzitní dopravou a také vytápění domácností pevnými palivy.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

11 komentářů

 1. Karel Novotný napsal:

  Ten první graf je divný. Ano, píše se tam, že o všechny problematické látky, vč. přízemního ozonu, ale fakticky jou tam vyznačeny Beskydy, Šumava, Krkonoše, prostě oblasti, které si laik nespojuje s problémy s imisními limity. Samozřejmě, zdání může klamat, např. v Polskou má velký problém podtatranské Zakopané, které je v kotlině a v zimě jsou tam pěkné inverze. Ale celkově mi takové mapy moc nepřipradají smysluplné – na rozdíl od jednotlivých látek, kde je jasné, jaký a kde je problém …

  • Petr Šlesinger napsal:

   Vážený to by jste se divil,jak jsou Beskydy zasviněny emisemi z Polska.

 2. Nemec napsal:

  Jelikož novou vládou sleženou Babišem , Filipem a Okamurou začala nám známá normalizace jako za Husáka, je tento článek o znečištění ovzduší poslední. Teď už bude ovzduší čisté a vše ostatní ke spokojenosti pracujícího člověka jako v dobách minulých. BIS místo špehování ruských agentů může špehovat vesničany čím topí.

 3. Nemec napsal:

  Nelze svádět znečištěné ovzduší na vesničany, kteří mají důchod 10 000 Kč a topí ve starých kotlech protože na lepší nemají a tepelné čerpadlo je pro ně nemyslitelné. Přitom průmysl chrlí osobní auta, která nemají kde parkovat a o víkendu si dnešní boháči s bednami SUV vyjedou znečišťovat ovzduší do hor , kde se ještě nachází čistý vzduch. Máme rozbory, máme tabulky , máme kecy o znečištěném ovzduší. Ale důchodcům jejich důchod o 10 000 Kč nezvedne nikdo. Na to dojela ČSSD i komunisti.

  • Weber napsal:

   Částečně máte pravdu, že nelze svádět závadné ovzduší na vesničany …….. atd., ale já na venkově zaplaťpánbů bydlím a tedy klidně mohu prohlásit, že ledacos je jinak, než uvádíte. Problém není v penězích (penzisté), ale v tuposti, bezohlednosti, mnohdy sprostotě stále stejných lidí, kteří vždy umí využívat tzv. svobody. U nás je plynofikace, tedy kdo chtěl, může topit plynem a budete se divit, ale v drtivé většině si právě ti penzisté zavedli topení plynem a to ne proto, že by byli líní a pod.,ale moudrost promluvila, všichni oceňují čisté životní prostředí. Na druhé straně tam, kde se topí stále uhlím, tak v drtivé většině jsou to lidé, které jsem zmínil výše. Na naší ulici, kde bydlím, jsou čtyři topiči uhlím a ti patří k movitým občanům a to ne proto, že topí uhlím. Ti patří k těm šikovnějším a tedy se mají lépe, prostředky, které ušetří za topení čistými palivy utratili za bazény, zahraniční rekreace letní, zimní, časté párty s přáteli a tak. Všechny je znám a příležitostně je popíchnu, ať si pořídí plyn, ať nesmradí po ulici, odpověď je unisono, že by museli být blbí, že nikomu radost nebudou dělat. Mně na takovém přístupu a důsledcích vadí především to, že si jeden nemůže ani vyvětrat, aby neměl doma smrad z uhelného kouře, žena zase láteří, že nemůže v zimě pověsit ven prádlo kvůli sazím a smrdícímu prádlu. Ještě musím dodat, že tam, kde topí lidé uhlím, není zásadní to, zda mají moderní kotle (které jsou drahé), ale technika topení (v každém návodu uvedena), kterou zřejmě nikdo až na vyjímky nedodržuje. I z těch moderních kotlů ten kouř smrdí, ale již není díky automatice přikládání tak jedovatý. Na závěr uvedu perličku, že ti čtyři uhelní topiči, co jsem uvedl jsou všichni bývalí členové KSČ, jeden je věrný straně dodnes, takže je to asi nemoc (jejich postoje k druhým spoluobčanům).

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Můj otec se dožil 94 let, matka 91 let (z toho 20 let s jednou ledvinou) a to se topilo uhlím hnědým, černým když bylo, koksem, ale i mourem nebo dřevem, prostě tím, co bylo a na co bylo. Žili při tom větší část života ve velkém městě. Netopilo se hromadně plynem, ale hlavně levnými, dnes „špatnými palivy a o stavu kotlů a jiných topenišť je zbytečné mluvit – dnes by snad byli jeji ch provozovatelé kriminalizováni a obžalováni z obecného ohrožení! Ovšem automobilů jezdil zlomek dnešního počtu a potraviny byly, podle dnešních kriterií všechny v bio-kvalitě. V tom jsou možná ty problémy, nikoliv jen v  tom, čím kdo topí. Ovšem proti těm „topičům“ ne plynem, se dá mnohem snáze bojovat než proti hromadné záplavě automobily a výrobě skoro jedovatých, zdraví poškozujících potravin!

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Ještě si dovoluji poznamenat, že otec zemřel za „hluboké“ totality, kdy lékařská péče zdaleka nedosahovala dnešní úrovně (ale na tehdejší stav medincinských znalostí, zřejmě byla vynikající) a matka zemřela v roce 2000.

     • Weber napsal:

      Z Vašeho „povídání“ se dá vypíchnout určitě to, že Váš otec se dožil krásného věku ne díky podřadným palivům a také skromné lékařské péči, ale především soužití s podstatně mladší maminkou, která mu dodávala energii k životu. Vypadá to, že s ním vydržela celý život a to je dnes nevšední věc, však víte o čem to dneska je. Dnes lidé umírají předčasně také ze stresu z nepodařeného života a nevydařeného partnerství, bohužel. Že se důsledky hází třeba na životní prostředí je pochopitelné, přece si nepřiznáme, že si za mnohé můžeme lehkovážností především sami.

 4. liberal shark napsal:

  A v této situaci vzorné ekologické Německo, ikona Zelených celého světa, jako jediný stát v Evropě zvyšuje produkci emisí do ovzduší :-(.

 5. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Pro Weber: On někdo tvrdil, že vysoký věk je podmíněn, nebo dokonce způsoben topením špatnými palivy? Jak jste na tu pitomost přišel?
  Chtěl jsem tím jen naznačit, že se pláče na špatném hrobě.
  Růst obsahu skleníkových plynů v atmosféře je způsoben tolika faktory, včetně existence živých organismů a sopečné činnosti Země jako takové, že je nesmyslné označovat za viníky jen některé. Podle mě je zcela opomíjen na př. vliv snížení spotřeby CO2 v přírodě (myslím tím asimilaci zelenými rostlinami) v důsledku nadměrného nesmyslného kácení lesů a stromů vůbec, čištěním přehrad a podobných vodních ploch od řas a sinic; navíc se tím významně snižuje produkce O2 (normálních molekul kyslíku) stromy, zelenými rostlinami řasami a sinicemi. V minulém století se na příklad vysazování stromů věnovala mnohem větší pozornost, tehdy se ovšem vše neměřilo finančním ziskem a růst ekonomiky nebyl takovou modlou jako dnes.

 6. Jan rich napsal:

  Za socializmu se provedlo odsíření všech hnědouhelných elektráren.Za kapitalizmu po r.1989 se provedlo co?Teplice,proč už dnes nemanifestujete?

Přidávání komentářů není povoleno