Střekov z Větruše.

Střekovské Zvonokosy: „Kdo se tady utrhl? Vy jste se utrhl, pane starosto.“

Napsal/a Robert Malecký 13. července 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Když byl na konci června odvolán starosta ústeckého obvodu Střekov Petr Vinš, byla jako hlavní důvod uváděna jeho nekompetentnost a kontroverzní reprezentace. V pozadí pak byly spory jak s jeho kolegy v radě obvodu, tak s úředníky střekovské radnice. Petr Vinš měl v každém případě nepřehlédnutelný styl řízení obvodu, na druhou stranu se jeho autoritativní metody dostávaly do střetu s realitou.

„Dveře do mojí kanceláře jsou neustále otevřené, svůj mobilní telefon mám všude zveřejněný, každému ho zvednu kdykoliv. Přijedu na koloběžce okamžitě.“

Citát z jednoho ze zápisů z jednání obvodní rady ukazuje Petra Vinše jako akčního politika „nového“ střihu. Sám všechno zařídí, každý na něho má telefon. Vlastně to v mnohém připomíná to, co známe z vládní úrovně.

Stejné zápisy z jednání rady ovšem ukazují tvrdé střety, které Vinš vedl jak s ostatními politiky, tak s tajemníkem úřadu Dominikem Slapničkou. Většinou se týkaly právě kompetencí, které Vinš jako starosta rád strhával na svou stranu.

Podle hnutí PRO! Ústí, které Vinšovo odvolání iniciovalo, byla důvodem starostova nekompetentnost v čele radnice a kontroverzní reprezentace střekovského obvodu.

„Podle zápisů z jednání rady víme, že na střekovské radnici panuje už dlouhodobě kritická situace. Starosta chrlí bláznivé nápady, pro které jeho koaliční partneři odmítají hlasovat, hrotí konflikty s úředníky, kteří ze zoufalství zvažují výpovědi, dělá ostudu Střekovu na sociálních sítích svými tanečky a znevažováním státních symbolů,“ uvedla v červnu Eva Outlá, Vinšova předchůdkyně v křesle starosty.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


„Jsem rád, že jsem dostal šanci ukázat lidem, jaký jsem a co všechno by šlo dělat jinak. Chápu, že každému se to nelíbilo,“ reagoval potom pro HlídacíPes.org na své odvolání Vinš.

Dodal, že se snažil o kompromisy, ale nebyly dostatečně velké. HlídacíPes.org proto prošel zmiňované zápisy z jednání rady městského obvodu. S jistou mírou nadsázky je možné konstatovat, že jejich čtení připomíná slavné Chevallierovy Zvonokosy, nechceme-li přímo říct Kocourkov. Posuďte sami.

Kdo se tady utrhl?

Na jednání letos 13. března, pro připomenutí v době náběhu koronavirové krize, došlo ke sporu o to, kdo má mít přístup k obsahu hlášení obecního rozhlasu – zda starosta, který ho využíval dosud, nebo úředníci. Na pozadí tohoto sporu se rozvinula obsáhlá diskuse, kterou zápis zaznamenal v doslovném znění.

Aplikace Hlášení rozhlasu
Předkládá: Mgr. Pavel Peterka, místostarosta
Diskuse:
Mgr. Peterka – předat provoz aplikace úředníkům, p. Vinš – jakou část? Rozesílání zpráv? To už jsem udělal. p. tajemník – v usnesení je napsáno, že provoz, administraci a obsluhu aplikace HLÁŠENÍ ROZHLASU zajistí výhradně zaměstnanci ÚMO Střekov pověření tajemníkem. p. Vinš – tak to upravíme, pouze zasílání zpráv. Mgr. Kymličková (místostarostka) – ne, předáme všechno. p. Vinš – všechno ne. Mgr. Peterka – ano všechno. Mgr. Kymličková – ano všechno, nebudeme potom zase poslouchat, že se tady někdo utrhl. p. Vinš – kdo se utrhl? Mgr. Kymličková – no vy jste se utrhl. p. Vinš – a čím jsem se utrhl? Že rozesílám usnesení vlády, paní Kymličková? Usnesení vlády jsem rozeslal nic jiného. Mgr. Kymličková – to nebylo usnesení vlády. Dále jste tam rozeslal, to co dělá šéf krizového štábu. p. Vinš – no, to jsem já! Podle zákona o obcích, to jsem já na Střekově. Mgr. Dunaj (radní) – podle zákona to nejsi, protože my máme statut města. p. Vinš – to je jedno, podle zákona a podle JUDr. Němečka jsem to já, a jsem povinný rozesílat krizové zprávy.

Debata poté směřuje k vytvoření systému, podle něhož by starosta zprávy předával úřadu, který zajistí jejich odvysílání.

Mgr. Kymličková – to je jediné o co nám tady vlastně jde. p. Vinš – no to se tak také stalo, tak nechápu, co tady řešíte. Mgr. Dunaj – tak já ti to tedy řeknu na rovinu. Máme tady seniory, senioři trochu jinak reagují na krizové zprávy, které ty rozesíláš, nemáš v tom tu empatii, ty to myslíš dobře, ale… p. Vinš – jakou empatii chceš dávat do krizových zpráv? Proboha? Mgr. Dunaj – nemůžeš stresovat člověka, který je bombardovaný krizovýma zprávami 24 hodin denně. p. Vinš – tak ať se z toho odhlásí? Ať se odhlásí. Chápeš, to? Mgr. Dunaj – to myslíš vážně tohle to? Opravdu to myslíš vážně? p. Vinš – Ano, samozřejmě. Mgr. Dunaj – opravdu to myslíš vážně? p. Vinš – ano, jestliže je stresovaný krizovýma zprávami, která já jsem povinný distribuovat na základě usnesení vlády ČR, tak „sorry“ ať se odhlásí, jestli tím je pán stresovaný. Mgr. Dunaj – toto chci dát celé do zápisu, protože se mi to velmi nelíbí.

Tak se také stalo. Rada městského obvodu poté třemi hlasy odsouhlasila předání systému a jeho obsluhu výhradně úředníkům. Starosta byl proti.

Roušky jako soukromá akce

K dalšímu většímu střetu došlo 6. května. Na jednání rady se probíraly náklady související s nouzovým stavem. Došlo i na výdaje spojené s šitím roušek, konkrétně o částku 33.538 Kč na materiál k jejich výrobě. Spor se vedl především o to, zda akce s distribucí a prodejem roušek, kterou tehdy popsal i HlídacíPes.org, byla soukromou akcí starosty Vinše, nebo zda k ní měl souhlas úřadu. To tajemník Slapnička popřel.

Náklady související s nouzovým stavem
Předkládá: Ing. Pavlína Horníková, vedoucí finančního odboru
Diskuse:
Na žádost Mgr. Dunaje je uveden doslovný přepis diskuse.
p. Vinš:
Ohledně roušek. Za prvé nedocházelo k prodeji roušek, ale byly poskytovány v obchodech proti poskytnutí daru za ušití dalších roušek, takže nebyl to prodej, tzn., nevystavovaly se žádné daňové doklady. Než jsem začal nakupovat látky na roušky, tak mi to povolil pan tajemník. Mluvil jsem s ním telefonicky, říkal, že můžu materiál nakupovat.
Tajemník:
Já jsem pane starosto řekl, ať to otevřete na nejbližší Radě MO Střekov, která byla za dva dny v bodu Různé, nestalo se tak. Neříkejte, prosím, že já jsem to povolil, protože to není pravda.
p. Vinš:
Mluvili jsme spolu telefonicky, já jsem se Vás ptal, jestli můžu nakupovat materiál na roušky, vy jste mi řekl, že ano.
Tajemník:
Řekl jsem, ať to otevřete v bodě Různé v Radě MO Střekov, aby o tom radní věděli. Rada byla za dva dny.
p. Vinš:
Tak to jsem slyšel asi jinak. Telefonát, když já jsem začal nakupovat materiál, tak vy jste mi to schválil, následně to schválil Magistrát ÚL, takže v tom nevidím žádný problém, že se nakupovaly roušky. Doklady jsem přinesl později, za to se omlouvám, ale věřím, že v rámci nouzového stavu se to dá pochopit. Roušky jsem vozil na Magistrát ÚL, do nemocnice, k nám na úřad, seniorům a ty peníze, které jsem vybíral v obchodech, který poskytovali lidi dary, kteří si brali roušky, za ty jsem platil výrobu dalších roušek. Nikoliv materiál. To je v přehledu, který jsem dal panu tajemníkovi, je veřejně známý, zveřejnil jsem ho na Facebooku. Nevidím v tom problém, proč by nemohl být matriál na výrobu roušek proplacen, tolik za mě.
Mgr. Peterka:
Já o tom celou dobu nevěděl, předem jsme nic neprojednali. Celou dobu jsem tvrdil, že je to tvoje (starostovo) soukromá aktivita. Nikde nebylo řečeno, že je to akce úřadu.
p. Vinš:
Takže to, že jsem vozil roušky do nemocnice, seniorům a dětem je moje soukromá aktivita? Byly to samozřejmě dvě věci. První věc, kdy se vybíraly peníze za roušky a za ty peníze jsem objednával další roušky, to byla moje soukromá aktivita, ale to nemá nic společného s materiálem. Ty roušky, které byly vyrobeny z toho materiálu, jsem vozil na Magistrát ÚL, do nemocnice, seniorům a dětem, kterým jsem rozdával zadarmo. Takže očekávám, že tento materiál za roušky dostanu proplacený. Peníze, které se vybíraly, nesloužily na materiál.
Mgr. Kymličková:
Celou dobu to bylo považováno za Vaší soukromou akci, úřad o tom nevěděl, dělal jste si reklamu na vlastním Facebooku. V tomto ohledu to nemělo s úřadem nic společného, a jestliže chcete dělat charitu tak jí dělám za své vlastní peníze nikoli za peníze úřadu. Tak to prostě funguje.
p. Vinš:
Dal jsem do toho ze svého 10 tis. Kč, tedy pokud mi úřad proplatí materiál za roušky, který jsem rozdával občanům MO Střekov a nemocnici. Pokud proplatíte náklady za materiál, tak i přesto budu v mínusu. Nedá se tedy hovořit o příjmech za roušky. I tak do toho budu investovat ze svého.
Mgr. Kymličková:
Jestli jste počítal s tím, že vám to úřad proplatí, tak byste měl mít předávací protokoly, na jednotlivé obchody, kam jste roušky dával, kolik roušek jste prodal a kolik lidé dostali zadarmo. Nic takového tu nemáme. Účetně je to neprůchozí. Kdokoli podá trestní oznámení, tak tu máme problém a můžete vykládat, kde chcete, že jste dělal dobro. To dobro musí nějak vypadat.
p. Vinš:
Materiál na roušky je problém? To proplácí i Magistrát ÚL. Na prvním jednání krizového štábu, na kterém jsem byl, bylo odsouhlaseno proplácení nákupu materiálu na roušky. Než já jsem to začal nakupovat, tak mi to odsouhlasil pan tajemník, na tom si trvám. Po telefonu, jsem mu volal a odsouhlasil mi nákup materiálu. Teď jsem překvapen, že materiál pro občany našeho obvodu mi nechcete proplatit. To si nedovedu představit, že se to nestane.
Tajemník:
Nic takového jsem neodsouhlasil.

U toho také zůstalo. Rada obvodu vzala informaci o nákladech pouze na vědomí, jejich proplacení ale neodsouhlasila. Pro byl jen starosta Vinš, zbylí čtyři členové rady proti. Spor o to, zda má pravdu tajemník, nebo starosta, zůstal nevyřešen v rovině tvrzení proti tvrzení:

p. Vinš:
Pořád trvám na tom, že jsem mluvil s panem tajemníkem, ten mi to schválil.
Tajemník:
Nic takového jsem neschválil.
Mgr. Železný:
Nemáš to nikde písemně podložené. Bohužel, teď je to tvrzení proti tvrzení. Celý to bylo nesmírně nešťastné už od začátku.

Vy jste se mi smál!

Spory s tajemníkem se pak vystupňovaly v průběhu května. Starosta Vinš na jednání rady 20. května oznámil, že se nadále nebude účastnit porad vedení obvodu. Důvodem mělo být nevhodné chování tajemníka. Zápis ovšem ukazuje hluboké rozpory, které tou dobou již mezi starostou a jednotlivými úředníky střekovské radnice panovaly.

p. Vinš: (doslovný přepis)
Chtěl bych informovat, bude trochu změna. Nebudu se účastnit všech porad vedení, je to na základě dnešního vystoupení pana tajemníka na poradě, jehož chování považuji nadále za neakceptovatelné, tohle chování k nadřízenému jsem ještě nezažil. Opakuje se to téměř každou
poradu, ale dneska to byl vrchol pane tajemníku. Nevím, co Vám přišlo k smíchu při mém dotazu o úvodní slovo k podání žádosti o dotaci na hřiště Truhlářova, to je opravdu za hranicí lidské slušnosti. Takové chování tajemníka ke starostovi je neuvěřitelné. Vaše řízení diskuse, kdy já nemám prostor na dokončení věty mi přijde neuvěřitelný. Neustále mi skáčete do řeči, chytáte mě za slovo, nemůžu ani nic doříct. Tolerujete, že na mě zvyšují hlas jednotlivé vedoucí odborů. Běžně tam na mě paní Čechová křičí. To Vám přijde normální? Překrucování mých vyjádření. Navrhoval jsem, že budu dávat úkoly přes Outlook a tak to bude. Je to porada vedení úřadu, úkoly budete realizovat. Pokud bude nějaký problém, zastavte se určitě u mě, můžeme to prokonzultovat. Já na některý porady budu chodit, neříkám, že ne, ale tohle to vaše chování na poradách je pro mě ztráta času, vždy tam jen řeknu své úkoly a veškerá diskuse je potom pro mě zbytečným časem, který tam trávím a mohu dělat něco jiného.
p. tajemník:
K tomu bych chtěl říci, že jsem se dnes smál něčemu jinému, co mi zrovna říkala kolegyně sedící vedle mě. Chtěl bych ale požádat o vyjádření místostarostů, kteří se porad vedení také zúčastňují a jsou svědkem toho, co se tam děje.
Mgr. Kymličková:
Jedinou pravdou na tom je, že dámy a já jsme velmi rychle nabíhající, takže když máte nějaké nesmyslné nápady, nebo nám do našich věcí házíte vidle, tak prostě zuříme. Ubezpečuji Vás, že takhle zuřím i na našich poradách ve škole a pan ředitel si už dávno zvyknul. Není to o tom, že bychom Vás chtěli nějak osobně dehonestovat, je to spíše o tom, že porada je o řešení pracovních věcí. Je to normální pracovní porada, na které to frčí, kde se můžeme dohadovat, kde se můžeme hádat, kde můžeme mít polemiku, protože teprve z diskuse vznikají dobré nápady, nikoliv z to, že budeme poslouchat někoho, kdo má představu, že je nejchytřejší, není. Takže dneska se tam nedělo nic, co by nebylo mimořádné. Naopak jsem se divila panu tajemníkovi, že je stále tak klidný. Na moji povahu, já bych už takhle dávno klidná nebyla. Já rychle naběhnu, rychle vyletím, možná s Městský obvod Střekov tímhle druhem ženské nejste zvyklý jednat, já nejsem žádný „člověk bez kuráže a odvahy“ (pozn. korekce zapisovatele). Já si svoje vždy řeknu. To že paní Čechová vylítla, nedivte se jí. Odvádí tu kus dobře vykonané práce, s celým odborem PISH. Výsledek je ten, že jste jim nikdy nepoděkoval, nikdy jste neřekl, že to dělají dobře, nepamatuju si. Chodím já a děkuji za každou věc, kterou udělají. Nepoděkoval jste paní Francové a odboru SOM, že odvádějí kus práce, že tady píšou projekty a dělají věci, které se později ukážou, že byly bohužel zbytečné. Bojím se toho, jestli ty lidi odejdou, protože tady neseženete trochu slušného úředníka, z jednoho prostého důvodu, protože nejsou. Už jednou tady padla radnice, a když padne podruhé, tak už sem nikdo nepůjde. Rovnou nás zruší a bude po legraci. Jestli máte pocit, že se Vám nesmí nikdo nic říct, tak je to špatný.
p. Vinš:
Já mám právě opačný pocit, že já nemůžu nic říct. To je právě ten rozdíl.
Mgr. Peterka:
Já jim taky rozumím a docela často. Na projektech dělají dlouho a ty jim pak najednou vše změníš. Už jsem ti to říkal, že s nimi musíš jednat jinak. Já jsem zvyklý ze školy jednat s každým. Když jsem na úřadě, chodím na konzultace k úředníkům, vedeme o tom debatu, protože jsou to věci, které jsou prioritní.
Mgr. Dunaj:
Já sice na porady vedení nechodím, ale co se týká, protože tady padlo jméno paní Čechové. Paní Čechová je emotivní ženská, se mnou taky jedná tak jak jsi ty naznačil, ale mě to nevadí. Jsem na to zvyklý a ty si budeš muset taky zvyknout. Někteří lidi jsou spíše hlasitější.
p. Vinš:
Na to si zvykat nebudu.

O vztazích ve vedení obvodu si čtenář jistě udělá obrázek sám. Petr Vinš si na chování úředníků již zvykat nemusí – 24. června ho zastupitelstvo v tajné volbě z funkce odvolalo.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)