Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook Roberta Břešťana,

Šéfredaktor HlídacíPes.org Robert Břešťan převzal prestižní Novinářskou cenu

KOMPLETNÍ SEZNAM OCENĚNÝCH UVNITŘ. Prestižní Novinářskou cenou za rok 2015 převzal v úterý večer na slavnostním večeru v pražské Galerii Louvre šéfredaktor serveru HlídacíPes.org Robert Břešťan. Odborná porota ocenila jeho analyticko-investigativní článek publikovaný v magazínu Reportér. 

Jedním z témat, kterým se server HlídacíPes.org od svého vzniku dlouhodobě věnuje, jsou ruské zájmy v Česku. Od prosince 2014 jsme se jím zabývali ve více než 80 materiálech. Pro magazín Reportér šéfredaktor HlídacíPes.org Robert Břešťan sepsal výsledky svého systematického úsilí do článku “Jestli si nás Rusko koupí”. Článek odborná porota prestižní Novinářské ceny nominovala v kategorii psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“.

Novinářská cena 2015

Novinářská cena 2015

“Putinovo Rusko neskrývá velmocenské ambice. Své zájmy ve střední Evropě prosazuje prostřednictvím surovin, špionů i „páté kolony“. O co a jakými prostředky se hraje? A jaké jsou nástroje ruské propagandy?”. Tak zní krátká anotace jednoho z klíčových témat, které dlouhodobě mapujeme.

Mimo jiné jsme jako první upozornili na neobvykle vysoký počet zaměstnanců ruské ambasády v Praze, jako první jsme začali soustavně upozorňovat na skrytou ruskou propagandu, či jsme zdokumentovali podnikání ruských firem a občanů v Česku.

HlídacíPes.org v dobré společnosti

Pro magazín Reportér šéfredaktor Robert Břešťan napsal materiál Jestli si nás Rusko koupí. Ten porota Novinářské ceny 2015 vyhlásila jako „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“.

fotka reportér rusko

“Porota oceňuje poctivou práci při vyhledávání a vytěžování zdrojů, schopnost získané informace vyhodnotit a dát jim nový rozměr. Autor vytvořil výbornou analytickou práci, která obsahuje množství poznatků a zároveň je čtivá. Společensky závažné téma porota oceňuje i s ohledem na spojitost se zahraničně politickou situaci poslední doby,” zdůvodnila svoji volbu porota, ve které sedí hlavní ekonom Poštovní spořitelny Jan Bureš, mediální analytik České televize Milan Kruml, zástupkyně šéfredaktora týdeníku TREND a trojnásobná držitelka slovenské Novinárské ceny Zuzana Petková a Milan Šmíd, mediální analytik a publicista, porotce novinářské soutěže Writing for CEE.

V investigativní kategorii byli dále nominováni Jaroslav Kmenta z magazínu Reportér za článek Haló, tady Babiš a autoři Aktuálně.cz Luděk Mádl a Petr Koděra za mapování Korupce v českém fotbale.

Soutěž Novinářská cena, která jednou ročně veřejně oceňuje kvalitní žurnalistické práce, od roku 2010 pořádá Nadace Open Society Fund Praha.


VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ  NOVINÁŘSKÉ CENY 2015

Robert 2

©©

 • Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Magdalena Sodomková: Marnotratní synové (Lidové noviny)

Porota u příspěvku oceňuje profesionální způsob kladení otázek. Rozhovor nabízí jiný, než jen pouze černobílý pohled na okolnosti vzniku a důsledků terorismu a narušuje stereotypy. Autorka se v textu snaží hledat příčiny, vzbuzuje diskusi, klade provokativní otázky a nenechává čtenáře chladnými.

 • Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Kateřina Šantúrová: No 1. (Newsweek)

Porota oceňuje komplexní zpracování závažného problému, jemuž média v poslední době nevěnují takovou pozornost. Autorka nahlíží na téma, které je specifické pro Českou republiku, a přesto má mezinárodní rozměr, z různých úhlů pohledu a velmi dobře vyvažuje reportážní prvky s historickými souvislostmi.

 • Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Petr Honzejk: Základní lidské právo na nenávist (Hospodářské noviny)

Porota oceňuje velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň komentářů. Příspěvky postihují základní témata aktuálně rezonující českou společností, důležitá pro fungování společnosti obecně, a to i z méně obvyklého úhlu, zvláště v případě komentáře nazvaného Uprchlická krize od pultu vietnamské večerky. Pojmenovává a postihuje nenávist rozmáhající se ve společnosti a postupné zhoršování vztahů mezi lidmi.

 • Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Robert Břešťan: Jestli si nás Rusko koupí (Reportér magazín ve spolupráci s webem HlídacíPes.org)

Porota oceňuje poctivou práci při vyhledávání a vytěžování zdrojů, schopnost získané informace vyhodnotit a dát jim nový rozměr. Autor vytvořil výbornou analytickou práci, která obsahuje množství poznatků a zároveň je čtivá. Společensky závažné téma porota oceňuje i s ohledem na spojitost se zahraničně politickou situaci poslední doby.

 • Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“

Martin Veselovský : Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál (DVTV)

Porota oceňuje profesionální způsob vedení rozhovoru, kterým autor odhalil politické záměry a extremistické názory předsedy Bloku proti Islámu. Moderátor důsledně trval na položených dotazech a nenechal se vtáhnout do osobní roviny. Vyzdvihujeme také zvolené téma, které je klíčové pro budoucí charakter a otevřenost české společnosti a celé Evropy.

 • Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Lukáš Landa: Nebezpečná hra na vojáky (Česká televize)

Porota oceňuje, že reportáž zobrazuje objevné téma – fenomén, který existuje přímo před našima očima, aniž bychom o něm věděli. Dále oceňuje schopnost reportéra proniknout do polovojenské skupiny, získat si její důvěru a srozumitelně prezentovat téma veřejnosti. Reportáž měla konkrétní dopad – velitel této iniciativy vzápětí

 • Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Dalibor Bártek: Ostravský Janoušek; Reklama za stamiliony a Nečistá hra (Česká televize)

Porota ocenila velmi zajímavě zpracované téma prorůstání ekonomiky a politiky, které autor dlouhodobě sledoval. Autor při zpracování reportáží využil různorodé zdroje (výpovědi odborníků, analytická data, zúčastněné strany), které vizuálně vhodně střídá, což zprostředkovává divákovi celý kontext do hloubky a přitom atraktivním způsobem. Reportáže jsou dobře graficky zpracované, autor nepracoval “od stolu”, ale zdroje získával v terénu a dobře s nimi následně pracoval.

 • Kategorie online žurnalistiky „Cena za inovativní online žurnalistiku“

Jan Boček, Marcel Šulek: Rusové proti Rusům: Země v nevyhlášené občanské válce (Český rozhlas)

Zdánlivě okrajové téma demografického vývoje v Rusku je zde ukázáno jako možná klíčové pro další vývoj této země, ale i Evropy. Příspěvek ukazuje, že Rusko se hroutí zevnitř a jeho rozpad může mít kritický dopad na celou Evropu. Inovativní je nejenom zpracování, ale i přístup k celému tématu. Vhodně zvolená kombinace faktů a novinářské práce přináší vzrušující čtení.

 • Zvláštní cena: Cena za regionální žurnalistiku

Jana Ustohalová: Historik Kovařík: Brněnský pochod byla humanitární katastrofa (Mladá fronta DNES)

Příspěvek se od ostatních odlišuje mimořádným společenským přínosem. Přináší nová fakta, včetně zcela konkrétních detailů. Zabývá se odsunem samotným i událostmi, které po něm následovaly, a poukazuje na dosud nezodpovězené otázky. Odsun brněnských Němců líčí nejen jako ojedinělý příběh, ale zasazuje ho do širších

 • Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

Adam Nedvěd , Tomáš Ducháček: Kontrola veřejných zakázek před ÚOHS

Porota ocenila studenty IES FSV UK Adama Nedvěda a Tomáše Ducháčka za atraktivní projekt, který má potenciál přinést svěží úhel pohledu na agendu veřejných zakázek. Jejich přístup je z odborného hlediska velmi kvalitní, tématu se už pečlivě věnovali, rozumějí mu a jsou připraveni ho nadále rozvíjet. Spojení se zkušenými datovými analytiky a novináři otevírá možnost, že se ukáží nová zjištění ohledně dynamiky fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 • Zvláštní cena: Cena Solution Journalism

Tomáš Lindner: Série textů Uprchlíci 2015: Německá inspirace (RESPEKT)

Autor se v sérii čtyř článků věnoval závažnému a aktuálnímu tématu, které hýbe celým kontinentem. Na rozdíl od České republiky Německo zažívá už více než rok příchod statisíců uprchlíků a před tuto výzvu je postavena celá společnost od vrcholných politiků až po obyvatele malých obcí. Autor dokázal ve svých textech poukázat na všechny tyto roviny a zároveň nezůstal jen u popisu těžkostí a problémů, ale věnoval prostor i tomu, jaká řešení se při přijímání a integraci uprchlíků osvědčují a jak konkrétně reagují veřejné instituce i občanská společnost. Z textu si tedy čtenář odnáší nejen povědomí o problémech, ale i tom, jak je současní Němci zvládají a kde nacházejí řešení. Důležitým prvkem je i to, že se jedná o řešení přenositelná, která mohou inspirovat i domácí čtenáře. Formát i obsah textů posiluje otevřenou veřejnou debatu, kde mají místo nejen hrozby, ale i možné cesty ke zvládání problému. Má proto potenciál měnit často jednostranně vychýlenou diskusi a zpravodajství, kde negativní a alarmistické prvky nezřídka převládají. Důležitým prvkem na pozadí těchto textů je, že nehovoří pouze o institucích a formálních strukturách, ale poukazuje také na iniciativy běžných občanů, řadových obyvatel Německa. Ukazuje tím, že i při řešení tak velkých výzev hrají důležitou roli aktivní občané a jednotliví lidé. Žurnalistika orientovaná na řešení (Solution Journalism) je především vysoce kvalitní novinařinou. I v tomto aspektu porota oceňuje vynikající kvalitu novinářské práce autora a podtrhuje odvahu média věnovat tomuto tématu rozsáhlý prostor čtyř navazujících textů.

 • Zvláštní cena: Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Vojtěch „Vhrsti“ Jurík: série kreseb v časopise Rodina a škola

Vojtěch Jurík má na první pohled velmi sympatický styl provedení kresby a komentování aktuálních událostí. Porota si cení především jednoduchosti jeho kreseb, která odkazuje k americkému stylu (Simpsonovi, Futurama). Vybrané kresby dobře odrážejí problémy každé generace a oživují i úžeji specializované médium, jako je časopis.

 • Česko-slovenská cena veřejnosti

O vítězi této ceny rozhodla česká a slovenská veřejnost v online hlasování, které probíhalo od 15. Do 24. dubna 2016 na adrese: http://hlasovani.novinarskacena.cz/.  Vítězný příspěvek získal  5 363  hlasů, celkem z 10 455.

Vítěz: Martin Veselovský za rozhovor s Martinem Konvičkou (DVTV)

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře