Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Archiv Benedeka Jávora, zdroj

Europoslanec: Je riskantní svěřit výstavbu jaderné elektrárny Rusům

„Podle vládní studie se nová jaderná elektrárna Paks II Maďarsku vyplatí, jen pokud se ceny elektřiny na evropském trhu v několika příštích letech zdvojnásobí. Ale to nikdo neočekává,“ říká maďarský europoslanec Benedek Jávor, který je členem maďarské zelené liberální strany Dialog za Maďarsko.

Benedek Jávor dlouhodobě kritizuje plány na výstavbu jaderné elektrárny a u Evropské komise si stěžoval na mezivládní dohodu mezi Ruskem a Maďarskem, která kvůli projektu vznikla. „Neexistuje důkaz, že by potenciální problémy na maďarském trhu nebylo možné vyřešit jinak než výstavbou jaderné elektrárny. Jiná řešení nikdo nezkoumal,“ říká v rozhovoru o projektu Paks II.


Text vznikl ve spolupráci HlídacíPes.org se serverem Euractiv.cz, autorka původního textu: Adéla Denková


 

 • Evropská komise nedávno uzavřela řízení pro porušení povinností, které vedla vůči Maďarsku. Zkoumala, jestli Budapešť neporušila evropské předpisy pro zadávání veřejných zakázek, když uzavřela mezivládní dohodu s Moskvou o výstavbě jaderné elektrárny Paks II. Komise došla k závěru, že Maďarsko nemělo povinnost vyhlásit na projekt veřejný mezinárodní tendr a dohoda s Ruskem nejde proti evropskému právu. Vy jste jedním z kritiků tohoto projektu. Co si o rozhodnutí Komise myslíte?

Podle evropských předpisů je možné udělit určité výjimky z pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek, pokud existují technické požadavky, které znemožňují vyhlásit veřejný tendr. Maďarská vláda argumentovala tím, že národním regulacím a technickým standardům nedokáže vyhovět nikdo jiný než ruský Rosatom, a proto je právě Rosatom jediná firma, která může Paks II postavit. Proto prý nebylo nutné vyhlašovat otevřenou soutěž. Evropská komise toto vysvětlení přijala. Myslím si však, že tento argument není platný, a to z několika důvodů.

 • Proč myslíte, že vysvětlení ze strany Budapešti není platné?

Jaderná elektrárna není bicykl, který si koupíte jako jeden kompletní výrobek. Vždy se jedná o projekt ušitý na míru národním podmínkám. V počáteční fázi nedokážou firmy vyrábějící jaderné technologie vyhovět se svým designem předpisům žádného státu, ale vítěz tendru upravuje svůj projekt podle individuálních podmínek dané země.

 • Z rozhodnutí ale vyplývá, že ruský design je z nějakého důvodu vhodnější než jiný.

Nevíme, zda by ostatní potenciální dodavatelé technologie kritériím vyhověli, protože se to nikdy neověřovalo. Podle nedávného článku zveřejněného serverem Politico měl o něco takového zájem minimálně Westinghouse. Jedno je nicméně jasné. Původně nemohl požadavkům vyhovět ani samotný Rosatom. Sám zvláštní zmocněnec maďarské vlády pro výstavbu elektrárny Paks II Attila Aszódi uvedl, že Maďarsko žádalo několik stovek úprav původního ruského návrhu, aby projekt vyhověl maďarským regulacím.

 • Říkáte, že proti dohodě máte ještě další argumenty. Jaké to jsou?

Pokud přistoupíme na vysvětlení poskytnuté vládou, znamená to, že nejen tento konkrétní projekt, ale celá maďarská pravidla odporují evropským předpisům. Řada případů, které stanuly před Soudním dvorem EU, jasně ukázala, že by se měla zrušit jakákoliv regulace omezující bez dostatečného oprávnění volný trh. To by znamenalo, že nebylo nutné vypisovat tendr na projekt Paks II, ale že je nutné spustit infringement (řízení pro porušení povinností, pozn. red.) vůči maďarským předpisům.

 • Vy s tím budete něco dělat?

V této hře jsou hráči, kteří mohou případ před Soudní dvůr EU dostat, a já jsem jedním z nich. Otázku, zda bylo nebo nebylo nutné vyhlašovat tendr, mohou před Soudní dvůr přednést pouze konkurenti působící na trhu. Pokud se však jedná o otázky evropského a národního práva, já jako europoslanec jsem oprávněn něco takového také udělat. A Komise musí vědět, že pokud půjde případ před soud, mohou snadno prohrát.

 • Stížnost na maďarsko-ruskou dohodu jste k Evropské komisi také podal vy…

Vyšetřování ohledně možného porušení evropských předpisů pro zadávání veřejných zakázek se zakládala na mé stížnosti, kterou jsem podal v roce 2014. Komise pak samotné řízení kvůli chybějícímu tendru vyhlásila v listopadu 2015. V ohlašovacím dopise Komise konstatovala, že Paks II spadá pod evropské předpisy upravující veřejné zakázky a že měla být vyhlášena mezinárodní soutěž. O necelý rok později – v srpnu letošního roku – jsem od Komise dostal dopis naznačující možnou dohodu s Maďarskem, který už k případu přistupoval zcela jinak. Nový přístup se zakládal na argumentech, které předložila Budapešť.
Vtipné je, že na tyto argumenty přišla maďarská vláda až na samém konci celého procesu. Celá léta si neuvědomovali, že nikdo jiný nemůže maďarským standardům vyhovět, a že proto nemohou vyhlásit veřejný tendr. Minimálně tedy používali úplně jiná zdůvodnění a s technologickou exkluzivitou přišli až poté, co Komise ostatní argumenty odmítla. Pak si po dvou letech od doby, kdy dali projekt Rusům, vzpomněli, že jen Rosatom může maďarským předpisům vyhovět.

 • Vůči projektu Paks II ale běží ještě jedno vyšetřování, které se tentokrát týká státní pomoci. Vy si myslíte, že bez finanční podpory ze strany státu nemůže projekt přežít?

Od začátku jsem zdůrazňoval, že výstavba nové elektrárny v lokalitě Paks bude problematická nejen z hlediska bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí, ale také kvůli své ceně. Při stávajících cenách silové elektřiny se investice do projektu nikdy nevrátí, což vytváří silnou potřebu státní pomoci. V listopadu 2015 – což byl pro Paks II černý měsíc – Komise zahájila vedle infringementu kvůli pravidlům pro státní zakázky také hloubkové šetření ohledně potenciální státní pomoci, kterou by projekt dostal.
Maďarská vláda se Komisi snažila přesvědčit, že žádná státní pomoc nebude potřeba. Zadali si u poradenské společnosti Rothschild & Cie studii, která došla k závěru, že projekt bude vytvářet slušné zisky a že se investice vrátí. Tento výsledek maďarská vláda široce propagovala. Vtipnější část závěrů, která už tolik komunikována nebyla, spočívá v tom, že Paks II se vyplatí jen tehdy, pokud se ceny elektřiny na evropském trhu v několika příštích letech zdvojnásobí. Ale to nikdo neočekává.

 • Existuje nicméně snaha, aby se ceny zvedly, a určité zvýšení se očekávat dá.

Ceny na evropském trhu s elektřinou jsou už nízké docela dlouho a skutečně existují známky toho, že v příštích letech může mírný nárůst nastat. To ale hovoříme o zvýšení v řádu 20 nebo 30 procent, což má od zdvojnásobení ceny daleko. V polovině dvacátých letech pak pravděpodobně zase nastane pokles, protože náklady na výstavbu obnovitelných zdrojů stále klesají. Výše zmíněná studie se každopádně zakládá na nerealistických předpokladech.

 • Máte informace o tom, jak se Komise dívá na tento případ?

Oficiální komunikace zatím neexistuje, ale podle našich informací by Komise mohla dojít k závěru, že předpokládané náklady a předpokládané příjmy projektu nejsou v rovnováze a v době provozu elektrárny se jasně vytvoří deficit. Pokud na tomto postoji bude Komise trvat, Budapešť bude muset rozhodnutí přijmout. Rozhodnutí se očekávalo na začátku prosince, ale nyní je možné zaslechnout zvěsti o tom, že by mohlo být odloženo na začátek příštího roku.

 • Komise může každopádně rozhodnout, že Maďarsko může finanční podporu elektrárně za určitých podmínek poskytnout.

Ano, Komise může skutečně státní pomoc akceptovat, pokud na maďarském trhu s elektřinou existují speciální podmínky a vláda nedokáže situaci vyřešit jinými způsoby. Taková dohoda by se ale podle mého názoru mohla také ocitnout před Soudním dvorem a Komise by nebyla schopna ji obhájit. Neexistuje důkaz, že by potenciální problémy na maďarském trhu nebylo možné vyřešit jinak než výstavbou jaderné elektrárny. Nikdo totiž vlastně neprozkoumal žádná alternativní řešení. A odhady maďarské vlády ohledně očekávané spotřeby elektřiny v roce 2030 a dalších ukazatelů se zakládají na nerealistických údajích.

 • Máte odhady, kolik peněz by bylo potřeba projektu poskytnout?

Podle mých výpočtů a nezávislých odhadů by potřebná výše státní pomoci mohla dosáhnout 100 miliard forintů (300 milionů eur) ročně. Jedná se o konzervativní posudky, ale existují také další názory, podle kterých by to mohlo být i 250 miliard forintů ročně. Pro srovnání, příjmy stávající elektrárny Paks nepřesahují 180 miliard forintů ročně. A to nemluvíme o zisku, ale celkových příjmech. To znamená, že Paks II bude potřebovat státní pomoc ve výši, která se blíží celkovým příjmům stávající elektrárny, a možná je dokonce přesahují.
A to ani nezmiňuji, že během posledních 15 nebo 20 let se žádnou z jaderných elektráren v EU nepodařilo dostavět v termínu a náklady na výstavbu se v průměru zdvojnásobily.

 • Na druhé straně, na trhu s elektřinou teď investoři obecně zažívají těžké časy. Celkově se dá říct, že bez určité formy státní pomoci se nevyplatí investovat do žádného zdroje. Proč je zrovna podpora jaderné elektrárny takový problém?

Evropský trh s elektřinou v současné době prochází proměnou a je velmi těžké říct, jak bude v budoucnosti přesně vypadat. Je však poměrně jasné, že bude mnohem flexibilnější a bude stát na malých lokálních zdrojích. Éra velkých elektráren už pominula a výroba pokrývající základní zatížení už nebude hrát významnou roli. Máte pravdu v tom, že aktuální ceny silové elektřiny nevysílají investorům správný signál. Jak už jsem řekl, v příštích letech pravděpodobně dojde k jejich nárůstu, což umožní i nové investice do energetické infrastruktury a výrobních kapacit. O to však nejde. Musíte se podívat na celkové náklady jednotlivých zdrojů energie. V případě obnovitelných zdrojů rychle klesají. Můžeme se bavit také o elektrárnách využívajících zemní plyn, jejichž výstavba je daleko levnější než u jaderných zdrojů. Takže až nastane nárůst cen, stále bude výhodnější investovat do obnovitelných zdrojů nebo zemního plynu.

 • Takže věříte, že v budoucnu bude energetický systém postaven na obnovitelných zdrojích a plynu?

Při vysokém podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu potřebujete také flexibilní zdroje, které umožní regulovat síť. Řešením mohou být plynové elektrárny. V dlouhodobém horizontu mohou ze systému zmizet i plynové zdroje a energetika bude stát na OZE a do velké míry na řízení na straně poptávky, takže na chytrých technologiích a energetické účinnosti. Pro jaderné elektrárny v takovém systému nevidím žádný prostor.
Problém s investicemi do jaderné energetiky zkrátka nespočívá v tom, jestli vyhlašovat tendr, nebo ne. Nebyl bych spokojen, ani kdyby tendr vyhrál Westinghouse, EDF, KHNP nebo kdokoliv jiný, protože jejich jaderné elektrárny by byly stejně drahé, nebo dokonce ještě dražší. Ať už s tendrem, nebo bez něj nastanou vážné problémy s rentabilitou projektu, protože jaderná energetika už není konkurenceschopná. Myslím si dokonce, že nikdy nebyla a přežila jen díky skrytým dotacím. V Maďarsku například ani nevíme, jaké byly skutečné náklady na výstavbu elektrárny Paks I v 80. letech. Hospodářské vztahy mezi SSSR a Maďarskem byly založeny na výměnných obchodech a s trochou nadsázky by se dalo říct, že jsme za jadernou elektrárnu zaplatili konzervami s hráškem. Myslím si každopádně, že zadlužení Maďarska v 80. letech bylo úzce spojeno právě s výstavbou Paks I.

 • Mluvili jsme o zemním plynu. Ten vždycky narazí na problém bezpečnosti dodávek. Evropa závisí na dovozech a jádro se z tohoto pohledu zdá bezpečnější.

Pokud jde o bezpečnost, výstavba jaderné elektrárny by v tomto případě moc nepomohla. Budou ji stavět Rusové, jde o ruskou technologii a projekt vytvoří závislost na ruském palivu. Rusko poskytne Maďarku mezivládní půjčku ve výši 10 miliard eur, a to mezi oběma zeměmi vytvoří finanční pouto. Maďarský premiér si může myslet něco jiného, ale já jsem přesvědčen o tom, že je skutečně nebezpečné záviset na Rusku v několika směrech.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

10 komentářů

 1. petrph napsal:

  Ona potíž je v tom, že v protikladu s obnovitelnými zdroji, tak jak jsou nyní politicko-ideologicky podporovány a dotovány, jsou všechny ostatní zdroje drahé,a za pokřivenou stlačenou cenu silové elektřiny nejsou a nemohou být rentabilní. Ani jaderné elektrárny – ale ani cena potřeby zemního plynu, pokud by se používal pro zmíněné (pro výstavbu levnější) plynové elektrárny.
  Tudíž – tento rozdíl v ceně – pro „jak je v článku zmíněno „flexibilní zdroje, které umožní regulovat síť“, jim musí někdo zaplatit, resp. objednat zajištění stability a nahradit. Takže potom se budou platit statní dotace 2x jednou pro nahraditelné a druhé pro „flexibilní zdroje“… :))))
  Mimochodem, to ani nehovořím o teorii gridů. Tam už vůbec není jasné (a doufám že soudruzi odborníci v tom mají jasno) jak bude vypadat jejich financování..

 2. liberal shark napsal:

  Tak zvané OZE nikdy nemohou nahradit klasické elektrárny kvůli své nepředvídatelnosti a negativním ekologickým dopadům. Na výroby base-load elektřiny a dodávky regulačních služeb budou vždy potřeba jaderné elektrárny nebo elektrárny na fosilní paliva. Jeho ekologickou „kvalifikaci“ dokládá preference plynových elektráren, kde uvolňovaný zemní plyn má 10 x větší účinnost na skleníkový efekt než CO2. Mluvit dnes o ceně elektřiny nebo rentabilitě zdrojů je od zeleného poslance obyčejný cynismus, neboť to byli právě Zelení, kteří prosadili nejhrubší zkreslení trhu s energiemi v Evropě v celé historii lidstva. Stejně tak sny o decentralizované energetice jsou zcela v rozporu s realitou. Nežijeme v XVIII století a máme tu velmi centralizovanou spotřebu, se kterou se žádné „inteligentní“ rozvodné sítě ani řízení (rozuměj vypínání) spotřeby nemohou vyrovnat. Jediné, s čím lze souhlasit, je nedůvěra k jaderným elektrárnám, vyprojektovaným a postaveným v Rusku, kde neexistuje profesionální oponentura projektových prací, funkční systém zajištění kvality, nezávislý dozor nad jadernou bezpečností a transparentní licenční řízení.

  • nováček napsal:

   Zbývá dodat, že přes Vámi uvedené, jediná opravdu těžká havárie jaderné elektrárny v celém bývalém SSSR se stala v důsledku špatného rozhodnutí jedince (Černobyl na Ukrajině). V dnešní RF se nic takového nestalo, ale v jaderné elektrárně z USA, která prošla profesionální oponenturou projektových prací, s funkčním systémem zajištění kvality, nezávislým dozorem nad jadernou bezpečností a transparentním licenční řízením.

   • nováček napsal:

    Dodávám ,že se jedná o elektrárnu ve Fukušimě.

  • Karel Novotný napsal:

   V plynových elektrárnách se uvolňuje zemní plyn??

 3. nováček napsal:

  Pane europoslanče, snad i Vám je známo, že je velmi riskantní nejen cokoli stvě, o jaderné elaktrárně ani nemluvě, ale že je nemírně riskantní být naživu a vůbec nejriskantnější je narodit se. Vždycky to končí smrtí, u staveb pak srovnáním se zemi nejpozděj v řádu desítek tisíc let. Tolik informaci jsem získal z Vašeho exposé.

 4. Ivan napsal:

  V Rusku bývají oponentní řízení ke všem projektům a zejména k  projektům jaderné energetiky mnohem tvrdší než v maličké ČR, kde ruka ruku myje. Kdokoliv, kdo měl možnost se jen trochu seznámit s prostředím ruských projekčních kanceláří by hovadinu o neprofesionalitě nemohl vypustit z huby.
  O „kvalitě“ např. Westinghause se mohli v Temelíně přesvědčit. Tak, že nakonec museli přejít na ruské palivové články.

 5. liberal shark napsal:

  To : Ivan
  Nepíšete pravdu. Dejte například odkaz na veřejné výsledky licenčních řízení před Gostěchnadzorem, které by byly srovnatelné s procesy US NRC nebo britské HSE ONR.
  A co se ruského paliva na Temelíně týče, tak trpí stejnými problémy jako to staré od Westinghouse. Podívejte se do výroční zprávy SÚJB na ty desítky netěsností. Jediný rozdíl je v tom, že s tím Rusové nejsou schopni ani ochotni vůbec nic udělat. Nové palivo od Westinghouse na ukrajinských blocích VVER-1000 žádné problémy nemá.

 6. Pepa napsal:

  O ruské negramotnosti bych doporučoval si přečíst obšírný článek: Ruské raketové motory ze studené války na YouTube. Kde američtí vědci za pomoci ruských odborníků namontovali ruský raketový motor do americké rakety. Tam američtí vědci nemohli uvěřit tomu, že ruský raketový motor je spolehlivý a má minimálně 4x větší tah!!! Dále tam uvádějí, že americký výzkum a vývoj v této oblasti je zaostalý. Jsou také polemiky, že USA nikdy nebyly na Měsíci !!! Že je to velký podvod! Důkazem je i současný stav.

  • Paul Jaros napsal:

   Jo nebyli na mesici.Take jsem cetl,ze Hitler zil a nespachal sebevrazdu a mnoho dalsich drbu.Myslis,ze kdyby nebyli americane na mesici a sehrali to jako komedii,ze by z tech asi 4000 lidi pracujici pro NASA to za ty dlouha leta nikdo neprozradil?Za velke penize se to neda pred svetem ukryt…

Přidávání komentářů není povoleno