Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
kenteegardin / photo on flickr,

Vazba uvalená přímo během líčení. Soudce Elischer v ní byl nezákonně, důvody neexistovaly

Třicet sedm dní strávil letos v září a v říjnu nezákonně ve vazbě soudce Ivan Elischer, který čelí obžalobě z údajného manipulování odvolacích řízení a přijímání úplatků. Konstatoval to Vrchní soud v Olomouci, který Elischera nařídil 22. října z vazby propustit. HlídacíPes.org teď získal zdůvodnění, v němž olomoucký soud své rozhodnutí vysvětluje.

Pražský městský soud vzal obžalovaného soudce Vrchního soudu v Praze do vazby 16. září. Prý kvůli tomu, že se před jedním z hlavních líčení pokusil ovlivnit svědkyni prostřednictvím její advokátky.

Advokátka se obrátila na státního zástupce Vladimíra Pazourka, a ten přímo během hlavního líčení požádal o vzetí Ivana Elischera do vazby. Soudkyně Veronika Cukerová mu vyhověla.

Jenže pochybila. Vrchní soud v Olomouci ve svém zdůvodnění jasně konstatuje, že neexistovaly vazební důvody.

„Lze uzavřít, že závěry soudu I. stupně o existenci důvodů vazby jsou toliko nepodložená obecná konstatování, nepodpořena žádnou relevantní konkrétní skutečností, která by mohla být podkladem pro rozhodnutí o omezení osobní svobody obžalovaného,“ konstatuje v usnesení soudce olomouckého vrchního soudu Vladislav Šlapák. Soud navíc zkritizoval práci senátu Městského soudu v Praze, že nedostatečně poučuje svědky – což byl důvod, proč se Ivan Elischer na advokátku jedné ze svědkyň obracel.

Bylo to jen připomenutí práva

Nyní podrobněji.

Ivan Elischer advokátku Michaelu Pretschovou kontaktoval telefonicky 11. září, před jedním ze soudních stání. Informoval ji, že svědci jsou v jeho věci před pražským městským soudem nedostatečně poučováni, zejména pokud jde o jejich právo odepřít výpověď. V tomto smyslu také Elischer advokátku požádal, aby poučila svoji klientku.

V této záležitosti se výpovědi obou stran shodují. Rozchází se ovšem závěr, který advokátka a obžalovaný soudce z telefonátu učinili. Zatímco Ivan Elischer namítal, že jde jen o připomenutí práva odepřít výpověď, advokátka se obrátila na státního zástupce, neboť v tom viděla pokus ovlivnit svědkyni. Tuto argumentaci pak přijal nejen státní zástupce, ale i senát soudkyně Cukerové.

Vrchní soud v Olomouci dal v této věci jednoznačně za pravdu Elischerovi, který se po uvalení vazby na soud obrátil se stížností.

„Popsané jednání obžalovaného JUDr. Ivana Elischera sice nelze označit za adekvátní procesnímu postavení jmenovaného ve věci, kdy případné nedostatečné či nesprávné poučení svědkyně ze strany soudu mohl namítnout přímo do protokolu v hlavním líčení a domáhat se nápravy, zároveň však ho nelze vyhodnotit za jednání odůvodňující zákonný podklad pro vznik vazebního důvodu,“ konstatuje soud.

Problematika možného ovlivňování svědků je detailně řešena v Komentáři trestního řádu, jehož autorem je nynější předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal a kolektiv. Soud cituje konkrétní ustanovení: „Vzhledem k tomu, že musí jít o zákonem nepřipuštěné jednání obviněného, nelze za takové jednání považovat např. připomenutí svědkovi jeho povinnost mlčenlivosti nebo práva odepřít výpověď,“ říká přímo zmíněný komentář.

Nevyslechnutí svědci? Žádní nebyli

Vrchní soud se rovněž zaměřil na způsob, jakým Městský soud v Praze během líčení s Ivanem Elischerem svědky poučoval. Nechal si přehrát záznamy z jednání a konstatoval, že měl obžalovaný soudce pravdu. Šlo o záznamy ze soudního líčení ve dnech 7. až 9. srpna letošního roku.

„V uvedených dnech v případě svědků (jména byla vypuštěna redakcí HlídacíPes.org – pozn. red.) skutečně došlo k jejich nedostatečnému poučení,“ konstatuje ve svém usnesení Vrchní soud v Olomouci.

Podle soudu navíc nehrozilo ani nebezpečí, že by na svobodě Ivan Elischer mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky, což byl další důvod, proč na něho byla vazba uvalena. „V době, kdy bylo rozhodováno o vzetí obžalovaného do vazby, byli již vyslechnuti všichni navrhnutí svědci (vyjma svědka D.), přičemž nebylo zjištěno, že by obžalovaný kteréhokoliv z nich ovlivňoval z hlediska obsahu podané výpovědi,“ píše se v usnesení. Navíc svědek D. (jméno anonymizováno redakcí HlídacíPes.org – pozn. red.) je předvolán jako svědek obhajoby, který má potvrdit verzi Ivana Elischera.

Návrh na kárné potrestání

Soudce Elischer už kvůli nezákonnému rozhodnutí o vzetí do vazby podal trestní oznámení. Oznámil to před dvěma dny přímo během soudního líčení.

Ministryni spravedlnosti Marii Benešové zároveň odeslal návrh, aby se soudkyní Cukerovou zahájila kárné řízení. Podobný podnět na ministerstvo odešel i kvůli postupu státního zástupce, ten se proti tomu přímo v soudní síni ohradil.

Podle serveru Česká justice pak Elischer ohledně přísedících Zuzany Tomáškové a Michala Salingera požádal předsedu Městského soudu v Praze, aby se obrátil na zastupitelstvo s návrhem na odvolání obou z funkcí a aby je do té doby z jednání vyloučil.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

1 komentář

  1. petrph napsal:

    No to je opravdu smutné, se dočíst, jak mizerně funguje naše soudnictví, že samotní soudci, namísto toho aby ctili onu ústavou danou nezávislost soudců alespoň mezi sebou, podávají na sebe trestní oznámení.
    Protože, fakt že pan soudce Elischer „..kvůli nezákonnému rozhodnutí o vzetí do vazby podal trestní oznámení.“ je justiční horor. Pokud příslušný soudce na základě žádosti st zástupce rozhodne o vzetí do vazby (nebo ne), tak to je prosím jeho soudní pravomoc, daná mu ústavními zákony. Proti tomu se lze jistě právními prostředky bránit – odvoláním, žádostí o přezkoumání důvodů vazby vyšší instancí – toto ano.
    Ale samo o sobě ten úkon nemůže implikovat trestnou činnost za kterou by měl být trestně stíhán.
    Bohužel, právě i v tom je vidět, že namísto zářné budoucnosti právního a demokratického státu se nám otevírají dvě cesty – buď návrat k totalitě (a ona nemusí byt nutně jen komunistická) – a nebo „modernější verse oligarchického a mafiánského státu, kde právo funguje jen pro někoho..

Přidávání komentářů není povoleno