Dezinfo a fakta: EU nepřikazuje otcům brát si rodičovskou dovolenou, ani jim nekrátí příspěvky

Napsal/a Euractiv.cz 14. srpna 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Radiožurnál v pondělí 10. srpna informoval o směrnici EU, která by měla přinutit otce strávit alespoň dva měsíce na rodičovské dovolené, jinak by mohli přijít o rodičovský příspěvek. Server EURACTIV.cz uvádí věc na pravou míru.

Radiožurnál ve svém původním článku z 10. srpna uvedl, že „rodičovská bude pro otce povinná“, a to kvůli směrnici EU o slaďování rodinného a pracovního života. Radiožurnál se následně za zavádějící titulek omluvil a článek přeformuloval. „Nově by mohli minimálně na dva měsíce nastoupit na rodičovskou místo své partnerky otcové dětí. Pokud to neudělají, mohla by se jim zkrátit doba čerpání rodičovského příspěvku,“ uvedl Radiožurnál.

Radiožurnál se snažil čtenářům a posluchačům přiblížit obsah směrnice EU, kterou loni schválily členské státy a Evropský parlament. Směrnice se týká mimo jiné rodičovské dovolené. Státy by podle ní měly zajistit, že matka i otec dítěte budou moci čerpat alespoň čtyři měsíce rodičovské dovolené, z toho dva měsíce nebude možné přenést z jednoho rodiče na druhého.

Právě tato „nepřenosnost“ vyvolala debatu o tom, zda budou otcové muset na dva měsíce k dětem, či nikoli. A zda rodina nepřijde o dva měsíce dovolené v případě, že otec svůj „podíl“ nevyčerpá.

Musí otcové na rodičovskou dovolenou?

Ne. Směrnice EU otcům nepřikazuje vzít si rodičovskou dovolenou. Směrnice pouze říká, že oba dva rodiče mají právo na alespoň čtyřměsíční rodičovskou dovolenou. Pokud jeden z nich na rodičovskou nechce, může svůj „podíl“ převést na druhého rodiče. Dva měsíce si ale musí ponechat a převést je nemůže – zda je využije, či nikoli, už je zcela na něm.

Chybnou informaci o tom, že rodičovská dovolená by měla být pro otce povinná, sdílel na svých sociálních sítích například poslanec ANO Patrik Nacher.

Přijde rodina o dva měsíce dovolené, když ji otec nevyužije?

Ne. Směrnice EU nekrátí rodičovskou dovolenou, ale stanovuje minimální délku, na kterou mají rodiče nárok. Ani neurčuje výši rodičovského příspěvku, který členské státy rodičům poskytují.

Přesto ve veřejném prostoru vznikly obavy, že pokud by se otec rozhodl nevyčerpat dva nepřenosné měsíce dovolené, rodina by o tyto dva měsíce mohla kvůli nové evropské směrnici přijít. Tuto nepodloženou informaci již v polovině července šířila poslankyně SPD Lucie Šafránková.

Evropská legislativa nic takového nestanovuje, ani k tomu členské státy nenabádá.


Text Anety Zachové vyšel původně na serveru Euractiv.cz, s nímž HlídacíPes.org spolupracuje. 

 


Česká republika v současné době neříká, kolik měsíců má trvat rodičovská dovolená. Zaměstnavatelé ale musí rodičům dovolenou poskytnout, pokud o ni požádají. Dle českého zákona mohou rodiče čerpat dovolenou maximálně do tří let věku dítěte. Většina matek tedy žádá zaměstnavatele o to, aby se svým potomkem mohly zůstat doma od konce mateřské dovolené do tří let věku dítěte. Pobírají přitom rodičovský příspěvek, zatímco otec pracuje.

Otcové mohou podle českých zákonů rodičovskou dovolenou čerpat stejně tak jako matky. I oni mohou požádat zaměstnavatele o to, aby zůstali se svým dítětem doma do tří let věku dítěte. K žádnému „přenášení měsíců“ z jednoho rodiče na druhého v ČR nedochází. Dovolenou si dokonce mohou vzít oba dva zároveň – rodičovský příspěvek od státu ale získá pouze jeden, což stanovuje český zákon, který určuje výši i způsob výplaty rodičovského příspěvku. Je tedy logické, že jeden rodič zůstává doma s dítětem na rodičovské dovolené a pobírá příspěvek, zatímco druhý rodič chodí běžně do práce.

Evropská směrnice do výše rodičovského příspěvku nijak nezasahuje. Nabádá ale členské státy k tomu, aby vytvořily takové podmínky, které budou motivovat otce k využití rodičovské dovolené – aby se zkrátka s matkami vystřídali. Členské státy by podle směrnice měly doslova poskytnout rodičům takovou odměnu nebo příspěvek, „aby se usnadnilo čerpání rodičovské dovolené oběma rodiči“.

Jak k tomu členské státy přistoupí, již zůstává na nich. EU ale vysloveně nabádá k pozitivní motivaci ve formě „odměny“, nikoli k sankci pro rodiny za to, že jeden z rodičů dovolenou nevyužije.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

Co na to ČR?

Vláda ČR ve stanovisku k návrhu směrnice uvedla, že se jedná o pozitivní krok v oblasti podpory zaměstnanosti rodičů a podpory pečujících rodin. K některým částem směrnice však měla výhrady, a to zejména k článku 8. Ten v původním návrhu Komise zakotvoval právo na čerpání rodičovského příspěvku ve výši nemocenské. Vláda se obávala, že takový požadavek by  znamenal nutnost navýšení rodičovského příspěvku v ČR. Směrnice ve schválené podobě nakonec minimální výši rodičovského příspěvku nestanovuje, pouze doporučuje členským státům, aby ho nastavily alespoň na výši nemocenské.

České vládě pak nebylo jasné, zda bude muset do svého právního řádu zakotvovat onu „nepřenositelnost“. Vláda ve svém stanovisku nicméně neuvádí, že by měl tento bod směrnice nějakým způsobem dopadnout na současnou českou právní úpravu.

Česká republika musí své zákony upravit tak, aby byly od 2. srpna 2022 v souladu se směrnicí. Nutno podotknout, že v oblasti poskytování rodičovské dovolené je ČR již nyní štědřejší než evropská směrnice a než řada členských států EU.

Proč EU reguluje rodičovskou dovolenou?

Protože to po ní chtějí členské státy. Mateřská dovolená se v EU harmonizuje již od roku 1992. Rodičovská dovolená se reguluje od roku 1996, kdy byla přijata směrnice o rámcové dohodě o rodičovské dovolené, kterou mezi s sebou uzavřeli zástupci evropských zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Na rámcovou dohodu navázala směrnice z roku 2010. Tato legislativa uváděla, že členské státy musí rodičům poskytnout alespoň 4 měsíce rodičovské dovolené, která by měla být nepřenosná, tedy stejně jako nová směrnice přijatá v roce 2019. Směrnice z roku 2010 nicméně umožnila povolit převádění měsíců z jednoho rodiče na druhého, a to pod jednou podmínkou – otec by si měl pro sebe nechat alespoň jeden měsíc.

Nová směrnice schválená členskými státy i Evropským parlamentem navazuje také na tzv. evropský pilíř sociálních práv. Pilíř obsahuje 20 zásad sociální politiky EU a získal podporu všech členských států. Jedním z pilířů je zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem Evropanů. Dalším pilířem je rovnost zacházení a příležitostí pro muže a ženy.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)