Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Rada Národní domobrany
facebookový profil Národní domobrany,

Chceme svůj článek v Ústavě. A vybudujeme vlastní vojsko, tvrdí Národní domobrana

Série článků, kterou odstartovala reportáž HlídacíPes.org o hlídkách Národní domobrany podél německé hranice, vyvolala i reakci vedení spolku. Ten na dotazy novinářů dosud nereagoval a dál nereaguje. Na webových stránkách Národní domobrany se ale v posledních dnech objevilo několik reakcí podepsaných trojicí šéfů: Marka Obrtela, Nely Liskové a Františka Krejči.

„Pro cukříček od páníčků cokoli: Zablešení mediální mopslíci z mainstreamu opět snaživě zaňafali na Národní domobranu.“

Kromě útoků na novináře, kteří popisovali náplň práce samozvaných hlídek domobrany, reakce obsahují i popis politických cílů spolku. Je tak možné udělat si obrázek o tom, jaká by měla být podle představ šéfů spolku jeho budoucí role.

Chceme do Ústavy

„Naším základním cílem je, že existence a činnost Národní domobrany musí být zakotvena v Ústavě ČR. Musí být zákonem výslovně stanoveno, že občané ČR společně vytvářejí Národní domobranu za účelem zajištění stability, klidu a bezpečí obyvatel ČR a obrany státu, že členství a služba v Národní domobraně je čestnou povinností občana ČR,“ píše vedení domobrany v prohlášení zveřejněném minulý týden.

Stát by měl domobrancům sám zajistit výcvik a zbraň a výstroj by měl zajistit ze státního rozpočtu. Zároveň je z prohlášení jasné, že nejde o nějaké nevinné občanské hlídky, které pouze monitorují zelenou hranici a případně upozorní policii na výskyt migrantů, pokud se s nějakými setkají.

„Vytváříme Národní domobranu jako budoucí vojsko územní obrany a jako druhou, dobrovolnou zálohou Armády ČR, pro kterou musí platit, že nebude použita mimo území státu,“ píší Obrtel, Lisková a Krejča.

Stát se ovšem na žádnou spolupráci nechystá. Ministerstvo obrany na dotaz HlídacíPes.org jasně uvedlo, že se od Národní domobrany distancuje. Vede ji jako extrémistickou organizaci ve svých pravidelných výročních zprávách.

Armáda ČR buduje systém aktivních záloh zcela nezávisle na domobraně. „Za první pololetí letošního roku se podařilo navýšit počet záložníků o 500 osob. Celkem již máme prakticky 1900 aktivních záložníků. Při tomto tempu je dosažení cíle 5 tisíc příslušníků aktivní zálohy do roku 2025 více než reálné,“ uvedl náčelník generálního štábu Josef Bečvář.

Nic neskrýváme, ale…

Národní domobrana píše, že svoje aktivity právem pokládá za státotvornou, občansky angažovanou záležitost. „Nic neskrývá, není nějakou ilegální, podvratnou, protistátní organizací a nedělá nic nezákonného. Její činnost může každý sledovat na webových stránkách a může se na ní obracet s dotazy.“

Obracet se na vedení domobrany je sice možné, ale žádných odpovědí se tazatel nedočká. Zejména na otázky, které vedení nejsou po chuti.

„Pokud byli v minulém období představitelé Národní domobrany mainstreamem požádáni o informace, snažili se vyhovět a přestože nebyl důvod dělat si falešné představy o skutečných pohnutkách prorežimních pisálků, očekávali představitelé Národní domobrany alespoň trochu objektivní a vyvážený přístup. Ale bohužel – výsledkem vždy byla jen manipulace s fakty a lživá demagogie.“

Rada Národní domobrany se proto „na základě dosavadních zkušeností“ rozhodla, že nebude poskytovat žádné informace, stanoviska, vyjádření a nebude odpovídat na dotazy novinářů.

A stejnou mediální zdrženlivost nařídila svým členům v regionech. „K témuž si rada Národní domobrany dovoluje opakovaně vyzvat také ostatní domobrance a skupiny Národní domobrany – zdržte se jakýchkoli kontaktů se sdělovacími prostředky. Budou-li vás o nějaká sdělení média žádat, vždy je odkažte na radu Národní domobrany, která jediná může podávat oficiální a platné informace.“

Rada ovšem uvádí, že poněkud jiná je situace v případě alternativních, vlastenecky orientovaných médií.

Kajman se stáhl

Jiří Kajman Zícha, muž z reportáže HlídacíPes.org o „Krušných psech“ na německé hranici, se rovnež stáhl do mediálního ústraní. Promazal některé své příspěvky na facebooku, redakci HlídacíPes.org rovnou zablokoval.

„Dva dny jsem obětoval vysvětlování a pokusům o věcnou diskuzi, ale marně. Nakonec jsem se rozhodl, ačkoli to nikdy nedělám, toto ukončit a smazat tyto na své stránce. Bohužel jsem byl nucen smazat i Vaše příspěvky na mou podporu, za které Vám moc děkuji,“ napsal.

Kajmana Zíchu ale rozzlobily kritické příspěvky od mladých lidí, studentů. „Studovali, nebo studují za peníze Vás, daňových poplatníků a přitom každé studium nás přijde zhruba na jeden milion korun. A ještě žádají o další podporu vysokého učení.A co udělají oni, mimo zvaní největší hrozby pro Evropu i naší? Seberou se a půjdou za většími penězi do západních států, hlavně do Německa. Přínos pro naší zem? NULA !!! Neuvědomují si, že vše, co je kolem nich a co každodenně využívají, je z práce a mozolů nás a našich předků, nehledě na dobu a politické zřízení, včetně socialistického. Je mě z toho smutno a mám strach o budoucnost naší země a našich potomků,“ píše Jiří Kajman Zícha.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

18 komentářů

 1. monarchista napsal:

  Vážený Krokodýle, s těmi studenty bude vždycky potíž. Nezapomeňte, že oni první veřejně vyšli zbourat vám ten bolševický chlív. Že studují „za naše mozoly“, to byla taky rétorika komunistických papalášů. A mimochodem, kterou největší hrozbu to k nám zvou – že ono to bude to imperialistické NATO! A vy chcete od nás, za naše mozoly, nějaké zbraně ? A co ostnaté dráty od Šumavy kolem dokola? Dejte si studenou sprchu.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Chápu studenty, kdyby se doopravdy realizovala jakákoli forma zákonné povinosti bránit stát, museli by možná povinně i na vojnu a komu se něco takového chce. Jiná věc je, že to může pro stát, jehož jsou občany, skončit tragicky. A nejspíš v budoucnu také tak skončí.

  • Jirka napsal:

   V běhu času se hodně zapomíná. Zapomíná se na to, kdo naši republiku nejvíce vojensky napadal, kdo jí nejvíc ubližoval. Historie se opakuje, protože lidé se nemění. Ti poučení zestárnou a odejdou a na jejic místo nastupují nové generace, které si nejsou ochotni připustit že to, co prožili jejich dědové je stále živé a stále stejně nebezpečné. V blahobytu si neuvědomují, že není všechno kolem nich samozřejmostí. Kus místa ve světě, který se podařilo za nezměrného úsilí a tisíců obětí získat a udržet. Pokud si je nebudeme dobře hlídat, určitě o ně přijdeme. Proto musí být povinností každého chlapa v této republice být prospěšným při obraně své vlasti, domova jeho rodiny, sousedů a přátel. Úkolem žen je zabezpečit následnou populaci a fungující rodinu a stěžejním úkolem mužů je zase ochrana a hmotné zabezpečení rodiny, rodu a národa. Každý muž musí projít výcvikem a být schopný kdykoliv, když to situace vyžaduje, nastoupit k obraně jeho státu. Mementem budiž nám Israel, kde muži mají tři a ženy dva roky vojenské služby. Tam musí všichni dennocenně čelit smrtelnému nebezpečí a bojovat o přežití. To, že u nás je zatím klid, to může kdykoliv skončit a pravdou je, že jsme v současné době bojeschopní jako stádo jehňat. Pokud to naše krátkozraká vláda není schopná pochopit, potom musí nastoupit další demokratický prvek a tím je občanská iniciativa. Je to jen reflexe a ukazatel toho, že se občané necítí bezpeční a mají oprávněné obavy o s vé přežití. A stát musí respektovat a plnit vůli lidu! Bylo by tristní, kdyby kvůli neschopnosti a chybám politiků musel zaniknout celý stát. Kde je dnes Kurdistán nebo Tyrolsko?

 2. Otakar Jíra napsal:

  U armády české republiky mám ústavní záruku její činnosti. U podivínů s podivným jazykem, požadujících zbraně nemám záruku žádnou. Armáda české republiky podléhá parlamentu. Komu podléhají tito dotyční, dychtící po zbraních? Co jim brání, aby se stali součástí pravidelné armády? Co je to za individua? Nezačínaly agresivní bojůvky v plíživě se ustavujících diktaturách podobně? Proč by měl stát podporovat subjekty tohoto typu. Situace, popsaná v článku 23 Listiny základních práv a svobod rozhodně nenastala. Nejsem pro monarchii, ale sdílím názory monarchistovy. Obávám se kombinace subjektů typu Kajmana a Chovance. Oba na mne působí jako nomen omen. Nejsem právník, ale § 145 občanského zákoníku by nás měl chránit před nositeli a aktivními prosazovateli extremistických názorů; alespoň tak doufám. Nejsem ani přesvědčen, že Národní domobrana v deklarované podobě je to, po čem toužím, aby mne chránilo. Naopak vidím značné nebezpečí pro občany i pro stát ve vytváření paralelních ozbrojených struktur. Jsem přesvědčen, že komunistické lidové milice byly jen mdlým odvarem toho, co by pro nás mohlo být přichystáno v podobě paralelní armády.

  • Jiří napsal:

   Pořád lepší domobrana, než tahle armáda, která nemá ani divizi na bojovém stavu.

   • Jiří Fara napsal:

    A to víš odkud?

   • monarchista napsal:

    Staré dobré Rakousko mělo domobranu, jmenovala se Landwehr, a byly to samozřejmě pravidelné vojenské jednotky, pod armádním velením, jen původně sestavené fyzicky méně schopných. Jen takto by domobrana byla akceptovatelná. Polovojenské skupiny třeba hodnotit m.j. podle zákona 40/2009- trestní zákoník, §279, odst.4, písm. a. Především nemají co dělat na hranicích – už naštěstí není proti komu. Záminka, že proti imigrantům je až příliš průhledná – oni prostě jen resuscitují komunistické pohraničnictví. Ostatně, kdo ví, co vlastně chtějí, nic dobrého to nebude.

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     „Především nemají co dělat na hranicích – už naštěstí není proti komu. Záminka, že proti imigrantům je až příliš průhledná – oni prostě jen resuscitují komunistické pohraničnictví“
     A to myslíte doopravdy vážně? Proč by to ti „oni“ dělali? Je mně Vás „monarchisto“ upřímně líto. Problém je ale v tom, že účinek podobných názorů postihne celý národ. Jste schopen pochopit, že existuje ještě něco jiného, než zacházení s počítačem a telefonování mobilem? To, co vykládáte, to už tady bylo všechno bylo „v modrém“ počátkem třicátých let minulého století a jak to dopadlo.

   • MT napsal:

    A těch tvých ruských rektálistů pod Obrtelem je kolik divizí, když ti jedna armádní nestačí?

   • Filosof napsal:

    Jinými slovy, nerozumíte tomu, ale schvalujete to… Úžasné…
    To zní stejně fundovaně jako ty bláboly z Národní domobrany – nejdříve se mluví o dobrovolnosti a potom o čestné povinnosti. Přitom to vede podivny spolek pomatenců bez kontroly…

  • Michal Breškovec napsal:

   Tahle „domobrana“ je jen pátá kolona ruských imperiálních zájmů, ostatně „soudružka“ Nela Lisková je toho jasným důkazem. Členové jsou hlavně kovaní bolševici, vrahouni, kteří stříleli lidi utíkající z komunistického koncentráku na západ a podobné individua zastydlé ve studené válce a toužící po návratu do „vřelé“ náruče velkého ruského bratra.

   Pro mě osobně to jsou vlastizrádci, kolaboranti a ohrožení bezpečnosti a suverenity České republiky a naše orgány by měly konat!

 3. MT napsal:

  Oni ještě svůj článek v Ústavě Ruské federace nemají?

  To se fakt divím. 🙂

 4. J89 napsal:

  Sundejte ty pětadevadesátky. Na airsofťácích mi nevadí, ale když si je obleče takový ksindl, co si hraje na novodobé Lidové milice, tak se mi otevírá kudla v kapse.

  Navíc nošení vojenského stejnokroje (nebo takových částí stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné) na veřejném místě osobou, která není příslušníkem ozbrojených sil, je přestupek dle § 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb. Tak doufám, že vás u toho divadla někdo brzo skřípne.

 5. Tomáš napsal:

  Díky vám Monarchisto i Otakare. Nevěděl jsem jak reagovat, ale po přečtení vašich příspěvků je to už zbytečné. Vystihli jste to přesně. Já žiji v Ústí nad Labem, na vojně jsem byl v 80. letech (2 roky) a mám dvě děti na vysoké škole. Vím naprosto jistě, že tam nestudují za mozoly našich předků. Děkuji.

 6. Aby nedošlo k mýlce:

  1. V této době projednávaná změna ústavního zákona o bezpečnosti ČR, která má do ústavního pořádku zavést právo na držení zbraní, NENÍ tím, co požaduje Národní domobrana. Národní domobrana ani žádný její činitel nemá v tomto legislativním procesu žádné slovo ani vliv.

  2. Znění schválené Sněmovnou v žádném případě nelegitimizuje akce pošuků Obrtelova typu, ani nedává občanům právo použít zbraň mimo situace nutné obrany a krajní nouze. Schválené znění výslovně ustanovuje, že podmínky a způsoby zapojení občanů do zajišťování bezpečnosti státu stanoví zákon. Občané se tedy nebudou moci zapojovat do zajišťování bezpečnosti státu jiným způsobem než takovým, který jim zákon výslovně umožňuje. Více zde: http://karasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=613740

  3. Ano, v demokratické zemi má jsou ozbrojené síly pod kontrolou Parlamentu, a tak to má být. Proto se předpokládá, že jakékoli přímé podílení občanů na zajišťování bezpečnosti ČR bude probíhat pod kontrolou a velením státních bezpečnostních složek. S tím souhlasí všichni – kromě magorů typu Obrtel. Ale na druhé straně, s takovými cvoky se zase nikdo nebaví.

  David Karásek, mluvčí LEX z.s. – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

 7. Jirka napsal:

  Existuje skvělý model zajištění obranyschopnosti státu . Švýcarsko. Stejný model bych uvítal i u nás.
  Zde je krátký výňatek z článku:
  Autor: Marek Skřipský
  Profesionálních vojáků je ve švýcarské armádě pouze kolem tří tisíc šesti set. Většinou jde o vyšší důstojníky, instruktory výcviku a štábní důstojníky. Kolem tohoto tvrdého jádra se pak nachází „obal“, tvořený (hlavně) muži, podléhajících povinné vojenské službě. Té se musí ve Švýcarsku podrobit každý způsobilý a netrestaný muž ve věku od devatenácti do dvaatřiceti let. Doba služby není příliš dlouhá, zato výcvik v jejím průběhu je velmi intenzivní.Délka povinné vojenské služby se pohybuje se v rozmezí od osmnácti do jedenadvaceti týdnů, podle druhu jednotky u níž odvedený slouží. „Záklaďáci“ jsou po čas vojenské služby podrobováni důkladnému výcviku se zbraní i příslušnou vojenskou technikou a po jejím skončení se každoročně třikrát do roka účastní týdenního cvičení (záložní důstojníci čtyřikrát do roka). Povinnost pravidelných cvičení pro ně přestává platit, pokud na nich celkově stráví tři sta dní, anebo po dosažení věkové hranice dvaačtyřiceti let. Ze záloh jsou pak definitivně vyřazováni v devětačtyřiceti letech.

  Pouze v průměru jedna třetina služby schopných mužů do armády nenastoupila a zapojila se buď do složek civilní ochrany anebo nastoupila civilní službu. Ti, kteří byli shledáni nezpůsobilými vojenské služby musí platit dvouprocentní přirážku k dani z příjmu, což by naše „bratrstvo pravdy a lásky“ jistě označilo za další atribut „plíživé fašizace společnosti“

  Pro ženy je služba ve vojsku pouze dobrovolná a podle nejnovější reformy, nazvané „Armáda XXI“ mohou používat zbraň výhradně pro vlastní obranu během služby. V praxi to tedy znamená, že v případě konfliktu by se neúčastnily bojových akcí. Švýcarští muži jsou, jak vidno, gentlemani, kteří se „neschovávají za ženskou“.

  Politické i armádní špičky svým záložákům věří. Každý voják v záloze smí vlastnit doma ruční střelné zbraně (včetně zbraní automatických) s počtem nábojů nepřesahujícím padesát kusů. Toto povolení je motivováno čistě prakticky. Počítá se totiž s eventualitou, že v případě rychlého napadení země, by se záložák musel ke své jednotce „probít“.

  Švýcarsko s necelými sedmi miliony obyvatel je díky své armádní koncepci schopné nasadit v případě ohrožení 1 375 889 skvěle vycvičených vojáků (údaj z konce roku 2005). V přepočtu na populaci je tak švýcarská armáda druhou největší na světě, za armádou státu Izrael.

 8. Naši zemi nemá v případě vojenského napadení, nebo při výjimečné bezpečnostní situaci kdo bránit. Těch pár žoldnéřů (to není hanlivé označení, to je faktický právní stav) NATO, speciálně cvičených pro útočné operace v zahraničí, není schopno území naší republiky ochránit. To vyplývá ze všech vojenských taktických parametrů, které se v současných armádách světa používají. Že existují občané, mající obavu z něčeho, podle jejich názoru ohrožujícího jejich vlast, je zcela přirozené. Nepřirozené je, že tito občané zakládají z vlastní iniciativy ozbrojené složky s cílem „chránit“ tuto zemi. Přirozená je motivace těchto lidí, ale nepřirozené je to, že úkol obrany země, který by měl automaticky zabezpečovat stát, musí dělat soukromé osoby. Už dávno měl stát zřídit „domobranu“ pod státním velením, organizovanou na územním principu k ochraně území této země před vojenským napadením, ale i výjimečnými situacemi, včetně například živelných pohrom. Podle jakéhosi celoevropského výzkumu jen asi 29% Čechů je ochotno vránit svoji zem. Ale zeptejme se, jestli bude ten Čech ochoten se zbraní bránit svůj dům a svoji vesnici. To bude podstatný rozdíl! A o tom to je. To se ale nedá realizovat na dobrovolnické bázi. Taková věc musí být koordinoivaná a kompletně materiálně zabezpečená státem. Místo nových obrněných vozidel za 9 miliard by bylo cca 9oo tisíc samopalů vzor 58 s dostatkem střeliva pro obranu této země. A právo občana chránit svůj domov, svoji vlast nemůže být dobrovolná. Občanská práva nejsou možná bez občanských povinností. (A už jen takový „nápad“ – spojit volební právo s brannou povinností pro všechny občany určitého věkového rozmezí a zdravotního stavu. Nemusí jít o povinnou vojnu, ale zkrácený výcvik a pak pravidelná místní cvičení k obraně daného regionu.) Protože agresor může bombardovat, elektrárny, ale na zemi si s „partyzánskou“ válkou nikdy neporadí – viz. např Afghánistán.

Přidávání komentářů není povoleno