Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
kavto via Foter.com, 60731_fuji 0351

Zatím 706 udání na EET. Co s nimi bude dál? Chystají se kontrolní nákupy

Vnímaví čeští občané podali za první týden platnosti zákona o elektronické evidenci tržeb 706 udání na jednotlivé živnostníky. Co s nimi bude dál? Generální finanční ředitelství uklidňuje, že se udání nemohou stát předmětem konkurenčního boje nebo vyřizování účtů. Celní správa, která má kontrolní činnost podle zákona o evidenci tržeb na starosti, se pomalu chystá na zahájení kontrolních nákupů. Kdy její kontroloři vyrazí do ulic, ale zveřejnit nechce.

Klíčová otázka: mají se živnostníci, na které směřují udání prostřednictvím formuláře na Daňovém portále, čeho obávat? A jak s nimi Finanční správa vůbec nakládá?

„Oznámení o nevydaných účtenkách budeme shromažďovat, analyzovat a pouze v případě, že je vyhodnotíme jako oprávněné, budeme zahajovat příslušná řízení,“ říká mluvčí mluvčí Finanční správy Petra Petlachová.

Co její odpověď znamená v praxi, není příliš zřejmé. V zásadě se ale kroky berního úřadu dají rozdělit na dvě oblasti.

Zahuštění mapy provozoven

Předně dojde k „zahuštění“ mapy míst, kde mají živnostníci, na které se zákon vztahuje, své provozovny. Neboli je velmi pravděpodobné, že postupně dojde k odhalení těch živnostníků, kteří by se hypoteticky snažili podnikat bez připojení k EET.

Jak uvedla ČTK, do EET se zatím přihlásilo 39 400 podnikatelů. Podle dřívějších odhadů se týká první vlna zhruba 40 tisíc podnikatelů, čili se zdá, že „vyhýbačů“ příliš nebude.

Petlachová dále upozorňuje, že samotný fakt nevydání účtenky s údaji vyžadovanými zákonem o EET ještě automaticky neznamená delikt.

Může jít totiž o podnikatele, na které se nevztahuje první vlna, ale až další, které mají být spouštěny v březnu 2017 a pak v březnu a v červnu 2018.

Sem postupně spadne maloobchod a velkoobchod, svobodná povolání, lékaři, advokáti a vybraná řemesla (kompletní zákonný výčet najdete zde).

Na kontrolní nákup vyrazí celníci

„Finanční správa může všechny poctivé podnikatele ubezpečit, že hlášení o nevydání účtenky nemůže být nástrojem nekalého konkurenčního boje proti nim.“ Slova mluvčí Finanční správy se týkají těch udání, která by směřovala na nevydání účtenky za uskutečněný nákup.

Protože samotné udání na daňovém portále je v takovém případě prakticky neověřitelné.

Příklad: objeví se udání – tam a tam jsem si v konkrétním čase dal polévku a tři rumy, ale nebyla mi vydána účtenka. Pokud je provozovna přihlášena k EET, ale chybí záznam o uskutečněném obchodu, je neprokazatelné, že se vůbec uskutečnil.

A právě v tuto chvíli nastupují kontrolní nákupy. Ty jsou podle zákona v pravomoci Celní správy.


Co říká zákon o pravomoci Celní správy

§ 24 
Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

  • (1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup.
  • (2) Pro účely evidence tržeb se při kontrolním nákupu na jednání poplatníka a orgánu příslušného k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb hledí jako na uzavření smlouvy.
  • (3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena poplatníkovi majetková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.

„Prozatím, dnes máme osmého, nevím o tom, že by kontrolní nákup někdo uskutečnil,“ říká mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Ta ale zároveň neuvádí ani žádný termín, po němž už podnikatelé mohou s návštěvami celníků – přirozeně ne v uniformách – počítat.

„Kdy se začne, ani nevím. Záleží na tom, jak se nám bude plnit databáze a zda to skutečně už vyhodnotíme tak, že by kontrolní nákupy měly začít,“ dodává mluvčí celníků.

Pokuty až půl milionu

Plnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb kontroluje vedle celníků i Finanční správa. A za jejich neplnění hrozí vysoké pokuty.

Ty mohou v závažných případech zmaření účelu zákona nebo nevydání účtenky dosahovat až půl milionu korun, u drobnějších přestupků, jako je neumístění informační cedule do provozovny, činí sankce až 50 tisíc korun.

Krajním postupem pak může být uzavření provozovny – to kvůli opakovanému porušení zákona.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře