Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: Zdeněk Velen
,

Pošlete novináře k lopatě. Ušetříme za ruský plyn

GLOSA. V nejmenované velké mediální společnosti se jeden z redaktorů minulý měsíc nestačil divit. V novém moderním newsroomu vrčela naplno klimatizace, v tom druhém, umístěném ve staré budově, se naopak naplno topilo – bylo to v těch několika chladných červencových dnech, kdy teplota dočasně klesla tak, že přišla ke slovu vyhláška o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ta nařizuje, že pro podobná sedavá zaměstnání je minimální povinná teplota na pracovišti 20 stupňů Celsia (a maximální 27).

Slovy zákona jde o práci „vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů“.

Intenzivní činnost svalstva trupu

Měřáky spotřeby se v obou případech točily jak o závod. Přitom, jak si stále častěji můžeme číst, snížení teploty v místnosti o dva stupně Celsia (čímž však není myšleno klimatizování) znamená energetickou úsporu zhruba 12 – 15 %.

Citovaná vyhláška je ale vlastně dostatečně přísná, vždyť v Německu se nyní bere jako značný ústupek z nastavené míry pohodlí to, že si němečtí poslanci odhlasovali, že se budovy Spolkového sněmu začnou od zimy vytápět jen na 20 stupňů.

Omezené dodávky plynu (či jeho úplný nedostatek) a vysoké ceny za energie přirozeně vedou k tomu, že se změní hladina toho, co vnímáme jako tepelný komfort. Už nyní je ale rozdíl mezi sedavým zaměstnáním a tím – řekněme – běhavým.

Kdyby se kupříkladu naplnilo přání řady spoluobčanů, kteří novináře, ty budižkničemu, co jen sedí u počítače a píší v něčím žoldu, posílají k lopatě, aby poznali, „co je to skutečná práce“, mohlo by se na vytápění (i na chlazení) dosti ušetřit.

Protože práce spojené „s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl“ vyžadují minimální teplotu na pracovišti jen 10 stupňů Celsia (a maximální 20).

Svačiny, mačky a cepíny

V poslední době – často s lehkým úšklebkem, který nás ale s podzimem dosti pravděpodobně přejde – čteme o tom, jak se třeba v Německu chystají na očekávaný nedostatek plynu. Například největší německý správce nemovitostí, společnost Votovia, oznámila, že v noci bude pronajímané byty vytápět pouze na 17 stupňů.

Také české ministerstvo průmyslu už připravilo „manuál pro úspory energií ve veřejných budovách“ a chlubí se, že samo díky tomu během letošní topné sezóny stihlo v hlavní budově Na Františku uspořit oproti dřívějšku zhruba 24 procent spotřeby u plynu a 20 procent u elektřiny.

Dost možná se v podobném duchu úspor změní i výše zmíněná vyhláška o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Když ale zapátráme třeba po tom, jaké jsou zákonné požadavky na teplotu ve školních třídách (kam se už za měsíc vrátí děti a studenti), zjistíme, že možnost studeného odchovu máme kodifikovánu už dávno.

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých říká toto: „Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.“

Docela dobře se může stát, že děti budeme do školy posílat nejen se svačinou, ale i s vysokohorským vybavením. Tím pochopitelně nemyslíme mačky a cepíny, ale funkční prádlo, tlusté ponožky a dostatečný počet vrstev oblečení. Ale zatím si užívejme léta. I když zima přichází.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře