Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Ujgurské děti, Sin-ťiang, Foto: Profimedia
Profimedia.cz,

Méně dětí, méně odporu k Číně. Peking chce drastickým snížením porodnosti zkrotit Ujgury

Až 80% venkovských žen ujgurské národnosti v čínské provincii Sin-ťiang mohlo být donuceno k používání nitroděložních tělísek nebo sterilizováno, píše v nové studii sinolog Adrian Zenz. Ten dlouhodobě zkoumá politiku Pekingu vůči „problematickým regionům“ Číny, tedy kromě ujgurské oblasti také Tibetu. Kontrola porodnosti má čínskému režimu pomoci snížit separatistické tendence v Sin-ťiangu, i za cenu porušování lidských práv.

Poté, co Zenz pro nadaci Jamestown zpracoval novou zprávu, v níž upozorňuje na šokující skutečnosti v „kontrole porodnosti“ mezi ujgurským obyvatelstvem čínského Východního Turkestánu, oznámila čínská státní média, že na něj podají žalobu pro urážku na cti.

Podle Zenze se výhružka ve stranickém plátku Global Times, který je de facto orgánem vnější propagandy Komunistické strany Číny, objevila poté, co Washington Post v souladu se Zenzovými zjištěními otevřeně označil čínskou politiku v Sin-ťiangu za genocidu a vyzval k bojkotu zimních olympijských her, které se mají konat v Pekingu v roce 2022.

O den později (9. července večer) žalobu nepřímo potvrdilo i čínské Ministerstvo zahraničních věcí. Společně se Zenzem chce Peking také zažalovat Australský institut strategické politiky (ASPI), který pravidelně zveřejňuje informace týkající se čínského vlivu v zahraničí a působení Jednotné fronty v Austrálii, ale i jinde po světě.

Harmonizace nebo genocida?

Zenz byl jedním z prvních badatelů, kteří veřejně upozornili na represe vůči Ujgurům a dalším turkickým etnikům v Sin-ťiangu (Sinopsis psal např. zde nebo zde). Vloni na podzim Zenz rovněž svědčil na půdě amerického Kongresu v případu zneužívání nucené práce Ujgurů internovaných v „převýchovných střediscích“.

Letos na jaře publikoval podrobnou analýzu uniklých oficiálních dokumentů čínské komunistické strany ohledně převýchovy Ujgurů v koncentračních táborech v okrese Karakaš, tzv. Karakašského seznamu. Ve svém novém výzkumu vycházejícím z analýzy oficiálních čínských dokumentů se Zenz zaměřuje na drastická opatření, jež mají vést k redukci ujgurské populace v Sin-ťiangu a zvýšení procenta etnicky čínského obyvatelstva v tomto strategicky důležitém regionu.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Ten díky své poloze ve středu Asie hraje klíčovou roli v rámci iniciativy Pás a cesta (BRI) prezidenta Si Ťin-pchinga a projektu tzv. Nové Hedvábné stezky. Omezení porodnosti Ujgurů, smíšené svazky a stěhování chanského obyvatelstva do Sin-ťiangu má napomoci rychlejší asimilaci a „sinizaci“ muslimských etnik s kulturou, která je od čínské velmi vzdálená, zato je však blízce spřízněná s kulturou dalších středoasijských národů, jako jsou Uzbeci, Kyrgyzové či Kazaši.

Cílem čínské politiky v Sin-ťiangu je „harmonizace“ a „stabilizace“ společnosti, tj. odstranění společenských rozkolů a frustrací, jež v minulosti vedly v extrémních případech i k násilným protestům či terorismu. Je zřejmé, že čínská národnostní politika v Sin-ťiangu, stejně jako v Tibetu, dlouhodobě a opakovaně selhává (viz Sinopsis zde), čínská vláda však reaguje zvyšující se kontrolou a stále většími represemi.

Svou novou studií Zenz jasně dokazuje, že politika čínské vlády v Sin-ťiangu je založena na závažném porušování základních lidských práv a naplňuje podle něj dokonce kritéria genocidy, definovaná Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidia, schválenou Valným shromážděním OSN v prosinci 1948.

Stabilizace po čínsku = sterilizace

Zpráva se opírá o přímá svědectví, jež se v minulých letech nárazově objevovala v médiích. Jejím hlavním přínosem je však pečlivá analýza oficiálních dokumentů, dat a statistik.

Z analýzy vyplývá, že růst ujgurské populace v ČLR v posledních letech drasticky poklesl – v některých oblastech téměř na nulu. Dokumenty dále odhalují vládní projekty masové sterilizace v chudých zemědělských oblastech jižní části Sin-ťiangu (zejména v prefekturách Aksu, Kašgar, Chotan a Bajangol). Soudě podle objemu alokovaných zdrojů, sterilizace mohly být provedeny statisícům ujgurských žen s dvěma a více dětmi.

Zenz ukazuje, že, zatímco zhruba 860 tisíc Chanů trvale žijících v Sin-ťiangu se z oblasti v letech 2015-18 odstěhovalo (zřejmě kvůli narůstajícímu tlaku vyvolanému etnickými nepokoji a následným zaváděním bezpečnostních a represivních opatření), dva miliony obyvatel z řad etnických Číňanů se naopak nově přistěhovaly do sinťiangských měst a osad, kde již Chanové tvoří většinu.

Podobně jako v Tibetu, i v Sin-ťiangu vláda nešetří pobídkami, jimiž láká chanské obyvatelstvo k migraci, ať už je to nabídka nadstandardně ohodnocených pracovních míst, sociální a zdravotní péče či různé benefity jako např. zajištění luxusního bydlení apod.

Pobídky pro mladé rodiny

V první části studie Zenz ukazuje, jak ČLR od svého založení v roce 1949 do současnosti podporovala zvyšování poměru chanského obyvatelstva v populaci Sin-ťiangu, přičemž důležitou roli hrála státem a armádou zaštiťovaná kolonizace prostřednictvím budování zemědělských osad, tzv. Xinjiang Production and Construction Corps (čínsky známé jako „ťien-še ping-tchuan, „budovatelské jednotky“ – polovojenské oddíly založené v 50. letech).

Od 90. let 20. století migraci Chanů do oblasti znovu podpořil rozvoj průmyslu, infrastruktury a měst umožněný masivním financováním z vládního programu „rozvoje západu“. Tento program měl pomoci vyrovnat rozdíly mezi rozvinutými a bohatými oblastmi na východním pobřeží ČLR a zaostalými a chudými západními oblastmi, jež kromě Sin-ťiangu a Tibetu zahrnují také provincie Čching-chaj a Kan-su s velkým procentem nechanského obyvatelstva či Chuejskou autonomní oblast Ning-sia.

Poměr Chanů v regionu se konstantně zvyšoval až do velkých nepokojů v roce 2009, poté začali etničtí Číňané Sin-ťiang masově opouštět, navíc došlo k obecnému poklesu přirozené porodnosti mezi chanskou populací. Od roku 2010 začala naopak rychle růst populace ujgurská. Mnohé okresy v Sin-ťiangu se umístily na předních příčkách žebříčku porodnosti v rámci celé ČLR.

Ve skutečnosti však chanská populace rostla i nadále – přibývalo totiž migrantů, kteří sice neměli v Sin-ťiangu „registraci k pobytu“, ale pobývali tam dlouhodobě. K nárůstu migrujícího obyvatelstva došlo výhradně v oblastech s vysokým podílem etnických Číňanů, tedy v hlavním městě Urumči a v čínských zemědělských osadách.

Zenz uvádí, že i nyní dochází k masivnímu rekrutování zaměstnanců, primárně mladých rodin s dětmi, do Sin-ťiangu s příslibem benefitů, o nichž se většině mladých Číňanů může jen zdát. Podobné pobídky fungují dlouhodobě také v Tibetské autonomní oblasti, kde však tato politika naráží na příliš drsné přírodní podmínky – etničtí Číňané nejsou geneticky uzpůsobeni životu ve vysoké nadmořské výšce, která jim tak způsobuje chronické zdravotní komplikace.

„Nelegální“ porodnost

Zenz cituje práce čínských akademiků, kteří v posledních letech poukazovali na „nezdravý růst“ ujgurské populace v Sin-ťiangu, jenž je podle nich spojený s „náboženským extremismem“ a nově narůstajícím ujgurským nacionalismem. Ředitel Institutu sociologie Sinťiangské akademie věd Li Siao-sia navíc tvrdí, že „nadměrný populační růst“ má negativní dopady na rozložení zdrojů a příjmů, což má za následek „nenaplněné materiální touhy“, jež dávají vzniknout „náboženskému extremismu a snahám o odtržení“.

Proto čínští sociologové přišli s plánem sociálního inženýrství, který by měl pomoci vznikající situaci vyřešit. Podle zveřejněných statistik je zřejmé, že od roku 2015 nastává drastický zvrat v původním trendu a nárůst porodnosti v ujgurských okresech se téměř zastavuje. Patrné je to přitom zejména ve venkovských oblastech s naprostou většinou ujgurské populace.

Druhá část studie se podrobněji zaměřuje na prostředky, jakými vláda tak drastického snížení populačního růstu menšin v Sin-ťiangu dosáhla. Od června 2017 se v oficiálních dokumentech začal objevovat výraz „tvrdě postihovat nelegální porodnost“. Na začátku roku 2018 pak bylo zveřejněno „Oznámení výboru autonomní oblasti pro zdravotní péči a plánování porodnosti ohledně pokračování a prohlubování implementace kampaně na odhalování porušování plánované porodnosti“.

Po celém Sin-ťiangu byly odhaleny tisíce případů takového porušení, které byly trestány astronomickými pokutami ve výši násobků ročního platů, ale v mnoha případech rovnou internací v převýchovném středisku spojeném s nedobrovolnou aplikací nitroděložního tělíska nebo přímo sterilizací. Pro tato kontraceptivní opatření je v oficiálních materiálech používán eufemismus „dlouhodobě účinný prostředek ke snížení porodnosti“.

Zenz ve své zprávě analyzuje desítky oficiálních dokumentů místních úřadů, které odhalují rozsah opatření a prostředky, jež jsou v rámci „kontroly porodnosti“ Ujgurů a dalších turkických menšin v Sin-ťiangu uplatňovány. To potvrzuje řadu závěrů, které vyplývají již ze zmíněného Karakašského seznamu, v němž bylo coby nejčastější důvod internace v převýchovném táboře uvedeno právě porušení politiky plánované porodnosti.

Pekingu chybí „čínské“ děti

Na základě oficiálních zpráv zveřejněných začátkem loňského roku Sinťiangskou zdravotní komisí se Zenz domnívá, že až 80% venkovských žen ujgurské národnosti mělo být nuceno k používání kontracepčních prostředků (nitroděložních tělísek) nebo sterilizováno.

Tak vysokého stupně „úspěšnosti“ mohlo být dosaženo díky systematickém sběru osobních dat o každém jednotlivém obyvateli, což se mimo jiné dělo prostřednictvím „grid managementu“, jakési „sítě“ kontrolních stanovišť napojené na systém „propojených domácností“. Tento „sociální management“ se čínskému režimu již osvědčil předtím v Tibetu.

Jen za rok 2019 měla podle zveřejněných zpráv Sinťiangská zdravotní komise k dispozici rozpočet ve výši 16,7 milionů amerických dolarů určený na „operace související s plánovanou porodností“ – tedy primárně aplikaci nitroděložních tělísek, potraty a sterilizace. Vše nasvědčuje tomu, že „projekt“ pokračuje i v tomto roce.

Analýza lokálních dokumentů naznačuje, že sterilizace jsou prováděny zejména (avšak nikoli výhradně) u žen, které mají tři a více dětí. Podle statistik má však tři a více dětí až 30 procent venkovské ujgurské populace v Sin-ťiangu.  Z některých lokálních statistik je rovněž zřejmé, že od roku 2017 nepřirozeně vzrostl počet žen mezi 25 a 49 roky, které jsou vdovy nebo jsou neplodné (v menopauze).

Na základě již dříve zveřejněných svědectví Ujgurů, kteří prošli převýchovnými zařízeními, se tato čísla zdají být potvrzením zvěstí o lidech, kteří v táborech zemřeli na následky špatného zacházení, i o nuceně sterilizovaných ženách.

Paradoxem celé situace je, že Čína v roce 2016 po čtyřech dekádách zrušila „politiku jednoho dítěte“ a vláda naopak začala aktivně prosazovat děti dvě, protože již teď dělají demografům těžkou hlavu problémy spojené s disproporcí mezi pohlavími. Ta vznikla upřednostňováním chlapců při možnosti mít jen jedno dítě, a rychlým stárnutím populace. Nárůst porodnosti se však zatím u etnických Číňanů nekoná – naopak, mnozí mladí lidé volí „single život“ nebo život sice v páru, ale bez dětí. Více dětí tak mají pouze nejchudší vrstvy nebo právě menšinové národnosti. Zenz svou studii uzavírá:

„Režim kontroly populace ustavený představiteli komunistické strany v Sin-ťiangu má za cíl potlačení populačního růstu menšin, a naopak nastartování růstu populace etnických Číňanů snahami o zvýšení porodnosti nebo skrze migraci. Drakonické prostředky, jaké představují výše uvedené chirurgické metody, umožňují státu zvyšovat či snižovat populační růst menšinových národností dle libosti. Oblastní úřady navíc aktivně podporují smíšené sňatky s cílem rozředit ujgurskou kulturní identitu a propagovat asimilaci.“

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

13 komentářů

 1. liberal shark napsal:

  Nedělá náhodou neomarxistická EU to samé s domorodým obyvatelstvem v Evropě ? Obludné daně a neustálý kulturní tlak vedou k behavioral sink a drastické redukci pordonosti stejně jako čínská nitroděložní tělíska.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Samozřejmě, že dělá.

  • Petr Kaminsky napsal:

   Co takhle studeny obklad? Neni zadny rozdil mezi sterilizaci (chirurgicky zakrok) a danemi/kulturnim tlakem?

   • A. S. Pergill napsal:

    V situaci, kdy jde o stejný účel, nikoli.

  • Volný1 napsal:

   Přesně tak. Jen se Zenzovi a Sinopsisovi o tom nechce psát. Gendrové nesmysly, boj proti tradiční rodině, protěžování menšin, vede ke snižování porodnosti evropského obyvatelstva. Čína jen nechce, aby se jí tam množili islamisti, protože islám přináší problémy. To, že za pár let porodností vytlačí islamisti původní evropské obyvatelstvo a zavedou svoje práva, Zenze, ani euroelity nijak netrápí, ale proti Číně se hodí vše. Kadáfího památná věta: ne zbraněmi, ale dělohami našich žen dobudeme Evropu, se naplňuje. Hleďte si pánové Evropy, dokud je ještě Evropou a čínské starosti nechte Číně. Stejně kromě psaní, s tím nic neuděláte.

 2. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Největší úsilí o snižování porodnosti a to ne Ujgurů, ale všech Číňanů bylo podniknuto počatkem druhé poloviny minulého století. Dokonce byl na to vtip o používání metody dvou cihel. To ovšem protičínští aktivisté ze Sinopsis si nemohou pamatovat, protože tehdy ještě prostě nebyli. A je možné, že zákon o jednom potomku v některých oblastech Číny platí dodnes, i když porušení není sankcionováno.

  • Dr. B napsal:

   Oskare,
   vy jste zase vedle, jak ta jedle 🙂 Jen pro Vaši informaci, dítě narozené v Číně „nad limit“ nedostane rodný list. To znamená, že úředně neexistuje. Pokud nechápete, co to pro něj znamená, tak například to, že pro něj není dostupná zdravotní péče (o sociálním a důchodovém systému v Číně moc nevím, ale pokud vůbec nějaké existují, pak pro takové dítě jsou též z principu nedostupné), dále se třeba nemůže oženit atd., atd.
   Takže pokud nejsou za jeho početí sankcionováni sami jeho rodiče (což také není zcela pravda, při udání padají stále pokuty), pak ono dítě, které nic neudělalo, je v tuto chvíli nadosmrti odsouzeno k životu mimo oficiální společnost. Ono bez rodného listu nedostanete ani pořádnou práci, takže je to vážně fatální situace.
   Nevím, proč vám tolik leží v žaludku aktivisté, ale zkuste automaticky nepřevracet všechny informace, které od nich pocházejí, naruby.
   Hezký den 🙂

 3. A. S. Pergill napsal:

  Bylo by dobré připomenout, že v době politiky „jedna rodina, jedno dítě“, prosazované u většinového obyvatelstva velmi drastickými prostředky (včetně nucených potratů), měly národnostní menšiny (vč. Ujgurů) výjimku a jejich rodiny mohly mít dětí víc.

 4. Petr Kaminsky napsal:

  1) Takhle nejak si to predstavuju, az se tady k moci konecne dostanou predstavitele „slusnych lidi“ – Okamura a Klaus ml. Nucene sterilizace Romskych zen, finacni pobidky rasove nezavadneho obyvatelstva. Nevratne pujcky pri prestehovani do Sluknovkeho vybezku apod. Uz vidim ten naval. 2) Takhle to vypada v kazde totalitni spolecnosti. Jedinci se nepocitaji, strana/vlada vedi nejlepe, co je pro spolecnost nejlepsi. 3) Ze si ti Cinani nedaji se socialnim/sexualnim inzenyrstvim pokoj. Jakoby nestacil nedostatek zen (zpusobeny politikou jednoho ditete). Mozna by ty prebytecne chlapy mohli exportovat v ramci inciciativy Pas a stezka. 4) Ve Svedsku kdysi resili jiny problem – nedostatek muzu po valkach. Jak to vyreslili? Vite co je „svedska trojka“? 1 muz, 2 manzelky. Pomer mezi pohlavimi se jim nakonec podarilo po 100 letech vyrovnat. V CLR by to tak mohlo byt opacne – 1 zena, 2 manzele.

  • A. S. Pergill napsal:

   Já jsem toho názoru, že tady nejde o národnost, ale o ten islám, který je s moderní civilizací zcela neslučitelný.

  • A. S. Pergill napsal:

   V tom Švédsku musel být korektní poměr pohlaví hned u dětí, co se takto rodily, takže se to srovnalo daleko dříve než za sto let. A navíc zapracovala i úmrtnost mužů v nižším věku oproti ženám. Pokud byste bral osoby ve fertilním věku, srovnalo by se to do nějakých 30 let, celkově do cca 50.

   1 manželku na dva manžele mají v Nepálu. Důvody jsou ryze ekonomické (manželka je moc drahá věc, aby si ji v chudších vrstvách zvládl koupit jen jeden muž).

 5. Dušan napsal:

  Liberální žraloku. Nechytil jste náhodou úpal?
  Pokud né, tak adié do Asie. Tam Vám bude jistě líp!

Přidávání komentářů není povoleno