Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Demonstrace "Vlastenci na Hrad" (Praha 2015)
PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia,

Jan Urban: Proč demokracie ve střední Evropě nefunguje

Střední Evropa – definovaná pro tento výklad jako východní část dnešního Německa, Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko – se i v dnešní historicky nejvlídnější mírové době zásadně odlišuje od evropského Západu. Není to nic nového. Posledních dvě stě let tato část kontinentu nevytvořila žádnou vlastní pozitivní vizi.

Stačilo jí kopírovat jazyk a formu západních konceptů – ne ovšem jejich obsah. Bismarck i komunisté měli Ústavu i parlamenty – ale bez opozice a svobody diskuze. Ve výsledku tak ke sbližování kultur těchto dvou odlišných společenství prakticky nedochází.

Nejpřesnější popis a vysvětlení tohoto rozdílu podal český intelektuál a diplomat Jiří Gruša v tragikomicky absurdním sousloví „vlast : past“.

Snění o vlastní výlučnosti

Komunistická moc Grušu vyhnala z vlasti a zbavila i občanství. Pro básníka a spisovatele se to rovnalo rozsudku vyříznutí jazyka. Jenomže Gruša se nepoddal. Dokázal prorazit i v mnohem náročnějším kulturním okruhu jazyka německého (samozřejmě mimo tehdejší NDR) – tedy na Západě – a stal se Evropanem.

Získal nadhled a rozhled doma nevídaný a – jak uvidíme dále – prakticky nemožný. Byl také jedním z prvních, kdo prohlédl sentimentální patos původně obrozeneckého, naivně snivého českého sebezahledění a neochoty porovnávat se světem, které posměšně popsal německým výrazem „heimatfilm“. Čeština totiž stejný význam jedním slovem vystihnout nedokáže.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Začátek odluky střední Evropy od západního světa lze najít už v reakci na francouzskou revoluci roku 1789. Středoevropské vnímání od první chvíle degradovalo převratnou myšlenku individuálního občanství a právního státu na poslušnost a povinné zbožštění jediného umělého „národa“, definovaného pouze jazykem.

Zatímco v západní Evropě suverénní stát vytvářel politické národy, byla jazyková společenství střední Evropy jen součástmi historicky vzniklých multietnických monarchií. Jazykově definované elity tak hned na začátku cesty ustrnuly v pasti snění o vlastní výlučnosti – a odmítly se dále rozvíjet.

Pateticky zbožněná „vlast“ se hned od počátku změnila v past. Jenomže vlastenčení bez obsahu nikdy nemohlo být ničím jiným než mlácením prázdné slámy.

Svatá a nekritizovatelná „národní věc“ se stala jediným obsahem kultury a diskuzí jednotlivých společností. Konflikt s jakoukoliv jiností pak jedinou metodou k jejímu prosazení. Původní étos americké a francouzské revoluce, legitimizující státní moc výhradně jako službu občanům, tak byl zapomenut ještě dříve, než ho středoevropská jazyková společenství mohla pochopit a přijmout.

Práva a povinnosti občana, stejně jako představa právního státu, tak byly od počátku podřízeny a omezeny výhradně agendou „národního zájmu“. Pro Střední Evropu se v tragickém neporozumění představy státu a národa spojily v jedno. A to se nezměnilo dodnes.

Reakce na vnější podněty

Nehotové politické národy střední Evropy se tak v kritické době modernizace bez výjimky uzavřely do snů a bojů za prosazení etnických identit a státností, uzavřených všem ostatním bez ohledu na kvalitu jejich kulturního a ekonomického vkladu a potenciálu.

Pateticky zbožněná „vlast“ se tak hned od počátku změnila v past. Jenomže vlastenčení bez obsahu, tedy především bez trvání na sebeomezujících hodnotách právního obsahu státnosti, nikdy nemohlo být ničím jiným než sentimentálním „heimatfilmem“ a mlácením prázdné slámy.

Po zbytek devatenáctého století se střední Evropa pouze bránila a reagovala na vnější podněty – na pruské (tedy východoevropské) násilné sjednocení Německa, bismarckovské znásilnění parlamentarismu i novou megalomanskou velkoněmeckou velmocenskou ambici.

Defenzivní patetičnost českého (i polského) protiněmectví ve stejné době přitom přebírala a kopírovala německé společenské obsahy, jako byly vlastenecko-hospodské společnosti, rozvoj tělovýchovy, turistiky či družstevních záložen a amatérského divadla.

Polskou situaci navíc komplikovala ruská rozpínavost, v českém prostředí naopak většinově naivně přehlížená. Podobně nepůvodní a defenzivní bylo agresívní maďarónství, potlačující vše nemaďarské v reakci na centralizační a zároveň demokratizační snahy vídeňského dvora.

Už v první polovině 19. století se tak etnizace politiky ve střední Evropě dostala do rozporu s historicky vzniklou demografickou pestrostí skladby obyvatelstva. Heslo prosazování národních zájmů nevyhnutelně vedlo jenom k urychlené antagonizaci vztahů mezi národnostními reprezentacemi.

I dobře míněná shora prosazovaná demokratizace politického systému habsburské monarchie, opřená o ve své době mimořádně pokrokový občanský zákoník z roku 1811, pak namísto nadnárodní politiky, sjednocené loajalitou ke společnému státu a trůnu, stvořila jenom kolbiště stále netolerantnějších „národnostních“ politik.

Jazykový „národ“ a jeho historická či dokonce svatá „práva“ se staly na celé století jejich jediným obsahem.

V situaci, kdy se etnizace práv, kultury a práva stala hlavní náplní takto oddělených národnostních „politik“, nezbyl žádný prostor pro pozitivní programy – a vně jazykových komunit zbyli už jenom nepřátelé.

Jakákoliv myšlenka nadnárodní spolupráce a koexistence nadále neměla šanci. Po vypuknutí první světové války se pak pro radikální část národních reprezentací jediným zdánlivě smysluplným řešením stala jenom jakýmkoliv způsobem dosažitelná státní samostatnost.

Formálně demokratické státy

Heslo národního sebeurčení – stejně logicky jako nezodpovědně – přehlušilo vše ostatní. Pojetí státu jako služby, garantující rovnost a důvěryhodnost, vláda práva nebo pravdivý popis historie, se staly podružnými a mohly počkat.

Historickou pravdu o minulosti nahradily zpolitizované legendy národních ponížení, revolucí a osvobození, jejich vůdců a opakovaných začátků „nových dějin“. Právě zde leží vysvětlení snadnosti, s jakou středoevropské společnosti ve 20. století většinově podlehly iracionálním fanatismům totalitních ideologií a režimů. Důsledkem byly desítky milionů mrtvých, překreslování hranic a další miliony vyhnaných.

A tak v důsledku první světové války ve střední Evropě vznikly jen formálně demokratické státy, které namísto individualistického konceptu občana s jeho právy a důstojností postavily kolektivistický koncept jazykového národa, ztotožněného se státem.

Snad nejlépe to vystihl jinak poměrně inteligentní český premiér Andrej Babiš, který se v Bruselu na summitu Evropské unie v létě 2020 domáhal vysvětlení, co že to je ten „právní stát“.

Stejně jako v minulosti kopírovaly formální vzorce ze Západu, ale nikdy nedovolily, aby „národní zájem“ či „zájem státu“, definované vždy pouze momentální politickou elitou, podléhaly nezávislému soudnictví a vládě práva.

Střední Evropa tak vymyslela vlastní mocenský systém, neomezovaný právem ani svobodou slova – systém perpetuální hry na ochranu národního zájmu. Heimatfilm forever…

Šlo o historicky vzniklou systémovou anomálii, se kterou si ani demokraticky volená politická moc neuměla, a v dohledné době stále ještě nebude umět – i přes výjimečně příznivé historické podmínky postupné evropské integrace – poradit.

Dnešní iracionalita středoevropských, stále méně uhlazených šovinismů může mít řadu podob, ale stejné kořeny i projevy. Vzdorná sebelítost orbánovské verze maďarské šlechtické nadřazenosti 18. a 19. století, růst popularity extrémních politických stran na východě Německa, ovládnutí sdělovacích prostředků a justice polskou stranou Právo a spravedlnost, stejně jako dobrovolná podřízenost politice a korupci v části justice české nebo vraždy na objednávku na Slovensku, jsou jen historickým důkazem neochoty domněle vyvolených elit podrobovat se zákonu vyššímu než politická moc.

Snad nejlépe to vystihl jinak poměrně inteligentní český premiér Andrej Babiš, který se v Bruselu na summitu Evropské unie v létě 2020 domáhal vysvětlení, co že to je ten „právní stát“.

Anebo si lze připomenout bývalého místopředsedu českého Nejvyššího soudu Pavla Kučeru, který měl kdysi mezi svými – přezdívalo se jim jeden čas „česká justiční mafie“ – jasně stanovit politické meze práva ve středoevropském pojetí: „Pokud hrozí pád vlády, nezávislost justice musí jít stranou.“

Ochrana vyvolených a dotace

Ve střední Evropě tedy stále přežívá defenzívní koncept etnického státu jako hodnoty nadřazené všemu a především svým vlastním občanům.

Nepotřebuje pozitivní vizi a propojující étos. Je hodnotou především pro sebe. Hodnotovou prázdnotu takového „jako-státu“ zakrývají „národní zájmy“ a „suverenita“. Jeho hlavním smyslem je přitom jen ochrana privilegovaných a rozdělování dotací.

Se skutečnou demokracií a vládou práva to stále ještě nemá moc společného, Proto v celé střední Evropě stačí opakovat jednoduchý trik – přihlašovat se slovně k právnímu státu, formálně ustavit všechny instituce opsané z demokratických ústavních systémů – ale obsazovat je na klíčových místech dostatečným počtem poslušných a nestatečných lidí.

Radikální technologické inovace, které v globálním měřítku v posledním půlstoletí vytvořily zcela nové společenské motivace a vztahy – především spotřební životní očekávání a informační atomizaci společenství – tento trend jenom posilují.

Ve věku počítačů, umělé inteligence a programování voličských reakcí lze o to snáz všechno hrát jenom „jako“, protože i pro voliče 21. století je přece nejdůležitější „hájit národní zájem“. Vlast –past.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

91 komentářů

 1. Václav Čech napsal:

  Moc pěkný článek. Ano, pleteme si občanství a národnost, neuvědomujeme si, že jsou to mnohdy naprosto odlišné věci. A přitom dokonce naše policie a mnohdy i soudy posuzují lidi spíše podle národnosti, bez ohledu na práva, která mají stran svého občanství. Lidé jsou posuzování podle „flexibility“, která je však spíše zaměňována za „servilitu“. Přesně, jak píšete. Se skutečnou demokracií a vládou práva to stále ještě nemá moc společného, Proto v celé střední Evropě stačí opakovat jednoduchý trik – přihlašovat se slovně k právnímu státu, formálně ustavit všechny instituce opsané z demokratických ústavních systémů – ale obsazovat je na klíčových místech dostatečným počtem poslušných a nestatečných lidí.

  • irena jelinkova napsal:

   naprosto nesouhlasim. ziju uz 40 let v Nizozemi, tady je jedna afera za druhou kde jeprave podstatou nefungovani pravniho statu.
   natoz aby tady byla jakasi vize ci demokracie. zadna diskuze, plati pouze jeden nazor. To, co jsem zazila v ceskoslovensku v letech padesatych. Ovsem nekteri cesi, vcetne autora tohoto clanku, trpi jakymsi pocitem menecennosti ci sebemrskacstvim. Anebo snahou lezt do r… mocnym v Evropske Unii. Anebo obojim.

   • Jan Srneček napsal:

    Jestliže je, podle Vás v Nizozemí tak hrozně, proč tam tedy probůh 40 let žijete ?!!
    A pokud máte pocit, že ve východní Evropě demokracie funguje, a je tu tak krásně, nemusíte se rozčilovat nad článkem a vraťte se. Srdečně Vás zvu.

    • Miroslav Vosmík napsal:

     A proč vy se tedy nepřestěhujete do demokratického Nizozemí a zůstáváte v té hrozné střední Evropě?

    • irena jelinkova napsal:

     Mily pane Srnecku, proc myslite, ze si ctu ceske noviny? Inu, proto, abych se dozvedela to, co me tady zataji.

     Chtela jsem rici, ze v Cechach neni situace horsi nez na takzvanem Zapade. Bohuzel, Cesi maji tendenci nevidet sva pozitiva, s nejakym prapodivnym sebemrskacstvim se stale rochtaji v leckdy neoduvodnene sebekritice. A hlavne si ten Zapad prilis idealizuji

    • irena jelinkova napsal:

     kdyz se Vam v Cechach nelibi, muzete se odstehovat treba do Holandska. Evropska Unie, vite?

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Tady se o to, co je v Nizozemí úspěšně snažíme, na to ta paní Irena upozorňuje, tak proč by se sem stěhovala, když je to tady stejné?

    • Petr Fanta napsal:

     Článek je snůška hloupostí a tlučením prázdné slámy, slovíčkaření, které nic nevysvětluje. Začal jsem ho číst s nadějí že se dozvím něco o příčinách degenerace východoevropské populace, či naopak té západní, o skutečných genetických a historických zdrojích jednoho či druhého, ale nedozvěděl jsem se o tomto problému shola nic. Navíc jsou to samé mlži. Francie se od pádu Bastily de facto potýká s rozdělením národa na katolický, monarchistický a anti-církevní, republikánský elaborát, které spolu vedou nelítostný zápas přesahující hluboko do 20. století a mající za sebou rovněž miliony obětí a bezpočet bezpráví. Tak jakýpak tlachy typu, že cituji : „… středoevropské společnosti ve 20. století většinově podlehly iracionálním fanatismům totalitních ideologií a režimů. Důsledkem byly desítky milionů mrtvých, překreslování hranic a další miliony vyhnaných.“ A oni snad ne? To ne u nás byla každých 20 let na ulicích barikády a nějaká Komuna, u nás nepopravili bez soudu sto tisíc údajně kolaborantů (i když taky docházelo k lynčování, zejména ovšem Němců, a nikoliv vlastních lidí jako tam) , nebyli to naši parašutisté co vypalovali vesnice a mučili elektrickým proudem civilisty v Alžírsku a ponechali pak své spojence genocidě jako to oni učinili tzv. černonožcům tamtéž, naši policisté neházeli Alžířany do Seiny jen kvůli bavě kůže apod, My jsem byli velice tolerantní ke všem menšinám, dokud se nás nepokusil někdo vyhnat či zotročit jako Němci.

    • irena jelinkova napsal:

     pane Srnecek, pokud mate dojem, ze demokracie a prava obcanu jsou na vyssi urovni nez v cechach, muzete se odstehovat do nektere, Vami tak obdivovane Zapadni zeme. Evropska Unie, vite?

   • Pavel napsal:

    Váš názor typicky čecháčkovský

   • Jan Urban napsal:

    Vážená paní Jelínková,
    zkuste si, prosím, ten text přečíst ještě jednou. Zabývá se Střední Evropou, ne západní. Snaží se objasnit, proč původní západní koncept státu jako služby občanům se ve Střední Evropě nemohl vůbec prosadit. Současná obecná krize parlamentní demokracie a politických stran na Západě je zcela odlišné téma, ke kterému se vrátím v některém z příštích textů. Pocit méněcennosti a sebemrskačství v tom nejsou – jen slušná historická analýza a opovržení mýty

    • irena jelinkova napsal:

     Pane Urban, on se totiz ten „zapadni koncept statu jako sluzby obcanum“ nepovedl realizovat ani na tom Zapade. To jsem mela na mysli. Viz mnou uvadena ‚posledni‘ afera zde kde bernak naprosto bezpravne a hlavne vedome dohnal lidi do desetitisicovych dluhu a odmital ucinit napravu. Jeste dnes to neni vyreseno. Predstavte si, ze Cesko nejenom ze by zamitlo vyplacet rodinam detske pridavky, na nez maji ze zakona narok, ale jeste by po nich vyzadovalo vratit tyto v minulosti vyplacene pridavky (za nekolik let dozadu) a to ihned. Prislusne ministerstvo o tomto vedelo jiz loni, ovsem prozatim zadna skutecna naprava, ti lide nemaji ani na jidlo. Ovsem penize pro leteckou spolecnost KLM se nasly okamzite.
     Ostatne ani v Utopii se nepovedlo zridit spravedlivy stat..

   • Marian Adamus napsal:

    Ireno, naprosto souhlasím s vámi! Nevím, co se Urban snaží sugerovat o nefungování demokracie ve střední Evropě ! Každý si tady demonstruje za co chce, vykřikuje, co chce, volí si koho chce ! A demokracii ve střední Evropě nejvíce ohrožují sluníčkáři, kavárna, multikulti a nevládní organizace, protože když vidí, že musí respektovat i jíné názory, to je podle nich „málo demokracie“. Jejich mainstream si uzurpuje prostor, manipuluje. Urban píše falešné věci, tohle je falešná manipulace.

  • Taoiseach napsal:

   Ne všichni si pleteme. Já důsledně rozlišuji. Za Československa to bylo jednodušší: jako občan Čechoslovák, kulturně Čech.

  • Marian Adamus napsal:

   Falešná manipulace.

 2. Tondach napsal:

  Národ, který si dokonce dvakrát po sobě zvolil Zemana prezidentem a Babiše poslal jako premiéra do Strakovy akademie si žádnou demokracii nezaslouží …..

  • irena jelinkova napsal:

   ona by mu to ani Evropska Unie ci Evropska Komise nedovolila. Prekvapilo by vas, kolik zdanlive ceskych narizeni vubec nepochazi od nasi vlady ale od Evropske Unie ci Komise

   • Tondach napsal:

    A co to má společného s hloupým národem?

  • Pavel napsal:

   pravdu máte- přesně

  • Martin Blahota napsal:

   Takový národ si zaslouží pouze totalitu – Totalitu Dobra, kterou budou ovládat liberálně morální elity.

   • A. S. Pergill napsal:

    Předpokládám, že patříte mezi ty, co by se obětovali a vzali to 🙂

  • jaro napsal:

   Moje řeč, naprostý souhlas

  • Karel napsal:

   to je právě důkaz pravé demokracie, když si lidi dokázali zvolit politiky dle svého přesvědčení, proti vůli vládnoucích elit

   • Tondach napsal:

    A když to bylo podruhé za sebou, tak to snad bylo proti vůli VLÁDNOUCÍCH elit? Když teď ti jednodušší volí Babiše, tak je to snad proti jeho vůli? Vždyť on vládne!

 3. Tomáš Krystlík napsal:

  Ano, taková je skutečnost, výstižně panem Urbanem popsaná. Leč dělení na země střední Evropy na straně jedné a země západoevropské na straně druhé pokulhává. Dělení sice zhruba odpovídá skutečnosti, ale ne přesně – dva vybočující příklady podle kritéria vlast/past: Francie a Srbsko. Rozhodující je dělení na národy smluvní (národní kmeny se dohodly na jednom státě, jednom jazyku a ůstavě) a národy kmenové vzniklé z jednoho národního kmenu. Ty druhé jsou v oné pasti/vlasti. Dělítkem v Evropě mezi oběma skupinami, je Rýn: na levém břehu až po Atlantik národy smluvní, na pravém až po Ural kmenové. Výjimky: Švýcarsko, Belgie bez společného jazyka, Velká Británie bez ústavy.

  • Pavel napsal:

   souhlasím s Vámi ve všem

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Také si to myslím.

  • A. S. Pergill napsal:

   Belgie se rozpadá, Vlámové a Valoni jsou mezi sebou rozhádanější daleko víc než my se Slováky před rozdělením státu. Od Velké Británie se nejspíš odtrhne Skotsko (se snahou vstoupit zpět do EU) a Severní Irsko jen čeká na to, až dospěje do volebního věku dostatek irských dětí, aby převálcovaly v referendu o odtržení děti imigrantů ze Skotska (tato dříve dominující skupina obyvatel má výrazně menší porodnost než Irové). Švýcarsko je výjimkou patrně proto, že je to jediný stát s autentickou demokracií s referendy, takže tam k takové polarizaci společnosti nemohlo dojít.

 4. Honza napsal:

  Co znamená Vlast – past? A co třeba pan Urban říká na křesťanské hodnoty na kterých je postavena Evropa?

  • jirka napsal:

   Křesťanské hodnoty – zotročování obyvatel afrického kontinenentu – Anglie, Německo,
   Belgie, Francie + bordel, který dělají frantící od odb Napoleona.

 5. Misot napsal:

  proč demokracie v bývalém sovětském bloku nefunguje?… protože svoboda a demokracie jsou jen hesla pro StBáky převléknuvší kabáty : Po vzoru Ruska, kde KGBáci a bolševici vládnou jako prezidenti, majitelé ropných koncernů a médií otevřeně (Rusové byli vždy zvyklí na despotické vládce pro zachování světové velmoci), i ve všech ostatních zemích východního bloku řídili skrytě příslušníci StB (Stasi a pod.) sametové revoluce k obrazu svému. A teď vládnou jako „demokratičtí“ majitelé koncernů, politických stran a médií..

  • virus napsal:

   Kdo vládne na západě , snad ne nějací dělníci ?

   • irena jelinkova napsal:

    vladnou zde banky, lobbyiste, nadnarodni spolecnosti a islam

  • Karel napsal:

   ubohé, váš názor je, že všichni komunisti a Rusové jsou škaredí a hloupí a všichni kapitalisté krásní a chytří. Západní demokracie je vláda elit, kteří vlastní téměř vše. A obyvatel západu je ten , co poslouchá nestěžuje si a drží hubu a krok

 6. irena jelinkova napsal:

  Proboha, co je to za blabol, tento clanek! On si pan autor mysli, ze to je na zapade jinak? On si mysli, ze tu je nejaky pravni stat? Nejaka vize ci spojujici idea? Ziju ua 40 let v Nizozemi, tak vim o cem mluvim. Co jsem ovsem nikdy nechapala je sebemrskacstvi nekterych Cechu.
  Nyni tu mame velkou aferu – co se afer tyce jiz mnohokratou – kde naprosto selhal tkzv. pravni stat. V parlamentu se lze, ministrstvo justice je prolezle uredniky, kteri haji politiky, kteri prekrocili nezakonne svou pravomoc (udajne nemuzou najit dokumenty, ktere posleze ziska zurnalista) rodicum deti byly odejmuty pridavky na deti ac na ne meli narok a jeste museli platit pokutu takze prisli o dum a i zamestani – jedna se o nekolik tisic rodin a tato skutecnost, ze nekteri z nich museli bernaku nepravem vracet desetitisice eur se tahla osm let a rodice nemeli dovolani. dodneska jim penize vraceny nebyly – pry je to obtizne. Vlada o tomto bezpravi vedela jiz loni, ale zametalo se to pod koberec.
  Takze kdyz me tady nekdo chce psat clanek v to smyslu, ze vychdni ci stredni Evropa „fuj“, na rozdil od dokonalych zapadnich statu, tak je to pro mne – bohuzel – opet dukaz sebemrzkacstvi nekterych Cechu. Ci se jedna o vlezdoprdelkovani nekterym silam, vlivnych v Evropske Unii? pro vlasni profit?
  Pane autore, nejdriv se prosim skutecne poinformujte nez sednete za pocitac, FUJ!

  • Jan Srneček napsal:

   Je zvláštní, že za těch 40 let svého života v Nizozemí, jste se ještě nenaučila demokracii, pak byste věděla, že každý má právo na svůj názor, i pan Jan Urban. Pokud s obsahem článku nesouhlasíte, nerozčilujte se, přestěhujte se do východní Evropy. Nebo třeba do Ruska, možná tam by se Vám žilo líp.

   • jaro napsal:

    Máte pravzvláštní způsob diskuse, posíláte člověka do Ruska nebo k nám když popíše nepravosti ve své zemi.

   • Karel napsal:

    každý má v Nizozemí a jinde na západě právo na svůj názor, ale bojí se jej sousedovi říct

   • A. S. Pergill napsal:

    Pan Urban jistě má právo na svůj názor, ale neměl by jej vydávat za objektivní realitu.

  • Honza napsal:

   Mila pani, kdyz tak nadavate na Nizozemsko tak co tam jeste delete? Tak sup na vlak a zpet do ceska. Ja jsem pracoval v Nizozemsku nekolik let a s vasim zatracovanim teto zeme jste totalne vedle. Democracie neni 100% perfektni nikde ale v Nizozemsku funguje mnohem lepe nez v C.R. kde vladne stbacky komous a buran a rusko-cinska vlezprdelka na hrade. Ti rizumi demokracii jak koza hvezdam!!!

   • irena jelinkova napsal:

    mily pane, ja tu ziju! Umim jazyk, ctu zdejsi noviny – vy umite holandsky?

   • Karel napsal:

    hlupák, co si myslí že každý komunista je hloupý, kdežto kapitalista chytrý. Lidí někde žijí, chodí do práce, mají auto, byt a chtěli by něco jiného, to je normální

   • Anna napsal:

    Proč by, Honzo, paní nemohla žít v Nizozemí, i když se jí nelíbí jejich pojetí „právního státu“ a upozorňuje na korupci a chyby v systému?
    Mě se také nelíbí mnoho z české politiky, ale žiji tu také. I když jsem také pár let žila v jiných zemích. Ale mám tu rodiče, děti a je mi více než dvacet let, takže vím, že všude je chleba o dvou kůrkách. Takže žiji v ČR, vychovávám tu děti a starám se o rodiče. Takhle jsem si svůj život vybrala a tak ho budu žít.
    Co ale nechápu, je váš příspěvek. Pokud někdo nesouhlasí s politikou státu, má se stěhovat jinam? Demokracie je totiž právo souhlasit, být neutrální i nesouhlasit …. kdo vám dal právo chtít někoho přesídlovat? Na to nemá ani vámi zmiňované Rusko.

   • irena jelinkova napsal:

    Hoe gaat het met jou, Honza? Ocekavam, ze me odpovis v Holandstine, protoze kdyz chce clovek skutecne poznat zivot v nejake zemi, tak musi znat jeji jazyk. To je prvni predpoklad. A pak se skutecne musi zajimat i o deni v teto zemi.
    Takze jsem zvedava na tvou odpoved. V holandstine, samozrejme

   • Pavel Liška napsal:

    Takže milý Honzo, honem šup šup , rychle pryč z ČR, i s Tondachem, když se Vám tu ten stbácký komouš a buran na Hradě nelíbí. A pozor, kam se vrtnete. Taky byste mohl rotovat okolo celé zeměkoule.
    P.S.: mě se ti dva taky nelíbí, ale žiju tady a věřím, že to není navždy.

    • Tondach napsal:

     Taky jsem to už slyšel! Když se ván v ČSSR nelíbí, tak se odstěhujte! I vystěhovalecký pas vám zařídíme! Od estébáků …. máš dobré základy, soudruhu!

     • Pavel Liška napsal:

      Jasně soudruhu plukovníku. Vykonám !
      A řekněte to i s. Honzovi – viz jeho příspěvek výše : „Mila pani, kdyz tak nadavate na Nizozemsko tak co tam jeste delete? Tak sup na vlak a zpet do ceska. Ja jsem pracoval v Nizozemsku nekolik let a s vasim zatracovanim teto zeme jste totalne vedle.“
      Jinými slovy… : Když dva píší totéž, není to totéž….

  • Tomas napsal:

   Děkuji vám, že jste tu napsala váš praktický názor. Podobné zkušenosti krajanů žijících jinde v Evropě čítávám a slýchávám často. Já už jsem skutečně alergický na to, jak tu někteří vytváří dojem, že ve střední Evropě, zde v Česku, nefunguje demokracie. Nebojte, s tím sebemrskačstvím to není zdaleka tak špatné, jak píšete. Něco vám povím. Žiju sice v Česku, ale procestoval jsem kus světa a přišel na to, že úroveň svobody, zejména svobody slova, je u nás řádově vyšší, než v tzv. vyspělých demokraciích. Víte, byl jsem mnohokrát v Číně. A všímám si, jak moc se současná EU přibližuje právě tomu pekingskému režimu. Tam vám stát „sebere“ dítě (nástupem do školky) a systematicky mu vymývá mozek až do dospělosti. Vytváří uniformní společnst bez názoru, bez kritického myšlení, jeden musí být jako druhý. Za neposlušnost vás tam zavřou. V Evropě vás zatím maximálně vyhodí z práce, zničí kariéru, v našem prostoru vám „jen“ nadávají do nejrůznějších extremistů. To je ještě v pohodě, protože zde si lidi zatím ve většině zachovávají svůj rozum. Zatím… Ano, nevolíme si dobré zástupce. Ale to téměř nikde v Evropě. Nastává éra naprosto nekompetentních a neschopných politiků, kde se nejdůležitější, ale zároveň nejcitlivější a nejnepříjemnější společenská témata schovávají pod rouškou politické korektnosti – tedy zakazuje se o nich mluvit, natož je řešit. Nahrazují je nedůležité, marginální kraviny, ideologické výmysly, které nepřinesou nikomu nic, jen další ztrátu soukromí a svobody jednotlivce. Tato éra nahrává hloupým a hlavně líným lidem. Líným nejen myslet, ale i pracovat. Dnes, abyste se měla dobře, nemusíte nic moc umět. Stačí být správně uvědomnělý. Což mimo jiné dokazují i zde „novináři“ z hlídacího psa a mnoho dalších u nás a jistě i u vás. Víte, já jsem moc rád za to, že mají češi trochu jinou mentalitu od zbytku Evropy. Krása i síla je diverzitě, v různorodosti. To ostatně miluju na cestování. V každém kousku světa jsou lidé různí a já si přeju, aby to tak zůstalo. Marxistická revoluce tak, jak si jí přeje soudruh Urban a spol, jakkoli ji ne moc dobře schovává za slovem demokracie, nesmí zvítězit.

   • irena jelinkova napsal:

    Dekuji, pane Tomas. Mluvite me ze srdce. nejak se nam vytraci prirozenost veci. Prirozenost lidskeho radu je nahrazovana propodivnymi ideologiemi.
    Mejte se hezky!

   • jaro napsal:

    Dokonale řečeno, naprostý souhlas. Pan Urban nás chce poučovat jak je na západě úžasná demokracie. ale proč 78% Němců se bojí nahlas říct svůj názor.

   • irena jelinkova napsal:

    zajimave – ja jsem Vam odpovedela, pane Tomasi, ciste podekovani, nic vice a koukam, moje odpoved neprosla kontrolou! Tedy cenzurou!
    Takze dekuji za Vas komentar, mejte se hezky!

   • Jožin Zbážin napsal:

    Výborně napsáno, pane ! 👍👍👍Není co k tomu dodat….

   • Karel napsal:

    souzním s Váma, děkuji

   • Volný 1 napsal:

    Máte můj souhlas. má pravdu i paní Jelínková. Jestli se Tondachovi, Srnečkovi a dalším nelíbí, že tu žijí, tak mají přeci možnost se odstěhovat. Západ který jsme obdivovali se změnil. Ve jménu dobra se ustupuje ve všech oblastech vysloveně nesmyslným požadavkům menšin, migrantů, LGBT a dalších, na úkor původního obyvatelstva. Justice je zkorumpovaná stejně všude ve světě. Ze slova korektnost mám husí kůži. Co vše se za ní dá ukrýt. Za stejný trestný čin dostane migrant napomenutí a domorodý obyvatel 3 roky. Proč? On chudák nevěděl, že je to trestné. I když pro tu zemi neudělali vůbec nic a ještě přišli nelegálně, bez dokladů, což je trestné, tak mají stejná práva na dávky jako místní. Dále genderové šílenství. Nesmyslné množství pohlaví, vymývání hlav dětem školního věku, jednotné označení muže a ženy slovem osoba, oficiální uznání (uvažuje se o tom) pedofilů, včetně výchovy dětí. Rasizmus. Zákaz používání slov černý, černoch, cikán, v textech. Naopak, líbání boty černochovi je OK. Perlička: Aliance za různorodost v hokeji, žádá po lize další kroky na podporu protestů proti rasismu. Hráče chce při rozbruslení obléct do černých dresů, stejný odstín mají mít i obvyklé modré čáry na ledě. Tak bych mohl pokračovat dlouhé hodiny. Mám sestřenku v Seattlu je zděšená jak město vypadá, do práce a na nákupy jen v autech a ve skupinách, zabedněná okna. Pokud tohle panu Urbanovi, Tondachovi a dalším chybí, ať jdou za tou správnou demokracií jinam a nepíší o nějakém čecháčství. Čtením Fóra24 a sledováním ČT, získáte jen ty pokřivené informace. Pokud se střední Evropa brání tlaku EU a jejím nařízením, tlaku politických neziskovek, tak bojuje o přežití. Nechci, aby moje vnučky žili ve světě duhových nesmyslů, nebo aby nosili burky. Co vy?

    • Tondach napsal:

     neberte si mě laskavě do své soudružské huby….

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Přesně to je i má zkušenost, za celý dlouhý život (87 let) a procestování Evropy od západního pobřeží po Ural a pobytu v USA, většinou služebně, jsem došel k tomu, co popisujete.
    Místo užitečné práce se dnes jen planě mudruje a třeba vymýšlením nových údajných pohlaví, „opravuje“ i příroda.

   • Anna napsal:

    Tomáš : Ano, od svých známých slýchám, že jsme z jejich pohledu velice otevření a nebojíme se mluvit se strachem, to znamená, že demokracie funguje. Na západ od nás se například za větu „na všech životech záleží“ vyhazuje z univerzit (USA), na větu „na bílých životech nezáleží“ se navyšuje pracovní úvazek z polovičního na plný (Anglie) a za banner „na bílých životech záleží“ vyhazují ze zaměstnání jak toho, kdo jej použil, tak i jeho rodinné přislušníky. A to je diktatura nejhrubšího zrna, zrůdná a odporná. Západ svoji demokracii ztrácí, vzhlédl se v neomarxismu a demokracie za něj za chvíli může být naprosto neznámý pojem. Bohužel.

    • Pavel Liška napsal:

     Ano, souhlasím. Stýkám se s obchodními partnery z Německa a tam teda autocenzura funguje docela dost . Oproti Německu si u nás opravdu ještě nemusím dávat pozor na jazyk. Koneckonců, myslím, že to potvrdily i nějaké průzkumy v DE o svobodě vyjadřování. Tuším, že až okolo 70% respondentů uvedlo, že si dává pozor na to co a kde říká.

  • Karel napsal:

   poslouchal jsem dlouhý rozhovor s Češkou, která žije ve Švédsku. Korespondoval s Vaším názorem, souzním v Váma

 7. hanz napsal:

  Moc pěkný článek. Co to je ten „náš stát?“ za R-U češi financovali celou říši (cca 50 mil. obyvatel). Dnes nejsme schopni ufinancovat ani sami sebe. A pro co? pro český jazyk? Nucená prosazování češtiny nás uvrhlo o 200 let zpátky. Bohužel jak je uvedeno v článku.. systém slouží hrstce lidí.

  • A. S. Pergill napsal:

   Dnes významnou měrou financujeme EU, hlavně státy na západ od bývalé železné opony.

 8. Dušan napsal:

  Proč si máme myslet, že tento úhel pohledu je správný ?
  Odpovím si, protože jiný „nezná“ a ani netouží poznat. Proč ?
  Opět odpovím si, protože si myslí , že západní civilizace všechny a ve všem předběhla.
  V kultuře, v myšlení, v demokracii atd.
  OPRAVDU ??? 😉

  • Jan Srneček napsal:

   Možná Vás překvapím Dušane, ale myslet si můžete opravdu co chcete, ale to je asi tak vše. Co si myslí ostatní, to vědět opravdu nemůžete. Pro Východní Evropu druhá světová válka skončila teprve odchodem okupačních ruských vojsk, jak trefně řekl polský prezident Andrzej Duda. A s tím úzce souvisí i mentální vývoj Východní Evropy. Proto k demokracii teprve směřujeme.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Já myslel, že ještě úplně neskončila, jen se už nestřílí. Protektorát Böhmen und Mähren pokračuje pod názvem Evropská unie. Co víc by si nebožtík Adolf Hitler – germánský nadčlověk, mohl přát?

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Opravený text : Já myslel, že ještě úplně neskončila, jen se už nestřílí. Velkoněmecká říše, pro nás i s Protektorátem Böhmen und Mähren, pokračuje pod názvem Evropská unie. Co víc by si nebožtík Adolf Hitler – germánský nadčlověk, mohl přát?

 9. Petr Kaminsky napsal:

  1) Inteligentni Babis? To je oxymoron. 2) Otazka zni – co s tim? Diky kopirovani zivotnich postoju (zbabelost, lhostejnost) z rodicu na deti a vyuky podle bolsevickeho dejepisu se to samo od sebe tezko zmeni.

  • A. S. Pergill napsal:

   Babiš je velice inteligentní, jink by se nedostal tak vysoko. A ukrývání vlastních názorů, jak to bylo za bolševika, už masově vidíme ve „vzorových“ starších státech EU, kde až 60 % veřejně přiznává, že se obává říct v zaměstnání nebo na veřejnosti, co si opravdu myslí. A různí aktivisté se snaží tohle vrátit k nám.

 10. Bare napsal:

  Je docela žertovné jak hodně p. Urban chápe problematiku a jak hodně se při tom mýlí. Fungování mnohonárodnostních států je všeobecně problém po celém světě a ještě nikdo nenašel jeho řešení. Typickým příkladem je Belgie s svými Vlámy a Valony a nebo USA, kde se z mnohonárodnostní směsi přistěhovalců snaží už přes 300 let snaží vytvořit jeden národ a přesto jim to pořád nejde, i když neustále zpívají hymnu a vyvěšují vlajku. Čímpak to asi p. Urbane je? Proč protože se snaží sami sobě namluvit, že irský Američan je to samé jako německý Američan ten je stejný jako nigerijský Američan. A jak je zřejmě ze současné situace pořád se to jenom namlouvají. A co se týká např. Němců. Pokud si jistě pamatujete, tak poslední dvě velké války byly jenom proto, že si Němci namluvili, že jsou vyvolený národ. Nebo snad ne? Víte to radši budu umrněným čecháčkem, ale bez toho, abych na zádech vlekl takové to hříchy minulosti.

  • Václav Čech napsal:

   USA jsou doslova spojené státy, nicméně každý je především Američan, tedy občan USA a teprve potom je Němec, Čech, Moravan apod. Je to proto, že jsou si velmi dobře vědomi svých privilegií, jako občanů USA i práv a svobod. Nicméně je hloupost se domnívat, že z občanů USA někdo dělá jeden národ, to je nesmysl. Navíc právě proto, že Američané jsou si velmi dobře vědomi problémů, které sebou přinášejí obyvatelé Starého kontinentu, je velmi problematické se do USA dostat. Jedete-li na pozvání, musí vaši příbuzní zaplatit vysokou částku v dolarech, která se jim vrátí teprve po vašem odjezdu. A azyl, nebo dokonce občanství, to holenku nedostanete jen tak !

   • A. S. Pergill napsal:

    To platilo kdysi. Demokraté calá desetiletí sabotovali „melting pot“ a výsledek je vidět v ulicích US měst.

 11. petrph napsal:

  Poněkud extrémní historický názor, ale budiž. Ovšem má několik zásadních vad.
  Především – vůbec nejde historicky potvrdit, že by ty „velké, jazykem (spojené) západní státy “ byly (rozuměno dlouhodobě) formou vyspělé stabilní demokracie. Ty totiž tíhly k jinému ještě hrozivějšímu nebezpečí, imperialismu a fašismu. Fašistické bylo nejen Německo, ale i Itálie, taky Španělsko. Připočtěme Francii za Napoleona.
  A pokud se tedy piodíváme na ten střed Evropy, zjistíme že onen mnohonárodnostní stát trval zhruba 300 let, což je velice dlouhá doba (i ve srovnání s jinými stáními celky). Jak „kvalitní spolupráce a koexistence“, to byla je věcí poctivého historického výkladu, dnes převládá ten názor, že elity národů na tomto i spolupracovaly (nakonec, i Masaryk byl c.k.profesor a nikoliv revolucionář).
  Jenomže, proč se ty postoje změnily a jak probíhaly ony národní rozpory a následky rozpad, to už se nedá zobecňovat na celý ten region, to už by se musely do hloubky a poctivě rozebírat osudy jednotlivých národů. Třeba oproti Polákům jsme si my žili v rakouské říši ještě velice dobře..
  A věc tři, a tak je daleko nejhorší, pokud je v článku uvedený názor relevantní, tak jak proboha chtějí soudruzi z Brusele (a Berlína i Paříže) budovat ten multikulturní Západ s přijímanými masami migrantů ze zemí třetího světa. :))))))))))))

  Ovšem, co chybělo, byla právě ta

 12. karel napsal:

  ……….autor typicky propaguje zvrácenou “ západní demokracii “ …………..položte si otázku : co si představujete pod termínem demokracie a právní stát ? ………..a nyní definujte oba pojmy v praxi.! ………….lidé , myslete……….prvotní je, zhlédnout na objekt zájmu ze všech stran………Neubauer

 13. Taoiseach napsal:

  Tento pohled mi přijde dost jednostranný. Na jedné straně ignoruje rozdíly (např. mezi jednotlivými státy Střední Evropy), na druhé straně pomíjí některé souvislosti. Vezměme to po řadě.
  Úplně na začátku musím konstatovat, že s oceněním Jiřího Gruši naprosto souhlasím. Jen bych jeho slova chápal jako kritiku nacionalismu OBECNĚ.
  „Posledních dvě stě let tato část kontinentu nevytvořila žádnou vlastní pozitivní vizi“ – Idea československého státu takovou vizí nepochybně byla a za místních specifických podmínek nemohla být jen kopií, musela být vlastní.
  „Začátek … lze najít už v reakci na francouzskou revoluci roku 1789“ – „Už v první polovině 19. století se tak etnizace politiky ve střední Evropě“ – Ve skutečnosti byl ovšem nacionalismus „vynalezen“ až kolem roku 1848.
  „Práva a povinnosti občana, stejně jako představa právního státu, tak byly od počátku podřízeny a omezeny výhradně agendou ‚národního zájmu'“ – To ovšem v mnohonárodní monarchii, jejíž rozpad si před velkou válkou ještě nikdo nedokázal představit, prostě nebylo možné.
  „vlastenecko-hospodské společnosti, rozvoj tělovýchovy, turistiky či družstevních záložen a amatérského divadla“ – Z té lepší stránky se to dá nazvat postupným vznikem občanské společnosti – 🙂
  „Polskou situaci navíc komplikovala ruská rozpínavost“ – Decentně se mlčí o rozpínavosti polské. Před sto lety Polsko zabralo velkou část západní Ukrajiny a Běloruska (i tam, kde žádní Poláci nikdy nežili) a pro jistotu vyvraždilo místní inteligenci.
  „shora prosazovaná demokratizace politického systému habsburské monarchie“ – Možná tak za Josefa II. Jinak byla monarchie do konce velké války zkostnatělá, s velkou mocí šlechty a církve – které žádné reformy nechtěly.
  „Po vypuknutí první světové války se … jediným zdánlivě smysluplným řešením stala jenom … státní samostatnost“. Ano, protože Habsburkovic rodina promeškala 70 let na to, aby stát federalizovala.
  „Dnešní iracionalita středoevropských, stále méně uhlazených šovinismů může mít řadu podob, ale stejné kořeny…“ – To je docela klíčové – jak potom vysvětlíte, že V RAKOUSKU DEMOKRACIE FUNGUJE, když sdílelo stejný osud prakticky až do roku 1955?
  A konečně srovnávat ČR a SR s Polskem není úplně namístě. Polsko sní o postavení regionální velmoci a projektem Trojmoří, kde by chtělo dominovat, usiluje o faktické rozdělení EU.

 14. bětka.báthory napsal:

  Ad etnizace politiky, kterou J.Urban označuje národní obrození a hnutí za jazykovou rovnoprávnost, tak ty sloužily především jako nástroje ekonomické, kulturní a občanské emancipace minoritních národů. Úplně stejně fungovala národní obrození v Irsku, Walesu, Vlámsku, Bretani… Přitom ve francouzských školách nesměli žáci mluvit bretonsky a matriky odmítaly zapisovat dětem bretonská jména ještě v 1970s! Irská Gaelic se jako řeč opovrhovaného, utiskovaného etnika 19.století stala pouhou jazykovou kuriozitou, velština dtto, cornwallská gaelština vyhynula úplně. A když chtěl Velšan Richard Jenkins ve 1940s prorazit jako herec, musel se stát Richardem Burtonem, protože o velšského herce nestála ani divadla, ani diváci…

 15. Karel napsal:

  je tu tolik inteligentů, že nechci diskutovat. Věřím v  pojetí východní demokracie. Lékař by něměl mluvit hudebníkovi do hudby a ten by zase neměl, učit jak opravovat auta…A demokracie je Gausova křivka, malá část je extrémně levá, malá část extrémně pravá. Většina je normální, snad. Malá část je dementní, malá část jsou Einsteini, většina normální..

 16. Pavel Liška napsal:

  Uffff….. Musel jsem si to přečíst po částech a překládat si, co tím vlastně autor míní. Tak takhle zmateně a účelově upletenou hůl na bití obvyklých psů jsem dlouho nečetl. Minimálně polovina argumentů a předpokladů, ze kterých se splétá hlavní myšlenkový závěr článku, se dá označit jako sporná. Ano, je rozdíl mezi hájením českých národních zájmů a zájmů České republiky. To snad je každému soudnému člověku jasné. I to, že domovem těch Čechů je převážně Česká republika. Takže hájením zájmů ČR se samozřejmě hájí hlavně české zájmy. Ovšem tato autorova konstrukce, vedoucí k sebemrskačství a jedovaté slině na nepohodlné představitele V4, je upoceně směšná.

 17. Pseudonymous napsal:

  On jakýkoli stát, řád, režim, nebo pořádek je zlo na úkor obyčejných lidí, který pod záminkou „ochrany“ útočí a provokuje mezinárodní konflikty, pod záminkou „pořádku“ šikanuje a buzeruje vlastní obyvatele, pod záminkou „pomoci“ tráví a zabíjí své lidi, pod záminkou „vývoje“ plundruje a devastuje, pod záminkou „svobody“ zotročuje a pod záminkou „rovnosti“ znevýhodňuje jedny vůči druhým, pod záminkou „vzdělávání“ ohlupuje a překrucuje, pod záminkou „blahobytu“ ožebračuje, pod záminkou bohatství rozdává nepřátelům a vyvádí zisky, pod záminkou „pospolitosti“ rozděluje a hledá sváry, pod záminkou „míru“ vytváří konflikty.
  Stát vytváří amorální prostředí, které pokrucuje lidi, kteří by se jinak dohodli a spolupracovali, kvůli výhodnosti takového počínání, stát tuto spolupráci znemožňuje a vytváří rozštěpenou společnost neschopnou se na čemkoli domluvit, podporuje vznik skupin s protichůdnými záměry, eskaluje dialog do intencí konfrontace a pokud panuje v něčem jednota, je ochoten dokonce importovat vnitřního nepřítele odjinud, nebo nalézt vnějšího nepřítele a neutěšenou situaci svést na „vyšší moc“ nebo „nepříznivou“ situaci. Sluhové státu jsou amorálními zločinci všude a není až tak velký rozdíl mezi městským fízlem a pouličním lupičem, mezi exekutorem, a komunistickým pohlavárem , mezi příslušníkem vermachtu a us army, mezi sicherheitzdeanstem a policií čr atd atd, jde jen o míru zvrácenosti..
  Všichni sluhové státu jsou nepřáteli humanity, každý městský fízl okrádá lidi o parkoviště, aby je mohl pokutovat za parkování, atdatdatd…

  Článek je blábol už z toho důvodu, že různé formy šovinismu živí každý režim, včetně heroizovaného západního „právního“ státu… právem rozuměj bezpráví, umělkyně=kurva, filantrop=zločinec, extrémista=nelhostejný člověk odmítající toto překrucování….

  Pisálka tohoto blábolu bych se rád zeptal, kam to ti hrdinové v těch skvělých západních zemích dotáhli oproti nám postkomunistickým, postujářmeným malým národům, ani nesmí upozornit, že jim importovaný gang hrdlořezů hromadně znásilní desetitisíce dětí, to by byl rasizmus, oč je to násilí, ten podporovaný jihád a genocida vlastních lidí lepší, než různé ismy plné lidských obětí, mrtvol, zla, krve a totality, jaká je to svoboda, nesmět se svobodně vyjádřit bez postihu..
  Jedinný rozdíl je v tom, že se jedná o maskovanou totalitu..
  Obdivujete tu vykořisťovatele, kteří po celém světě i u nás loupili a loupí, hrají zákulisní hry, aby se měli na cizí úkor líp a jejich státy jsou na pokraji konce dlužící stejně jako my nadnárodním mafiím za úroky úroků neexistujících peněz a medvědích služeb…
  Vaši hrdinové a vaše západní démonkracie je na tom ještě hůř, než my, nemajetní a znevýhodňovaní slouhové korporátního fašismu, jaký je ukazatel toho, co je dobré??

  Možná jsem anarchista, možná idealista, ale pisatel je s prominutím buď debil, nebo placený slizský propagandista..

 18. ČERT napsal:

  Tak článek je jen takový hodně, hodně teoretický konstrukt, k jehož jednotlivým bodům lze mít jistě řadu vážných výhrad. Cituji např. „Začátek odluky střední Evropy od západního světa lze najít už v reakci na francouzskou revoluci roku 1789.“ Co je to vlastně ten „západní svět“? Neodklonila nás třeba už více než půldruhého století předtím od západního protestantského světa Bílá Hora? Každopádně, za regres v našich dějinách to považovat taky můžeme.
  Nebo náznaky demokratizačních tendencí vídeňského dvora už ve vztahu k 1.polovině 19.století… Tak ten habsburský stát (bylo to typické hlavně pro osvícenství) jistě usiloval o likvidaci feudálních privilegií a tím mohl přispívat k tomu, čemu bychom mohli říkat občanská společnost, ale to bylo v zájmu posílení státního absolutismu, žádné demokracie. Byl snad třeba kníže Metternich, rakouský kancléř do roku 1848 (a fakticky vlivnější státník než císař František I., o Ferdinandovi I./V. pak ani nemluvě) nějaký demokrat…??? Chacha, to ani náhodou.
  Pokud jde o to „agresivní maďarónství“, tak budiž, mezidobí mezi pádem Bachova absolutismu v roce 1859 a rakousko-uherským vyrovnáním v roce 1867… Ale přece i císař František Josef I. se ani nijak netajil tím, že se stal konstitučním monarchou vlastně jen z donucení, resp. jistě se za žádného demokrata také nepovažoval.
  Ono totiž, střední Evropa, „definovaná pro tento výklad“… Jistě, to jde o tu část Evropy, která po roce 1945 prošla komunismem. Ale k tomu v takovém širším historickém kontextu musíme připočítat právě i to Rakousko, Bavorsko atd. (úplně mimochodem, tak kde měla Hitlerova NSDAP po první světové válce svou hlavní základnu? V Prusku/Brandenbursku? Kdepak. Samozřejmě, v Bavorsku).
  Prostě bylo by to celé na obrovskou polemiku. Dalo by se řešit, co zase ale pro změnu dělaly ve stejné době západoevropské velmoci. A teď ještě, když střední versus západní Evropa, a titulní obrázek upozorňuje (byť možná sekundárně) na islám… To by bylo nekonečné…

 19. Jiří napsal:

  Už dlouho jsem nečetl podobný blábol. Jedná se o antihistorický nesmysl, který je jednoznačně ideologicky zaujatý. Negermánské národy střední Evropy žili až do konce 1. světové války pod útlakem Němců a Rakušanů a Poláci pro změnu měli vždy napjaté vztahy s Rusy. Snaha o obnovení vlastní státnosti nemá nic společného s hanlivými výplody, které se píší v článku.
  Autor nepochopitelně vychvaluje Habsburskou monarchii, která byla vnitřně nestabilní a postavená jen na přebujelé byrokracii a perzekuci ze strany Rakouského státu. Lpění na absolutistickém způsobu vlády spojené s dlouhodobou germanizací neněmeckého obyvatelstva vedlo až k revolučnímu roku 1848 a k válce s Maďary a následně ke vzniku Rakouska-Uherska. Maďaři stejně jako Rakušané utlačovali ostatní národy na svém území a snažili se je maďarizovat. Veškeré „demokratické“ ústupky Vídně byli jen reakční snahy oddálit nevyhnutelný rozpad a zánik Rakousko-Uherské monarchie, která byla po všech stránkách zaostalá a neschopná přežít v moderním světě průmyslového věku.
  Žádné multietnické soustátí nemá dlouhodobě šanci na přežití. Vzájemné kulturní a národnostní rozpory vždy nakonec povedou k vnitřnímu rozvratu takového celku. Prvorepublikové Československo nezničili Čechoslováci, ale místní Němci, kteří se většinově přidali k Hitlerovi a k Německým nacistům a samozřejmě západní mocnosti, Anglie a Francie, které uzavřeli s Německem Mnichovskou dohodu, kterou Hitler stejně v roce 1939 porušil. To vedlo k posílení komunistů a k jejich poválečnému snadnému vítězství. Stačí se také podívat na příklad Jugoslávie, kterou držel pohromadě svou autoritou jen Josip Broz Tito nebo na samotnou EU, která není schopná se na ničem podstatném dohodnout a postrádá jakoukoliv akceschopnost. Situace v USA je podobná a v současnosti to dokonce vypadá tak, že zde hrozí vypuknutí občanské války mezi radikálními demokraty a republikány (nebo lépe řečeno mezi běžnými lidmi a liberálními fanatiky), kde významnou roli hrají fanatičtí progresivní aktivisté, kteří se nebojí násilí a mají podporu liberálních médií. Trump nemusí dělat v podstatě nic a stačí mu sledovat jak demokraté svou hloupostí vyloženě donutí většinovou populaci, aby ho volila jako menší zlo.
  Ale zpět k článku. Autor v podstatě skrytě vyjadřuje svoje sympatie k Němcům (tedy jen k západním) a odpor k obyvatelům neněmeckých zemí ve střední Evropě. Tvrzení, že zde nemáme tu pravou demokracii a právní stát jen vypovídá o tom, že se nemůže smířit s tím, že občané v této zemi nepodporují většinově liberální strany, ale naopak mají raději pragmatickou politiku založenou na levicových hodnotách. Nedávno jsem se dočetl zajímavý názor, že progresivní liberálové jsou ve skutečnosti fašisté dneška a já s tímto názorem v podstatě musím souhlasit. Tito lidé jsou totiž extrémně netolerantní k jiným názorům a jejich pocit nadřazenosti nad ostatními je doslova hmatatelný.

 20. Marie napsal:

  Ano, každý má právo na svůj názor, jen je potřeba ho podložit podstatnými relevantními znalostmi a zároveň jasně říci z jakého filosofického základu vychází – v našem případě, zda je stoupencem demokracie, říší, kolonialismu, globalismu, fašismu, atd., neboť podle toho bude vybírat fakta. Středoevropské státy neměly v moderní době moc možnosti rozvíjet podmínky pro demokracii v důsledku svého více méně koloniálního postavení ve vztahu tu k Rakousku, tu k Maďarsku, tu k Rusku, tu k Německu, které měly silnou tendenci k expanzi a většinou s brutální, s potlačováním zdravého, kulturního a politického vývoje středoevropských národů. Přesto, vzhledem ke svému staletí trvajícímu historickému a kulturnímu zakořenění s obdivuhodnými kulturními i politickými výsledky, vnímaly svoji identitu a integritu nejen jako něco velmi cenného, hodného obrany, ale i rozvoje a státní samostatnosti. Byli si vědomi, že jinak byla jejich existence ohrožena.
  Pro rozvíjení demokracie je potřeba určitých podmínek — sdílená kultura, případně náboženství, historické zkušenosti, určitý typ vzdělávání relevantní k demokratickým hodnotám. Demokracie není totožná s právním státem i když právní systém je pro ni důležitý, ale musí být šit na podporu demokracie — spravedlnosti, směřování k rovnosti a to i sociální, potřebuje obecnou dosažitelnost kvalitního vzdělávání, sebeznalost, zodpovědnost za sebe, za druhé i za celek. Hodnoty, se kterým se musí většina přirozeně ztotožnit. Národ, se svou zakořeněnou a širokou integritou je ve skutečnosti optimální entitou pro rozvíjení demokracie. Globalismus, neoliberalismus, budování říší v jakékoli podobě záměrně podemílají mnoha způsoby identitu a integritu národů, čímž podemílají podmínky k demokracii, která závisí na sdílení široké škály humanitních hodnot, které lidi pozitivně dlouhodobě spojují.
  Velikášské ideály, které jsou motivací některých pseudoodborníků kritizujících existenci malých národů, zvláště českého, plynou více méně z nenávisti, z komplexů, z nevzdělané víry, že existují lepší národy, mezinárodní instituce, atd,, kterým malé národy překáží v jejich úžasných projektech. Myslím, že je na čase, aby se velké národy a státy naučily respektovat menší národy a státy, a umožnily jim tak vnitřní pozitivní rozvoj podle jejich podmínek a možností a nesnažily se je lámat svými velikášskými ambicemi, které v historii většinou vedly k válkám. Češi mohou být na mnohé aspekty své historie velmi hrdí. Navzdory destruktivním politickým podmínkám od Bílé hory, rozvinuli od konce 18 století hlavně vlastními silami hodnotnou kulturu, do konce 19. století dohnali rakouské Němce i v hospodářství. Nebyla náhoda, že když po založení Československa úspěšně rozvíjeli demokratický systém, včetně školství a sociální úrovně, „demokratický“ západ dovolil jeho destrukci Hitlerem. Nezdá se, že by koloniální principy zcela odumřely. Neměli bychom se jako Češi z této situace poučit?

  • irena jelinkova napsal:

   pani Marie, naprosty souhlas vytecne jste to popsala. K demokratickemu spolecenskemu radu je nutne, aby obcane sdileli stejne hodnoty. Uz z tohoto duvodu je fungovani demokracie na tkzv. Zapade neustale omezenovano, protoze stale vetsi cast obyvatel ma ze zasady jine zivotni priority ci hodnoty ci filosofii nez obyvatelstvo puvodni. V mnoha ctvrtich jiz prefeluje pravo saria, neslucitelne s vnimanim prava puvodnich obyvalel.
   Zajimave je, ze na zapade se ted „roztrhl pytel“ s akcnimi silamy ktere maji za cil potrit (udajnou, dle meho nazoru) rasovou diskriminaci. To v ramci Evropske Unie. Ale, coz pokladam za paradoxni, zvysuje se stale de facto diskriminovani malych narodu v ramci tohoto celku. Plati, co rekne nemecko ci Francie, hlasy ci zajmy ostatnich narodu jsou negovany. Prapodivne.
   mejte se hezky!

   • Václav Čech napsal:

    Když čtu komentáře „jelínkové“, promiňte, ale nemohu se zbavit pocitu, že se jedná o tzv. agenta provokatéra. Má stejnou rétoriku. Zásadně nekomunikuje přímo s autorem, jen se snaží veřejně dehonestikovat napsané (řečené) – bláboly (odkud to známe, aha : „Všichni bla, bla, bla, jenom my makáme!“ také jeden agent provokatér) Zároveň se snaží v očích čtenářů shodit autora napsaného (řečeného).
    Mimo to přece každý ví, že darebáci a hlupáci jsou po celém světě, ne jen ve východní Evropě. Na to nemusíme žít dlouhodobě třeba v Holandsku.Takže i v západní Evropě a jinde není ideální svět. Jestliže jsme však schopni pojmenovat chyby, které děláme ve východní Evropě, neznamená to sebemrzkačstí, ale první krok. Pokud si uvědomíme kde děláme chyby, můžeme je časem eliminovat.
    Je však smutné kolik lidí takovým agentům provokatérům naletí a ještě s nimi souzní. I to však o nás vypovídá.

 21. Pavel Urban napsal:

  Legenda o západních státech vytvářejících po roce 1789 národy je podobně pitomá, jako obrozenecká schemata. Francouzký i anglický národ existovaly už ve středověku. Stejně jako německý s dvojí identitou. A národní situace ve Španělsku byla v roce 1789 podobná, jako dnes.
  Britové mají velmi silný smysl pro právo zděděný ještě z dob, kdy neexistoval úřednický stát. Ve Skandinávii je to podobné. Zda je ve Francii větší úcta k právu, než v Německu či posthabsburské Evropě, tím už bych si tak jistý nebyl.
  Pocit národní výlučnosti existoval (a existuje) v západní Evropě podobně, jako v té střední. Zatímco u nás o tom po roce 1989 intelektuálové diskutovali, aniž to průměrné lidi příliš zajímalo, tak západní liberální elity tyto pocity ignorovaly v domnění, že stát to vyřeší. Brexit ukázal, že to nebyl úplně nejlepší přístup. Rozdíl mezi západní a střední Evropou je v tomto směru podobný, jako rozdíl mezi sebestředností Pražáka a sebestředností člověka z Kocourkova. Ten druhý je víc provinciální, to, čemu Pražák nerozumí (i když si třeba myslí, že ano) v Kocourkově vůbec neznají, ale blbost je to zhruba stejná.
  Tvrzení, že Bismarck neměl (parlamentní) opozici je přinejmenším hodně zjednodušující. Svoboda diskuse za Bismarcka byla sice omezená (stejně jako dnes), ale existovala.
  Vlastenčení bez obsahu je mlácením prázdné slámy. To je pravda. Jenže absence „sebeomezujících hodnot právního obsahu státnosti“ není totéž, jako absence obsahu. Mám pocit, že pan Urban považuje za „obsah“ jen to, co je správné.
  Na otázku, proč nefunguje demokracie ve střední Evropě, nedokážu odpovědět. Protože jsem si této nefunce nevšiml. Otázka samozřejmě je, co je to demokracie. Věc, které každý rozumí, ale málokdo o ní přemýšlí. Včetně lidí, kteří si myslí, že pochopili „zcela nové společenské motivace a vztahy“ lépe, než tradicionalisté.

  • petrph napsal:

   Mimochodem, onou první větou „..Britové mají velmi silný smysl pro právo zděděný ještě z dob, kdy neexistoval úřednický stát“ jste popsal to podstatné.
   Ona zkrátka ta původní demokracie v těchto státech vycházela z požadavku kontrolovat neomezenou absolutní moc monarchistického panovníka a zajistit právo pro všechny. A proto tedy nezávislý parlament a nezávislí soudci.
   Zatímco, za dnešní situace, kdy dle ústavy by „si měli být
   všichni lidé rovni, a (dle ústavy) všichni ve státní službě být „ti hodní“ a postupovat při výkonu pouze v souladu se zákonem“ už je takový systém kontrol redundantní, potažmo zbytečný. Jenomže, pokud nejen že není (a těch excesů je i tak dost), ale navíc se vyžaduje a buduje další stupně kontrol.Médií. ale dokonce i aktivní společnosti,… potom je z toho zřetelné. že samotný systém demokracie už je zastaralý a nefunkční.. Což zase není novinka, už John Dalberg-Acton napsal že „Všechna moc korumpuje, a absolutní moc korumpuje absolutně“ – jenže tím absolutní už ve své době nemyslel absolutistické monarchy, ale demokratické politiky..

 22. Jan Srneček napsal:

  Zajímavé kolik rozčilování a nenávisti může v některých lidech vyvolat pouhý článek v novinách. Navíc kolik demagogie zaznělo v mnoha komentářích. Jsem velmi rád, že tato možnost tady je a lidé se mohou svobodně vyjádřit. A proto Vážený pane Urbane ještě jednou děkuji za Váš zajímavý článek a doufám, že si brzy přečtu další třeba na jiné téma, včetně komentářů 🙂

 23. Tondach napsal:

  Nikde jsem nenapsal, že se mi tady nelíbí! Nelíbí se mi ti vámi zvolení! Tak mi nepodsouvejte něco, co jsem nikdy neřekl!
  A to vystěhování mi nabízeli estébáci taky! Několikrát!
  Máte dobrou školu! A proto jste volili, jak jste volili!

  • A. S. Pergill napsal:

   Jestliže se vám nelíbí ti, které zvolila většina obyvatel, pak zastáváte menšinový názor, musíte to reflektovat a z toho vycházet. Nebo zrušit demokracii a zavést totalitu, kterou by dělali lidé vám ideově blízcí.

 24. A. S. Pergill napsal:

  Je vůbec demokracie „západoevropského typu“ ještě demokracií, nebo už je od ní tak daleko, jako „socialistická demokracie“ za komunistů u nás?

  Napsáno s trochou nadsázky, ale pokud stávající trendy v západních státech budou pokračovat, za pár let to už nadsázka obecně nebude a v některých státech to nadsázka není už teď.

 25. Plutarchos napsal:

  Myslím, že je na místě vysvětlit co znamená slovo demokracie, protože mám neodbytný pocit, že mnozí komentátoři nevědí o čem je řeč. Takže, jelikož demokracii zavedli již staří Řekové, pochází toto slovo z řečtiny.
  Demokracie (řecky δημοκρατία dēmokratía, doslovně „vláda lidu“) či lidovláda je forma vlády, ve které má lid právo volit zákonodárce. … V přímé demokracii lid rozhoduje o zákonech přímo například referendem. V zastupitelské demokracii lid volí své zástupce (parlament), kteří rozhodují o zákonech.
  Nemá pranic společného se socialismem, komunismem, nacismem a ani jinými ismy.

Přidávání komentářů není povoleno