Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: Facebook Miloše Zemana
Facebook Miloš Zeman, zdroj

Jan Urban: O čem jednat s Ruskem

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že souhlasí s českým návrhem konzultací o „nejnaléhavějších otázkách vzájemných vztahů“ podle příslušné smlouvy z roku 1993. A aby bylo jasné, jak si Moskva takové konzultace představuje, předem poněkud nediplomaticky připsalo, že k nim „momentálně patří především plnění mezinárodněprávních závazků ve věci udržování historických a vojenských pomníků“.

Mohlo by to být mimořádně zajímavé jednání – a zároveň obrovská příležitost k narovnání vztahů. Ty jsou na mezinárodní scéně totiž tradičně postaveny na snadno měřitelné zásadě rovnoprávnosti a reciprocity.

Ty česko-ruské, bohužel, na sobě dodnes nesou zátěž koloniálních poměrů ze sovětské doby. Neexistuje třeba jediný důvod, aby ještě třicet let po skončení sovětského panství ve střední Evropě ambasáda Ruské federace v nezávislé České republice měla sto čtyřicet diplomatů, zatímco těch českých v Rusku je necelá polovina.

Čtyřicetimilionové Polsko mělo přitom ve stejné době na svém území o čtvrtinu méně ruských diplomatů než desetimilionové Česko. Takže radikální omezení počtu ruského diplomatického a pomocného personálu v Praze by mělo být prvním bodem na českém seznamu „nejnaléhavějších otázek vzájemných vztahů“.

A to i za předvídatelnou cenu nedůtklivé ruské reakce a třeba i dočasného zmražení nefungujících diplomatických vztahů.

Gulagy, NKVD a ruské archivy

Je určitě třeba vítat nově projevenou vůli ruské diplomacie konzultovat – a tedy jednat s tím, že bude slyšen a brán v potaz i názor české strany. Obzvláště, pokud by to naznačovalo celkovou změnu přístupu ruské státní moci k minulosti a svobodě jejího zkoumání.

To je ovšem ve světle současné ruské politiky jen těžko představitelné. Práce specializované česko-ruské komise historiků a archivářů je už několik let paralyzována a na otevřený dopis ředitelů českých historických ústavů, přečtený v červnu 2019 na zasedání česko-ruského diskusního fóra v Moskvě, dodnes nikdo neodpověděl.

Čeští historici v něm pouze žádali o zpřístupnění archivních pramenů k osudu československých občanů, uprchlíků před nacismem. Tisíce z nich zmizely v sovětském gulagu, a ne všem se z něj po letech podařilo dostat vstupem do Svobodovy vojenské jednotky.

Tážeme se, jaký má smysl i nadále utajovat například vyšetřovací spis Karla Goliatha,“ stálo v otevřeném dopise českých historiků, „jednoho z prvních členů KSČ a obhájce práv dělníků, který prchl před gestapem a byl jako člen Československého legionu 3. 11. 1939 na území východního Polska zatčen NKVD a vězněn v táborech až do roku 1955?“

„Proč není možné studovat spisy stovek Čechoslováků zemřelých v průběhu druhé světové války v gulagu, mezi nimi například Gábora Edelsteina odsouzeného 23. 12. 1942 k patnácti letům nucených prací pro údajnou špionáž, který zemřel v gulagu 12. 5. 1945, čtyři dny po skončení druhé světové války?“

„Ve všech případech se jedná o osoby rehabilitované již sovětskou justicí v 60. – 90. letech 20. století.“

Utajování zločinů stalinismu ještě po osmdesáti letech znamená jediné – jejich rehabilitaci. A ta je pro civilizovaný a demokratický svět jednadvacátého století nepřijatelná.

Přesně o tomhle by mělo smysl s ruskou stranou vážně jednat. Seriózní společná historická práce by jednou provždy znemožnila propagandistické lhaní a politické zneužívání dezinterpretací historických událostí. Prozatímní ředitel Ruského centra vědy a kultury v Praze Andrej Viktorovič Končakov by pak už jen stěží mohl pořádat tiskové konference s bombastickým názvem „Praha-Moskva: 75 let společného vítězství – 75 let společné historie“.

O otevřeně koloniálních choutkách Moskvy trestně stíhat občany cizích států, kteří mají na vzájemnou historii a její dobové symboly jiný názor, nemluvě.

Učit se volnosti a demokracii

Pokud se Rusko bude dál snažit ignorovat historická fakta a vnucovat světu adoraci stalinské éry a jejích představitelů, bude, opět bohužel, pokračovat i jeho izolace.

Dnešnímu Rusku by pomohlo, kdyby si uvědomilo, že stalinsko-brežněvovská agrese nikdy a nikde nepodporovala v podrobených společnostech ty nejlepší, ale ty nejméně kvalifikované a mravné. Je tragickým faktem, že Rusko ještě nikdy v historii neovlivňovalo Evropu, ani nikoho jiného ze svých sousedů, příkladem rozvoje otevřené společnosti, či lidských a občanských práv.

Třicet let bez sovětské koloniální nadvlády nad střední Evropou ukazuje, jak obtížné je i pro osvobozené společnosti učit se volnosti a demokracii právního státu. Kéž by jednou Rusko dostalo stejnou šanci.

Jednání s ruskou diplomacií by měly podpořit a zároveň kontrolovat obě komory českého parlamentu. Měly by společně navrhnout, aby v dalším kroku na rozhovory česko-ruské navázaly kolektivní konzultace všech bývalých sovětských kolonií ve střední Evropě s Ruskem k hledání a pochopení pravdy o tomto neblahém období.

Jedině tak může skončit bláznovství stavu, ve kterém o vztazích mezi suverénními státy rozhodují smyšlenky o osmdesát či sto let starých událostech.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře