Bohatá nadílka v Košťanech: Zastupitelé poslali starostovi darem desetitisíce korun

Napsal/a Robert Malecký 28. prosince 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Zajímavý vánoční dárek poslalo zastupitelstvo Košťan na Teplicku svému starostovi Tomášovi Svádovi a jeho dvěma zástupcům. Nad rámec zákonem stanovených odměn pro uvolněné členy zastupitelstva jim na konci listopadu schválili ještě dary. V případě starosty jde o 48 tisíc korun za činnost pro blaho města. Co konkrétně starosta udělal? Například vykonával manuální práce při oslavě čarodějnic.

Zneužívání možnosti obdarovat význačné osobnosti obce k přilepšování starostům – zejména v období Vánoc – je poslední dobou v Česku hitem. A ministerstvo vnitra, které nad chodem samospráv vykonává metodický a kontrolní dohled, ho vůbec nevidí rádo.

K posouzení, co ještě je v souladu se zákonem, a co už naopak přípustné není, má vnitro jednoduché kritérium. Starosta nesmí dostat dar za činnosti, které souvisejí s výkonem jeho funkce. Je nutné postupovat jako u kteréhokoli jiného občana obce – tedy klást si otázku, zda by za stejný „výkon“ byl obyčejný občan zastupitelstvem odměněn stejně (podrobně viz rámeček Co říká výklad ministerstva vnitra?).

Dar za shánění dotací? Nelze

Co konkrétně se stalo v Košťanech?

Zastupitelstvo 29. listopadu schválilo dary pro starostu Svádu a dva místostarosty – Zdeňka Zíchu a Zbyňka Krále. Starostovi 48 tisíc korun, místostarostům po 21 tisících.

Zdůvodnění návrhu na schválení daru pro starostu Tomáše Svádu.

Za co? V případě starosty za „práce spočívající v provádění odborných stavebních činností a administrativy při zajišťování dotací“ a „manuální práce při kulturních akcích města, trhy, čarodějnice, pouť atd.“.

Například administrativu při zajišťování dotací materiál ministerstva vnitra přímo zmiňuje jako činnost, za kterou starosty odměňovat nelze, neboť patří do běžné náplně činnosti představitelů obce.


Co říká výklad ministerstva vnitra?

„Záležitost eventuálního poskytnutí věcného či peněžitého daru členovi zastupitelstva obce (včetně starosty či místostarosty) je zapotřebí vždy zcela oddělit od funkce člena zastupitelstva a jejího výkonu, tzn. postupovat obdobně jako u kteréhokoli jiného občana obce. Členovi zastupitelstva obce může být poskytnut dar jakožto fyzické osobě, např. za určitý mimořádný a neplánovaný společensky prospěšný čin (záchrana života, odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí); nikoli jakožto funkcionáři za úkoly či povinnosti, které mu plynou z výkonu funkce, a za další činnosti, které s funkcí v rámci volených orgánů obce souvisí.“

Zdroj: Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR


„Dle našeho názoru tak např. nelze ocenit tímto způsobem starostu obce, který sehnal pro obec mimořádné finanční zdroje, úspěšně realizoval náročnou investiční akci, aktivně řešil povodňovou situaci, vystupoval za obec v zahraničí apod. Byť jsou tyto činnosti jistě chvályhodné, spadají pod více či méně běžnou činnost starosty a nelze za ně poskytovat finanční dary,“ píše ministerstvo. Smyslem a účelem daru podle jeho výkladu v žádném případě není mimořádně navýšit měsíční odměnu za výkon funkce.

Starostovi navíc zastupitelstvo schválilo dar za šest let, po které je ve funkci. Tedy i za roky 2012 až 2014, které jsou mimo funkční období současného zastupitelstva.

Místostarosta stavěl pódium

Poněkud netradiční je rovněž zdůvodnění u obou místostarostů. Například Zbyněk Král se o blaho obce významně zasloužil tím, že pracoval při kulturních akcích města a organizoval stavbu pódia. V jeho případě důvodová zpráva zmiňuje též „spoluzajišťování organizace voleb“, což je ovšem činnost, kterou zcela zajišťují úředníci, nikoli politici.

Druhý z místostarostů Zdeněk Zícha pak dostal za tři roky po sedmi tisících korun například za práce při kulturních akcích města a spolupořádání her seniorů.

Během listopadového jednání košťanských zastupitelů došlo k menší rozepři. Některým z nich se totiž nelíbilo, že materiál o darech pro starostu a jeho zástupce dostali tzv. „na stůl“ a nebyli s ním dopředu seznámeni. Navrhovali, aby zastupitelstvo projednání darů odložilo, byli ale přehlasováni.

Starosta Sváda nechtěl s redakcí HlídacíPes.org o darech hovořit a na otázku, v čem spatřuje výjimečnost zmíněných činností pro město, neodpověděl.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)