Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz
,

Zase ty Benešovy dekrety. Stát nám vrací majetek pomalu a soudy zkoušejí přepisovat dějiny, stěžují si církve

Přibývá případů, kdy stát nechce vydávat církvím pozemky a další nemovitosti s poukazem na konfiskace podle Benešových dekretů – upozorňují české církve. Stát naopak namítá, že v řadě případů dostává církev majetek neoprávněně, ale „kvůli podobě zákona se s tím už nedá nic dělat“.

I když lze církevní restituce považovat za politicky uzavřené téma, nacházejí se nové důvody, proč se k němu vracet. Tím aktuálním je závěrečná zpráva Komise pro audit majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, na niž tento týden upozornil HlídacíPes.org.

Komise vznikla v srpnu 2018 na popud ministra zemědělství Miroslava Tomana a některé její závěry mohou oživit už tak dost vzrušenou debatu o podobě církevních restitucí. Tím spíš, že komise zdůrazňuje, že ve vyrovnání se dostatečně nezohlednily takzvané Benešovy dekrety.

Stát prý kvůli tomu ve vyrovnání přišel zhruba o čtyři až šest miliard korun.

Zpráva komise, v jejímž čele stál dlouholetý politik ČSSD Karel Machovec a zasedal v ní například někdejší hejtman Michal Hašek či (do jmenování ministryní spravedlnosti) Marie Benešová, poputuje dále k politikům. „Bude předložena pro informaci vládě ČR,“ říká mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Zase ty Benešovy dekrety

Česká biskupská konference (ČBK) nevidí důvod k debatám o možných změnách smluv týkajících se církevních restitucích. Opřít se může zejména o výrok Ústavního soudu, který vloni odmítl jako protiústavní snahu vlády zpětně zdanit finanční část vyrovnání.

„S procesem majetkového vyrovnání jsme spíše spokojeni, ale mnohé jednotlivosti vnímáme jako problematické,“ říká mluvčí ČBK Monika Klimentová. Problematickou věcí podle ČBK je, jak se v posledních letech ve věci sporů o církevní majetek „judikatura soudů zpřísňuje“.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

„S obavami sledujeme rozhodování soudů v případech, kdy stát nechce vydávat majetek s odkazem na dekrety prezidenta Beneše. Máme za to, že církevní majetek po válce konfiskován nebyl a že nyní dochází ex post k přepisování dějin,“ zdůrazňuje Klimentová.

Zpráva zvláštní komise Státního pozemkového úřadu nyní nabízí argumenty pro možné změny v církevních restitucích právě s poukazem na údajně nezohledněné dopady Benešových dekretů.

Už dříve s tématem operoval i premiér Andrej Babiš, když tvrdil, že ocenění nevydaného majetku, na jehož základě stát církvím náhrady posílá, bylo nestandardní: „Dokonce jsou i poznatky, že se údajně vydává i majetek, který možná neměl být předmětem restitucí.“

Ministerstvo zemědělství sice uznává, že s ohledem na znění zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi i na verdikt Ústavního soudu jsou změny v církevních restitucích bez vzájemné dohody prakticky nemožné, také ale poukazuje na Benešovy dekrety.

„Finanční náhrada za majetek se stanovil na základě vzorce vypracovaného ministerstvem kultury za účasti expertních komisí. Bez ohledu na později zjištěné skutečnosti, zejména konfiskace majetku před rozhodným obdobím podle dekretů prezidenta Beneše nebo nedodržení postupu poválečné restituce majetku podle zákona č. 128/1946 Sb.,“ říká mluvčí Vojtěch Bílý.

Církevní majetek potenciálně dotčený Benešovými dekrety

Zdroj: komise SPÚ, v tabulce je zachycena maximální a minimální varianta, která dle komise SPÚ reflektuje pravděpodobný výsledek soudních sporů a obnovených řízení

Stěžujte si u komise

Samo ministerstvo zemědělství spolu se starostou města Náchod, jímž je poslanec ČSSD Jan Birke, podalo například podnět k prověření vydávání majetku benediktinského opatství sv. Václava v Broumově. Státní pozemkový úřad (SPÚ) mu odmítl požadované nemovitosti vydat právě s tím, že šlo pravděpodobně o konfiskace podle Benešových dekretů a že o část nemovitosti opatství přišlo už při pozemkové reformě v roce 1919.

Podle šetření komise se ale konfiskační listina nedochovala, „respektive nebyla v archívech dohledána“.

„Na vině je i situace, kdy velká část archívu MZe byla v roce 2002 postižena povodněmi a zničena. Dochoval se pouze koncept výměru o konfiskaci z prosince 1946, který je ve formě čistopisu, ale bez potřebných náležitostí a soudy ho jako důkazní materiál nepřijaly,“ stojí ve zprávě komise.

Nejvyšší soud i proto odmítl dovolání SPÚ a benediktínům v Broumově je krajským pozemkovým úřadem majetek postupně vydáván. Další soudy ale ještě pokračují.

„Vnímám to tak, že odvolací soudy nemají příliš vůli to řešit a přijde mi, že je tu snaha to za každou cenu oddalovat třeba i tím, že se přečíslovaly pozemky, a my musíme opět dokazovat, že se soudíme o ty správné pozemky,“ komentoval to už dříve v rozhovoru pro HlídacíPes.org arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek.

Soudy řešily i řadu dalších případů. Mezi nimi to, zda má nárok na vrácení požadovaných nemovitostí v katastru městské části Praha – Březiněves Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství. Soud dal v první instanci za pravdu Řádu.

Podle starosty této městské části Jiřího Haramula, který se na komisi obrátil, se ale soud „nedostatečně zabýval a nesprávně posoudil aplikaci dekretů prezidenta republiky“. Řád dle jeho názoru pozbyl majetek před 25. únorem 1948.

„Jedinou nadějí v tomto sporu zůstává fakt, že na majetek Řádu byly vydány konfiskační vyhlášky v jiných místech,“ píše se ve zprávě komise. Těmi místy, kde na majetek Řádu byla po roce 1945 uplatněna konfiskace podle Benešových dekretů, jsou například Opava, Česká Lípa a Vyškov.

Komise: snižme náhrady církvím

Kvůli konfiskaci před rokem 1948 odmítly úřady vydat i některé nemovitosti řádu premonstrátů v Teplé. Krajský soud v Plzni rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu potvrdil, věc putovala k Ústavnímu soudu, který ústavní stížnost odmítl.

Také řádu cisterciáků v Oseku Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj odmítl vydat nemovitosti s tím, že majetek opatství byl zkonfiskován podle Benešových dekretů. Soudy dávaly postupně za pravdu státu, v dubnu 2019 Nejvyšší soud odmítl dovolání cisterciáckého opatství a ve věci je podána ústavní stížnost.

Komise prý vycházela „z podrobných rešerší historických materiálů“ a došla k závěru, že je chybou, že do původního výpočtu výše finanční náhrady v církevních restitucích byly zahrnuté právě nemovitosti, které byly po válce zkonfiskovány podle dekretů prezidenta republiky, na což přitom paragraf zákona o vyrovnání s církvemi myslel v paragrafu osm.

Případy, kdy soudy rozhodnou ve prospěch státu, by se podle komise měly v ideálním případě zohlednit a měly by se o ně snížit vypočtené finanční náhrady konkrétním církvím.

„Odhadovaný dopad na případné snížení finanční náhrady se dle této bilance může pohybovat v rozmezí 6,1 až 4,2 mld. korun v závislosti na skutečnosti, které pozemky budou po ukončení soudních sporů zahrnuty mezi pozemky dotčené konfiskací dle dekretů prezidenta republiky,“ stojí ve zprávě.

Církve: chceme náhradu škody

Své výhrady mají ale i církve. Přibývá případů, kdy se na Ministerstvo zemědělství obracejí s nárokem na náhradu škody za nesprávný úřední postup a za ztráty způsobené vydáváním majetku až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Požadavky takto opakovaně vznesl kupříkladu Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, který se vloni opakovaně obrátil na Ministerstvo zemědělství s nárokem na náhradu škody za nesprávný úřední postup.

Nárok na náhradu škody uplatnilo i Arcibiskupství pražské. Požaduje uhradit škodu ve výši nájemného (pachtovného), které Státní pozemkový úřad inkasoval za období, o které byla překročena lhůta pro rozhodnutí.

Samy církve nedodržování lhůt pro vydávání majetku považují za významný a systémový problém. „Povinné osoby často na výzvy k vydání majetku vůbec nereagovaly. Správní orgán, Státní pozemkový úřad, překračoval lhůty k projednání věci velmi často. Kdyby církevní subjekty využívaly všech prostředků náhrady škody, které jim garantuje právo, stát by v řadě případů platil značně vysoká odškodnění,“ říká mluvčí ČBK Monika Klimentová.

I podle údajů samotného Státního pozemkového úřadu bylo vydána většina pozemků až po uplynutí zákonem stanovených lhůt.

Jak popisuje zpráva, výsledný rozsah finančních nákladů nelze nyní přesně odhadnout; bude záležet na počtu žalob na náhradu škody a na tom, jak budou jednotlivé případy posuzovat soudy: „Objektivně je nutno konstatovat, že pokud vzniknou státnímu rozpočtu škody v důsledku výplaty náhrad, tak jednoznačně jsou základní příčinou problému nerealisticky stanovené lhůty v ZMVC. Ty se přes několik legislativních iniciativ nepodařilo prodloužit.“

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

14 komentářů

 1. petrph napsal:

  Jinými slovy, poměrně klasická situace. Stát si s někým uzavře smluvní dohodu a pak se všichni strašně diví, že ta druhá si najme právníky a jde se soudit, protože požaduje ještě mnohem víc. A soudy, namísto toho aby použily právní princip bona fide (tedy uznat to co bylo dohodnuto v dobré víře) se pak utápějí ve formálních právnických rozborech, které si vykládají různě, takže ty spory se pak řeší v  řádu spíše dekád s nejistým výsledkem.
  Pak to vypadá asi tak, že akurát to právo má času dost a vlastně na něm vůbec nezáleží…Miliarda sem, miliarda tam,..to je přece jedno komu to patří…

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   O nic by nešlo, kdybychom ten stát nemuseli všichni financovat, tedy platit daně.

  • Radomír napsal:

   Stát vedený lidmi typu pana čistého, věrného katolíka Petra Nečase a jeho Jany Nagyové nebo Miroslava Kalouska daroval mnohamiliardový veřejný majetek a navrch 59 miliard a stále ještě platí i z peněz takřka 9 milionů nekatolíků mzdy a požitky římskokatolické církvi. A nad to se ještě cíkev Dominika Duky domáhá dokonce i majetků konfiskovaných Masarykovou pozemkovou reformou a dektrety prezidenta Beneše. Podle všeho o peníze jde prelátům Kristovy církve stejně jako ve středověku až v první řadě.

 2. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Josef II. na církve se s církvemi nemazal, zkonfiskoval majetky, které církev katolická za staletí nakradla, nebo jiným podezřelým způsobem nashromáždila a bylo to.
  Použil je k mnohem lepšímu a potřebnějšímu využití, než je kdy využívala církev.

 3. Dvořák napsal:

  Oprávněným vydávat byl určen v dohodě pouze stát a nenajedená církev žaluje obce,města aj. a tzv.zkouší co jí soudy vydají!Určené ceny za náhrady pozemků jsou totálně předražené a celý tento zákon byl schválen za pomoci jednoho poslance ODS,kterého přivezli z vazby na hlasování,také trochu historie.O původu a historii nabytí těchto majetků církvemi se nemá cenu rozepisovat(kupování odpustků,prohlášení za kacíře apod.

 4. antonin kania napsal:

  ….já si myslím, že jsou momentálně důležitější věci, než církevní majetky !!!

  • Oskar (hanák z hané) napsal:

   Jsou jistě důležitější věci, ale proto by se stát (tedy občané), neměl nechat od církve okrádat.

  • petrph napsal:

   Přesněji mohly by se řešit důležitější věci, pokud by se už dávno ty církevní restituce uzavřely. Jenomže – jak popisuje výše pan Dvořák, vlastně se vůbec neuzavřely, naopak tím tehdejším politickým rozhodnutím za vlády Nečas-Kalousek, se otevřely v ještě hlubším rozporech, a řešit se musí i dál..

  • miro napsal:

   Ano, je to nezajímavé téma hlavně pro všechny kterým nikdo nezákonne neodebira majetek, nerozporuje, ze jejich stavba ze ktere plati dan z nemovitosti neni nemovitost a ani stavba i když ji jako stavbu pořídili i když ji mají v listu vlastnictví. Jen pro ty co nechapou, ze vztah pozemku a stavby je v souvislosti a jen pro ty co na tomto majetku jsou životně závislý. Hlavní problém spočívá v tom, ze církevní restituce neprobihaji podle našich platných zákonů natož podle zákona o církevních restitucích. Právníci a soudci si se vším manipulují jak se jim zachce a Ustavni soud má přes oči pásku naivity, v hlavě spriznenou filozofii a v uších církevní mši. Celý tento proces je nezákonným zvyhodnenim jedné skupiny osob nejen proti jednotlivcům, ale i proti státu a jeho majetku ktery měl sloužit k zabezpečení potřeb nás všech. Pozemkové reformy které napadá a daleko přesahuje hranice roku 1948, byly základním kamenem vzniku našeho samostatného státu. V celém procesu je vyzdvihováno právo církví nad zarucenými právy nás všech i našeho statu. Druhá věc je, ze se odskodnuje násobně coz nás všechny bude stát další peníze, ale co to jsou naše práva, co jsou peníze? Letošní rok nám krásně ukázal co je nejdůležitější, ale stát uz se o nás nebude mít z čeho postarat az to bude potřeba, protože už nic vlastnit nebude. Ne, nepozadas o majetek bližního sveho. A těch kostelů co nakradli včetně příslušenství. Ale tim to nekonci i nadale budou starsim lidem predkladat nepravdive dokumenty a pak nabyvat jejich majetky, ale kdyz jste pred hrobem budete cirkev zalovat? Co kdyby mi náhodou neposlouzili na poslední cestě, či co když ten bůh skutečně existuje? Ano nedovoleny nátlak jakožto trestný cin je to co církev na všechny používá. Ale ti lidé Ti o tom mluvit nebudou. Jsou tak vystraseni, ze raději zemřou hlady s křivkou na srdci.

 5. Petr Kaminsky napsal:

  1) Ta komise je opravdu smesna – uz jsem to tady jednou psal. Je slozena z byvalych politiku, kteri zastupuji stejne strany jako soucasna koalice. A maji predat zavery soucasnym politikum. Jake budou asi zavery, kdyz je jejich cilem stale cirkevni restituce zpochybnovat/torpedovat? 2) Porad tady nezazniva, ze soucasti cirkevnich restituci je i financni odluka cirkvi od statu. Momentalne dostavaji penize na provoz, ty se budou postupne zmensovat. Z neceho zit musi? A jako bonus k tomu se o majetek, o ktery se nechtel/neumel starat stat, budou starat oni. 3) Co takhle ty otresne Benesovy dekrety zrusit? Spolu s nimi bych zrusil Lex Benes a z ucebnic dejepisu vymazal jmeno tohoto ctizadostiveho psychopata – zaslouzil se o bolsevicky stat. 4) Kdyz jim stat kvuli Benesovym dekretum nejaky majetek nemuze/nechce vydat, tak by jim snad mel o odpovidajici castku financni nahrady zvysit, a ne snizit, ne?

 6. David napsal:

  Je to směšně průhledné. Pozemkový úřad oceňuje stejný majetek vysokou částkou, pokud nám dokazuje, že církvím vracíme příliš mnoho, ovšem při pronájmu a prodeji úplně stejného majetku agrárním velkovlastníkům, je vše náhle několikanásobně levnější. Reální vlastníci (reální příjemci benefitů) církevní půdy, kterou se Pozemkový úřad zdráhá církvím vrátit, již celá desetiletí těží rentu z veřejné kasy, protože Pozemkový fond (dnes Pozemkový úřad) jim v divokých devadesátých letech z neznámých důvodů přiřkl právo ovládat tisíce hektarů půdy ukradené církvím, to vše v časech, kdy získat od Pozemkového úřadu byť jeden jediný ar státní půdy, třeba vklíněný do vaší vlastní zahrady, bylo naprosto nemožným a nesplnitelným úkolem. Loby bývalých komunistických aparátčíků transformovaná v agro-kapitalisty spolu s obchodníky s LTO, kteří své zisky z vratek DPH za fingované vývozy PHM investovali do státní půdy spravované Pozemkovým fondem se přirozeně snaží zastavit a zvrátit navracení ukradeného majetku, který sami ovládají a bohatě z něj těží. Obstrukce státu při vracení majetků církví vydělává miliardy velkovlastníkům ukradené církevní půdy, kteří mají exkluzivní vztahy s Pozemkovým úřadem, pro nikoho jiného ale přínosem nejsou.

  • petrph napsal:

   To bude nějaký omyl. Jestli stát těmto osobám ty církevní majetky už dávno prodal, tak tyto majetky se už církvím samozřejmě vracet nemají. Tak to přece v tom zákonu o církevních restitucích- Za to přece dostávají církve ty finanční náhrady, smluvených 60 miliard. No a že tyto pozemky se prodaly kdysi v 90.ltech za nějakou – tehdy odhadní cenu, a že dneska je ta tržní (odhadovana) cena smluvená pro církve úplně jiná, to už přece věděli všichni už v době kdy když to náš nejlepčí ministr financí na světě Kalousek domlouval s Dukou :))

 7. Jos napsal:

  Fakt by mně zajímalo co a proč se vrací církvím, které neexistovaly před rokem 1989:

 8. PRIMAVESI napsal:

  Prosimte in English

Přidávání komentářů není povoleno