Všechny články

?

Amnestovaní a zločinnost

„Návratnost“ vězňů tak přesahuje 52 %. V letech 2013 a 2014 osvobození vězni spáchali dohromady 9191 stíhaných skutků. (ZDROJ: Policie ČR)    
?

Spoření na důchod

Za nedostatečné finanční zajištění považuje důchod vyplácený státem 81 procent dotázaných v předdůchodovém věku, opačný názor zastává devět procent občanů. (ZDROJ: průzkum CVVM, leden 2014)