Uživatel

Adéla Denková

Taxislužba Uber náš vzor! Brusel tlačí na tzv. oběhové hospodářství

Usazeniny sesbírané v čističce odpadních vod před Paříží slouží k výrobě bioplynu, který je po vyčištění možné vypustit do plynárenské sítě nebo využít jako alternativní pohon pro autobusy a automobily. Společnost Suez Environnement, která čističku provozuje, se chystá plyn i zkapalňovat a dopravovat k zákazníkům cisternami.

V EU vzniká plán na nové sazby daní z energií

Členské země by měly dojednat způsob, jakým se budou v EU danit pohonné hmoty a paliva. Na stůl by se měla v příštím roce dostat finální podoba směrnice, která nově stanoví minimální sazby daní na uhlí, zemní plyn, benzin nebo naftu.