Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Robin Hutton on Foter.com / CC BY-NC-ND, zdroj

Učitelé netuší, jak vyučovat mediální výchovu. Řada z nich se tématu bojí, jiní věří Aeronetu

Hlavním zdrojem informací o dění doma i ve světě jsou pro polovinu českých vyučujících zpravodajské servery. Alternativní weby typu Aeronet či Parlamentní listy považuje za důvěryhodné 27 % vyučujících; 26 % zvolilo možnost „nevím“.

Plyne to z průzkumu agentury Median o stavu výuky mediální výchovy na českých středních školách.

Průzkum mezi učiteli z celé České republiky, kteří se věnují mediální výchově, vznikl pro společnost Člověk v tísni. Dotazník vyplnilo dvě stě osmnáct učitelů různých typů škol.

Z dat vyplývá, že většina vyučujících se cítí ve výuce mediální výchovy nejistě a postrádá podporu. Celkem 72 % vyučujících mediální výchovy neabsolvovalo žádné mediálně-vzdělávací školení.

Proč je ve výuce mediální výchově věnováno málo pozornosti? 

ZDROJ: Median, Člověk v tísni

„V případě mediální výchovy dlouhodobě selhávají relevantní instituce, v čele s Ministerstvem školství. Nebyla pojmenována její důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Osm procent respondentů mezi učiteli například uvedlo, že informace čerpá z alternativních webů typu Parlamentní listy nebo Aeronet. Další zdroje informací pro pedagogy jsou z 18 % televize, z devíti procent noviny a časopisy a ze šesti procent sociální sítě.

Jakým médiím vyučující důvěřují?

ZDROJ: Median, Člověk v tísni

Vyučující ze středních odborných škol a učilišť označují oproti kolegům z gymnázií častěji jako hlavní zdroj informací televizi, vyučující z gymnázií naopak častěji vnímají jako hlavní zdroj informací internet.

Za nejdůvěryhodnější média považují vyučující Českou televizi (89 % důvěřuje), Český rozhlas (87 %), hlavní internetové zpravodajství (83 %) a seriózní tištěné deníky (80 %), nejméně důvěřují bulvárním deníkům (4 %) a komerčním televizím (21 %).

Kde vyučující a žáci čerpají informace o aktuálních a společenských tématech?

ZDROJ: Median, Člověk v tísni

Celkem 41 % z oslovených vyučujících věnuje mediálním tématům za celý školní rok ve všech svých třídách a předmětech do 10 hodin, 63 % pak do 20 hodin. Zhruba pětina vyučujících (21 %) uvedla, že odučí ročně 21 – 50 hodin mediální výchovy.

Nejčastěji probíranými tématy v hodinách mediální výchovy jsou: bezpečnost v prostředí internetu, role médií ve společnosti, propaganda, reklama a obecně fungování nových médií.

Nejméně zastoupenými tématy jsou: vlastnictví a ekonomické fungování médií, právní a etické rámce novinářské práce a role médií v moderních dějinách.

Aktuálním společenským tématům a kauzám se ve výuce věnuje alespoň někdy 81 % vyučujících.

Nejčastěji uváděnými tématy v době sběru dotazníků byly volby, imigrace a zpravodajské aktuality.

Nejdůležitější témata mediální výchovy

ZDROJ: Median, Člověk v tísni

Za nejdůležitější témata mediální výchovy považují respondenti kritické hodnocení mediálních sdělení (36 %). Dalšími výraznými tématy jsou vzdělávání, manipulace a propaganda, vliv médií a orientace v médiích.

Podle odpovědí dotazovaných používá v rámci elektronické komunikace 88 % vyučujících často email.

V tom se značně liší od svých žáků (28 %). Ve srovnání se studenty nejsou také vyučující tolik zvyklí komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích platforem (Skype, Messenger, …).

Jaká média používají vyučující a žáci v rámci elektronické komunikace?

ZDROJ: Median, Člověk v tísni

Na rozdíly v míře používání sociálních sítí poukazují také další zjištění: zatímco pouze 6 % vyučujících uvádí jako svůj hlavní zdroj informací o společenských a politických tématech sociální sítě, u studentů je to 25 %.

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře