Rada ČT znovu s emocemi: „Pánové, nechte si to na potom.“

Středeční jednání Rady České televize se znovu neobešlo bez emocí. Předseda Rady Pavel Matocha se v průběhu zasedání z rodinných důvodů omluvil a jednání opustil. Následně proto radní neprojednali dva body, které se Matochy přímo týkaly.

Šlo o návrh usnesení radního Zdeňka Šarapatky, aby byl předseda „zdrženlivý ve svých veřejných osobních vyjádřeních k hodnocení práce konkrétních redaktorů a pořadů České televize“ a dotaz radního Reného Kühna, proč Rada pod Matochovým vedením nechce odpovídat na žádosti o informace podle zákona 106, když existuje právní analýza, podle níž by to Rada dělat měla (o analýze HlídacíPes.org podrobněji informoval zde).

V tu chvíli jednání řídil místopředseda Rady ČT Daniel Váňa, který debatu o obou bodech navrhl přerušit do příští schůze, až bude Matocha přítomen. Návrh byl přijat, ale i s kritikou zmíněných radních. Těm se nelíbilo, že předseda Rady „zmizel“ narychlo.

V samotném závěru se pak radní Jiří Kratochvíl zeptal Reného Kühna, zda spolupracuje s ministrem kultury Zaorálkem.

Vyříkejte si ty věci po skončení zasedání,“ snažil se debatu utnout Váňa, který už předtím krotil jinou emotivní rozmíšku mezi radním Kratochvílem a radním Šarapatkou.

Já jsem rád, že vás taky konečně slyším po letech,“ reagoval ironicky Kühn, a na dotaz odpověděl „ano, spolupracuji“.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org