Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia,

Právnička Sudolská: Dokud očkování není povinné, je třeba mluvit o diskriminaci neočkovaných

KOMENTÁŘ. Jako advokátka poskytující právní služby v demokratickém právním státě založeném na ústavních principech mám povinnost se zamyslet nad právním stavem spojeným s výskytem nemoci covid-19. A to ve vztahu k diskriminaci osob odmítajících očkování proti covidu a také k dětem, k jejich právu na vzdělání a na ochranu zdraví, píše advokátka Denisa Sudolská. 

Jediná cesta k ukončení pandemie na území České republiky spočívá podle ministra zdravotnictví i podle šéfa ÚZIS v proočkovanosti české populace. Neočkované skupině osob je naopak čím dál více kladen za vinu nárůst virové nálože v populaci a šíření onemocnění covid-19.

Nejde ale jen o otázku medicínskou, ale i právní. Je třeba poměřit a vyhodnotit střet ústavně zakotvené zásady rovnosti ve vztahu k tendenci k diskriminaci a zbavování lidských práv a svobod. Svůj pohled nabízím níže.

Covidová opatření polarizují společnost

Je prokázáno, a to z několika studií, že očkovaní lidé mohou vir SARS-CoV-2 přenášet stejně tak, jako neočkovaní lidé. Naopak podle „izraelské studie“ lidé, kteří onemocnění covid-19 prodělali, mají daleko větší šanci, že se opět nenakazí, a to až třináctkrát oproti lidem očkovaným dvěma dávkami vakcíny.

Lze tedy konstatovat, že imunita získaná proděláním nemoci je mnohem silnější než po očkování. Tím spíše, že se odborná veřejnost shoduje, že síla vakcíny v čase významně slábne.

V případě infekce SARS-CoV-2 nelze kolektivní imunity dosáhnout vakcinací, protože používané vakcíny jsou koncipovány tak, aby chránily před závažným průběhem nemoci covid-19, ale ne před šířením infekce. I když může nákaza u očkovaných osob probíhat jen jako banální slizniční infekce, mohou ji dále přenášet na další jedince. Zvýhodňování očkovaných osob je tudíž naprosto nedůvodné.

Očkovaná osoba nedokáže zajistit, aby se sama nenakazila a v důsledku nákazy virus SARS-CoV-2 dále nešířila. Očkování proto může sloužit pouze k ochraně konkrétní osoby, která se dobrovolně rozhodla k vakcinaci, nikoli současně k ochraně celé společnosti.

Navzdory tomu jsou v současné době očkované osoby automaticky považované za tzv. bezinfekční a nejsou tedy nuceny prokazovat se testy na místech určených dle opatření Ministerstva zdravotnictví (jako jsou kina, divadla, bazény, restaurace atd.) a nemusejí v případě styku s osobu pozitivně testovanou absolvovat týdenní karanténu.

Protilátky? Neuznáváme!

Ministerstvo zdravotnictví navíc odmítá uznávat srovnatelné postavení lidí s laboratorně naměřenými protilátkami a lidí, kteří onemocnění covid-19 prodělali a mají na to „razítko“. Nerovným zacházením s osobami s laboratorně prodělaným onemocněním oproti lidem, kterým byly laboratorně naměřeny protilátky, se zabýval též Nejvyšší správní soud.

Je nutné klást otázku, proč by měli být očkovaní lidé ve výhodě naproti neočkovaným, když obě skupiny mohou vir přenášet, a když lidé, kteří prodělali covid, jsou chránění před další nákazou mnohem lépe. Narážíme nutně na základní otázku, zda je v naši zemi princip rovnosti zachován, nebo lze hovořit o tendenci k zbavování lidských práv.

Všeobecný zákaz diskriminace je zakotven v čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zní: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Listina základních práv a svobod umožňuje odlišné zacházení s lidmi, avšak pouze tehdy, jsou-li k tomu racionální důvody a pokud je toto upraveno zákonem. To je klíčové: očkování proti SARS-CoV-2 je stále jen dobrovolné, žádný zákon v České republice očkování nenařizuje.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod stanoví, že „užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“.

Rozlišování mezi „očkovanými“ a „neočkovanými“ je oním rozlišováním na základě „jiného postavení“. Režim, který něco zakazuje, není možný v situaci, kdy očkování proti covidu je jen osobní volba každého člověka a nikoliv státem daná povinnost. Nemůže dojít k zákazu nebo odepření práva bez zákona, který by toto stanovil.

Dopady na práva dětí

Též právo na vzdělání je poslední měsíce velice diskutovaným tématem. Onemocnění covid-19 společně s argumentací ve prospěch ochrany veřejného zdraví dosáhly v posledních dvou letech zamezení prezenční výuky historicky nebývalého rozměru.

Mám za to, že právo na vzdělání bylo porušeno v mnoha případech. Prezenční výuka v současné době sice není zamezena ve školách plošně, ale je odepřena ad hoc v případě styku žáků s osobou pozitivně testovanou. Na rozdíl od svých očkovaných spolužáků jsou neočkované zdravé děti povinné nastoupit do karantény a často končí doma bez poskytnutí on-line výuky.

Opět je nutné zopakovat: za situace, kdy je očkování proti SARS-CoV-2 v Česku dobrovolné, není možné diskriminovat dítě tím, že se mu zamezí prezenční výuka a vstup do budovy školy. Jedná se o odepření práva na vzdělání garantovaného Listinou základních práv a svobod.

Toto právo nebylo před vydáváním covidových opatření Ministerstva zdravotnictví ničím podmíněno a vyplývalo automaticky z našeho ústavního pořádku. Dochází tudíž k porušení článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (všeobecný zákaz diskriminace) a čl. 33 práva na vzdělání.

Česká republika je demokratický právní stát založený na ústavních principech, k nimž patří i vázanost veřejné moci zákonem. Při respektování právního řádu České republiky nelze považovat přijatá mimořádná opatření vztahující se k dětem za správná.

Každá země to vidí jinak

Každá země přistupuje k boji s nemocí covid-19 odlišně. Třeba v Dánsku (s argumentem vysoké proočkovanosti populace, pozn. red.) od 10. září 2021 neplatí v zemi žádná opatření proti šíření koronaviru. V Norsku byla plošná epidemická opatření s platností od 25. září 2021 zrušena (pozitivně testovaní se budou muset nadále izolovat a nadále je možné zavádět místní opatření, pozn. red.), Velká Británie zrušila téměř veškerá koronavirová opatření k 19. červenci 2021 (po příjezdu do země se ale musí povinně testovat na covid i očkovaní lidé, pozn. red.). A třeba texaský guvernér Gregg Abbott zakázal ve státě Texas komukoliv vyžadovat po místních občanech očkování proti covidu-19, a to i soukromým firmám.

Je otázka, jakým směrem se v následujících měsících vydá Česko. Situace se dle dostupných dat i vyjádření Ministerstva zdravotnictví nevyvíjí dobře, čísla nakažených rapidně stoupají. Platí, že očkováním pomůžeme pouze sami sobě, možná proti onemocnění, možná proti těžkému průběhu onemocnění, v krajním případě proti smrti. Možná ale také ne.

Stejnou starost by nám ale mělo dělat omezování svobodného rozhodnutí, jak naložíme se svým vlastním zdravím, za nějž je zodpovědný každý sám. Svobodné rozhodnutí je klíčové a pokud se někdo rozhodne, že podstoupí riziko nákazy a sám si následně onemocněním projde (a paradoxně imunizuje společnost lépe, než osoba po aplikaci vakcíny), je to jeho právo dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod. Pakliže o právní stát a naši největší lidskou hodnotu, naši svobodu, nechceme přijít, musíme trvat na všech demokratických principech.

Společnost je dnes unavená, polarizovaná, nemocná. Postavení všech osob by mělo být ale nadále rovné, všichni by měli požívat stejných práv. Dokud tedy očkování nenařídí povinně zákon, každý má právo sám rozhodovat, zda-li využije možnosti aplikace vakcíny proti SARS-CoV-2, nebo bude svůj imunitní systém proti koronavirovému onemocnění podporovat jiným způsobem.


Autorka děkuje MUDr. Sabině Moravcové za uvedení do problematiky a poskytnutí odborných podkladů.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

132 komentářů

 1. napsal:

  Díky díky díky.

  • ondra napsal:

   Nepochopení vědecké studie spočívá v tom, že i když předchozí infekce ochrání člověka před nakažením násobně lépe než vakcína, vakcína stále zabrání nakažení ve více než 80 %. (Ano, je to možné, tvrzení si neodporují, přemýšlejte.)

   Nicméně tento fakt, ať už brán z jakéhokoli pohledu, neopravňuje k tvrzení, že neočkovaní nenapomáhají přenosu nemoci daleko více nebo snad že není potřeba očkovat, abysme se pandemie zbavili.

   • Jarmila Marie Skřípská napsal:

    A z jakého zdroje čerpáte, Ondro, své informace, že vakcína zabrání nakažení ve více než 80%? Nebo další tvrzení – „že neočkovaní pomáhají – nebo snad nenapomáhají? – přenosu nemoci daleko více? Jak a kde jste vy na to přišel??? Podle oficiálních aktuálních zveřejněných čísel o tom, kolik očkovaných lidí je již nyní s vážným průběhem covidu v nemocnicích ten váš předpoklad neplatí – aspoň ne u nás. A co jsem viděla statistiky t Velké Británie, tam také v nemocnicích převažují nakažení očkovaní….

    • Dr. B napsal:

     Můžete ozdrojovat ony statistiky z VB o převažujících počtech očkovaných v nemocnicích? Jediná možnost, kdy by toto tvrzení mohlo být podle mě pravdivé, by byla situace, kdy by byla proočkována drtivá většina populace. Pak bych věřil, že v nemocnicích může být více naočkovaných, protože neočkovaní by v podstatě mezi obyvateli nebyli.
     Podle veřejných zdrojů je na tom V.B. tak, že 54% obyvatel má obě dávky a 70% alespoň jednu. To mi stále připadá k vysvětlení takového jevu málo.

     • A. S. Pergill napsal:

      Výsledek publikovaný tento týden a citovaný Neviditelným psem: Na JIP u nás s covidem 30 očkovaných, 30 neočkovaných a 1 očkovaný 1 dávkou. Při 60% proočkovanosti to nějaký významný účinek očkování nenaznačuje.

     • PředCovidemSiNejsmeRovni napsal:

      https://coronavirus.data.gov.uk

      Zde odkaz na aktualizovaná data COVID. UK jde příkladem, co se týče informovanosti a statistik podobně si (pokud umíte hebrejsky nebo anglicky) dohledáte data u Izraele. Pokdu jste zastáncem vakcinace nerizikových skupin, budete zklamán.

     • Dr. B napsal:

      No možná je to mojí nedokonalou angličtinou, ale nikde jsem na tomto webu nenašel počty očkovaných vs počty neočkovaných pacientů v nemocnicích, na což směřoval můj dotaz. A ani data ohledně závažnosti onemocnění očkovaných vs neočkovaných.
      Jinak ještě jedna otázka. Co máte na mysli očkováním nerizikových skupin? Dělíte lidi na rizikové a nerizikové pouze podle věku, nebo i podle profese a sociálních vazeb?
      Díky za objasnění i za odkaz.

   • Jiří Jareš napsal:

    Už ani ministr nepopírá, že opatření sledují jiný záměr, než jaký deklarují. Tedy ne ochranu před virem, ale donutit neočkované očkovat se a znepříjemnit jim život. A tady už narážíme na další rozpor s obecnými principy právního státu.

   • Stanislav Nedbal napsal:

    Neplatí ani jedno ze dvou tvrzení: „neočkovaní (ne)napomáhají přenosu nemoci daleko více“. Neexistuje důkaz pro žádnou z variant.

   • Pavel napsal:

    kde se berou ruzní experti,právnici,soudci kteří neznají ani základy prvni pomoci a kvičí o nemoci covidu co je poviné co není. Jedno je jisté kdo ho dostal mění názor na tu strašnou nemoc a okamžitě vyzývá k očkování,ti co umřeli už nemohou udělat ani to.Tak nechápu proč vláda nanařidí poviné očkováni pod pokutou sto tisíc,vězení!! přeci neni možné když víme že je to epidemie aby ovce náměsti experti,soudci,právnici páté cenové do toho kecali a určovali!

    • Ondřej Neumann napsal:

     No prave! Zkuste popremyslet, proc vlada nenaridi ockovani vakcinou, za kterou neprebira plnou odpovednost ani lekovy regulator ani jeji vyrobci… O tom to cele je.

    • A. S. Pergill napsal:

     S výjimkou lidí, u nich lze předpokládat spojení s farmaceutickými koncerny, co vyrábějí vakcíny, kritizují očkování a zpochybňují jeho vztah k přenášení této infekce v populaci i četní odborníci na epidemiologii.

    • Bedřich napsal:

     Lžete. „Jedno je jisté kdo ho dostal mění názor na tu strašnou nemoc a okamžitě vyzývá k očkování“. Já ho dostal, názor neměním a k očkování nevyzývám.

     • Marek Hanzal napsal:

      Nejsem úplně fanda komentářů na internetu, ale pod toto se podepíšu – v úzké rodině jsme vir přežili a také nekecáme ostatním do toho, na kom se to má a nemá testovat. A stále patříme do skupiny omezovaných. Fuj.

    • Libor napsal:

     Vážený pane Pavle, Vy jste totálně mimo mísu a nevíte o čem je řeč, a to ani omylem. Kdyby jste používal mozek, jako že jej asi nepotřebujete, tak byste si v prvé řadě položil otázku, KDO TENTO VIRUS tzv. VYPĚSTOVAL A PROČ JEJ VYPUSTIL DO SVĚTA. Mně to připadá tak, že toto nikoho již nezajímá a nazajímá nikoho ani to, že se jedná o vývat především výrobcům těchto vakcín a dalších blbostí jako jsou testy a toto lidi jaksi neřeší. Nehledě na to, že očkování je pouze byznys a rozhodně je to blbost, která stejně nic neřeší. Řeší pouze nevraživost mezi lidmi, protože lidé ztratili soudnost a rozum!!!!

     • A. S. Pergill napsal:

      Dodám, že fungující vakcína by jim zkazila byznys.

    • Marek Novák napsal:

     Jste agresivní. ..asi van už přeskočilo. .. a nemáte pravdu. Cela moje rodina již mela covid. Někteří nejsme očkování a nekteři ano. Někteří prodělali i přesto, že jsou očkování. ..ale co je hlavni, neočkování v naší rodině i přesto stále odmítají očkování a shodujeme se všichni dohromady na tom, že nynější situace není pandemii neočkovanych, ale očkovanych, kteří díky hlouposti státních úředníků vytvořily velmi nebezpečné prostředí ….očkovanych bez kontroly…!

     • Marek Hanzal napsal:

      Pod toto se také podepíšu. Hezký komentář.

  • RZ napsal:

   Pokud tito právníci a jejich poradci nepochopí,že v pandemii musí jít práva jednotlivce stranou ve prospěch práv společnosti, tak budem tam , kde jsme nyní… Chápu ,že to není hezké a zní to velmi fašisticky nebo možná komunisticky,ale zákonitosti epidemie prostě toto diktují… Kdysi jsme byli č.1 v proočkovanosti proti infekčním chorobám a populace byla skvěle chráněna. 32 let po „revoluci“ (lépe majetkovém převratu) již na tom tak dobře nejsme … Je třeba trochu pročíst i historii boje proti nakažlivým chorobám,aby člověk pochopil kontext celého problému… Než se určitě jen částečně poučená právnička rozhodne k takovému článku, který vypadá velmi logicky… Je smutné že země s takovou historií boje s infekčními nemocemi nemá něco jako Kochův institut ,aby těmto právníkům a jejich poradcům ukázali trošku směr i světlo na konci tunelu… Dle mého je to nyní jen očkování… Jsem lékař oboru anestezie a resuscitace a v mojí nemocnici se to dost s…! Tak všem hodně zdraví …

   • A. S. Pergill napsal:

    1. covid nesplňuje platná kritéria pandemie.
    2. jeho smrtnost se jen málo liší od smrtnosti chřipky, při níž se takto neblbne (dokonce existuje možnost, že u covidu, stejně jako u té chřipky, podporuje proočkovanost od určitého procenta nahoru rozšíření nových mutací, které očkování nepokrývá – kvůli tomuto jevu se proti chřipce neočkuje plošně, ale jen cíleně a na dobrovolné bázi)

   • René Reger napsal:

    Očkování není vyvinuto pro ochranu společnosti a proti šíření nákazy SARS-CoV-2. Očkování je vyvinuto pouze proto, aby jedinec neměl tak těžký průběh virózy. Tudíž nelze hovořit o opatření, které by zamezilo šíření nákazy napříč populací, ale lze hovořit pouze o „ochraně“ jedince.

    Stačí si přečíst informace o očkování SARS-CoV-2, které uvádí Státní Ústav pro Kontrolu léčiv. všechny údaje které se tam uvádí jsou obecné a nebo je tam napsáno, že není dostatek informací.
    Je mi líto, že peníze daňových poplatníků se utrácí za reklamy a propagace produktu, o kterém nikdo nic neví a nikdo za něj nenese odpovědnost. záměrně píšu produktu, protože k očkovací látce má ta věc ještě daleko.

    Očkovaní jsou pravděpodobně stejně infekční jako neočkovaní. Stačí se podívat na statistiky z Izraele nebo z Dánska, případně Spojeného Království.

    ČR by měla vyzvat všechny občany k zodpovědnosti, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření nákazy (jako tomu je teď) a nařídit testování všem občanům bez rozdílů stejně.

    Mimo jiné jedině tak získají data o šíření nákazy spektrem společnosti a relevantní data k vyhodnocení účinnosti „vakcíny“.

    Udělejme za očkováním tečku.
    Chovejme se jako zodpovědní občané.

    • A. S. Pergill napsal:

     Problém je, že testy se ukázaly být k ničemu. Musel by se testovat aktivní virus na sliznicích, a na to žádný test není (PCR testy nerozliší mezi aktivním virem a nějakým jeho zcela nefunkčním zlomkem se zrovna tím kouskem RNA, který byl prohlášen za charakteristický a jsou na něj primery). Nebo alespoň protilátky na sliznicích – opět se to nedělá a ve standardizované a reprodukovatelné podobě to snad ani neexistuje.

    • A. S. Pergill napsal:

     Jinak, i ta zvýšená imunita je trochu problematická, protože víme, že většina pacientů neumírá na působení viru v těle, ale na přehnanou odpověď imunitního systému na jeho přítomnost ve tkáních (které komplet likviduje). Nabízí se tudíž otázka, zda je vůbec žádoucí, aby lidé tu vysokou imunitu měli. Alespoň zda vždy a za všech okolností.

    • petrph napsal:

     Víte, že jsem si toho všiml, Vy jste použil sloveso „nařídit“ , nikoliv „zařídit“.
     Tedy stát by sice mohl „nařídit“ testování všem občanům bez rozdílů stejně“, (to je u politiků obvyklé, že nevědí zda to co nařizují, je proveditelné
     alle „zařídit“ to neumí. Na tohle masové testování (kvalitními PCR testy) soudruh stát nemá kapacity.
     Jen bych dal takový příklad který znám z první ruky. Na jaře se blízko nás objevilo nákažené dítě v jedné třídě školy. Pochopitelně, celá třída do karantény a žákům (rozuměno jejich rodičům) nařízeno aby je objednali (jak sami seženou) a dovezli na odběrová místa na PCR testy. Při zaplněnosti kapacit odběrových míst byl problém najít volný termín do toho týdne v okruhu tří okresů kolem.
     A to šlo o jednu třídu, ca 15 dětí.
     Tak si to pronásobte a zeptejte se sám chcete, jak by bylo možné takto otestovat (pokud možno ve stejnou dobu) – aspoň v řádu toho týdne, 10, slovy deset milionů lidí…

 2. Honza napsal:

  Dokud bude očkování považováno za důkaz bezinfekčnosti, tak se v boji s virem nikam nehneme. Pokud nechtějí lékaři uznávat fakta, ať se nediví, že už jim nikdo nevěří.

  • Roman napsal:

   Lékaři by fakta i uznávali, kdyby byl nebyl ministr zpívající podržtažka podruhé.

  • A. S. Pergill napsal:

   Lékaři fakta uznávají. Jen bezcenní služebníci farmaceutických firem, co mají za úkol vypíchat ještě údajně cca 13 milionů dávek neúčinných vakcín, nikoli. Protože se to kříží se zájmy těch, které zastupují.
   Faktem je, že mRNA vakcíny západních firem působí proti jedinému virovému antigenu, a když se ten mutací změní, jejich účinnost drasticky poklesne. Oslabený virus (Rusko) působí proti řadě antigenů na povrchu viru a je pravděpodobné, že alespoň některé z nich zůstanou i po zmutování viru natolik nezměněné, že je imunitní systém rozezná jako cosi cizího, na co byl „naučen“ očkováním. A nosní sprej s tímto virem zajistí i imunoglobuliny na sliznici dýchacích cest, které hluboká imunita (krev, tkáňový mok) nezaručuje (ani IgG, ani T-lymfocyty na sliznice normálně nepronikají). I řádně očkovaný s perfektní hladinou protilátek a vysokými protivirovými T-lymfocyty může prodělat covid na sliznicích a být přitom pár dnů infekční. Navíc infekce u něho může proběhnout skoro bez příznaků Bohužel.

  • Jarmila Marie Skřípská napsal:

   Přesně tak. Jenže to není, bohužel o lékařích. Mocní si vždycky najdou ty, kdo jim ochotně budou sloužit jakkoliv. A ty poctivé nepustí ke slovu. A kdo se zeptá těch, co o tom rozhodují, v jakém zájmu jednají, když toto nezohledňují? Proč se o tomto ani nediskutuje, natož aby se to vážně zahrnulo do protiepidemické strategie? Takové úvahy, jakou jste napsal Vy, se objevují pokoutně a pod čarou, v nejvíce vlivných médiích ani zmínka. V čím zájmu?

 3. David napsal:

  Konečně pravda bez kličkování. Tento článek měl být ale na titulní straně…
  Stejně super

 4. Vladimíra Benešová napsal:

  Šel by tento článek vytesat do kamene?
  Už jsem z té situace unavená. Proč je ze všech stran tlak na to, abych se nechala očkovat. Do zahraničí nejezdím, do restaurací nechodím. A očkovaní stejně v obchodech musí nosit (možná i bez valného účinku) respirátor.
  Proti očkování nic nemám, ale tyto vakcíny neprošli řádným (tuším) pětiletým testováním. Bylo to vše honem honem, jen ať něco máme. Kdo ví, co to s lidskou imunitou do budoucna udělá.

  • Marek Hanzal napsal:

   Tu se také podepíšu – respirátory nepovažuji za úplně efektivní ochranu, ale raději budu nosit náhubek, o který se budu dobře starat (komu se chce nosit týden starý, zadýchaný) a může mi pomoci se ochránit i před jinými tradičními nemocemi (pokud bude nošen správně), mytí rukou a vůbec o něco více zvýšená hygiena (UV čističe, mašinky s antibakteriálním gelem,…). Toto mi přijde ještě docela rozumné. Ale šikana neočkovaných? Ne. Já se také do těch oTečkovaných nenavážím, je to jejich věc. Nemluvě o tom, že když je to tak super, tak se přece nás „ostatních“ bát nemusí, jsou přece chránění.

 5. Sam napsal:

  Je třeba rozlišovat mezi rozumem a tupým výkladem zákonů

  • Petronel napsal:

   Jak si má rozum poradit s tím, že ministr a další odpovědní tvrdí, že očkování je dokladem bezinfekčnosti? To je lež, jako věž. Pak jim nelze věřit ani nos mezi očima. Sbohem rozume.

  • Jiří Jareš napsal:

   A kdo bude posuzovat, co je „rozum“? Která instituce? Článek bych 100% podepsal.

 6. Marek Loucký napsal:

  Jistě, argumentace z článku dává logiku, byť obsahuje občas trošku nepřesné a zavádějící informace. Nicméně pokud se chceme rigidně držet principu absolutní „rovnosti“, vyvstává otázka, jak s covidem bojovat? Nejúčinnější jsou vždy cílená, nikoliv plošná opatření…jenom jaksi nikdo nepřišel na to, jak by v takové „rovnostářské“ situaci mohla cílená opatření fungovat. Cílenost znamená, že ukážu na někoho, na nějakou část společnosti ta bude muset fungovat v jiném režimu než zbytek. A je jedno jestli na základě věku, nebo regionu, nebo zdravotního stavu, nebo profese, apod. Tím že nebudu dělat nic, žádná opatření, zase diskriminuji rizikovou část populace a zdravotníky držím jako rukojmí …To je kvadratura kruhu!

  • Jarda napsal:

   Pravda. Karantena je soucasti snad vsech zakonu v EU a je vzdy minena na definovanou skupinu lidi. Takze uz leta pritomne diskriminace.

  • Mirek napsal:

   Já myslím, že jste úplně nepochopil princip. Tento článek je o tom, že neočkovaný i očkovaný jedinec mohou být průkazně infekční pro své okolí. Tzn. je zapotřebí aplikovat plošná omezení na obě skupiny nezávisle na tom, jestli se jedná o jedince očkovaného či nikoli.
   Já za sebe mohu prohlásit, že jako neočkovaný jedinec s prokázanými protilátkami, jsem na svém zdraví ohrožovám i všemi očkovanými jedinci. A kdo z odborníků toto neuznává, potom dle mého soudu popírá své vzdělání a měl by vrátit akademické a vědecké tituly.

   • petrph napsal:

    Proboha co je to za naprosto nesmyslný argument „..mohou být průkazně infekční pro své okolí. „?
    Jediný, kdo jen „průkazně“ infekční pro své okolí je ten, u kterého byl testem v určité blízké době zjištěno „průkazně“ nakažení covidem. Nikdo jiný – a pro tyto lidi je léčení v karanténě.
    Pak tu máme druhou skupinu osob, kteří se s nakaženými „průkazně“ setkali v určité daně době. Prosím, lze legitimně uznat, že i pro ně platí nikoliv průkaznost, ale zvýšené riziko že nakažení a tím i dále roznášet nákazou být pouze mohou – takže i pro ně – a jen do doby zjištění výsledku jejich testu karanténa. Souhlas.

    No a pak tu máme třetí ohromné /rozdílné / skupiny osob, u kterých je rozdílná leč velice malá pravděpodobnost, že pokud by se a náhodně byli s nějakým nakaženým setkali, byli by jím ale jen možná nakaženi – a až potom by tu nákazu roznášet mohli. Jenomže takové uvažování – a na základě rozlišení takového rozdílu v pravděpodobnosti už je nutně diskriminační…

  • A. S. Pergill napsal:

   Do karantény půjdete s mortem nebo ebolou. Ale ne s bradavicemi (s trochou nadsázky), které jsou taky infekční. A covid má blíž k těm bradavicím (i na ně se dá zemřít).

   A současný přístup otevírá cestu k situaci, kdy kdejaká skupina lumpů vyhlásí (za provize od výrobce příslušné vakcíny) nějaké banální pupínky za strašlivou chorobu, proti níž je třeba proočkovat celou populaci, nejlépe desetkrát po sobě.

 7. Ilona Vinšová napsal:

  Výborný článek….naučím se ho zpaměti.urcite se mi to bude hodit.

 8. petr napsal:

  Tedy já děkuji za velice precizní právní rozbor, který ale obsahuje jednu záludnost, pokud je takto postaven na diskriminaci neočkovaných, tak vláda ho právně obejde poměrně snadno,tím že ta omezení vyhlásí (opět) pro každêho. A potom by ztratily – jakože už ztrácejí ústavou dané práva a svobody jakoukoliv právní ochranu. Zaležela by,jako že uz to ted je na uzké dohodě nèkolika partajních bossů ve vládě navíc s okamžitým výkonem zajiŠtêný silovou policejní represí. Ono se to dalo omluvit pokud se to označovalo jako nouzový stav, ale dlouhodobě to už na právní stát nevypadá

 9. Jiří Suchánek napsal:

  Vážená paní Sudolská a vážená paní Moravcová, moc děkuji za Váš jasný a moudrý postoj, navíc prezentovaný citlivě a s velkým nadhledem.

 10. Mariana napsal:

  No, tak se to dá povinné a je po problému 😉

  • Zdeněk Linda napsal:

   V právním státě se to nedá povinné, protože k tomu není žádný důvod. Proč se očkovat, když to nezamezí přenosu na další osoby? Odporovalo by to článku 26 Úmluvy o LP a biomedicíně.

 11. Zuzana napsal:

  Správně napsáno , už jsme všichni unavení neustálým nátlakům na očkováni . Snad ještě v této zemi máme právo rozhodnout o svém zdraví sami. Ať každý zvolí jakým směrem jít, kdo chce se naočkovat, ať se naočkuje, nic proti tomu. Nejsmutnější je, že pokud se zeptáte proč jdou lidi na očkováni , je opravdu jen hrstka lidí kteří vám řeknou “ že kvůli zdraví” . Upřímně pokud si mám vybrat jestli MŮŽU do restaurace, za kulturou apod. a nebo chránit SVÉ zdraví, vyberu si to zdraví, na tom mi záleží nejvíce. Čím dál více lékařů a odborníků již přiznávají negativní následky očkováni a to se ještě neví co to udělá s imunitou za pár let, bohužel to už nikdo nebude přičítat očkování a život poběží dál…..

  • Drahomíra napsal:

   Naprosto s vámi souhlasím! Už mě opravdu unavují ty neustále se zvyšující nátlaky na očkování. Pokud je očkování stále dobrovolné, tak nechápu, jak se mě někdo pořád snaží k němu přinutit. Neodsuzuji ty, kteří očkování věří a očkovat se nechali. Ale také vím, že z mých známých se nechali v naprosté většině naočkovat proto, aby už měli klid od těch prudičů a mohli bez neustáleho štourání do nosu cestovat, chodit do kina, divadla a prostě za svou zábavou… Prostě to vzdali a nechali si vnutit něco, o co vůbec nestáli. To mi nepřijde jako důvod k radosti z proočkovanosti národa!

 12. Karel napsal:

  V našem okolí již několik naočkovaných virus přeneslo na další lidi, nikdo to nehlídá. Ať ta pomatená vláda se soudružkou Kašákovou přestane lidem vnucovat, že pokud mají vakcínu, tak je to v pohodě. Ohroženým skupinám určitě nějak pomůže, ale nezaručí NIC, a to jsme na začátku, Co až vyprší její působení tak, jak píší v Izraeli?
  Třeba by bylo dobré se zaměřit už konečně na nějaké léčení, protože kamarád i s dvěma vakcínami má momentálně covid znovu a značně vysokou horečku a nikdo to neřeší.

 13. M. napsal:

  „Stejnou starost by nám ale mělo dělat omezování svobodného rozhodnutí, jak naložíme se svým vlastním zdravím, za nějž je zodpovědný každý sám.“
  Skvělá myšlenka, který je poněkud v rozporu s veřejným zdravotním pojištěním.

  Pokud je bez očkování výrazně vyšší riziko hospitalizace (která je velice nákladná), tak je mým zájmem, aby neočkovaní zůstali sedět doma na zadku, případně na procházce v přírodě, ale aby nelezli mezi ostatní lidi.

  • Ladislav napsal:

   Vážený (á) pane(paní) M. Pokud platíte pojištění (dle vašeho příjmu), může Vám být jedno, komu pojišťovna uzná právo na plnění (léčbu). Uvedu příklad- jste kuřák, dostanete rakovinu plic – léčba, dlouhý pobyt v nemocnici, operace atd. Niko Vás nebude diskriminovat a odmítat plnění za léčbu. V případě covidu je to stejné. Nikdo, když jste neočkovaný vás nemůže diskreditovat. Zvlášť, když očkování není dostatečně účinné. Stát si rozmyslí zákonem stanovit povinnost očkování, zodpovídal by tak za následky po očkování. Platby za následky by byly daleko vyšší (při naŠí švejkovské povaze), než léčení nakažených covidem.

   • A. S. Pergill napsal:

    Souhlas, mezi očkováním a průběhem infekce (včetně infekčnosti pro jiné lidi) je méně silný vztah než mezi kouřením a nemocemi z kouření.

  • Drahomíra napsal:

   A víte, kolik nás stojí léčba feťáků, kuřáků s rakovinou apod., kteří si zcela dobrovolně ničí dlouhé roky své zdraví a pak mají veškerou léčbu zdarma?

 14. Dominik P. napsal:

  Paní advokátka překrucuje ne zcela jednotné závěry odborníků ohledně očkování a imunity k obájení svého právního názoru, který je ale vytržený z kontextu.

  Očkování není jen ochrana sama sebe, je to i ochrana lidí, se kterými se očkovaný setká. Ano, člověk má právo se svobodně rozhodnout, jak naloží se svým zdravím. Ale to není absolutní. Jestliže svobodná volba jednoho ohrožuje zdraví druhého (a nejen zdraví, ale i další práva), je potřeba najít nějakou rozumnou hranici. Tzn. v konkrétních případech je potřeba vybrat, která hodnota má přednost. Pokud kvůli neočkovaným umírají další lidé, plní se nemocnice, je omezována výuka, cestování a spousta dalších věcí, je namístě mluvit o tom, jestli je dobrovolnost očkování obhajitelná.

  • A. S. Pergill napsal:

   Očkování lidi kolem nechrání, protože nezajišťuje imunitu na sliznicích. Zajistí vám jen protilátky a / nebo T-lymfocyty, které kolují v krvi. Nebo taky nic.
   Musely by se testovat imunoglobuliny řady A v sekretu dýchacích cest, jako člověk léta pracující v laboratoři mám představu, že vývoj takového testu bude trvat léta a bude to velmi drahé (vadí minimálně to, že na sliznicích jsou nejrůznější tělu cizí znečištěniny, v porovnání s krví)..
   Asi by bylo jednodušší stříkat lidem periodicky, třeba jednou za rok, do nosu Sputnik (který IgA vytvoří), ale to by ostrouhaly západní firmy, které vsadily na nikdy pořádně nevyzkoušené mRNA vakcíny.

  • Drahomíra napsal:

   Koho jste potkali, co vám to nalhali? Vy žijete v ulitě a ještě nevíte, že covid vesele přenáší i ti očkovaní? Jsem neočkovaná a zdravá, čím vás nakazím???

   • A. S. Pergill napsal:

    Nakažlivá můžete být i při bezpříznakovém průběhu infekce jen na sliznicích (nebo než vás nemoc schvátí), nicméně ten je pravděpodobnější u očkovaných.

 15. Ivana Himmelováá napsal:

  To si snad vytisknu a budu ukazovat až mně zase někdo bude nutit se očkovat. Jsem opravdu vděčná za takové články. Ivana

 16. Klára napsal:

  Je nutné si uvědomit, že ten covid je zde hlavně díky neočkovaným. Jsou líní zvednout zadek a jít se očkovat, pak se díky nim jejich lenosti a strachu z injekce toho nezbavíme. Země, kde je vysoká proočkovanost, již mají klid. Díky neočkovaným musíme nosit respirátory, díky nim jsou karantény a díky nim opatření.

  • Ladislav napsal:

   Mají klid – to jste slyšela kde? zrovna tak Vy zvedněte zadek, přesuňte se k internetu a podívejte se, jak se ve státech s vysokou proočkovaností šíří nákaza covidem (Rakousko, Irsko, Izrael, Slovinsko atd.)

   • mich_al napsal:

    Já jen závidím všem, kteří mají jasno a přesně vědí, co je pravda a co není. A hlavně si za tím stojí.

  • A. S. Pergill napsal:

   Je mi líto, i státy s proočkovaností přes 99 procent mají problémy, a ne malé. Řada očkovaných vůbec nevytvoří protilátky, případně jim rychle klesnou na skoro nulu. Už se ozývají i hlasy, že je nejlepší se po první dávce nakazit „ostrým“ virem (čili v podstatě jakási náhrada ruského Sputniku).

   • Ivan Druhý napsal:

    Hrajete si zase na ruského trolla ? Vakcína Sputnik je technicky technicky na stejném základu jako Astra Zeneca, pouze používá dva různé adenoviry v jednotlivých dávkách.

    • A. S. Pergill napsal:

     1. Jenže ten Sputnik je má asi lépe vybrané a lépe zpracované (z hlediska rizika pro pacienta). Je to asi opravdu bezpečnější varianta prodělání infekce po jednom očkování. Což dnes pro zákaz Sputniku doporučují někteří odborníci v EU.
     2. V řadě států (nakonec i západních) museli AZ stáhnout, protože se prokázalo, že vyvolává nitrožilní trombózu a může touto cestou vyvolat až smrt.
     3. A Pfizer je naprosto nevyzkoušená mRNA vakcína. Ukazuje se, že může vyvolávat poruchy paměti, deprese, dechové potíže, i úmrtí na přehnanou imunitní reakaci „cytokininoovou bouři“. Informace ze zcela oficiálního semináře ČLS pro praktické lékaře (s náplní mj. jak tyto komplikace řešit).
     Takže je jasné, že se praktici do očkování nehrnou, protože pro ně pořád ještě platí ono PRIMUM NON NOCERE. I já za komančů přísahal něco podobného.

     • Ivan Druhý napsal:

      1. To vše je stále jen asi. Viděl jsem informace, kde byly u Sputniku zmíněny podobné negativní účinky jako AstraZeneca. Pochopitelně z Ruska jsou pouze oficiální informace a to že je bez zásadních negativních účinků. Já netvrdím, že je to špatná vakcína, ale za zmínku stojí to, že této ruské vakcíně nevěří ani vlastní obyvatelstvo vzhledem k ochotě se načkovat.
      2. Například u hormonální antikoncepce je riziko trombózy (zvlášť s kombinací s kouřením) řádově vyšší než u vakcíny AstraZeneca a nikomu to nevadí, lékaři to předepisují a ženy se tím cpou.
      3. Z tohoto pohledu je také Sputnik nová a nevyzkoušená vakcína, protože první vakcína na bázi oslabeného adenoviru byla schválena teprve koncem roku 2020 (Ebola).

     • A. S. Pergill napsal:

      Ivane Druhý,

      1. K tomu sem trochu skeptický, protože pokud by byly takové problémy se Sputnikem, tak by toho byly plné zpravodajské servery

      2. Diskriminuje někdo ženy ve smyslu, že musejí prokázat sežrání té hormonální antikoncepce a vykouření pár cigaret, než je pustí do hospody?

      3. Jenže vakcín na bázi oslabeného viru je podstatně větší množství. Ebola navíc není adenovirus, ale filiavirus. A, mimochodem, zlí leč dobře informovaní jazykové tvrdí, že ta vakcína byla už dávno vyvinutá, že se jen ten cca rok vyjednávalo s vojáky, že ji dají k dispozici (čímž eliminují její zjevení ve stylu DEUS EX MACHINA v případě, že by ebolu použili teroristé).
      Taky mě s tou vakcínou docela nakrkli, protože mi pokazili krásnou povídku, kterou mám na to téma pár let rozepsanou 🙂

     • Ivan Druhý napsal:

      A.S.Pergille,
      Prosím vás a které zpravodajské servery ? Alternativní informační zdroje z Ruska jsou dlouhodobě umlčovány. Ano, v případě, že by Sputnik měl nějaké zásadní negativní účinky s velkou četností, tak by to určitě prosáklo, ale o tom nemluvím. Nedělejme si iluze, Sputnik má nejspíš také negativní účinky v míře jako jiné vakcíny, ale pravděpodobnost, že se dozvíme relevantní informace jsou malé.

      Ohledně příkladu té antikoncepce jsem jen chtěl poukázat na to, pod jakým drobnohledem jsou zde ty vakcíny z pohledu veřejnosti. Z toho je zřejmé jak je veřejnost ovlivněna antiočkovací kampaní, protože existují léčiva, která se běžně aplikují a přitom mají větší možné negativní účinky než očkování.

     • A. S. Pergill napsal:

      Sputnik se neaplikuje jen v Rusku, ale i jiných státech. Kdyby po něm byly jakékoli komplikace, neřku-li úmrtí, tak by západními farmaceutickými koncerny placení pisálkové řvali a psali jak pominutí. Dokonce i kdyby na Sputnik zemřel jediný člověk na celém světě 🙂

      Problém je, že vakcína není léčivo, ale prostředek prevence. A na tyto prostředky se zcela samozřejmě kladou mnohem vyšší nároky než na léčiva. Protože léčivo dáváte někomu, kdo má porušené zdraví a je v riziku, že se to bude dále zhoršovat (případně až ke smrti). Preventivní opatření děláte u zdravého a pokud jejich prostřednictvím vyrobíte nemocného, nebo dokonce mrtvolku, je to daleko větší průšvih.
      Pochopitelně, něco jiného je postinfekční vakcinace. Když je pravděpodobnost onemocnění po pokousání zvířetem se vzteklinou kolem 30 procent a letalita je prakticky stoprocentní, můžete připustit použití vakcíny, vyvolávající u jednoho procenta očkovaných komplikace, i s tím, že cca 1/10 těch komplikací vede ke smrti. Jak tomu bylo ještě v době, kdy se vakcíny proti vzteklině vyráběly ze zvířecích mozků. Nicméně i tak se intenzívně pracovalo na současných vakcínách, které mají rizikovost daleko nižší. A i tak se neočkuje proti vzteklině plošně celá populace.

      Prostě výrobce nebo stát by měli garantovat, že v případě komplikací nebo úmrtí po anticovid vakcinaci budou platit jak mourovatý – miliony, desítky milionů.

     • Ivan Druhý napsal:

      A.S.Pergille,
      Vaše představy o novinářích placených farmaceuty, kteří slídí a hledají mrtvého očkovaného Sputnikem, jsou velmi obskurní. Stejně tak lze napsat, že ruští nebo proruští novináři vzhledem ke své loajalitě nic negativního o této vakcíně nenapíší, ono to nemusí být ani loajalita, ale třeba jen strach. Jinak bohužel o úmrtí po aplikaci Sputniku se psalo, ale protože Sputnik je tématicky okrajová záležitost a moc lidí to už nezajímá, tak z toho nikdo nedělá žádnou senzaci.

      Odškodnění lze uplatňovat podle zákona č. 116/2020 Sb.

  • Slavek napsal:

   Jste úplně mimo mísu. Tzv. chycená.

 17. Jarda napsal:

  Pani Sudolská tam ma analyticky nejednotne uvazovani. Zde:

  Je prokázáno, a to z několika studií, že očkovaní lidé mohou vir SARS-CoV-2 přenášet stejně tak, jako neočkovaní lidé.

  Ano, to je prokazano, ale je stejne tak prokazano, ze KVALITA onoho nakazeni se i nasledneho prenosu, je jina. Pani Sudolske poradim podivat se na cisla z Portugalska. Jejich proockovani je nejvyssi z EU a jejich soucasna smrtnost i obsazenost nemocnic kvuli C19 je nejnizsi (na dany pocet). Maji zcela neomezenou spolecenost.

  Urcite souhlasim s tim, ze prodelani C19 je minimalne rovnocenne ockovani. Ale „13x vyssi odolnost“ udaj je pouze z jednoho vyzkumu. Prunik vsech vyzkumu hovori zcela jinak.

  Pani Sudolská se dopousti hrichu, ktery se jmenuje: selekce faktu ve prospech me pravdy. Toho se pravnik dopousti jako advokat docela bezne 🙂

  • Ladislav napsal:

   Kvalita přenosu – co to je? To je nějaká jiná mutace? Pokud někdo obdrží virus (lhostejno od koho) , záleží na imunitě každého, kdo je infikován. Buď to přejde rýmou a nízkou teplotou, nebo skončí na kyslíku, hůře na minotělním oběhu a nejhůře v krematoriu.

   • Jarda napsal:

    Pouzivam vyraz ve smyslu „kvalita“ vs „kvantita“.
    Tedy konkretne, ze imunita je nejak zavisla casove, vekove atp, a ze ockovany nakazeny je infekcni kratsi dobu a s mensim mnozstvim viru. No a samozrejme na individualni imunite kazdeho. Sam svoji namitkou potvrzujete, ze vseobimajici veta „očkovaní lidé mohou vir SARS-CoV-2 přenášet“, ktera je pak dale pouzita k cernobilym tvrzenim – je – hloupost

    • A. S. Pergill napsal:

     Problém je, že očkování, s výjimkou Sputniku ve formě nosního spreje, nedosáhne na sliznice (a bohužel ani vždy prodělání choroby), takže nevznikne slizniční imunita (IgA a spol.), která jediná chrání proti tomu, aby se virus nepomnožil na sliznici dýchacích cest a nebyl prskán a kýchán do okolí. Očkování způsobí jen to, že takto nemocný bude mít jen banální celkové příznaky (nebo vůbec žádné) a nebude si svého stavu vědom.

  • A. S. Pergill napsal:

   „Kvalitu přenosu“ v učebnicích epidemiologie nenajdete. Ani v těch pro postgraduál 🙂

  • Ivan Druhý napsal:

   Souhlasím s Vámi, v dnešní době existuje spousta různých studií, jejich závěry jsou často protichůdné. Jde o to, jakou z nich si jako argument kdo vezme. Některé ty výzkumy jsou navíc dělány na velmi malém množství účastníků (100 lidí), takže mají omezenou vypovídající schopnost.

   • A. S. Pergill napsal:

    Ono to vychází spíš tak, že studie, placené výrobci očkovacích látek, vycházejí výrazně odlišně od studií, jejichž autoři jimi „sponzorováni“ nebyli.

    • Roman napsal:

     Ty studie musí provést/financovat výrobci jakéhokoliv léčiva, aby ho mohli registrovat u příslušných autorit, pokud ho chtějí přivést na trh. Je s podivem jak dnes dokáži lidé zpochybňovat některé studie a přitom když se dostanou do nemocnice tak s léčbou zcela novými léky nebo zcela novou kombinací léčiv najednou souhlasí.

     • A. S. Pergill napsal:

      Není to pravda. Studie sponzorované výrobcem / distributorem výrobku vám žádný skutečně vědecký časopis nevezme a některé z nich jdou tak daleko, že ani nevezmou práci, v níž jsou takovéto studie citované. Jako člověk, který občas něco publikuje, jsem s těmito pravidly docela obeznámen.

     • Roman napsal:

      Pergill: já jsem nemluvil o studiích publikovaných ve vědeckých časopisech, ale o klinických studií, které jsou předpokladem pro schválení u příslušných autorit. Ty zpravidla financuje výrobce.

     • A. S. Pergill napsal:

      Romane,
      pokud na tyto studie nebude kladen stejný nárok jaklo na publikaci ve slušném časopise, tak nemáte nejmenší záruku, že budou objektivní.

     • Roman napsal:

      Pergill: v tom případě nedůvěřujete žádnému léku registrovanému u nás, no to vám nezávidím.

 18. Zdeněk Linda napsal:

  Jediný problém vidím v tom, že už nejsme právním státem. Naši politici jsou jen panáci řízení nadnárodními korporacemi. Zase elity kolaborovaly. Základní prava si budeme muset vybojovat zpět. Zatím stačí říci NE. Později už půjde o krev.

 19. martin napsal:

  je to diktatura ockovanych proti nam neockovanym

 20. Jarmila Marie Skřípská napsal:

  Děkuji autorce Sudolské za skvělý rozbor současné situace a přesné pojmenování toho, co se děje a pomoc pro nás bez právního vzdělání.
  Děkuji MUDr. Moravcové za poskytnutí odborné pomoci a podkladů autorce.

 21. Old napsal:

  Jako schopná advokátka jistě tak skvěle dokážete zdůvodnit i práva očkovaných.

 22. Lubo napsal:

  A tohle bude nejspíš asi také lež, že?
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3394966-ockovani-je-proti-covidu-az-petkrat-ucinnejsi-nez-prodelani-nemoci-ukazuje-rozsahla

  Celá studie v AJ: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm

  Myslel jsem, že tento web nesmysly šířit nebude. Bohužel jsem se spletl.

  • A. S. Pergill napsal:

   Jsou studie, které docházejí k přesně opačnému závěru. Nevyšla ta studie, co citujete, v nějakém firemním časopise?

   • Roman napsal:

    Uživatel Lubo poslal odkaz na CDC, ta žádné firemní časopisy nevydává. Pokud nevíte co je to za organizaci, tak se k těmto tématům raději nevyjdřujte.

    • A. S. Pergill napsal:

     Jenže CDC je státní instituce, a pokud je v tom očkování zainteresován stát (třeba přes nějaké koupené úředníky), tak to vyjde dost na stejno. Navíc je to jen jakýsi přehled literatury, která potvrzuje politicky prosazovanou tézi o užitečnosti očkování. V podstatě nekritický.

     Je mi líto, u většiny očkovaných klesne imunita na nulu po šesti měsících, a komu neklesne, ten je ohrožován na životě jak při píchnutí další dávky vakcíny, tak i při kontaktu s chorobou. Pokud se ta vakcína píchá na slepo, bez předchozího testování imunity, což právě „odborníci“ zuřivě prosazují.
     Vzhledem k tomu, že většinu mrtvých nezaviní covid, ale přehnaná reakce imunitního systému na něj, je docela otázka, zda ten rychlý pokles imunity není nějakou darwinsky vyselektovanou zvýhodňující vlastností, umožňující přežití opakovaného kontaktu s těmito vcelku běžnými viry.

     Faktem je, že ještě v polovině 20. století by se pravděpodobně kvůli nemoci s tak malou mírou úmrtnosti neblblo tak, jak se blbne teď.

     • Roman napsal:

      Ano, všechny tyto organizace jsou státní, třeba i německý RKI. Jak pozoruji, tak jste typ diskutéra, který kritizuje všechny za všechno, hlavně když je co. Kdyby tyto organizace byly neziskové, tak zas budete kritizovat za financování přes dotace, Sorose, EU apod.

      Ty podrobné testy imunity jsou velmi nákladné, časově a logisticky obtížně realizovatelné, navíc by zahltili laboratorní kapacitu. Než byste zajistil otestování lidí, tak by se hodně (hlavně těch starších) v případě nulových protilátek žádného očkování ani nedočkalo. Nulová hladina protilátek u většiny pacientů po očkování je jenom váš ničím nepodepřený názor. Nezapomněl jste dodat, že u Sputniku k tomuto nedochází ?

      Vy žijete asi v nějaké uzavřené bublině, když jste si nevšiml zahlcení JIP a omezení zdravotnické péče. Já nečerpám jen informace z médií, o víkendu mi říkal doktor z krajské nemocnice, že mu zas budou zavírat jeho pracoviště a bude tam mít intenzivní péči covid pacientů. Říkal, že čekací lhůty na neurgentní operace se prodloužily oproti běžným lhůtám o více jak rok. Takový nihilisté jako jste vy, by asi potřebovali se na takový čekací seznam dostat, aby pochopili, že se to týká i jich a že neblbne jen svět kolem.

 23. Tom napsal:

  Bohužel žijeme v době, kdy v mediích dostanou odborníci, kteří si přejí, aby pandemie vydržela co nejdéle.

 24. Dr. B napsal:

  1. Nejsem zastáncem povinného očkování, alespoň ne v situaci, kdy účinnost vakcinace nedosahuje alespoň 98%.
  2. Chápu, že se nyní neočkovaní začínají cítit diskriminováni.
  3. Jako naočkovaný na druhou stranu nechci být diskriminován proto, že se část populace odmítá naočkovat.
  4. Jako naočkovaný nechci, aby se z prostředků zdravotního pojištění platily testy pro neočkované. To mělo smysl (a opět jsme zde zaspali) ve chvíli, kdy nebyla zajištěna plošná dostupnost vakcíny. Nyní podle mě jenom jedna skupina populace (ti naočkovaní) platí testy těm ostatním, co se očkovat nechtějí. Svým způsobem je to diskriminace také.
  Pokud vezmeme v úvahu účinnost ochrany pro jednotlivce i okolí podle současných znalostí, pak můžeme odstupňovat úroveň ochrany následně:
  – nejlépe jsou na tom lidé, kteří nemoc prodělali a následně se nechali očkovat
  – následují lidé, kteří onemocnění prodělali
  – dále lidé očkovaní
  – nakonec nejvíce rizikovou skupinu představují lidé bez prodělané nemoci a současně neočkovaní.
  Toto pořadí lze aplikovat i na pravděpodobnost šíření nákazy dál v populaci. Přesto, že i očkovaní lidé mohou virus šířit dál, toto riziko je násobně menší.
  Je tedy podle mě velká škoda, že stále ještě neuznáváme coby účinnou formu ochrany přítomnost protilátek v těle. Pokud by se tak v budoucnosti stalo, pak by mi hrazení testu na protilátky z veřejného zdravotního pojištění nijak nevadilo.

  • A. S. Pergill napsal:

   1. Ti, co nemoc prodělali a následně byli očkováni, jsou občas mrtví. S tímto jevem se (u jiných chorob) setkal už Robert Koch na konci 19. století.
   2., 3. Ano, prodělání choroby zanechá vyšší míru imunity než očkování a zpravidla také pomaleji klesá.
   4. Problém je, že část lidí prodělá covid bezpříznakově a nebo s lehkými příznaky (a není spoleh ani na výsledek testů). Takže opravdu nevíte v té skupině, co nemoc oficiálně neprodělali a nejsou očkovaní, kolik je mezi nimi imunních. Mohou jich být i desítky procent.
   Zapomenul jste na kombinaci očkování a následně postvakcinační covid (asi jsem si ho prodělal i já asi tři měsíce po druhé dávce) – není možné rozlišit, zda příslušné protilátky máte po očkování nebo po následné infekci. K podezření na tuto verzi by mohly vést bolesti v oblasti vpichů vakcíny v době kulminace potíží (tak jsem to měl já). Tahle kombinace je údajně nejlepší z hlediska ochrany a je +- ekvivalentní očkování Sputnikem.

   Nicméně nic ze setkání s covidem (body 1 – 3, z bodu 4 ti, co covid prodělali bezpříznakově) vám nezaručí, že nemůžete prodělat kdykoli poté covid jen na sliznicích dýchacích cest a pár dní prskat virus jako nakažený a covidem zcela nedotčený (zbytek té skupiny 4). Akorát nebudete mít prakticky žádné chorobné příznaky, na rozdíl od něj.

   • Dr. B napsal:

    U Kocha šlo především o úmrtí na alergickou reakci na očkovací látku. Neměl dostatečné množství testů na lidech a vycházel z testů na zvířatech, u kterých se taková reakce nevyskytovala. A to pak někteří očkovaní lidé odnesli na životě, bohužel. Zvládnout těžkou alergickou reakci bylo v té době poměrně složité, neexistovaly na to žádné „guidelines“ ani léky první volby tak, jak je dnes známe a používáme.
    Že by ale šlo o nějaký jev prokázaný v chronologickém kontextu onemocnění – očkování – úmrtí slyším poprvé. Nic takového není vědecky popsáno, pokud vím.
    Ale to jenom pro upřesnění.
    Jinak v principu souhlasím, jen bych neviděl rozdíl v kombinaci nemoc a pak očkování, nebo naopak (očkování a pak nemoc). Rozhodně je však taková kombinace v současnosti asi nejlepším způsobem, jen je z medicínského hlediska nepřijatelné říkat lidem, že se mají nakazit a pak naočkovat. Navíc je to technicky i velmi těžko proveditelné.
    Ohledně Sputniku, stále máme velmi málo dat na objektivní posouzení této (a nejen této) vakcíny. Navíc některá data (ta, která určí působení nových typů vakcín z dlouhodobého hlediska) budou z logiky věci k dispozici až za několik let, či déle. Z hlediska pandemie jsme v tuto chvíli především před volbou menšího zla tak, že se budeme snažit zkrotit Covid (abychom nedopadli jako při Španělské chřipce) a riskovat, že případné nežádoucí dopady budou (pokud budou) menší, než dopady zamoření celé populace.
    Co je podle mě zásadní problém, je to, že lidé jsou zavaleni informacemi o Covidu, neorientují se v tom, narážejí na mnoho hoaxů a především jde o nekonzistentní postoj politických elit a neustálé měnění zákazů a příkazů. To důvěru ve vakcinaci v očích mnoha lidí nezvratně zdiskreditovalo a upřímně se tomu ani nedivím.
    Jak jsem psal v prvním příspěvku, je velkým omylem neuznávat coby funkční bariéru přítomnost protilátek v těle jednotlivce. Celý problém je nyní prezentován tak, že potřebujeme všechny naočkovat. Správný přístup je však takový, že potřebujeme u všech lidí zajistit imunizaci (přítomnost protilátek) a to není to samé. Pokud budu imunizován po prodělání nemoci, budu mít pravděpodobně lepší a dlouhodobější ochranu před fatálním průběhem, pokud onemocním, než po očkování. Proč se tedy stále bráníme masivnímu testování na protilátky a postavení takového jednotlivce na úroveň toho očkovaného je mi vážně záhadou.

    • A. S. Pergill napsal:

     Šlo o alergickou reakci t-lymfocytů, která není moc dobře zvládnutelná ani nyní. Nehledě k tomu, že se dostaví desítky hodin až dny po kontaktu s alergenem. Zpravidla až je pacient mimo zdravotnické zařízení a zpravidla od nástupu příznaků probíhá tak rychle, že jediným validním lékařským úkonem přivolaného lékaře je vyplnění listu o prohlídce mrtvého.
     Není to anafylaxe, u níž stačí sledovat pacienta tu cca 1/4 hodinu po aplikaci, a kterou lze zvládnout kortikoidy a protišokovou terapií.
     A je naprosto jedno, jestli důvodem té přecitlivělosti je očkování, prodělaná choroba, nebo právě probíhající choroby (jako u té tuberkulózy).
     MMCH, u španělské chřipky také zabíjela hlavně reakce imunitního systému, proto na ni umírali hlavně mladí a zdraví.

     A další problém je, že i se silnou imunitou, založenou na protilátkách v krvi a/nebo t-lymfocytech (což je to jediné, co umíme testovat) můžete prodělávat covid jako lehký, ale vysoce infekční, zánět sliznic dýchacích cest (a lokální imunitu na sliznicích testovat rozumným a spolehlivým způsobem neumíme).

   • Ivan Druhý napsal:

    Můžete prosím poslat odkaz na nějakou studii, která zkoumala očkované lidi (vakcínami dostupnými u nás) s následnou nákazou covidem s očkovanými lidmi Sputnikem ? Podle mého názoru nic takového neexistuje a vy si to tady cucáte z prstu, takže jste lhář nebo snílek.

    • A. S. Pergill napsal:

     Vyšla ve Velké Británii a dá se dohledat.

     • Ivan Druhý napsal:

      Jde mi o váš výrok, ve kterém tvrdíte, že očkování a následná infekce covidem vyvolává stejnou imunitu jako očkování Sputnikem. Toto je podle mne pouze výplod vašeho zasněného fantazírování o Sputniku, ke kterému nedoložíte žádná fakta. Ve VB mohli pouze zkoumat hladinu imunity nakažených po očkování, ale protože se ve VB Sputnikem neočkovalo, tak těžko naleznete nějakou studii, která by porovnávala tyto dvě skupiny a měla by stejný závěr jako váš výrok.

  • Martin Červinka napsal:

   Naprostý souhlas, obávám se ale, že to odpůrcům očkování asi nedojde :-(.

   • A. S. Pergill napsal:

    Obávám se, že nejde o klasické odpůrce očkování:
    1. Mnozí mají oprávněné obavy z přehnané až fatální přehnané reakce imunity v situaci, kdy očkovaný chorobu prodělal (a třebas i zcela bezpříznakově) a mohou něco takového zpravidla doložit příklady ze svého rodinného a profesního okolí. To, že spousta lidí má ve svém okolí někoho, kdo měl po očkování silnou reakci, nebo na jeho následky případně zemřel, silně znevěrohodňuje „oficiální statistiky“, které tento jev označují za vzácný.

    2. Očkování proti covid není s to zajistit ani významnou ochranu proti následnému onemocnění, ani proti tomu, že se člověk stane infekčním a bude virus roznášet. Naprostá většina povinných očkováni zajišťuje oboje, výjimkou jsou očkování proti záškrtu (očkovaný může mít Corynebacterium na sliznicích v hrdle, ale to nemůže vyvolat těžké místní, ani celkové, onemocnění, protože imunita z očkování je zaměřena vůči jeho toxinu, ale i ten lehký lokální zánět může být zdrojem fatální infekce pro neočkovaného) a tetanu (nicméně to, že by se někdo nakazil od bakterie z rány pacienta s tetanem, je šíleně nepravděpodobné a nikdy jsem ani v tlustých učebnicích takový případ nenašel; imunita z očkování je zase proti tetanovému toxinu a ne vůči příslušné bakterii).

    3. Odpor budí i zjevné snahy „očkovat fšecky“, včetně situací kdy je to z principu věci naprosto nesmyslné, jako v případě pacientů s oslabenou imunitou (v principu nemohou na očkování zareagovat tvorbou protilátek a/nebo t-lymfocytů), děti (jsou kvůli vysoké aktivitě brzlíku vysoce přirozeně odolné) apod.

    4. Odpor budí i prosazování četných z hlediska boje proti epidemii nesmyslných, leč pro určité lidi velmi lukrativních, opatření, s nimiž se pak očkování „sveze“.

 25. vlasta napsal:

  Právníci ať k tomuto tématu mlčí. Ať se jdou radši nechat naočkovat, jedině tak společnosti pomůžou.

 26. Martin Červinka napsal:

  Zaplať Bůh za to, že takoví právníci, jako paní kolegyně Sudolská, nekafrali v minulosti do očkování proti obrně, pravým neštovicím, černému kašli, záškrtu, tetanu, a podobně, to bychom tady měli teprve úžasně zdravé prostředí, hlavně, že by byla svoboda, že ano?

  • A. S. Pergill napsal:

   Zcela jistě v řadě případů kafrali. A dá se to v příslušné literatuře i dohledat.
   Např. když Jenners začal očkovat kravskými neštovicemi proti neštovicím pravým, řada filosofů, ale i právníků tvrdila, že očkovaní nabydou „hovězí“ psychické vlastnosti, případně že jim narostou rohy a ocas. Podobné kampaně byly i vůči očkování proti vzteklině a dalším chorobám, proti nimž se dnes běžně očkuje. Nicméně evidentní účinnost a užitečnost těchto očkování (na rozdíl od očkování proti covid) udělala svoje a veřejnost tato očkování akceptovala často rychleji než „odborníci“.
   Podobné kampaně odborníků byly i proti antisepsi (a přivedly jejího objevitele, I. Semmelweise ke smrti v blázinci) a Lister (později povýšený do šlechtického stavu) to vyřešil víceméně tak, že z antiseptické operace udělal módní záležitost, a pacienti si tento postup u lékařů prostě vynutili (což tenkrát šlo, protože nebylo povinné pojištění, většina pacientů platila „keš“ a mohla si tudíž poručit).
   Doporučuji třeba Lovce mikrobů nebo Bojovníky se smrtí od Paula de Kruifa, po knihovnách by to mělo být i v češtině. O problémech, které měl s lékařskou obcí L. Pasteur se zmiňoval i životopisný seriál o něm, který natočila ČST ještě za socialismu.

 27. A. S. Pergill napsal:

  Francouzsko – rakouská společnost Valneva připravuje vakcínu na bázi usmrceného viru, tedy něco hodně podobného Sputniku, co by mohlo fungovat líp a současně nemít tolik nebezpečných vedlejších účinků jako dosavadní vakcíny západních firem.

  • Ivan Druhý napsal:

   Ne je to zcela něco jiného než Sputnik. Tato nová vakcína je na základě staré techniky inaktivovaného viru, v tomto případě viru Covid19, což by mohlo přimět k očkování ty, kteří se bojí nových technologií (vektorové a RNA vakcíny). Sputnik (vektorová vakcína) vůbec neobsahuje vůbec žádný usmrcený virus, ale geneticky oslabené adenoviry, které by se neměli množit (což se údajně při některé šarži nepovedlo). Princip Sputnika je velmi podobný s vakcínou AstraZeneca, jen používá dva adenoviry v jednotlivých dávkách, zatímco AstraZeneca jen jeden. Píšete tady rádoby lékařské názory a přitom nevíte ani to, co píší na wikipedii.

   • A. S. Pergill napsal:

    Je mi líto, jsme na laickém fóru. Oslabený a usmrcený virus si jsou bližší než jaký je jejich vztah k mRNA vakcíně (Pfizer). A jejich účinek na imunitu je principiálně podobný, ale usmrcený virus by ho teoreticky mohl mít slabší (viz očkování proti polio). Ovšem, autoři Sputnika nějak zvládli to, že nemá ty negativní účinky, kvůli kterým Astra Zenecu v některých státech hromadně lili do kanálů.

    • Ivan Druhý napsal:

     Ne, vy jste psal „západní vakcíny“ a hodil je do jednoho pytle. Mezi nimi jsou i vektorové vakcíny jako AstraZeneca a Janssen, které jsou vyvinuty na stejném základu jako Sputnik. Pokud tvrdíte, že je to „něco hodně podobného Sputniku“ tak stejné by podle vašeho tvrzení platilo i pro vakcíny AstraZeneca a Janssen. To se ovšem nedá tvrdit, protože geneticky upravený adenovirus u těchto vakcín je pouze nosič pro upravený protein koronaviru. Takže vaše původní tvrzení opravím tím, že se vakcína Valneva nejvíce podobá čínským vakcínám na bázi inaktivovaného viru Sinovac nebo SinoPharm, případně indické Covaxin.

     • A. S. Pergill napsal:

      Dobře, nebudu se s vámi přít.
      Nicméně sám přiznáváte, že Sputnik má těch oslabených virů víc (tudíž asi širší spektrum účinku) než Astra Zeneca. A, obávám se, že zdaleka ne tolik postvakcinačních komplikací.
      A když jsme u toho, tak to asi znamená, že proočkovanost jedním typem vakcíny je asi velmi obtížně srovnatelná s proočkovaností jiným typem.

 28. Jaroslav K. napsal:

  Podle mého názoru zde autorka vědomě manipuluje prostřednictvím demagogicky užívaného termínu „diskriminace“. Přece jako právnička musí vědět, že tento termín je právně zakotven a má svoji definici, jejíž součástí je, že vzniklá situace nezávisí na našem rozhodnutí, tj. je to fakt, daný např. narozením.
  Jde o atributy jako pohlaví, rasa, věk, náboženství apod. K žádnému jinému účelu by pojem diskriminace neměl být používán, tím spíše v „odborném textu“, když jde, jako v tomto případě, o rozhodnutí těch, kteří se nedali očkovat.
  Pokud nedali, nechť nesou za své rozhodnutí odpovědnost, neboť je vědomé a jen jejich.

  • A. S. Pergill napsal:

   Jenže to, že máte zdravotní kontraindikace očkování, např. vysoké protilátky nebo t-lymfocyty, také není závislé na vašem rozhodnutí. Takže to diskriminace jednoznačně je. A zcela jednoznačně zaměřená na vypotřebování všech dávek, které se koupily, bez ohledu na následky pro očkované.

  • LV napsal:

   Chcete říci, že atribut „náboženství“ je nezávislý na Vašem rozhodnutí?!?

   A ano, za své rozhodnutí jistě nesou svou zodpovědnost. Tak jako by měl nést každý za své zdraví, za svůj život.

   Ostatně, pokud je pravda, že jste-li očkovaný, jste chráněný před infekcí, pak tím chráníte především sebe. Svobodně jste se rozhodl a v souladu se sebou a tím, čemu věříte jste chráněný. Nemusíte se bát ničeho.
   Pokud se jiný člověk svobodně rozhodl neočkovat, věří něčemu jinému a případně ohrožuje jen sebe.
   Pokud vakcína nefunguje, jste na tom stejně, jen neočkovaný nešel do rizika vpravit do sebe vakcínu s rizikem vedlejších účinků.

   Nikdo v tuto chvíli nemá informace, co je správné. Ty budou až za několik let (10 a více). Takže se lidé ve skutečnosti rozhodují bez kvalitních informací a to lze jen na základě pocitu. Většinou strachu.

   A všichni na této planetě nesou svou zodpovědnost hlavně a především za sebe. To tak je, ikdyž tu zodpovědnost rádi házíme na politiky, policajty nebo lékaře. A k tomu, abychom mohli tuto odpovědnost nést, potřebujeme svobodu. Pak je to naše rozhodnutí a ne rozhodnutí někoho jiného. (Totality jsou režimy, kde lidé nemají svou zodpovědnost., tu přebírá stát, elity, … To tady už známe z minulého století dobře, nejméně 2x)

   Pěkný den.

   • Roman napsal:

    K té odpovědnosti – asi jste opomněl/a, že v Evropě žijeme v civilizovaných ve státech a u nás i v ostatních státech je například právo na zdravotní péči v LZPS, takže v případě, že se plní JIP a je omezena zdravotní péče pro občany, tak je to odpovědnost státu, který nemůže jen přihlížet a musí nějak jednat (tím ale netvrdím tím, že stát jedná dobře).

    • A. S. Pergill napsal:

     A nastává konflikt, protože lékaři přísahají, že budou chránit zájmy pacienta, nikoli státu. Od toho jsou tady docela jiné složky.

     • Roman napsal:

      Ne, nastávají konfliktní situace v tom, že se lékaři v nemocnicích musí rozhodovat o tom, komu omezí péči, oddálí termín plánované operace nebo která oddělení zavřou ve prospěch zřízení covidových jednotek. To je situace, kterou lékaři vyřešit nemohou, maximálně tak, že se na to řada vykašle, když je v tom stát nechá a půjdou dělat klidnější práci v privátním sektoru.

     • A. S. Pergill napsal:

      Už nastalo (prokazatelně v zahraničí), že lékaři tu lužovici vylili do kanálu a vykázali ji jako píchnutou pacientovi; přičemž prokázané (a nějak řešené) případy budou asi jen špička ledovce. A tak nějak z druhé třetí ruky se ke mě doneslo, že podobné věci se budou dít i u nás.
      Prostě, lékařská přísaha silně motivuje pacientovi takové věci nepíchat a opravdu jsou ještě lékaři, kteří tuto přísahu ctí.

     • Roman napsal:

      Pergill: jsou tu doktoři, kteří ji nevylili do kanálu ze svého přesvědčení, ale z přesvědčení a se souhlasem toho kdo si ji nechtěl píchnout a chtěl mít jen štempl, protože jinému kdo o ni stál tu injekci třeba dali. Ano, ty případy u nás jsou, mluví se o tom.

     • A. S. Pergill napsal:

      V promočním lékařském slibu, dokonce i v tom za socíku, se jasně slibovalo, že lékař nepodá pacientovi nic, co by ho poškodilo. Někteří doktoři to dodržují, jiní ne.

     • Roman napsal:

      Pergill: Těch prvních je ale dost málo. Jinak kdyby to lékaři aplikoval tak doslovně jak to myslíte, tak by nemohli podávat prakticky žádné léčivo, protože nežádoucí účinky jsou popisovány u většiny léčiv, stejně tak pokud si přečtete při podpisu rizika spojená s provedení nějakého lékařského zákroku.

   • Jaroslav K. napsal:

    Ad náboženství – ano, je, i když z hlediska definice pojmu diskriminace jde o hraniční atribut. Je tam zařazován z toho důvodu, že pro řadu osob skutečně nebylo zbytí a vzhledem ke svému původu, dětství, vzdělání apod. v komunitách silně věřících nebo dokonce ortodoxních až fanatických rodičů a blízkého okolí jsou do té míry od raného dětství indoktrinováni, že nemají v dospělosti jinou možnost než věřit.

    Osoby z prostředí s nižším náboženským zatížením se samozřejmě v dospělosti mohou svobodněji rozhodnout, např. v Polsku je v posledních letech velmi rozšířen mezi mladými postup, kdy aktivně žádají o výmaz ze záznamů o křtu a jakési „ukončení“ smlouvy s Bohem. Takové osoby ale rovněž nemívají problém s diskriminací kvůli náboženství.

    A k tomu ostatnímu – napsal jsem svůj komentář pouze kvůli falešnému použití právního termínu, nicméně ještě zareaguji i na další argumenty. Např. mě zarazilo, že u popisu očkovaných používáte sousloví „chrání především sebe“, zatímco u popisu neočkovaného tvrdíte, že „ohrožuje jen sebe“. To je zjevná nepravda jak absolutně, tak relativně. Proč tak činíte, prosím?

    A divím se takovým a podobným argumentům proti očkování i všeobecně. Takové argumenty by se daly s úspěchem použít i proti věznicím a zavírání zlodějů, násilníků a vrahů. Ti přece také neokrádají, nenapadají a nezabíjejí všechny lidi kolem sebe, jen některé, tak proč je zavírat, že…? Jak to, že je omezujeme na osobních právech tak důrazně? Přece nejsou nebezpečím pro společnost, jen pro některé jedince, kteří zrovna měli nebo by měli smůlu a připletli se jim do cesty, že… S existencí věznic souhlasíte?

    • A. S. Pergill napsal:

     Náboženství je rozhodně bližší políbení prstenu na ruce capo mafiosa než vlastnictví imunitního systému, který by po očkování vyvolal destrukci organismu nadměrnou reakcí.

     • Jaroslav K. napsal:

      Rozumím a částečně i souhlasím, osobně se mi taky zařazení náboženství pod ochranu antidiskriminačních zákonů moc nelíbí. Také bych našel řadu argumentů, proč to jako jeden z atributů neuvádět. Nicméně s tím můžeme nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je asi tak všechno… Zkrátka je to zařazeno mezi atributy, o kterých právní definice diskriminace hovoří a basta… A z toho důvodu – vracím se na začátek – je velice na pováženou, když tento pojem používá právnička v souvislostech, ke kterým nepatří, jen z toho důvodu, aby demagogicky podpořila svůj názor a vyvolala větší negativní emoce.

      Z toho důvodu je totiž velmi relevantní zvýšená obezřetnost při hodnocení i ostatních jejích názorů, vývodů, předkládaných fakt – co když i v jiných případech jsou zavádějící? Když v tak jasném případě evidentně zavádí…

     • A. S. Pergill napsal:

      to Jaroslav K.
      Přestože máme formální náboženskou svobodu, tak ta není bezbřehá. Dokonce i v tak liberálním (z hlediska náboženství) státě, jako jsou USA, federálové dobyli a vystříleli sídlo sekty koreshitů (mj. kvůli nábožensky praktikované pedofilii), i u nás museli mormoni před registrací slíbit, že se zříkají lidských obětí (přestože tzv. „oběť krve“ je integrální součást jejich ritu). A rozhodně nemůžete sloužit třeba černou mši s podřezáváním nemluvňat na oltáři a pitím jejich krve místo mešního vína (byť se to v řadě evropských zemí, i u nás, běžně praktikovalo ještě před nějakými 250 lety, a snad i později).

    • LV napsal:

     Ohledně náboženství
     Pokud se bavíme v kontextu našeho státu, jsem přesvědčen o naprosté a svobodné volbě náboženského vyznání. Věřím, že je to tak i v kontextu celé Evropy. Věřím, že se celou dobu v diskuzi bavíme v kontextu našeho státu, který má odluku církve a státu už po mnoho let.
     Pokud se bavíme celosvětově, tak to nemám zkušenost.
     Co se týče víry, tak i ta je v ústavě zmíněna, hned vedle náboženství – článek 3.1. A náboženství a víru já rozlišuji, protože s vírou nemusím být organizovaný, nechodím někam a nepotřebuji rituály posvěcené nějakou pozemskou autoritou. (Vyjímám z toho „černé“ rituály, které ubližují, ponižují, omezují, atd. ). Víra je moje vnitřní přesvědčení. Vírou je i víra, že exituje jen hmotný svět. Víra je i ve vědu a její postupy, lékaře (rituál skládání lékařského slibu), atd.

     Ohledně ochrany
     Berte následující tvrzení podle dostupných informací.
     Chrání především sebe. Tím jsem myslel to, že se mohou nakazit s menší pravděpodobností a při nákaze je většinou průběh onemocnění mnohem lehčí. Nicméně, stále mohou být přenašeči nákazy. ( https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/virus-siri-i-ockovani-presto-se-nemusi-testovat-vlastne-ho-roznaseji-pod-statni-ochranou-rika-imunol.A211110_103607_ln-zdravi_ape )
     U neočkovaných jsem použil, že ohrožují především sebe. Tím jsem myslel toto: Pokud se nakazí, mají větší pravděpodobnost komplikací. Naočkovaní jsou proti nim poměrně chráněni. Neočkovaní nikoli, ti s tím rizikem žijí, protože se nenechali naočkovat.
     Když to porovnáte, každý může nakazit každého, přičemž pravděpodobněji se nakazí neočkovaný. Když to vezmete jako skupiny, pak neočkovaní jsou chráněnnější a chrání především sebe, kdežto neočkovaní ohrožují především sebe. Ano, máte pravdu, není to jen sebe. Moje nepřesnost.

     Ohledně věznic
     Jsem pro věznice. Je zařízení, kam se zavírají nemocní lidé, aby neškodili zdravým. Věřím, že zloději, vrahové, … jsou nemocní především psychycky, sociálně, myšlením, … A dokud se nevyléčí, tj. nezmění své protisociální nastavení a chování, měli by se léčit. Mít podporu odborníků (psychologů, terapeutů, … ) a být izolováni od společnosti lidí. Zatím si jako společnost s těmito lidmi nevíme rady a vůbec nevíme jak je léčit. A tak z vězení vycházejí spíše lidé, kteří se ve své kriminální profesi ještě zdokonalí.
     Co se týče přirovnání, odpovím Vám takto:
     Děje se teď rozdělování očkovaní x neočkovaní. V minulém století to byl proletariát x buržoazie. A taky Árijci x ostatní. A před tím ostatní x Židé. Já zažil socialismus. A tak jsem na to citlivý. A nedivte se, že mnoho lidí taky, co to zažili. Přitom toto rozdělení je jen abychm se navzájem poprali, hlídali,… a nekoukali mocným pod prsty, co dělají aby byli ještě mocnější. A proč to mocní dělají? Protože jsou, dle mého, NEmocní kvůli svému strachu, kdy by se ukázalo, jak jsou vnitřně slabí. A pamatujete dějiny? Vždycky, když měl mocný problém, vyvolal válku anebo alespoň pogrom na Židy.
     A četl jsem taky argument, že je levnější nařídit očkování všech. Ano, to by asi bylo možné, ikdyž jsme se jako republika zavázali toto nedělat ( https://www.obcanskehnuti.info/post/rada-evropy-zak%C3%A1zala-povinn%C3%A9-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD ). Rada Evropy ( http://www.radaevropy.cz/cile-rady-evropy.html ). A politici by museli do toho jít s rizikem odškodnění, protože žádná z vakcín neprošla dlouhodobým testováním a
     Ano, asi by to bylo levnější. A taky bychom měli zakázat tabák a alkohol. Lidé trpící tabakismem a alkoholismem mají těžké nemoci, které stojí mnoho peněz. A pak jsou tady otylí. Ti trpí srdečními a cévními onemocněními. Dáme jim cukr na příděl a sladkosti vůbec, povinně půjdou do táborů na zhubnutí, … A co staří? Jsou hodně nemocní. Kdyby nebyli, ušetříme na jejich lékařských výdajích, na penzích, … A co dále? Kdo ještě vyčnívá? Kdo nás moc stojí peněz? Komu ještě řekneme, že víme mnohem lépe než on, jak se má žít, myslet, … Komu omezíme jeho svobodu na to, najít si svou vlatní cestu životem (s repektem k ostatním životům), ať je jakákoli?
     Je levnější nařídit očkování anebo to nechat na svobodných dospělých lidech? Jinak řečeno, jsou důležitější peníze nebo svoboda? To je ta otázka. Já ji mám jednoznačně zodpovězenu.
     A taky jsem slyšel argumenty, že lidé nejsou schopni se správně rozhodnout. Já v nich slyším neuvěřitelnou nadutost, povýšenost a touhu, aby lidé byli jen kolečka v systému a neotravovali vládce v jejich důležitém poslání vládnout. Každý je schopen se pro sebe správně rozhodnout v daný okamžik a to na základě dostupných informací a pocitů == intuice. I tem Pepek Vyskoč ze Švejka se, pro něj správně, rozhodoval. 🙂

     Pěkný den.

  • Miriam napsal:

   Nést za své rozhodnutí odpovědnost je pravda, s níž souhlasím a nesu ji vždy za každé rozhodnutí, nejen očkování. Ovšem nést odpovědnost neznamená, že neočkované může kdokoliv kritizovat a omezovat i za věci, které neodpovídají faktům. A fakt je ten, že očkovaní i neočkovaní šíří virus stejně, proto vyřadit jednu z daných skupin ze společnosti na průbeh epidemie nemá ten správný efekt.
   Nést odpovědnost za rozhodnutí… Můžu tak nazvat i obrácený stav, když neočkovaný bude šikanovat druhého za to, že se rozhodl očkovat? Je to odpovědnost, kterou má očkovaný nést za své rozhodnutí?

   Kde všichni očkovaní berou jistotu, že všichni neočkovaní skončí na JIP a zaberou jim místo? Ostatně jaké místo, kdo je očkovaný, je chráněn a bát se přece nemusí, nebo ne? Vakcína tedy nefunguje nebo proč se bojí?
   Všem nám dali na dobrovolně na výber A nebo B. Kdo vzal A a kdo vzal B nemá mít vliv na posuzovaní, kdo je špatný a kdo dobrý. Je to A a B.
   Dávájí někomu tyhle nekonečné diskuse ještě smysl? Nepřijde Vám, že to je další (obrazně řečeno) virus, který se mezi námi rozšířil?

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaMediální Gramotnost