Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Karel Pfeiffer / Foto: Paměť národa
,

Jeho otec byl u SS, z jeho skautského vedoucího se stal estébák. Vzpomínky Karla Pfeiffera

V roce 1952 se v Dobrušce na internátě odehrál až neuvěřitelný případ. Zámečnickému učni Karlu Pfeifferovi bylo patnáct let, když ho tu zatkla Státní bezpečnost. Vyslýchali ho čtyři policisté. Křičeli, ponižovali, nutili ho, aby přiznal, že s vychovatelem Karlem Wurmem plánovali státní převrat. Vzrůstem malého chlapce sprostě uráželi, nadávali mu do esesáckého spratka.

Estébáky přivedl k absurdnímu obvinění Karlův skautský deník, ve kterém nadával na komunistický režim, a dopis, který mu přišel na internát od jeho oblíbeného učitele Wurma. Stálo v něm, aby se jako správný junák držel svých zásad a dával si pozor. To stačilo, aby lidový soud poslal chlapce i učitele na měsíce do vězení za trestný čin nepřátelského jednání proti republice.

Smutnou okolností případu je fakt, že ve stejné době nastoupil do služeb StB Karlův bývalý skautský vedoucí, který místní junáky původně vychovával k čestnosti a vlastenectví.

Karel Pfeiffer se narodil v roce 1936 na Slovensku v Margecanech, kde rodina žila v úředním bytě ve vápence. Německý otec Karl tam pracoval jako účetní. Maminka Františka se narodila v Čechách v Polici nad Metují a s Karlem se seznámila při studiích v Banské Bystrici. Slovensko se na začátku německé okupace od ČSR odtrhlo a jako samostatný stát se stalo spojencem nacistického Německa.

Účetním u SS

V roce 1943 obdržel otec povolávací rozkaz a narukoval do německé armády. Sloužil u jednotek SS v Rychnově u Jablonce nad Nisou, který po Mnichovu připadl Německu jako součást Sudetské župy. Pracoval jako účetní v tajné továrně Getewent.

První setkání s otcem po válce v roce 1945 (Foto: Paměť národa)

Nebyla to obyčejná fabrika na zbraně, ale prováděl se tam výzkum a vývoj specializovaných komponent. Šlo např. o ponorkové radary, radiopřijímače, kalibrátory na velké radary, elektrotechnické díly do ponorek, ale také o jedno velmi nebezpečné zařízení. To mělo krycí jméno Nordpol, jednalo se o dálkové navádění balistických raket V2.

Později se Karl Pfeiffer svému synovi dušoval, že se žádných válečných zločinů nedopustil: „To mi vyprávěl později. Víme, čeho se esesáci dopouštěli, například vypálení Lidic. Samozřejmě že jsem se zajímal, co dělal můj tatínek. Říkal, že v továrně pracovaly ruské zajatkyně, jeho jednotka je hlídala, ale on ne. Jeho starostí bylo účetnictví,“ říká Karel Pfeiffer.

Hlavně nemluv německy

V srpnu 1944 na Slovensku vypuklo povstání. Maminka se bála, co teď bude s Němci. Před násilím utíkala se dvěma syny na západ, chtěla za svojí maminkou do protektorátu. Jejich cesta trvala několik dní. Tenkrát osmiletý Karel si dodnes vybavuje hrůzu, kterou zažil při bombardování, pamatuje si německé kontroly, vyděšené lidi v ošuntělých oděvech mačkající se ve vlacích, vybavuje si strašný hlad a žízeň. Utrpení, strach, nejistota skončily, když jim v Novém městě nad Metují otevřela dveře bytu jejich babička a on ji uctivě pozdravil dlouho připravovanou větou: „Ruku líbám.“

Po válce se vypravil na Slovensko do Margecan, kde do osmi let prožíval nejšťastnější chvíle svého dětství. Našel tam svoji tetu, která mu vyprávěla, jakou hrůzu místní zažili: „Byl jsem kluk, je to dávno, už si to moc nepamatuji. Ale zapamatoval jsem si, jak říkala, že tu házeli živé lidi do důlních jam,“ vzpomíná Pfeiffer.

Pod dohledem Stalina. Pfeiffer jako zámečnický učeň (Foto: Paměť národa)

Na konci války dostal jeho otec povel od velitele, aby se svlékl z esesácké uniformy a pokusil se dostat na Západ co nejdál od východní fronty. Účetní Karl Pfeiffer se převlékl, ale prohlásil, že půjde na východ za svou rodinou. Velitel jen mávl rukou, že to je jeho jistá smrt. Účetní Pfeiffer se daleko nedostal, ještě ve městě ho zatkli mladí revolucionáři a odvlekli do školy, kde ho vyslýchal český důstojník. Ten ho pak propustil po tom, co si ověřil jeho výpověď, a neshledal, že by se dopustil válečných zločinů:

„Bylo asi 12. května 1945, když se najednou na zahradě objevil tatínek. Byla to velká radost. Chtěl jsem německy tatínkovi říct, že ten den přistálo kousek od nás dvoumotorové letadlo. Ale najednou všichni vylítli: ‚Nesmíš mluvit německy! Vůbec nemluv německy!‘ Všechno německé vzbuzovalo tak obrovskou nenávist,“ vypráví Karel Pfeiffer.

Jeho otce pak znovu zatkli, prošel dalšími výslechy, přežil čtyřicetikilometrový pochod německých zajatců do Klodzka a nakonec ho podle prezidentských dekretů v roce 1946 odsunuli a žil v Hamburku. Se svojí ženou Františkou se rozvedl. Oba si pak našli nové partnery. V roce 1964 přijel na ze západního Německa na návštěvu. Znovu se do své bývalé manželky zamiloval. Se stávajícími partnery se oba rozvedli a obnovili manželství. Františka s Karlem pak odjela do Německa.

„Esesácký spratek“ ve skautu

V padesátých letech jeho syn Karel Pfeiffer změnil jméno podle nového nevlastního otce, přijal jméno Lepš. Prožíval těžké období. Hledal cestu ke svému novému tátovi. Rodiče spolužáků dětem zakazovali, aby se s ním kamarádili. Kdekdo mu nadával do fašistů a esesáckého spratka. Přátelství objevil až ve skautu. Nesmírně si zamiloval vedoucího místních junáků Jana Bednáře.

Na táboře u Potštejna v roce 1949 Karel složil skautský slib, na snímku ve spodní řadě druhý zprava (Foto: Paměť národa)

„Nikdo mi nenadával, chovali se ke mě hezky, kluci i dospělí. Vedoucího Bednáře jsem zbožňoval, co řekl, to bylo svaté jako od maminky. Dával nám školení o lásce k vlasti, o podstatě skautingu, o čestném životě a váze mužského slova,“ popisuje Karel Pfeiffer. Později zjistil, že jeho protokoly, které s ním policie sepisovala, podepisoval jistý kapitán Bednář. Nejednalo se o shodu jmen.

V posledním ročníku základní školy dostal Karel ve třídě na starost časopisy. V prosinci 1950 přišlo nové číslo měsíčníku „Pionýři vpřed“, na titulní straně se usmíval Josif Vissarionovič Stalin. Karel překreslil Stalina na Hitlera: přimaloval knírek, přidal nápis „Mein Kampf“ a na rameno hákový kříž. Jeden ze spolužáků Karla udal. Po prázdninách mu pak přišel dopis od krajské školské rady, ta rozhodla, že Karel nebude přijat do školy druhého výběrového stupně. S gymnáziem se mohl rozloučit, i když známky a píli na to měl. Mohl si vybrat učení: zámečníka, kominíka nebo horníka. Zvolil zámečníka.

Za dopis do vězení

Vedoucím vychovatelem na internátu v Dobrušce byl pan Wurm. Od starších kamarádů se Karel dozvěděl, že je to někdejší mistr republiky v řecko-římském zápase, válečný hrdina a skaut. Karel si ho zamiloval. Je to patrné i ze zápisů v jeho skautském deníku, kam si zapisoval kromě banalit, třeba kolik vyrobil ten den v dílně šroubováků, také důležité události a své naděje a sny o tom, jak jednou komunisté skončí, litoval, že teď nemůže chodit do zakázaného Junáka. Vychovatele Karla Wurma na začátku léta 1952 z internátu vyhodili.

Dopis od vychovatele Wurma. (Foto: Paměť národa)

Učeň Karel Pfeiffer, tenkrát Lepš, si zjistil adresu a napsal mu dopis, jak moc mu chybí. V září 1952 přišla na internát od pana Wurma odpověď. Vychovatelé podle písma na obálce poznali pisatele a dopis otevřeli. Následně Karlovi prohlédali pokoj a pod polštářem našli deník. Do něj vložili zadržený dopis a šli s celým důkazem na SNB.

Výslech trval dvanáct hodin a vedli ho čtyři příslušníci v uniformách. Karla posadili na židli k umyvadlu, čekal nakládačku a polévání. Bál se. Nemlátili jej. Hodiny musel jen nehybně sedět. Opakovali otázky stále dokola. Přiznal, že psal Wurmovi, chtěli slyšet jména, souvislosti, pohnutky. Bál se. Ukázali mu deník, v němž červeně podtrhli, co je dráždilo. Sešit byl plný červeně podtrhaných vět.

Bál se. Z pokoje mu estébáci ukradli skautské kroniky, noviny, mapy … Později zažil ještě několik výslechů, ale ten první dvanáctihodinový byl ale prý nejhorší a nezapomenutelný. Po měsících vyšetřování se konal v Novém městě nad Metují lidový soud. Dne 12. února 1953 odsoudil vychovatele Karla Wurma k 16 měsícům vězení, které si učitel odseděl. A na tři měsíce do vězení poslal i mladistvého patnáctiletého Karla Lepše Pfeiffera s podmíněným odkladem na dva roky.

Po soudu Karla Lepše Pfeiffera z internátu i učení v Dobrušce na hodinu vyrazili. Dlouho si nemohl sehnat práci. Nakonec ho vzali jako uklízeče do jedné fabriky, kde se za něj přimluvil jeho nevlastní otec Lepš. Později se stal nástrojářem, večerně vystudoval stojní průmyslovku, přijal místo zásobovače v podniku Kovopol v Polici nad Metují.

Bratr Doktor kapitánem StB

V roce 1953 podle dochovaných dokumentů z Archivu bezpečnostních složek k policii nastoupil bývalý vedoucí místních skautů Jan Bednář alias Doktor. Narodil se v roce 1929 v Novém městě nad Metují. V dokumentech je v kolonce „původ“ uvedeno: syn dělníka. Vystudoval textilní průmyslovku. K policii byl zverbován nejspíš na vojně, hned po ní nastoupil na učiliště v Olomouci jako velitel čety v hodnosti poručíka.

Od té chvíle budoval kariéru důstojníka u komunistických ozbrojených složek. V roce 1965 se stal estébáckým operativcem v Náchodě. A tady si ho všimli jeho bývalí skauti, jak s policisty chodí v civilu do místní hospody na obědy.

Bednář podle spisů dál stoupal ve funkcích a hodnostech, až ho v roce 1977 jmenovali náčelníkem krajského náchodského oddělení. V roce 1986 byl – jak spis uvádí – ve svých necelých šedesáti letech ze závažného osobního důvodu uvolněn ze služby. Detaily neznáme. Byl mu přiznán nárok na starobní důchod.

Karel Pfeiffer ho jednu potkal přímo na policejní stanici, kam musel přijít vysvětlovat, že když dostal od svého tatínka z Německa darem auto značky Mercedes, tak to ještě neznamená, že je špionem. Přímo tváří v tvář se potkal se svým kdysi milovaným skautským vedoucím Janem Bednářem, který je podepsán pod jeho protokoly.

„Chtěl jsem se ho zeptat … Začal jsem, ale protože jsem se bál, tak jsem vykal: ´Pane Bednáři, vždyť jste kdysi přeci …´ A vtom mě zarazil a odsekl: ´Nechte toho, to už je dávno!´“ vypráví Karel Pfeiffer. Prý se sem tam potkali na ulici v Náchodě, ale chovali se k sobě jako cizí lidé, ani se nepozdravili. Po roce 1989 se s ním Karel chtěl z osobních důvodů potkat, ale zjistil, že už je po smrti.


Autoři textu Mikuláš Kroupa a Petra Verzichová působí v projektu Paměť národa – jedinečné rozsáhlé sbírce vzpomínek pamětníků, kterou řadu let buduje nezisková organizace Post Bellum se svými partnery – Českým rozhlasem, Českou televizí a Ústavem pro studium totalitních režimů. Ve sbírce je shromážděno víc než pět tisíc výpovědí. Z Paměti národa vznikají každý týden rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století. Jde o subjektivní vzpomínky pamětníků, které nemusejí vždy zcela odpovídat skutečnému průběhu historických událostí.

 

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

65 komentářů

 1. virus napsal:

  Tady se pořád zapomíná , že byla studená válka , válčilo se v Koreji , v USA pronásledovali komunisty a jejich přívržence ! Kde se ve 14 letém klukovi vzala taková zloba proti lidovědemokratickému státu ? Členové Stb jen dělali svou práci , každý stát si chrání své a má tajnou policii !

  • Jorgo napsal:

   Můj ty Bože. Vy obhajujete zrůdný režim v roce 2021? Komunismus jako ideologie je a vždy bude zločinný ať se maskuje za jakékoliv názvy. Přetrvávající adorace onoho režimu nás dovedla tam, kde jsme nyní. Komunistický režim je příčinou morální degradace obyvatel všech zemí, kde onen model byl praktikován.

   • Bacil napsal:

    Vy obhajujete zrůdný režim protektorátu a jeho přisluhovače? Mě jeden takový na vojně málem zastřelil. K vůli němu jsem čtrnáct dní seděl na Ruzini než se to vyšetřilo.

    • Pavel napsal:

     VIrus/bacil zapomněl, že jeho komunističtí soudruzi byli do roku 1941 poslušnými poskoky soudruha hitlera, protože jim to nakázal soudruh stalin spojenec a přítel soudruha hitlera.

     • virus napsal:

      Proč potom Hitler všechny komunisty zavřel ? Hitlera dostali k moci západní kapitalisti a také mu financovali vybudování Wehrmachtu , dokonce mu věnovali Československo !

     • Pavel napsal:

      Copak, historická fakta ti nejdou pod nos. Co bylo stalinovi do místních komoušů, vire/bacile? Ten se chtěl jen paktovat s hitlerem a od místních komoušů vyžadoval jen absolutní poslušnost i na nacistickém popravišti. Proto pomohl německu SKUTEČNĚ (na rozdíl od komoušských fantasmagorií o kapitalistech) znovu vybudovat wermacht a rozpoutat druhou světovou válku.

     • virus napsal:

      To Pavel : Smlouva R+M byla podepsána v srpnu 1939 , teprve potom , co Francie , Británie stejnou smlouvu s Ruskem odmítla podepsat ! V té době byl už Wehrmacht vybudován za peníze západních kapitalistů a za 14 dní přepadl Polsko a bez problémů ho za pár týdnů porazil , navíc Francie , Británie darovaly Hitlerovi Mnichovskou dohodou Československo s výzbrojí pro 2 miliony vojáků . Němci a Rusové proti sobě válčili ve španělské občanské válce . Trochu se seznamte s historií !

     • Pavel napsal:

      Copak vire/bacile oskar nepoučil, že tímhle nesmyslem se akorát ztrapníš. VIz https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/ribbentrop-molotov.A141106_181522_vojenstvi_kuz
      Jak plyne z výše uvedeného, tak stalin podkuřoval hitlerovi dávno před mnichom, čím svého spojence Československo soustavně a brutálně zrazoval. Nikoli Francie a UK ale russovětsko dělalo vše proto, aby z jednání nic nebylo. A mimochodem, co má ten tvůj blábol společného s tím, že čeští komouši se až do roku 1941 chovali vůči nacistickému okupantovi jako kolaboranti, protože takový dostali rozkaz z kremlu.

     • Oskar (hanák z Hané) napsal:

      A to trvá dodnes, Němci a Rusi byli vždy kamarády, „spojenci a příteli“, ba rodnými bratry. Zůstalojim to oběma dodnes, na příklad Němec narozený v Hamburku, si říká ruským jménem Zverev (Alexander – Алексадер) a aby toho nebylo málo, hraje za Německo tenis na špičkové úrovni
      (7. místo na světě s 5 615 body).
      A na příklad Stalin (Josif Vissarionovič Džugašvili (gruzínsky: იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი [Ioseb Besarionis dze Džugašvili], rusky: zvuk Иосиф Виссарионович Джугашвили, 18. prosince 1878 Gori, Ruské impérium) tu přezdívku má z němčiny a německy se píše Stahlin, čte štálin, a znamená cosi jako ocelovkyně, viz trhovkyně – Markthändlerin.

     • ČERT napsal:

      Ad Oskar (hanák z Hané):
      Nedá mi to, abych na Vás nereagoval… To Stalin se většinou vysvětluje prostě jako „muž z ocele“ – tak i rusky je přece ocel „stal“ (s měkkým znakem na konci, nevím, jak bych klávesnici přepnul na azbuku), a že je to odvozeno nejspíš z němčiny, „der Stahl“ (tedy taky ocel), to je zjevné…
      Ale s těmi Němci a Rusy jako „kamarády, spojenci a přáteli“, to máte vlastně částečně pravdu – a to i když spolu svedli asi nejkrvavější válku, jakou kdy dva národy mezi sebou v dějinách svedly (tzn. tu 1941-45)… Tak ono se to taky odráželo už předtím i v těsných souvislostech s jinými válkami a politikou. Třeba se připomíná, jak za napoleonských válek, kdy císař Francouzů potupil Prusko a z většiny ostatních Němců si udělal normální poskoky, jak Prusové a vůbec Němci pak měli rádi ruského maršála Kutuzova, který táhl do střední Evropy za Napoleonem po jeho neúspěchu v Rusku…
      A zase pak se připomíná, že ve druhé polovině 19.století, když Bismarck uzavřel těsné spojenectví s Rakouskem-Uherskem, které bylo v podstatě namířeno hlavně proti Rusku (protože to mělo s Rakousko-Uherskem spory kvůli Balkánu), tak jak proti tomu protestoval tehdejší rusofilní německý císař Vilém I., který sám byl ještě pamětníkem právě napoleonských válek – a jistě, vlastně právě tady byl taky základ Trojspolku a toho, že se pak v roce 1914, s první světovou válkou, Německo (tehdy už za Viléma II., vnuka Viléma I.) ocitlo ve válce mj. i s Ruskem…
      Já jsem se o tom takhle rozepsal, protože jsem zrovna i o tomhle dost přemýšlel, ale…
      Tak jistě, že se ty vztahy mezi Němci a Rusy vyvíjely v průběhu historie různě, ale řekl bych, že nebyly tak dlouhodobě a trvale špatné jako vztahy mezi Němci a Francouzi, samozřejmě tedy do evropské integrace po druhé světové válce (základu toho, z čeho je dneska EU)…

     • Pavel napsal:

      Dodnes hlavně oskare trvá to komunistické kolaborantství, kterým tito prosluli mezi roky 1939 až 1941.

   • Jan napsal:

    1. komunismus jako režim nikde není a nebyl, proto nemůže být označován za zločinný !
    2. podle jakých ukazatelů vyhodnocujete režimy za zrůdné, zločinné, morální ?
    3. v jakým režimu žijeme nyní v 21století, neprožíváme nejenom lidskou, ale i morální degradaci, je to přirozený vývoj lidské společnosti ?

    • Pavel napsal:

     ad 1. Komunistická ideologiie byla samozřejmě v mnoha režimech uplatněna a vždy skončila v lepším případě totalitou a ekonomickou a morální devastací a v horším případě genocidou. Proto je komunismus zločinný. ad 2 Zločinnost komunismu zpochybňují pouze komunističtí zločinci. ad 3 Morální a lidskou degradaci jsme prožívali do roku 1989. Po zhroucení zločinného komunistického režimu jsme se vrátili k přirozenému vývoji.

  • Josef II napsal:

   Vy jste fakt virus a jako každý virus tu doufám dlouho nebudete.Doufám,že nenakazíte své děti a vnuky.

  • jiři napsal:

   někteří dělaly svou práci?Mučeni hrdinů kteři bojovaly proti němcům je normálni práce?Tak Karel Janoušek a ostatní to viděly jinak.Dostat se na český gestapo-stb,tak budeš taky mýt zlobu

  • joska napsal:

   To je jako by jste obhajoval práci GESTAPA !!!
   Podivoval se nad tím, kde se ve vězněném (vyšetřovaném) vzala zloba proti nacistickému státu !!!
   a na závěr konstatoval, že lidé „GESTAPACI“ je dělali svou práci.

   …. neuvěřitelné

   • virus napsal:

    Za protektorátu byla světová válka , Němci náš stát využívali k válečné výrobě a drancovali , zavraždili cca 360 000 lidí , srovnávat to s budováním Československé republiky po válce , to snad nemyslíte vážně !

    • ČERT napsal:

     No tak srovnávat… (???) Je pravda, že od roku 1948 se jednalo, na rozdíl od Protektorátu, o domácí, byť třeba pod sovětským mocenským vlivem, ale jasně domácí diktaturu… Kromě toho, je asi jasné, že od toho roku 1948 taky k válce daleko být nemuselo, ale kdyby k ní došlo (tzn. západní vs. komunistický blok), je docela pravděpodobné, že tehdy by velká část Čechů s nadšením a upřímně bojovala na straně SSSR, resp. naší komunistické vlády (podobně jako tehdy Severokorejci), čili zase by ta situace už i jenom z takového emotivního hlediska z naší strany byla nejspíš poněkud odlišná od situace za Protektorátu. Jistě, to druhé, s tou skutečnou válkou, je jenom „kdyby“, ale tak asi stačí, jaká i tak tady byla zhruba taková společenská atmosféra…
     To jenom tedy, kdybychom se to měli pokusit komplexněji vážně srovnat…

  • Rita napsal:

   Komunismus je na stejné úrovni jako nacismus.Ostatně kdo chce,tak ví,že Hitler se učil od Stalina a sovětské gulagy existovaly dříve než německé koncentráky.Bohužel komunisté stále nejsou postavení mimo zákon,přestože jejich zločiny už dneska nikdo nemůže popírat.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Pro Ritu:Pro Vaši informaci o tom, kdo se od koho učil, co se týká gulagů : „Druhá válka propukla v roce 1899 poté, co Búrové definitivně odmítli udělit občanství (a tudíž i patřičná občanská práva) Britům, kteří se do země valili od roku 1887, kdy se v ní našla bohatá ložiska zlata. … byla nahrazena gerilovou válkou (1900–1902). Tu nakonec Británie vyhrála jen za cenu … obrovských ztrát a použití extrémně brutálních metod … taktika spálené země a vytváření koncentračních táborů pro téměř všechny búrské obyvatele búrských republik (včetně žen a dětí), což někteří moderní autoři označují vzhledem k podmínkám v nich panujících za jednání s charakterem genocidy.“
    Zdroj: Wikipedie, heslo Búrské války,
    Tak je to s tím učením se o koncentrácích a gulazích, Hitlera od Stalina, Stalin i Hitler se to učili od armády Jejího královského Veličenstva, královny Spojeného království Velké Británie a Irska, a indické císařovny (Imperial and Royal Majesty) Viktorie a následně Jeho královského Veličenstva Eduarda VII.
    I Winston Churchil tam získal ostruhy jako válečný dopisovatel, který jako poručík britské armády o koncentrácích ovšem nepsal, ale možná je také zřizoval nebo aspoň hlídal, jako někteří „hodní“ příslušníci SS za 2. světové války hlídali, ty Hitlerovy…

  • vlesek napsal:

   Zkusme odhadnout provokatéry, kteří sem píši a dělá jim to dobře. Každý máme svůj názor, postoj a ten nám nikdo nevezme. Ani „virus“ nezmění.

   • virus napsal:

    Jací provokatéři , jestli jsem napsal něco nepravdivého , tak máte možnost to uvést na pravou míru , to je diskuze !

  • František Panák napsal:

   Dělali svou práci?
   Práce je mrzačit a zabíjet lidi.
   Asi máte pane nějak pokřivené hodnoty.
   Hitler Stalin jedno a to samé.Chcete říci , že né? Byl postižen někdo z vašich blízkých touto pohromou?
   Chodil jste někdy do skautu.
   Odpověď od Vás nežádám …Váš příspěvek asi vše již řekl za Vás.

  • Honza napsal:

   Jak může někdo napsat takovou kravinu v roce 2021?

  • napsal:

   Pokud obhajujete totalitní režim, potom je úplně jedno zda je jeho strůjcem Hitlerovo Německo nebo Stalinův Sovětský svaz a zda mu pomáhá represemi udržet pořádek SS nebo NKVD, potažmo STB. Že vám není hanba !!!

 2. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  „A na tři měsíce do vězení poslal i mladistvého patnáctiletého Karla Lepše Pfeiffera s podmíněným odkladem na dva roky.“ Tak poslali do vězení, nebo neposlali, byl ve vězení (byvše tam poslán) nebo nebyl, protože dostal podmínku?

 3. M.K napsal:

  A co udělat nějaký článek o filmaři, který kolaboroval s německými nacisty a jehož synoveček obdivoval filozofa Patočku, který nazval Čechy Osvobození sluhové ?

  • jiři napsal:

   rodina Havlova patřila ke smetánce Prahy.Byli prostě známí.Když přišel Haidrich do Lucerny,Havel musel asi srazit podpadky.Věřím že váš táta by jej vyhodil a ještě by na něj řval že je fašoun.Co na to že by vaše rodina skončila v prvním trasportu.Přeci nebudete v místnosti z pohlavárem ss

   • virus napsal:

    Právě tady se pozná charakter !

    • novy napsal:

     Správně, tři tiší společnici Lucerny taky židé, skončili v koncentráku, poněvadž nechtěli kabaret otevřít pro smetánku SS !!! Snad se tato pravda konečně dostane na „povrch“ i v Novinkách-Seznam, ČT24 a různých posametových mediích.

 4. Pavel napsal:

  za prvé musel se přihlásit k německé národnosti a ta krásná vzpomínka na SS ale mělo by se tam říci že služba v SS byla dobrovolná /už jenom ta formulace na konci války dostal povolávací rozkaz ale u SS sloužil od 1943 /
  a krásná to slátanina a pokud dostával v hamburku důchod jako že dostával musel prokázat kde a jak sloužil a u jaké zbraně bojoval – takže celé je to slátanina chce se to naučit trochu více myslet

  • novy napsal:

   U vás určitě, co k tomu víc dodat

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Je to jakoby autor psal článek v nějak divném stavu. V roce 1943 ještě dávno nebyl konec války, 31. ledna 1943 se teprve vzdala Paulusova armáda u Stalingradu a 9. července 1943 se započala invaze na Sicilii. Do konce války zbývalo něco přes celé dva roky. Otec byl povolán do armády (Wehrmacht), ale sloužil u jednotek SS, které nebyly součásti armády, ale byly řízené přímo Himlerem (Heinrich Luitpold Himmler (7. října 1900, Mnichov – 23. května 1945, Lüneburg) byl říšský vůdce SS, šéf gestapa, velitel Algemeine SS), nutně se tam musel přihlásit dobrovolně a hlídal vězně – „… v továrně pracovaly ruské zajatkyně, jeho jednotka je hlídala, ale on ne. Jeho starostí bylo účetnictví,“ říká Karel Pfeiffer“ a hrubě lže, jeho otec se tam přihlásil, aby nemusel na frontu, nejspíše tu ruskou – russiche Front, jak se tehdy říkalo mezi Němci a z té měli protektorátní Němci hrůzu.
   Je zajímavé, že autor při psaní, jak se dostal s příběhem za rok 1948 pookřál a velmi podrobně popisuje, jak byl Pfeifer komunisty postihován a jak jeho skautský vedoucí se stal estébákem, dokonce tak horlivě, že přehlédl rozdíl mezi vězením natvrdo a podmíněným odsouzením („A na tři měsíce do vězení poslal i mladistvého patnáctiletého Karla Lepše Pfeiffera s podmíněným odkladem na dva roky.“).
   Prostě příběh německého synka, který jako německé dítě dostával, na rozdíl od nás českých dětí, každý měsíc čokoládu, pomeranče, které měli Němci na zvláštní příděl po celou válku a také podstatně větší dávky ostatních potravin na lístky (máslo, plnotučné mléko,mouka, cukr a další), které byly pro Němce téměř dvojnásobné, oproti tomu, co na lístky dostávali Češi. Takové informace se ovšem autorovi nehodily „do kšeftu“ …

 5. Franta napsal:

  No jistě. Nikdo nic neudělal,nikdo nic neviděl ani neslyšel,já dělal jenom účetního. No prostě já nic já muzikant.

 6. novy napsal:

  Někteří tkz. účetní SS zakládali po WW2 předchůdkyni EU i NATO, na tyto generály SS se vzpomínat nebude ? Tak mluví historie i fakta, které dnes nejsou v merku- populární

 7. Mirek napsal:

  Jasně Vy bolševiku, ale žádný normální stát (ne bolševický,komunistický nebo islámský) nemá stb,kgb atd.,která na povel svých vedoucích představitelů vyrábí falešná obvinění, mlátí,vraždí a připravují na falešné procesy.Nebo jste jeden z nich.

  • Otto napsal:

   Jmenují to ale např. CIA, MI6 apod. Pokud zde bylo zmíněno zatýkání, vypalování a popravování bylo to v mnoha případech v důsledku udavačského řádění místních obyvatel – tedy ne němců. Soused hlídal souseda jestli neposlouchá cizí rozhlas, zda nezatajuje prase a odvádí potraviny jak má atd. Vzpomínal na to jeden sudetský němec kdysi pracující v truhlárně U Vaňků v Dobrušce. I na to jak do lesů v okolí chodili děti čechů učit se německy s p.T……em. Možná kdysi vysoký představitel kuratoria ( pokud ovšem víte co to je ).

  • virus napsal:

   Každý kapitalistický stát má své tajné služby , třeba CIA , které má tajné věznice po světě , kde je povoleno mučení , na Kubě Guantanámo .

 8. Strýček Fido napsal:

  Celé mi to připadá tak, že se především ti, kteří tu dobu vůbec neprožili, snaží dělat z příslušníků SS něco jako beránky a dobře to popsal pan Pavel, protože do služby u SS nemohl dostat povolávací rozkaz na konci války a mohl dělat jen hodného účetního. Jsem stejně starý jako zmiňovaný pan Pfeiffer a že by ho po válce vyšetřovali a naháněli pomalu jako válečného zločince…, no teda promiňte, ale oč pisateli článku jde, je docela průhledné. Jen více takových blábolů ať naši mladí poznají, jak chudáčci Němci po válce trpěli. Ale co Češi vyhnaní z pohraničí????????

 9. Pepan napsal:

  Vážení pisálci, to se tu neustále předhazují tzv zrůdné činy komančů, kdo z vás to prožil, já ne, tak nemohu kritizovat neb sám nevím jak bych se asi po válce po těch všech krutostech zachoval. Dnes je doba kdy se přetřásají události z totáče jen proto aby se odpoutala pozornost od toho co se děje dnes a mnozí z nás tomu velice rádi přispívají aniž by o té době něco vůbec věděli.
  Začněte se raději věnovat přítomností, je tady toho až, až na řešení a to jediné bude mít pro vás smysl chcete li žít v klidu a pohodě.

 10. Václav Vodrážka napsal:

  Zase jeden ublížený. Ale na tisíce kteří zahynuli v koncentračních táborech, na udání takových jako byl jeho otec a také na ty kteří jeho výtečnou práci pro SS zaplatili životy se už zapomnělo. Jeho syn si nezasloužil nic jiného a vyzdvihovat jej dnes je opravdu fuj.

 11. Miloš Kubeček napsal:

  Pana Pfeiffera znám osobně a velice si ho vážím. Do naší vesnice se přistěhoval v roce 1958, kdy zde dostala učitelské místo jeho paní. Založil v této vesničce organizovanou tělovýchovu s kterou tuto vesnici neuvěřitelně proslavil. Věnoval tisíce hodin na rozvoj lyžování a atletiky, kterého si všimla televize, rozhlas i novináři. Mnohé děti se dostali s ním poprvé do Prahy na soutěže v atletice s prohlídkou Prahy zařídil soutěže na dálku s vesnicí ve Finsku. Sám vyráběl pro děti medaile a odměny ze svých prostředků a jím zavedený přespolní běh Okolo Čertovy skály se zachoval dodnes. Asi v roce 1973 se odstěhoval do blízkého města, kde je uznávaný fotograf a filmař krátkých filmů z přírody. Myslím, že jeho rodiče nic zlého neudělali a kdyby se dožili doby, mohli být na něho pyšní.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   To je všechno v pořádku, za to co udělal on dobrého, budiž mu všechna čest a sláva, ale jeho zásluhy by neměly být důvodem, aby se lhalo o Němcích za Protektorátu a příslušníků SS zvláště. Mezi Němci byli i slušní lidé, ale ti většinou u SS nesloužili, ani jako „účetní“. Já jsem ten Protektorát zažil na vlastní kůži (co nevidět mně bude 90 let).

 12. Petr Majevský napsal:

  Je to cílená propaganda,která má Německo očistit od válečných zločinů.Jak je vidět,je velice účinná.Spousta lidí zapomnělo na vypálené a vyvražděné vesnice,osady a samoty,na nichž se podepsali Němci.Brzo přijde doba,že se tyto německé zločiny budou zamlčovat.Dnes je moderní obviňovat Čechy z násilí proti Němcům,ale nikdo už nechce přiznat,proč k tomu došlo.Už vyhnání Čechů 1939 bylo upozaděno,aby lépe vyznělo obviňování našich lidí.A ještě se za to šli Brňáci sudtákům omluvit!

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Němci – nacisté zabili, či spíše zavraždili: 365 000 obyvatel ČSR (bez Slovenska, které se odtrhlo 14. března 1939;
   komunisté v celé ČSR (ČSSR), cca. : Popraveno z politických důvodů cca. 280 osob
   Zastřeleno na hranicích cca. 374 osob
   Zemřelo ve vězeních a lágrech cca. 4 500 – 7 000 osob
   Oběti komunismu 1948 – 1989: 248 popraveno – 4 500 zemřelo ve věznicích – 327 zahynulo na hranicích
   Zdroje: Wikipedie, hesla Oběti druhé světové války, Pomník obětem komunismu (Petřín)
   https://www.historieblog.cz/2015/03/kolik-obeti-mel-v-ceskoslovensku-komunismus/

   • ČERT napsal:

    Jenom bych si dovolil poznamenat, když na jednu stranu píšete „nacisté spíše zavraždili“, a na druhou stranu ten rozbor, jak to bylo za komunismu…
    Tady to číslo 365 tisíc (+ -) obětí druhé světové války, tam se aspoň tedy třeba i za komunistů uvádělo, že jde o oběti celkově Československa, tedy předpokládám včetně Slovenska… Jsou do toho zahrnuti každopádně i vojáci, kteří padli na různých frontách – a i když nepředpokládám, že se do toho čísla zahrnují sudetští Němci, příp. slovenští Maďaři, tak snad ano třeba i slovenští vojáci, kteří padli na německé straně…(???) Pak jsou do toho zahrnuty např. i oběti náletů, příp. jiných válečných akcí, čili třeba i lidé, které vlastně zabili (že to tak musím říct) např. Američané nebo Rusové… Jistě pak i lidé, kteří přinejmenším v koncentrácích zemřeli v důsledku epidemií nebo hladu/podvýživy…
    Samozřejmě, vůbec o nic ideologického mi ani náhodou nejde, jen prostě o takový rozbor těch obětí, které jsou vedeny doslova jako „oběti druhé světové války“ (prostě války jako takové)… Tak ony takovéhle zjednodušující statistiky (fakticky často odhady) jsou často tak nějak „napadnutelné“…

   • Pavel napsal:

    A proč ta čísla nesděluješ komoušům, oskare? Těm českým komoušům, kteří nechávali vrahy z Lidic (a nejen je) jít bez trestu a najímali je pro špionážní práci v západním Německu.
    https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zapotocky-dal-milost-vrahovi-z-lidic.A010607_221423_domaci_bac

 13. Petr Majevský napsal:

  Oprava:sudeťákům-

 14. vlad napsal:

  Je tady naprosto jasný důvod, proč byl skaut zakázán. Mladý člen skautu si psal deník, v němž psal, jak komunisté skončí. Předpokládám, že toho bylo daleko více, takže se dalo usuzovat na protistátní spiknutí. Konečně, od nepřátele státu se nedá nic víc čekat. Následoval trest podle tehdejších zákonů a bylo to.
  Němci ze Sudet byli odsunuti pro to, že se příhlásili k německé národnosti. Bylo jich asi 97%.
  Znal jsem jednoho, který musel narukovat v 15 letech do Wermachtu, po válce zůstal v ČR a klidně žil a pracoval pro socialismus. Nebyl odsunut, založil rodinu a žil spokojeně. Paměť národa vytváří pseudohrdiny, nic více. Ale za ty prachy co od státu dostávají vymyslí téměř cokoli.

 15. frhk napsal:

  Pro zapomnětlivé občany, kterým již Alzheimer či marxistická nostalgie zatemnila paměť (a dementní mladé komsomolce-rentiéry s portrétem sadistického psychopata Che Guevary na tričku) doporučuji aspoň návštěvu mých tematických alb na FB!
  Třeba alba „BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA“:
  https://www.facebook.com/fero.hrabal/media_set?set=a.502456976461054&type=3

  nebo „HISTORIE KOMUNISMU A FAŠISMU V OBRAZECH“:
  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383584595014960.92110.100000902690635&type=3&l=a47f9c228b
  + https://muzeumkomunismu.cz/cs/

  • virus napsal:

   Doporučuji Černou knihu kapitalizmu , kapitalizmus má na svědomí stovky milionů mrtvých !

   • Pavel napsal:

    CHtěl jsi říct, že doporučuje tu hysterickou fantasmagorii, kterou si echt komouši vycucali z prstu aby měli čím okecávat zločiny komunismu.
    https://www.databazeknih.cz/knihy/cerna-kniha-komunismu-1-41766

    • Oskar (hanák z hané napsal:

     Ještě jednou,specielně pro vás „Pavel“ : Pro Vaši informaci o tom, kdo se od koho učil, co se týká gulagů : „Druhá válka propukla v roce 1899 poté, co Búrové definitivně odmítli udělit občanství (a tudíž i patřičná občanská práva) Britům, kteří se do země valili od roku 1887, kdy se v ní našla bohatá ložiska zlata. … byla nahrazena gerilovou válkou (1900–1902). Tu nakonec Británie vyhrála jen za cenu … obrovských ztrát a použití extrémně brutálních metod … taktika spálené země a vytváření koncentračních táborů pro téměř všechny búrské obyvatele búrských republik (včetně žen a dětí), což někteří moderní autoři označují vzhledem k podmínkám v nich panujících za jednání s charakterem genocidy.“
     Zdroj: Wikipedie, heslo Búrské války,
     Tak je to s tím učením se o koncentrácích a gulazích, Hitlera od Stalina, Stalin i Hitler se to učili od armády Jejího královského Veličenstva, královny Spojeného království Velké Británie a Irska, a indické císařovny (Imperial and Royal Majesty) Viktorie a následně Jeho královského Veličenstva Eduarda VII.
     I Winston Churchil tam získal ostruhy jako válečný dopisovatel, který jako poručík britské armády o koncentrácích ovšem nepsal, ale možná je také zřizoval nebo aspoň hlídal, jako někteří „hodní“ příslušníci SS za 2. světové války hlídali, ty Hitlerovy…

     • Pavel napsal:

      Tak, tak.. tak to vypadá, kdy si místní soudruzi vybírají co se wikipedie opíšou a co ne. Zapomněl jsi citovat, že burské války stály život 30 000 lidí tak komunisti jen v ve svých koncentrácích, které pokud byly odněkud opsány tak leda od bestiálního feudálního rusáckého carismu, stály život 30 000 000 (slovy třice milionů lidí). Mimochodem, oskare, ještě jsi zapomněl zmínit, že američani bijou černochy.

    • virus napsal:

     Co 1. světová kapitalistická válka , desítky milionů mrtvých ? Co válka v Koreji , Vietnamu , 6 milionů mrtvých civilistů , co agrese západních kapitalistů do Iráku , Afganistánu , Libye , Syrie , miliony mrtvých a uprchlíků , islamizace EU ?

     • Pavel napsal:

      Tak, tak, feudální válka císařů a carů jistě nebyla pěkná. A děkuji ti vire/bacile za připomínku komunistické agrese na jih korejského polostrova, nebo komunistické agrese na jižní Vietnam, nebo rusácké agrese do Afghánistánu a rusáky podporované masové vrahy vlastního obyvatelstva, kteří totálně zdevastovali vlastní země, jakým byl saddám a kaddáfí, nebo asadovic famíle jejíž bestiální vraždění (s rusáckou podporou) stálo život tebou zmíněné miliony o uprchlících nemluvě.

     • josef napsal:

      pro Pavel : mj. Saddáma Husajna za války Irák-Irán podporovaly USA a poradce mu tehdy dělal samotný Donald Rumsfeld, který po r.2003 byl zase ten jenž ho chtěl zabít za každou cenu… Čili z toho vyplývá kdo tady mění názory…

     • Pavel napsal:

      A to o té podpoře saddáma sis vycucal odkud, josefe? Hádej čím byl saddám vyzbrojen. Napovím, že to americké abramsy ani F15 nebyly. Nezpochybnitelnou realitou je, že masového vraha saddáma podporoval a vyzbrojoval východní blok, v čele s russovětskem a těžkoslovenskem.

     • josef napsal:

      pro Pavel z 17.2.
      právě když v roce 2003 „obranně“ napadly Irák (protože představoval ohrožení národní bezpečnosti USA – takto to vytruboval do světa -„také chytrý“- prezident G.W.Bush), tak v té době to media uváděla jako „smutný“ paradoks (a ne paradox), protože za války Irák-Irán USA podporovaly Irák tj. Saddáma a poradce USA u Saddáma byl právě Donald Rumsfeld, aby ten samý Rumsfeld ho poté od r.2003 – jako ministr obrany USA- ho chtěl zabít… Podotýkám, že pro USA znamenal Irák takové nebezpečí, že to kde se jako stát zeměpisně nachází, vědělo tehdy v USA -dle průzkumu tam, „závratných“ 9 % dotázaných… A ve válce Irák-Irán mezi r. 1980-88 i tehdejší SSSR podporoval Irák.

     • Pavel napsal:

      To, že stejnou fantasmagorii opakuješ pořád dokola josef, z ní fantasmagorii o nic míň nedělá. Realita je taková, že těsným spojencem iráku (i za války irák-irán) byl jen a pouze východní blok v čele s russovětskem a těžkoslovenskem. Můžeš strkat hlavu do rudého písku jak chceš, josef, ale ty stovky tanků, které jsme v 80. letech iráku prakticky zdarma dodali, ze světa nevymažeš.

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Indiáni se vyvraždili sami a převážnou území severní Ameriky dostali vystěhovalci z Evropy, co si teď říkají Američané, jako oprávnění dědici.

Přidávání komentářů není povoleno