Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, který ukazuje věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.
Jan Šimeček / Česká ilustrační fotografie / Profimedia, zdroj

Hroby čs. legionářů z Olšanského hřbitova postupně zmizí. První exhumace už proběhly

Kolik vojáků bývalých československých legií na pražském Olšanském hřbitově vlastně leží, nevědí přesně ani historici. Jisté naopak je, že mnoho hrobů je po letech neudržovaných a cena za pronájem hrobových míst není dlouhodobě zaplacena. Tlak na to, aby tyto hroby v blízkosti pravoslavné kaple ustoupily novým zájemcům, je značný.

Ostatky někdejších československých legionářů i proto budou postupně končit na novém pietním místě, v osáriu u zdi hřbitova nedaleko pravoslavné kaple. První dvě exhumace legionářských hrobů již proběhly koncem prosince.

Nikolaj Alexandrovič Chodorovič (15.12.1857- 21.7.1936), ruský generál, jeden z iniciátorů vzniku České družiny, přímého předchůdce Čs. legií na Rusi. FOTO: Správa pražských hřbitovů

„V jednom případě byl u těla nalezen fragment límcového označení s příslušností k 4. čs. střeleckému pluku a Československá medaile Vítězství. Oba předměty byly uloženy k exhumovaným ostatkům. Než bude dokončeno nové osárium, jsou ostatky ukládány v exhumačních rakvích v našem depozitu,“ říká historik Adam Hájek, který má ve Správě pražských hřbitovů na starosti administraci válečných hrobů.

Správa hřbitovů dbá na pietu, ale je jasné, že se hrobová místa i v ‚legionářském oddělení‘ 19 a 21 budou uvolňovat. Víme i o tom, že zájem o tato místa v blízkosti pravoslavné kaple je veliký,“ říká Jiří Charfreitag z Československé obce legionářské.

Asi 120 legionářů 

HlídacíPes.org už v dřívějších textech popsal zájem nových Rusů žijících v Česku o hrobová místa co nejblíže pravoslavné kapli.

„Mezi novými Rusy v Česku panuje mínění, že čím blíže je člověk pochován k pravoslavnému chrámu, tím větší vážnost měl. Není to sice tradice pravoslaví, ale takto to oni dnes vidí: co nejblíže kostelu, pokud možno u hlavní aleje, ne někde v páté desáté řadě. Chtějí mít ty hroby takto na očích,“ říká Igor Zolotarev, předseda spolku Ruská tradice a šéfredaktor rusky psaného časopisu Ruské slovo.

Na náklady nových nájemců hrobových míst musí proběhnout exhumace, ostatky pak postupně skončí právě v plánovaném novém pietním místě, v osáriu.

„Dle našich záznamů zde byli pohřbíváni bývalí legionáři a důstojníci společně s vojáky československé armády, kteří zahynuli v průběhu vojenské služby, a váleční invalidé. V současné době se tedy jedná o většinou neproplacené hroby, na něž se však nevztahuje žádná právní ochrana, protože se nejedná o válečné hroby dle zákona 122/2004 Sb. Všichni pohřbení zemřeli v období míru,“ říká historik Adam Hájek ze Správy pražských hřbitovů.

Socha legionáře Čeňka Klose.

Jak dodává, do dnešní doby se hroby dochovaly právě díky „kolegyním ze Správy Olšanských hřbitovů“, které je – právě kvůli poznámce legionář či válečný invalida – dále nepronajímaly.

„Postupem času toto pohřebiště ztratilo pietní ráz a většina těchto hrobů je nyní neoznačená a neudržovaná. Není v našich silách a možnostech zjednat nápravu, proto jsme oslovili Čs. obec legionářskou, zda by neměla zájem vybudovat nové osárium, kam by byli postupně tito zesnulí přemístěni, a dostalo se jim tak náležitého pietního uložení,“ dodává Hájek.

Vedle opuštěných hrobů je na Olšanech stále i dost těch, o něž se stále starají potomci legionářů, jako jsou například rodinné hrobky generála Kutlvašra či generála Syrového. Postaráno je třeba i o hrob muže s kontroverzní životní historií Radola Gajdy.

Jde o rodinné hroby, kde nehrozí jejich likvidace. Na druhé straně je tam pohřbeno i dost někdejších ruských emigrantů, jsou tam lidé, kteří zemřeli bez potomků a o hroby se už roky nikdo nestará. Jsou to vlastně jen kupičky, často i bez náhrobku a jména,“ říká Charfreitag.

Rusko a kosti na skládce

V roce 2014 Československá obec legionářská adoptovala hroby sedmi vybraných legionářů. Za hrobová místa platí pravidelný nájem a v rámci adopce povinně podle potřeby udržuje a opravuje náhrobky. Ani zánik takových legionářských hrobů nehrozí.

Vychází to z komunikace s historiky z Olšanských hřbitovů, kteří pro nás vytipovali zajímavé osoby. Příkladem je generál Nikolaj Chodorovič nebo generál Jiří Mackevič, který velel dělostřelectvu. Dalším je třeba Čeněk Klos. Jeho hrob byl pro nás nejnákladnější, protože bylo nutné investovat do restaurování pískovcové sochy na jeho náhrobku,“ vypočítává Charfreitag.

Většina ostatků někdejších legionářů má ale postupem času skončit na zmíněném novém čestném pohřebišti. Náklady na vznik osária ČSOL odhaduje na řádově stovky tisíc.

O konkrétní podobě ještě jednáme. Mělo by být ale u zdi hřbitova nedaleko současných hrobů, zamýšlený rozměr je asi tři krát šest metrů s kapacitou zhruba pro 200 malých rakví s ostatky. Naše vize je, že bychom zachovali i soupis jmen, i když to bude de facto hromadný hrob,“ přibližuje plán Jiří Charfreitag, který je v legionářské obci odpovědný za projekt Legie 100.

Projekt mezi lety 2014 – 2020 připomíná historii československých legií. Součástí akcí je například speciální expozice v legiovlaku, přednášky pro školy, putovní výstavy, ale právě i péče o pietní místa spojená s legiemi doma i v zahraničí.

Předběžně máme za to, že na Olšanech je v odděleních 19 a 21 pochováno asi 120 legionářů; spolu s dalšími je to asi 200 lidí. Snažíme se najít nějaké řešení, jak uctívat dále jejich památku. Z našeho hlediska k tomu tedy Správa pražských hřbitovů přistupuje rozumně. Což je v kontrastu s tím, jak se k hrobům někdejších našich legionářů často chovají v Rusku. Třeba hroby v Samaře kvůli stavbě nákupního centra vybagrovali a odvezli na skládku,“ říká Charfreitag. 

V Rusku se podle něj vnímání událostí spojených s československými legiemi i po sto letech hodně liší. „Jsou oblasti jako právě třeba Samara nebo Lipjagi, kde jsou legionáři vlivem propagandy dodnes vnímaní jako ti zlí a špatní. Naopak třeba Ural je nám hodně nakloněn,“ podotýká Charfreitag.

V tom, že o hrobová místa po legionářích mají eminentní zájem právě Rusové žijící v Česku, ale žádný problém nevidí:

„Pravoslavné Rusko navazuje na carské Rusko, s nímž legionáři problém neměli. Otázkou je, k čemu se hlásí dnešní takzvaní noví Rusové. Ale rozhodně bych v jejich zájmu o tato hrobová místa nehledal nic nepřátelského.“

Líbil se vám tento text?
Podpořte nás převodem pomocí QR kódu

Naskenujte QR kód prostřednictvím své mobilní bankovní aplikace a zadejte částku dle libosti.

Děkujeme za podporu!
QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

10 komentářů

 1. ČERT napsal:

  Jenom k tomu, že „čím blíže je člověk pochován k pravoslavnému chrámu, tím…“ Ale každopádně i k naší římskokatolické tradici přece patřilo, že hřbitovy se zakládaly kolem kostelů – a jsou třeba případy z městeček nebo vesnic ve středočeském prostoru, kdy byl hřbitov kolem kostela zrušen nebo ustoupil na významu na úkor opodál zřízeného hřbitova nového třeba až za I.Republiky nebo za komunismu. A v kryptách kostelů se nechávali pohřbít třeba místní feudálové apod.

  • ČERT napsal:

   Já jen když čtu ty pobouřené komentáře pode mnou, tak jen přiznávám, že po prvním přečtení samotného článku mi uklidňující slova pana Jiřího Charfreitaga z Československé obce legionářské jaksi dodala pocitu, že se o nic tak mimořádně problematického nejedná, a teď si uvědomuji, že tou jedinou věcí, na kterou jsem se soustředil, vlastně jako by trochu obhajuji nároky těch ruských zbohatlíků… Tak takhle jsem to zase rozhodně nemyslel. A teď ještě „naše římskokatolická tradice“, když si uvědomím, že zrovna římský katolicismus nebyl po roce 1918 z takového toho našeho národoveckého hlediska zrovna populární, protože byl spojován s tím padlým habsburským impériem… Proboha, to může vypadat skoro jako by nějaká provokace. Tak to opravdu ne…(!)
   Jistě, můžeme se třeba ptát, co má tedy v našem českém prostředí až tak co dělat pravoslaví (ale zase vyloženě cizorodý prvek to také rozhodně není, a my jako národ jsme, i vzhledem k naší starší minulosti, z toho náboženského hlediska tak celkově nějak „unavení“ nebo „zmatení“, že možná i proto se v současných generacích hlásíme většinou k ateismu). Pokud jde o legionáře, tak zase vzhledem k pozdějšímu vývoji některé jednotlivce můžeme také vnímat různě – viz známý příklad Emanuele Moravce (a na druhou stranu třeba generál Josef Bílý, který až do konce první světové války sloužil jako vyšší důstojník rakousko-uherské c.k. armády, ale po Heydrichově nástupu do Prahy v roce 1941 byl popraven jako již zatčený představitel domácího ilegálního odboje). A taky, předpokládal jsem, že pan J. Charfreitag jako příslušník Československé obce legionářské má (navzdory svému německému nebo německo-židovskému příjmení) nějaké vlastenecké cítění (neznám ho)…
   Jistě, bylo by nejrozumnější, jak navrhuje jeden příspěvek pode mnou, aby se ti ruští zbohatlíci nechali po smrti pohřbít v „rodné hroudě“ v Rusku… Tohle všechno dodávám také tedy s vědomím toho, že lidé někdy příliš čtou „mezi řádky“ a pak bývají paranoidní… A že jsem se až lekl, že bych snad tím svým předchozím příspěvkem chtěl něco nějak obhajovat.

   • petrph napsal:

    Jestli bych k tomu přidal kapánek svůj názor, ono vůbec nešťastné , v dnešním přístupu ke křesťanství právě v těch kontroverzních případech rozlišovat mezi jednotlivými jeho církvemi, katolická, protestantské, pravoslavní atd…
    Sice tam samozřejmě dost velké i kulturní rozdíly jsou, ale ty jsou patrné až s hlubokou znalostí historie, zatímco mediálně se zuží na vulgarizace typu pravoslavní=Rusáci, katolící…
    A vůbec bych to nehrotil návrhy typu „ať se Rusové nechají pohřbít doma“, když řešení je mnohem jednodušší, a´t někdo zaplatí nájmy hrobů za ty legionáře. Dejme tomu, kdyby někdo začal obcházet s kasičkou třeba sta tisícové demonstrace Milionu chvilek? A takových sbírek na dobrou věc by se jistě našlo více :))

    • ČERT napsal:

     Dobře, tady jde o to, že jde ale o pravoslavnou kapli (nikoliv třeba římskokatolickou nebo husitskou)… Že se to mediálně zúží na „pravoslavní=Rusáci“… Tak mimochodem, kdyby se přímo pokračovalo v linii konstantino(cyrilo)-metodějské mise na Moravě, tak jsme dnes také takovou spíš východoevropskou zemí (samozřejmě, neříkám, že církevně podřízenou moskevskému patriarchovi) – prostě třeba i jako Řekové, Bulhaři a další, a vzato i z takového obecněji kulturního, tj. nikoliv striktně náboženského, hlediska, MOŽNÁ bychom i dodnes nepsali latinkou (a mimochodem, na tohle, jaký jsme spíš tedy ten evropský Západ, bylo velkou módou poukazovat i po roce 1989)… Jinak, pokud jde o nějaké sepětí s naší národní minulostí, tak asi známo, kde v Praze skončili v roce 1942 ti atentátníci na Heydricha a jak následně dopadli ti naši čeští pravoslavní duchovní, jako biskup Gorazd a další…

     Tak tady z toho článku prvořadě vyplývá, že to takový problém není, už i proto, že ti legionáři z těch neudržovaných hrobů mají skončit na novém pietním místě (a že dva jejich hroby prý už exhumovány byly)… Nevím… Je tedy takový obecný fakt, že s tělesnými ostatky různých i zcela konkrétních osobností, ať už s odstupem času vnímaných spíš pozitivně nebo spíš negativně, se pak dlouho po smrti různě hýbá… To už je taková skoro norma.

 2. martin napsal:

  to jako ze ostatky legionaru nekdo vykope a zahrabe tam zbohatliky z Ruska, protoze zaplati vic?
  to mysli nekdo vazne??
  vazi si vubec nekdo nasich predku???

  • petrph napsal:

   Ne, to jste si to přečetl špatně.. Ono nejde o to, že by „někdo za ruské zbohatlíky zaplatil víc“, ono jde o to, že za ty české legionáře se neplatí vůbec..(tedy kromě pár vyjímek uvedených dále v článku)
   A pokud jde o nějaké přeplácení- řekl bych ´že Správa hřbitovů účtuje všem stejně, ale (jestli jsem to správně pochopil z minulých dílů), jsou v této republice individua, co jsou schopni prodat za peníze celou hrobku i se svými předky…A vzhledem k tomu že jsme 30 po revolušn, nevymlouval bych se zhoubný vliv komunistů

 3. Ostuda, hanba a ještě jednou ostuda! napsal:

  Ruští zbohatlíci chtějí privilegovaná místa hned u kaple, takže kosti čs. legionářů skončí naházené v hromadném hrobě.
  Fuj.
  Ve 20. a 30. letech by lidé z hřbitovní spravy za tohle museli mít policejni ochranu, jinak by na ně na ulicích plivali a házeli kamení.
  Jestli chtějí být Rusové pohřbeni hned u chramu Páně, ať se nechají po smrti převézt do Ruska! Ale pochybuji, že tam by jim prošlo, nechat vykopat např. hroby padlých u Stalingradu a jejich pozůstatky někde hromadně zahrabat…
  Národ, který si neváží svých hrdinů riskuje, že nebude žádné mít, až je bude potřebovat!

 4. Dušan napsal:

  Pokud nám budou dále vládnout bývalí i ti součastní komunisti, budou Českoslovenští Legionáři zatracováni. Soudruzi si evidentně neuvědomují, že bez Československých Legionářů by nebylo samostatné Československo. Zatracení Legionářů začalo nenápadným odvoláním Eduarda Stehlíka z Ministerstva obrany, který měl na starosti odbor válečných veteránů a neustále na to upozorňoval.
  Je to hanba co se děje s pozůstatky Československých Legionářů na Olšanském hřbitově a nejen tam!!! A prezident Miloš Zeman? Mlčí!
  Češi, vzpamatuje se!

 5. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Kolik let se bude ještě všechno svalovat na komunisty? uplynulo už 30 let od odstranění jejich vedoucího postavení. To mají teď jiní a výsledky vládnutí jsou leckdy a leckde horší. A byli vůbec ruští legionáři, když dnes skoro platí, že druhou světovou válku způsobili Rusové a že ji vyhráli a ČSR osvobodili USA?

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Oprava . …, že ji vyhrály a ČSR osvobodly USA?

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaBělorusko