Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Ilustrační foto: Profimedia
,

Aleš Rozehnal: Ztráta zájmu dětí o čtení bude znamenat pro společnost vážný problém

GLOSA. Po celou zaznamenanou historii lidstva se každá generace domnívá, že ta nadcházející generace je línější, rozmazlenější, méně vzdělaná, tedy zkrátka horší. Takový je i převládající názor příslušníků generace X na generaci Y a Z. Tak jako vždy v historii je však tento názor mylný. 

Každá generace má svá specifika, hodnoty, představy o světě a očekávání od života. Nelze však konstatovat, že by některá generace byla horší než ta předcházející.

V jednom ohledu se však generace Z od předcházejících generací zásadně liší. A tuto odlišnost není možné hodnotit kladně. Jde o to, že pouze několik málo procent příslušníků této generace čte ve svém volném čase. Míra čtoucí mládeže a dětí je nejnižší od doby, co se masivně rozšířila v populaci gramotnost. Důvod je nasnadě. Internet, herní konzole a mobilní telefony jsou pro knihy konkurencí, ve které nejsou schopny obstát.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

Čtení není na rozdíl od mluvení přirozeným lidským procesem. Děti se učí mluvit poslechem a opakováním zvuků a spojováním těchto zvuků s nějakým významem. Čtení ale spočívá v přiřazování různých zvuků mluveného jazyka k napsaným písmenům. Tato dovednost se tím, že se dětem ukáže psaný text, sama neobjeví. Spojování písmen a zvuků tedy není intuitivní tak jako mluvení.

České školství je kritizováno za to, že je nemoderní, spočívá na memorování balastu a neodpovídá charakteru doby. Na této kritice jistě něco bude, ale ve srovnání se ztrátou zájmu dětí o čtení jde o problém relativně malý. Čtení je totiž významným humanizačním faktorem společnosti. Umožnuje mentální, emoční a psychologický růst člověka. Četba pomáhá připravit člověka na různé životní situace a poznat sebe sama.

Čtení klade na čtenáře vysoké nároky. Musí si pamatovat jména postav, jejich charakter a osudy, jména míst, různé zápletky, sled událostí, rozhovory hrdinů a podobně. Tím se zvyšuje paměťová kapacita mozku. Stejně tak se zvyšuje schopnost empatie, protože čtenář se stává součástí knihy a cítí to samé, co cítí hrdinové knihy.

Četbou se zlepšuje i schopnost verbálního vyjadřování. Slovní zásoba se stává bohatší a člověk je schopen lépe formulovat a pohotově se vyjadřovat.

Internet a digitalizace zcela změnily náš svět. Ale ne vždy k lepšímu. Velkou část dne strávíme surfováním po nedůležitých webových stránkách, chatováním o nesmyslech, sledováním přihlouplých videí a čtením zbytečných zpráv a článků. Kvůli tom jsou lidé více a více netrpěliví a nesoustředění.

Čtení knih naproti tomu zlepšuje schopnost koncentrace a umožnuje naší mysli odpočívat. Již krátká četba dokáže snížit míru stresu, uvolnit napětí ve svalech, a to i ve svalu srdečním.

Nezdá se, že by se trend nezájmu dětí o čtení měl v budoucnu nějak zvrátit. Zřejmě tak dojde brzy k tomu, že se tak jako před rozšířením gramotnosti společnost rozdělí na čtoucí a zároveň bohatší elitu a na nečtoucí a zároveň chudší plebejce.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře