Výzva vládě: respektujte mezinárodní standardy svobody tisku

Šest prestižních mezinárodních organizací, které dlouhodobě sledují dodržování svobody slova, vydalo k 17. listopadu 2020 prohlášení, v němž žádají Vládu České republiky, aby přestala omezovat přístup novinářů na tiskové konference. Tato výzva tak navazuje na žádost Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu, s níž se ve stejné věci obrátil na vládu už 5. 11. 2020. Mezinárodní organizace upozorňují, že Úřad vlády od března 2020 nevyřídil žádost o akreditaci internetového deníku Forum 24. Stejně tak zůstávají bez odpovědi žádosti dalších médií o akreditaci na Ministerstvu zdravotnictví. Prohlášení uvádí, že „nekomunikování ze strany vlády vede k závěru, že odepření přístupu na tiskové konference médiím jako je Forum 24, je vedeno obavou z jejich dotazů“, což se „vymyká evropské úrovni respektování mezinárodních standardů svobody projevu a svobody tisku“. Prohlášení dále upozorňuje na to, že i akreditovaná média jsou omezována v kladení otázek s odkazem na nedostatek času vymezeného na dotazy. Ve světle těchto obav mezinárodní organizace naléhavě žádají všechny státní orgány v České republice zapojené do komunikace s novináři, aby okamžitě umožnily přístup ke všem významným sdělovacím prostředkům, které o to požádají. Měly by rovněž poskytnout více času, aby bylo možné položit otázky různorodějšímu počtu hlasů z různých publikací a médií.

Media Freedom Rapid Response

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org