Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Polský důl Turow. Foto: Profimedia
,

Vyjednávání s Polskem o dolu Turów nemá logiku. Česko podrývá vlastní pozici

KOMENTÁŘ. Situace kolem dolu Turów je zvláštní až absurdní. Česko na jedné žádá Soudní dvůr EU, aby rozhodl, že Polsko porušuje unijní právo. Na straně druhé ale vyjednává s Polskem smlouvu, která by mu zcela jednoznačně povolila porušovat právo EU, dále těžit a pokračovat v devastaci životního prostředí jak na svém, tak na českém území.

Řadu měsíců se v médiích dozvídáme novinky o polském dolu Turów. Jde o spor mezi Českou republikou a Polskou o pokračování těžby v hnědouhelném dole, která má negativní dopad zejména na zásoby pitné vody v českých obcích (ale i v sousedním Německu).

Poté, co se České republice dlouhodobě nedařilo dohodnout se s příslušnými polskými orgány o řešení situace, odhodlala se v únoru 2021 podat na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu pro neplnění povinností stanovených právem EU.

Bude vše odpuštěno?

Kauza Turów je u unijního soudu stále otevřená. Soudní dvůr v květnu uložil Polsku okamžitě pozastavit práce v dolech. Protože však Polsko neuposlechlo, požádala Česká republika soud, aby na Polsko uvalil pokutu. Soudní dvůr žádosti vyhověl a uložil v září Polsku pokutu půl milionu eur denně – za nerespektování jeho rozhodnutí. Polsko pokutu neplatí a těží vesele dál; podle svých plánů až do roku 2044.

Mezitím ovšem Česká republika začala s Polskem vyjednávat o smlouvě, podle které bychom měli jakousi záruku, že po dobu trvání těžby zejména nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí, že Polsko bude České republice poskytovat informace o stavu podzemních vod a že bude investovat do příslušných opatření na ochranu podzemních vod. V případě, že smlouva bude uzavřena, ČR slíbila, že stáhne žalobu od unijního soud.

Postup ČR má logiku v požadavku na uložení pokuty za neplnění květnového rozhodnutí soudu. Vyjednává smlouvy s Polskem smlouvu, za jakých okolností by mohlo dále těžit už ale logiku postrádá.

Jsou příslušné české orgány skutečně přesvědčeny o tom, že Polsko nedodržuje své povinnosti stanovené právem EU? Pokud ano, pak jednání o tom, že „skousneme“ další porušování práva, když za to dostaneme zaplaceno, vypadá opravdu absurdně.

Jestliže skutečně chceme uzavřít dvoustrannou dohodu, zřejmě si tedy nemyslíme, že Polsko porušuje nějaké právní předpisy. A zřejmě nám už nevadí, že bude pokračovat znečišťování ovzduší spalováním uhlí a devastace vodních zdrojů.

Až se zase obrátíme na soud

Proč tedy Česká republika posílala žalobu k unijnímu soudu, když se nakonec spokojí s „finančním odškodněním“? A proč se české orgány ještě před podáním této žaloby radily s Evropskou komisí, jak ona vidí celou tuto kauzu?

Je dobré vědět také, že jak žaloba jednoho členského státu EU vůči druhému, tak i uložení předběžného opatření a následně pokuty soudem nepatří k opatřením, jež by se při vymáhání evropského práva používala dnes a denně. Jsou skutečně výjimečná.

O co tedy české vládě jde? Jde jí o dodržování platných právních předpisů, anebo jí nevadí, že právo jde stranou a stav životního prostředí se bude dále zhoršovat? Jde hlavně o peníze, které možná z Polska přijdou?

Napadlo někoho, že si česká vláda vlastně dělá legraci z nejvyššího soudního orgánu EU a koneckonců i z Evropské komise? Tyto orgány jsou sice objektivní, ale jak se asi budou tvářit na případné budoucí české stížnosti na porušování evropského práva? Budou je vůbec moct brát vážně?


Autorka je právnička, po celou svou profesní kariéru se zabývá právem životního prostředí, jak v ČR, tak v EU. V roce 1990 spolu s Bedřichem Moldanem zakládala české Ministerstva životního prostředí ČR; učila 12 let právo životního prostředí na Právnické fakultě UK, kde získala i docenturu; 13 let vedla nezávislý think tank Ústav pro ekopolitiku. Od roku 2007 pracovala jako ředitelka jednoho ze 13 týmů na Právní službě Evropské komise. K náplni práce tohoto týmu patří právní problematika životního prostředí, energetiky a vnitřního trhu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

55 komentářů

 1. Mirek napsal:

  Česká vláda nás opět podrazí.

 2. A. S. Pergill napsal:

  Autorka se chlubí kariérou, která ji spíš v očích normálních lidí dehonestuje.

  Pokud se týká toho sporu s Polskem: Budeme si to muset vyřešit sami, ta žaloba u EUrosoudu, který je zcela neschopný a bezcenný, byla spíš prostředkem, aby ti Poláci sedli k jednacímu stolu s námi.
  Jinak je dobré, že Poláci hodlají kašlat na Grýn Dýl a těžit uhlí až do roku 2044, je to jasná ukázka rozumu, který je na západ od bývalé železné opony vcelku raritní zjev. V podstatě se k nim můžeme přidat (ve dvou se to lépe táhne) a udržovat uhelné elektrárny a teplárny v chodu do doby, než za ně bude plnohodnotná náhrada, což je jádro, případně geotermál. OZE jsou bez možností dlouhodobě uskladňovat velké objemy energie (desítky dní spotřeby ČR, korigované nahoru o přechod významné části domácnosti na topení elektřinou, případně spotřebu elektromobilů) prakticky k ničemu. Jen žerou peníze nuceným dotováním jejich provozu.

  • Honzík napsal:

   Pane. Naprosto nesouhlasím s všudypřítomným zeleným terorismem. Nechci žádná elektroneschopná auta a naopak chci elektřinu z jaderných elektráren. Měl byste ale vědět, že v tý polský jámě se těží Lignit, a to je nejmladší a nejméně kvalitní uhlí, které známe. V podstatě se to ani moc uhlí nepodobá, je to spíš hlína, která při troše štěstí v těch velkých kotlech shoří a zanechá po sobě kromě čoudu hromadu popela, kterého je skoro tolik, kolik toho šmejdu přiložili přiložili. Tak Halík, myslím politicky, politicky !

   • A. S. Pergill napsal:

    Jenže do postavení dostatečného množství JE (a v Česku by se asi daly postavit i geotermální elektrárny) je nutno brát energii odkud se dá. To se týká i toho Polska. Navíc EU a jí podporovaní zelení (spolu s piráty) dělají vše, aby se žádné funkční (tj. jádro nebo geotermál) elektrárny nestavěly. Takže pálení lignitu je vlastně hřích EU. Kdyby nebyla, mělo by Polsko dostatek energie z jádra a my také.

  • Dr. B napsal:

   Zkuste definovat termín „normální lidé.“ 😉

   • A. S. Pergill napsal:

    Normálnímu člověku je např. jasné, že zdroje energie, které se musejí dotovat po celou dobu provozu (=OZE), jsou naprosto k ničemu. Normálnímu člověku je jasné, že celý Grýn Dýl není nic jiného než penězovod z jeho peněženky do peněženek ekologických organizací.

    • Dr. B napsal:

     Nejsem odpůrcem jaderné energetiky, ale pokud použiji vaši definici, pak JE je stejným nesmyslem s potřebou dotování po celou dobu životnosti – tudíž naprosto k ničemu, alespoň v současné podobě.
     Jeden rozdíl tu však přece je. Penězovod skrytý za JE odvádí peníze daňových poplatníků do peněženek energetických společností, nikoli ekologických organizací.
     Jinak mnoho zdrojů OZE je provozuschopných bez dotování, současný stav je spíše, než nutností dotování těchto způsobů energetiky, výsledkem politických rozhodnutí a přihrávání peněz spřáteleným firmám (typicky takzvaní solární baroni a pod.).
     Tím samozřejmě nechci tvrdit, že OZE je v současné podobě schopna plně pokrýt energetickou poptávku. Jen srovnávám současné možnosti výroby elektřiny a ty jsou (kromě starých a opravdu životní prostředí devastujících zdrojů) bez dotací neschopné pokrýt rostoucí energetickou spotřebu.
     S naší energetickou nenažraností se ještě dlouho (počítám tak 50 let) bez dotování výroby energie prostě neobejdeme, bohužel.

     • A. S. Pergill napsal:

      Je mi líto, to jsou nesmysly:
      Jaderná elektrárna potřebuje velkou investici, ale jakmile běží, dává druhou nejlevnější elektrickou energii (po vodní). A navíc je s to dodávat i teplárenské teplo (což se tč. nevyžívá, ale pára z generátorů se místo toho chladí prakticky na pokojovou teplotu).
      V současných politických poměrech potřebuje navíc investor státní garanci, že nepřijde o peníze v situaci, pokud by zelení s Bruselem za zadky vyřvali ukončení stavby nebo zákaz zprovoznění hotové elektrárny.
      Jakmile JE jede, dokáže si prodejem elektřiny za běžnou komerční cenu kromě generování zisku vydělat i na svou likvidaci (pochopitelně s riziky, že v případě nějaké opravdu velké havárie brzxy po zahájení provozu si na to vydělat nestihne, nebo že padne měna, v níž se ten výdělek ukládal, ale snad i to nějak ošetřeno je, že to není pytlík kaček někde v bankovním trezoru, ale aktivum solidnější banky).

      MMCH, pokud postavíte stejný výkon (s opravou na počasí) ve větrnících nebo FV panelech, vyjde to násobně dráž než jaderná elektrárna. A hlavní problém těch větrníků a FV panelů je, že jsou permanentně dotovány po celou dobu provozu, protože cena jimi vyrobené energie nepokrývá ani náklady na jejich postavení, ani náklady na jejich provoz. Z OZE jediné, co se nedotuje, jsou vodní elektrárny, ty mohou jet na čistě komerční bázi, proto tady taky byly už dávno před oteplovacím hoaxem.
      A likvidace větrných (hlavně vrtulí) a fotovoltaických elektráren není vyřešena naprosto vůbec. Zatím to funguje tak, že se FV elektrárna, kde prošly solární panely, přepíše na „bílého koně“, který ohlásí krach, vykáže, že je nemajetný, a její demontáž s nemalými náklady provede příslušná obec. Likvidace solárních panelů i vrtulí větrníků přitom technicky vyřešena není, snad se to jen skladuje a dělají se pokusy, jak ten nebezpečný odpad neškodně zlikvidovat.

     • Dr. B napsal:

      Mám pár solárních panelů a světe div se, už se mi zaplatily včetně poplatku za likvidaci. A pořád fungují. To, co popisujete, je důsledek zákonné úpravy šité na míru solárním podnikatelům. Jen pro upřesnění, žádnou přebytkovou elektřinu zpět do sítě neprodávám, celou investici jsem platil bez dotací (nesnáším papírování).
      U jaderné energetiky pak zapomínáte na obrovské náklady pro úložiště, které do ceny musíte promítnout také. Celou jadernou energii pak prodraží stejně, jako prodražuje likvidace ekologických následků uhelnou energetiku.

     • A. S. Pergill napsal:

      Je otázka, nakolik jsou ty poplatky za likvidaci tržní, když to likvidovat v podstatě neumíme.
      A druhá otázka: Jste odpojen od sítě? Pokud ne, tak jen destabilizujete síť a náklady za kompenzační opatření platí distributor a vybírá to jako „podpora OZE“ od zákazníků.

     • Dr. B napsal:

      Pane Pergille, to už jsou fakt bláboly. Žádnou síť nedestabilizuji, pouze jsem snížil svůj osobní odběr ze sítě. Jak píši výše, nic do ní nevracím. Jediné, co mohu destabilizovat, jsou zisky energetiků a to je mi vážně jedno. Tedy upřímně, spíš z toho mám radost.
      Nakonec řekněte sám, k čemu nám je energetická soběstačnost, když i přes to, že si sami vyrobíme tolik elektřiny, že přebytky prodáváme, ceny pro domácnosti vyletěly raketově nahoru. Prý se řídí energetickou burzou. Co to je za pitomost, když si elektřinu vyrábíme sami při v podstatě stejných nákladech? Co dělá náš slavný ERÚ? A co dělal v době zavádění těch nesmyslných solárních zákonů? Mám pocit, že kvůli politickým a obchodním zájmům se nám dokonale podařilo zdiskreditovat způsob energetických úspor v podobě malých solárních zdrojů. Ty mohou být pro domácnosti zdrojem úspor bez toho, aby „destabilizovaly“ síť.
      A ohledně velkých solárních farem oněch solárních baronů, ať klidně zkrachují, už se nažrali dost. Osobně bych jim ty nesmyslné výkupní ceny klidně ze dne na den utnul. Možná, že i případné arbitráže by vyšly republiku levněji.

     • A. S. Pergill napsal:

      Vážený Dr B.
      V momentě, kdy vám najede solární panel (coby „zpomalovač elektroměru“), tak vám poklesne odběr proudu ze sítě. V momentě, kdy přechází mrak, zase skokově odběr ze sítě naroste. Čili, bez ohledu na to, že je za vaším elektroměrem, solární panel chaoticky a nepredikovatelně skokově zvedá a snižuje zátěž sítě – změnami vašeho odběru.
      Síť byste nedestabilizoval jen v případě, pokud byste ten solár provozoval zcela v ostrovním režimu, jak to mají někteří chataři a chalupáři, kteří nejsou připojeni na síť.

     • Dr. B napsal:

      Je mi líto, ale vy tomu vážně nerozumíte, že? Zkuste si něco nastudovat, než se pasujete do role odborníka. Nebudete pak argumentovat nesmysly o mracích a skokových zátěžích sítě, přinejmenším.
      Hezký den.

  • liberal shark napsal:

   Souhlas

 3. prem napsal:

  Sestavení této vlády mělo jediný cíl – krýt záda Babišovi a jeho firmám. Nějací občané ( pokud z nich nelze vydolovat peníze ) a jejich životní prostředí jsou jim, slovy klasika, u p r ele. Viz třeba Bečva

 4. C. Novotny napsal:

  Logiku to skutečně nemá. Pokud byl důl rozšiřován i přes protesty, že tím jsou porušovány platné limity (závazné a přijaté i Polskem) a polská strana nebyla ochotna toto respektovat, nezbylo české straně nic jiného, pokud chtěla chránit své občany.
  Rozhodnutí soudu Polsko odmítlo akceptovat a dále rozšiřuje těžbu a tak přišlo jediné možné. Sankce. V této chvíli již není o čem jednat. Polsko mělo dostatek času se s touto záležitostí vypořádat. Do této situace se dostalo vlastní vinou.

  • Vlado1 napsal:

   Logika je geopolitická. Čr potřebuje v regionu spojence z G4 k vyvažování přílišné váhy Německa a Francie. Poškozovat si vztahy s Poláky bazírováním na ekologických limitech, znamená zužovat si manévrovací potenciál ve vztahu k EU a Německu.

   • Pavel napsal:

    Logika je prostá, brečíš na špatném hrobě. Vztahy (a majetky, zdraví a životní prostředí) poškozují poláci, ti potřebují spojence. Bláboly o „bazírování“ jen usvědčuješ sám sebe, že zájem ČR a českých občanů je u tebe na posledním místě a přednost má ideologie nebo máš křivou páteř stejně jako ji měli křivou moravec nebo fierlinger.

    • A. S. Pergill napsal:

     Je mi velice líto, Vlado1 má pravdu. Navíc Polsko vůči nám není v postavení, v jakém vůči nám bylo Německo za Moravce nebo SSSR za Fierlingera. Navíc u toho Moravce je situace ještě trochu složitější, rozhodně to nebyl, na rozdíl od Fierlingera, žádný quisling.

    • Vlado1 napsal:

     Pro prosťáčka všechno prosté. Spíš si myslím, že nejsi schopen posuzovat priority v reálných zájmech tohoto státu. Ono je to mentálně zřejmě nad tvoje možnosti zařadit do problému jiné proměnné, než pouhou ekologii a legislativu. Nebo možná záměrně provokuješ stupidnější spoluobčany, aby bojkotovali naši zahraniční politiku jako pátá kolona našich konkurentů. V každém případě jsi to ty, kdo škodí našim zájmům.

     • Pavel napsal:

      Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Ano pochopil jsi mne správně „provokuji stupidnější spoluobčany“, tedy tebe, a to fakty, které mimo jiné spočívají nikoli v „ekologii“ ale v poškozování zdraví a majetku českých občanů polskem. Přičemž ochrana českých občanů je prvořadým zájmem české zahraniční politiky. Zřejmě jsi příliš prostý, abys to pochopil. Děkuji, že jsi realisticky ohodnotil svoje mentální možnosti, moravče.
      Tvoje dojmy co má vlado alias morave, ulitovaný pergille je stejně pro smích jako zbytek tvého komentáře.

 5. AntiBureš napsal:

  Jelikož, neznám všechny podrobnosti případu, budu rád za vysvětlení.
  Předpokládal jsem, že ČR chtěla od začátku přimět Polsko k jednání o další těžbě v dole Turów. Provést EIA, finančně kompenzovat reálně zjištěné ztížené životní podmínky obyvatel českých obcí, financovat vodovod z důvodu úbytku spodních vod, atd.

  Ani na vteřinu jsem nemyslel, že skutečným cílem je uzavření dolu. Kdo by Polsku kompenzoval obrovské ekonomické škody? ČR? EU?

  Také jsme se „dobrovolně“ zavázali Melkským protokolem k nadstandardním úkonům vůči rakouským úřadům.

  • liberal shark napsal:

   Proces přeshraniční EIA proběhl, ale PGE řádně nevypořádala připomínky a nepřijala nezbytná kompenzační opatření. Tudíž nezbylo nic jiného, než se soudit.

 6. Dušan Calábek napsal:

  Nemůžeme chtít po Polsku aby přestala v daném území těžit.Je to jako kdyby to chtěl někdo po nás, zastavit v Ostravě před šedesáti léty.Musíme chtít po Polsku aby se právně zavázala v případě, že dopady budou fakt fatální.Tak se k sobě chovají solidní partneři.

 7. Luděk napsal:

  Udělali jsme ze sebe užalovaný trouby a sami máme probkémy letité s ovzduším na pomezí Česko-Saském šachty a chemičky nevyjímaje.Akorát si znepřátelíme část polské veřejnosti už ted nechtějí obsluhovat naše turisty v příhraničí.Méně ufnukanosti by nám slušelo směrem k EU.

  • Honzík napsal:

   Vy asi nebudete z předmětné lokality ?! Někde tak z jižních českých krajů, co ?

   • liberal shark napsal:

    Ani na Jihu si lidé nic takového nemyslí :-).

 8. petrph napsal:

  Bohužel, téhle story chybí jedna podstatná informace – jaká je totiž faktická vymahatelnost rozhodnutí Soudního dvora EU, v případě že žalovaný stát s rozhodnutím nesouhlasí

  A jestli se tedy v článku píše že Polsko jeho rozhodnutí nerespektuje, pokutu neplatí a těží vesele dál,
  tak to ale značí, že ta faktická vymahatelnost jest nulová.

  A následující vývoj se dá odvodit podle té známé moderní bajky o medvědu a zajíci. V jejímž závěru, jak známo zajíc medvěda kamsi pošle, a ten za ním volá „tak pardon zajíci, tebe si škrtám“.
  Takže, z toho pohledu, pokud by se podařilo České republice dojednat s Polskem jakoukoliv dohodu, kterou by Polsko respektovalo tak by nám měli spíš poděkovat…

  • Pavel napsal:

   Tahle „informace“ je celkem evidentní. Nezaplacením pokuty a pokračováním plundrování uhlí a poškozováním zdraví a majetku českých občanů bez náležitých opatření se poláci připraví o evropské dotace, na kterých jsou velmi závislí. Tedy vymahatelnost není nulová, právě naopak. Jediný problém je bureš, u kterého akutně hrozí, že se na zájmy občanů ČR opětovně vykašle.

   • Vlado1 napsal:

    – jenomže to kruhem povede ke snížení ochoty Poláků (a ostatních států z regionu trojmoří ) platit do evropských rozpočtů a pokud to bude pokračovat, tak k dalšímu drolení EU. Odhaluje se tak skutečnost, že smlouvy podepsané pod nátlakem (tedy neopřené o skutečné zájmy ale pouhé ideály) se pomalu ale o to jistěji stávají obyčejným cárem papíru.

    • Pavel napsal:

     Tak se seber, a jdi bydlet vedlo turowa, ty skutečný zájme. Jediné ochota poláků je čerpat dotace a plundrovat uhlí na úkor zdraví a majetků českých občanů.
     A ujišťuju tě, že naprostá většina poláku, ty zelené papírky, pro které Polsko do EU vlezlo a vše odkývalo, je za „cár“ nepovažuje ani náhodou.

     • A. S. Pergill napsal:

      Pokud jim EU ty „zelené papírky“ přestane dávat nebo je dokonce bude chtít nazpět, může se dočkat odchodu Polska z EU.

     • Vlado1 napsal:

      Zlatý voči. Poláci na rozdíl od „čechů“ tvého druhu mají národní hrdost a rozhodně svoji státnost neprodají za nějaké eurodotace. Házíš tady vidle do spolupráce V4 – a jak jsem tě četl, je mi jasné odkud vítr fouká. Dlouhodobě tady razíš báchorky odpovídající zájmům Německa – nikoli Čr. Žádné „rozděl a panuj“ se ti ale nepovede. Tak stupidní skuteční Češi nejsou. Turow není problém, který by se při troše oboustranné dobré vůle nedal vyřešit. Nakonec nás to může i posílit.

     • Pavel napsal:

      A zřejmě proto, vlado moravče, poláci z EU poklady čerpají mnohem více, než Česko a podpora EU je tam větší než v ČR. Tvoje prosťáčkovské pohádky o Německu, běž vykládat obyvatelům Libereckého kraje, jejichž nemovitý majetek je devastován, nebo obyvatelům Moravskoslezského kraje, nucených dýchat nadlimitní závany polétavého prachu a benzoapyrenu z polských lokálních topenišť. Přičemž s oběma záležitostmi přes dlouholetou snahu krajských zastupitelstev o jednání poláci odmítají cokoli dělat. Po svých neodejdeš.

   • petrph napsal:

    Tedy, obávám se, že Poláci o žádné evropské dotace nepříjdou. O tom je totiž právě rozdělení soudní a politické moci. Jinak řečeno, Soudní dvůr EU může svým rozhodnutím uložit Polsku pokutu, ale nemůže nařídit ústředním orgánům EU v Bruseli aby mu „kvůli nezaplacení té pokuty zablokovaly dotace.
    To už je politické rozhodnutí, a na to jsou polští politici dost velcí kšeftaři, aby si je politicky vyhandlovali i nadále.

    Což je mimochodem právě ten rozdíl oproti českým opozičním politikům, kteří svým vzájemným udáváním v Bruseli dosáhnou právě to, že to budeme my, komu Brusel ty dotace brzy sebere…

    • Pavel napsal:

     Což je blábol, jedno jak druhé. Za prvé, o vyměření pokuty, požádala evropský soud právě Evropské komise. Neexistuje tedy jediný důvod, proč by evropská komise nerespektovala rozhodnutí soudu a dotace nezabavila, tedy poláci o dotace prostě a jednoduše přijdou. Za druhé, hysterické bláboly burešových podržtašek o „udavačství“ (čímž jen tito sami dokládají to, že bureš zákony porušuje), mají jen a pouze odvést pozornost, od skutečnosti že burešovy zlodějiny a podvody jsou v EU dobře známy nikoli zásluhou českých politiků, ale prostě proto, že ti evropští politici, pokud chtějí být znovu zvoleni, nenechají evropské daňové poplatníky okrádat.

 9. Honzík napsal:

  No a je to tu zase. Jedna otázka se nabízí již značnou dobu. Kdy tato vláda a vlastně i ty před ní, udělali skutečně něco pro ČR a její občany ? Těžko si kdo vzpomene ! Nevzpomínejte ! Nikdy ! Naopak. všechno to spíš připomíná záměrnou sabotáž ve prospěch cizích mocností v čele s EU. Prázdné zásobníky plynu ? Před zimou je již pozdě a s přihlédnutím k pohádce o Vrběticích nebude čím brzy topit. A tento příběh s polským dolem se táhne snad již od „Kuvajtu napadení“. A další a další ! Zdá se, že hlavním posláním všech vlád a této současné obzvlášť, je sabotáž fungování ČR a likvidace jejích občanů ! A volby ? Nic, naprosto nic se nestane, obzvláště, když celkem slušná skupina „osvícených“ opět usadí na trůn „Bureše Velkolepého“. Snad jen Pinocheta oživit, aby to tu tu srovnal, snad.

  • A. S. Pergill napsal:

   Pinocheta by potřebovala celá EU. A neobjeví-li se včas Pinochet, objeví se Hitler.

  • Pavel napsal:

   Tos to burešovi nandal. Ten v bruselu chodí v předklonu a hledá ty správné půlky. V moskvě se zase stejně chová hradní čučkař.

   • A. S. Pergill napsal:

    Co se stane, až v zimě nebude plyn a elektřina? Jak se změní podpora pro Grýn Dýl? Jak se změní podpora pro EU?

    • Pavel napsal:

     Na to se zeptej sbureše, který „grýn dýl“ v předklonu podepsal, odmítl co by ministr financí garance pro Temelín, a rozhodnutí o Dukovanech neustále oddaluje, nemluvě o zpožděních výstavby dalších plynovodů za jeho vlády.

     • A. S. Pergill napsal:

      EU k tomu jeho podpis naprosto nepotřebovala. Stačí, že bude s Grýn Dýlem blbnout Německo a přenese se to na nás. Navíc nám některé věci EU jednoduše diktuje.
      IMHO „odkejvat a dělat si svoje“ je docela dobrá strategie a za socíku dost fungovala.

     • Pavel napsal:

      Když nepotřebovala tak proč to podepsal, ulitovaný pergille? Tvoje opakované fantasmagorie o tom co nám EU diktuje, jsou zase pro smích. Neodpověděl jsi na to proč bureš odmítl podepsat garance na další reaktor v Temelíně nebo proč neustále odkládá dostavbu Dukovan. Ne že by mě to překvapilo.

     • A. S. Pergill napsal:

      Pravděpodobně s podpisováním čeká, až bude po volbách.

     • Pavel napsal:

      Jinými slovy, burešova podržtaška pergill, opět dokázal, že svou grafomanii živí fantasmagoriemi a většinou vůbec neví která bije. Pro info, řeč je o tendru na Temelín, který byl v roce 2014 zrušen burešem, protože tento co by ministr financí hystericky odmítl schválit garance. Které volby jsi měl vlastně na mysli. 🙂

 10. Kukuc Karel napsal:

  Jakou mame pozici kdyz jim chcem jeden rok darovat pozemky na hranici vedouci k dolu. A druhy rok je zalujeme.

 11. lwo napsal:

  To je tak, když má vcedení státu v rukou hokynář… 🙁

 12. Sam napsal:

  Ta právnička při všem co je o ní napsáno ukazuje na to, že je to eurohujerka, která si vlastně stěžuje, že někdo uráží její majestát. Ostatněkoryto má pořád asi dobrý.

 13. Jiří napsal:

  Podání žaloby na Polsko u soudu EU bylo správné rozhodnutí. Poláci ČR zcela ignorují obecně skoro ve všem. V podstatě závidí české republice vyšší životní úroveň, lepší školství, kvalitmnější průmysl. Sami nemají žádnou atomovou elektrárnu, přestože měli možnost si ji nechat postavit. Jenomže na to nikdy neměli peníze. Československo si postavilo 4 atomové elektrárny vlastními silami, rusové dodali jenom projekt reaktorové části. Na vlastní stavbu JE poláci neměli, nemají, ani na to nikdy mít vlastní síly nebudou. V této fázi nemá jednání s Polskem o těžbě v Turowu žádný smysl, Poláci nemají žádnou vůli k rozumné dohodě, jednání je ztráta času. Takové buranství vzhledem k přírodě je v dnešním trendu ústupu od uhlí nepřijatelné. Jednání z Poláky bych zcela svěřil do péče orgánů EU, protože Poláci slyší jenom na peníze, my v ČR na Poláky žádné páky nemáme.

 14. Jiří napsal:

  Podání žaloby na Polsko u soudu EU bylo správné rozhodnutí. Poláci ČR zcela ignorují obecně skoro ve všem. V podstatě závidí České republice vyšší životní úroveň, lepší školství, kvalitnější průmysl. Sami nemají žádnou atomovou elektrárnu, přestože měli možnost si ji nechat postavit. Jenomže na to nikdy neměli peníze. Československo si postavilo 4 atomové elektrárny vlastními silami, Rusové dodali jenom projekt reaktorové části. Na vlastní stavbu JE poláci neměli, nemají, ani na to nikdy mít vlastní síly nebudou. V této fázi nemá jednání s Polskem o těžbě v Turowu žádný smysl, Poláci nemají žádnou vůli k rozumné dohodě, jednání je ztráta času. Takové buranství vzhledem k přírodě je v dnešním trendu ústupu od uhlí nepřijatelné. Jednání z Poláky bych zcela svěřil do péče orgánů EU, protože Poláci slyší jenom na peníze, my v ČR na Poláky žádné páky nemáme.

 15. Vladimír napsal:

  Kdo bydlí v Uhelné má jiný nazor než v Chuchli či H.K.u Labe nebo i jinde v ČR.Jděte tam.Prodejte dům v dobré lokalitě a nastěhujte se vedle dolu,co svítí do okolí skleníky v noci a sebere vám vodu ze studni.Pak budete jiného názoru.Ano je to o zaměstnanosti 1000 -ců občanů PL v dané lokalitě.Ale dbejme i důsledků těžby pro občany ČR.Kdo má odvahu tak tam půjde hned bydlet.

 16. Tomáš napsal:

  Je to zvorany proces, vždy když to jde z tlustého tenkého máme konflikt s Polskem, který nemá dobrá řešení. Těšínsko, Mnichovská dohoda, 1968, to jsou data z historie, ale i Slovenský stát, který napadl Polsko jediný stát s III. Říši. Hejtma n Puta, ale ministr životního prostředí Brabec, ale i různá hnutí Duha a iniciativy. Polská strana se zachovala nekonciliantne a tak ČR podala zaloba k ES, tím se rozkládá uskupeni V4 a to je špatně.

 17. Martin Pangrác napsal:

  Autorka pracuje v Bruselu za podmínek, o kterých se 99% českých smrtelníků ani nezdá. Představa, že by si něco členské státy mohly vyřešit samy mezi sebou bez intervence z Bruselu, jí musí děsit – její teplé místečko by mohlo jednoho dne přestat existovat.
  Hlídací pes skoro obden řeší konflikt zájmů premiéra Babiše – nic proti tomu nemám, také si myslím že je v konfliktu zájmů. Proč ale zveřejňuje článek od člověka, který je v uvedené věci v konfliktu zájmů na první pohled zřejmém???

 18. Sámo napsal:

  Pokud se ministr Brabec chtěl dohodnout s polským protějškem o další těžbě hnědého uhlím, tak měl hned na začátku chtít po Polsku náhradu pitné vody po celou dobu další těžby a následné úpravy terénu do původního stavu, t.j. přibližně do roku 2035 a pokud Poláci tuto základní podmínku nesplní, pak se zvednout od jednacího stolu a o ničem jiném nejednat.

 19. A. S. Pergill napsal:

  MMCH, ten lignit je i na naší straně hranice.

Přidávání komentářů není povoleno