Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
,

Stát poslal odsouzeného do milionové exekuce. Muž předtím marně zjišťoval, na jaký účet má platit

Ze čtyř let, která měl Radim Špaček strávit ve vězení, byly nakonec roky dva. Propuštěn byl podmíněně v polovině trestu, tím to pro něj ale nekončí. Má společně s dalšími odsouzenými povinnost splácet škodu ve výši 27 milionů korun, kterou si nárokuje Ministerstvo pro místní rozvoj. To Špačka poslalo do exekuce navzdory tomu, že projevil vůli platit a peníze odkládá pravidelně do advokátní úschovy.

Radim Špaček trvá na tom, že ve vězení skončil v rámci pomsty za to, že lidem spojeným s tehdejším vedením ČSSD zabránil v rozkrádání milionů z evropských fondů. Nejprve jej soudy, které se táhly deset let, osvobodily, pak dostal podmínku a na třetí pokus a po druhém odvolání státního zástupce čtyři roky na tvrdo a úhradu škody k tomu.

Propuštěn byl podmínečně v roce 2017 a předpokládal, že stejný stát, který jej poslal za mříže, ho také vyzve k úhradě škody, sdělí číslo účtu i variabilní symbol, kam platit. To se ale nestalo. Pak mu prý hned několik právníků vysvětlilo, že si tyhle informace musí zjistit sám.

„Napsal jsem tedy na ministerstvo stručný dopis, to byl březen 2018, s dotazem, jakým způsobem je možno hradit náhradu škody,“ popisuje Radim Špaček s tím, že se dočkal zmatečné odpovědi, kdy úřednice z jeho slov nepochopila, o co pisateli jde. Následovala proto další korespondence, nyní již e-mailová, v této podobě:

RŠ: V případě, kdy má MMR být příjemcem náhrady škody, na jaký účet, a pod jakým variabilním symbolem, lze takovou úhradu učinit?

MMR: (…) bohužel ani v původním dopise a ani v tomto emailu nespecifikujete, o jakou náhradu by se mělo jednat. Pokud proběhl nějaký soud a byl stanoven rozsudek, v tomto rozhodnutí byste měl obdržet i bližší informace ohledně platebních instrukcí.

RŠ: Rozsudek existuje, žádné podrobnosti týkající se úhrady však neobsahuje, proto se snažím něčeho dopídit na MMR.

MMR: Bez podrobnějších informací nedokážu odpovědět, nevím, o jakou škodu se jedná. Obraťte se, prosím, na kolegyni (…), která se touto agendou zabývá.

Podle Radima Špačka další komunikace nevedla k žádným závěrům. Věc proto konzultoval i se svou probační úřednicí, která má nad ním ze zákona v podmínce dohled. „Když se mne ptala, jak to mám s placením, popsal jsem jí, jaký je vývoj, ukázal jsem jí maily a ona uznala, že je to neuvěřitelné a že mám platby odkládat do advokátní úschovy. Což jsem také udělal,“ říká Špaček.

Ministerstvo komunikaci se Špačkem přiznává, považuje ji ale za zmatečnou ze strany pisatele. „Jde ale o tak velkou částku, že bychom předpokládali jasnou, srozumitelnou oficiální komunikaci, ze které by jasně plynulo, co skutečně žadatel potřebuje a k jaké věci se jeho žádost vztahuje,” říká za Ministerstvo pro místní rozvoj mluvčí Vilém Frček.

Společně a nerozdílně

Radim Špaček nyní pracuje na částečný úvazek v administrativě Univerzity Karlovy a jak říká, dává to, co si ve své situaci může dovolit. „Nejsou to žádné velké peníze, protože na tom finančně moc dobře nejsem, ale peníze jsem odkládal, i když žádný splátkový kalendář se domluvit nepodařilo,“ konstatuje.

Byl tedy dosti překvapen, když koncem letošního března zjistil, že má zablokovány bankovní účty své i manželky, na katastrálním úřadu je plomba na rodinný dům a polovina výplaty putuje rovnou ve prospěch exekutorky. „Najednou letos 27. března na mne MMR vypsalo exekuci. Dva roky poté, co jsem se sám opakovaně domáhal informace, kam platit,“ zlobí se Špaček.

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj namítá, že o tom, že byl Radim Špaček propuštěn z výkonu trestu již v roce 2017, nic nevědělo. „Orgány činné v trestním řízení nemají povinnost na tyto skutečnosti poškozené upozorňovat,“ říká mluvčí Vilém Frček.

Špaček je ale přesvědčen, že jej MMR mohlo k úhradě vyzvat hned po vynesení posledního rozsudku. Nikdy se mu ale neozvalo a návrh na exekuci na něj ministerstvo podalo letos v březnu. Podle MMR bylo načasování „s ohledem na vývoj další větve daného trestního případu a v zájmu předejití promlčení nároku“.

Vývoj v případu skutečně byl. Vloni v prosinci byl k podmíněnému trestu a též k povinnosti uhradit tutéž škodu bývalý náměstek ministerstva Petr Forman. Na toho se ale exekuce – alespoň zatím – nevztahuje. Další obžalovaní v tomto případě na soud stále čekají. Tématu jsme se věnovali ZDE.

Součástí pravomocného verdiktu z února 2015 je pro Radima Špačka povinnost zaplatit „společně a nerozdílně“ s Kamilou Jarošovou náhradu škody poškozené České republice – Ministerstvu pro místní rozvoj částku 612 362 Kč a s Robertem Hrdinou 27 000 000 Kč.

„Právní pojem společně a nerozdílně označuje solidární závazek, jehož podstata spočívá v tom, že každý z nich má povinnost splnit třeba i celý dluh. Jednom díky tomu, že zbylí dva jeho spoludlužníci již plnili (Kamila Jarošová zcela a Robert Hrdina částečně), činí výše dluhu 13 581 026, 69,- Kč,“ konstatuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ministerstvo žádné své pochybení ve věci exekuce na Radima Špačka nepřipouští „Nezaznamenali jsme reálnou snahu odsouzeného RNDr. Špačka o splnění jeho povinností vyplývajících z výsledku trestního řízení. Ve svém dotazu neuvedl údaje, které by umožnily identifikovat vztah ke konkrétnímu soudnímu případu. Další dva odsouzení kontaktovali MMR bez jakýchkoliv problémů a jeden již dluh uhradil, druhý v průběhu roku 2016 několika splátkami uhradil pouze část dluhu“ namítá za MMR mluvčí Vilém Frček.

„Pokud bychom o snaze platit věděli, je pravděpodobné, že bychom se snažili domluvit na nějakém splátkovém kalendáři. Bylo v zájmu pana Špačka, abychom o jeho vůli platit věděli, to se ale nestalo,” dodává.

Snaží se splácet

Ministerstvo podle svých vyjádření nemá žádné informace o tom, že by Radim Špaček někam peníze poukazoval. „V rámci exekučního řízení povinný RNDr. Špaček neprojevil vůli k uhrazení dlužné částky a nesdělil ani žádné informace o údajné snaze dluh MMR splatit. Jelikož MMR nemá žádné podklady, z nichž by vyplývalo, že dlužná částka ve výši 13.581.026,69,- Kč je skutečně složena v notářské úschově, musí MMR trvat na nařízené exekuci,“ dodává Frček.

Ze zprávy probační úřednice pro soud.

„V rámci exekučního řízení není žádný prostor k projevování vůle k placení. Tu jsem projevoval opakovaně před zahájením exekuce, leč marně,“ argumentuje Špaček.

V advokátní úschovně – nijak překvapivě – zmíněná mnohamilionová částka není. Špaček posílá pravidelnou platbu v rámci finančních možností, jak mu uložil soud při rozhodování o podmíněném propuštění. Měsíčně je to zhruba 1500 korun.

„Probační úřednice ve svém vyjádření pro soud, který mě pustil, uvádí, že se snažím splácet, asi se mnou i soucítí, ale nic víc nezmůže,“ říká Špaček.

Ve svém vyjádření pro soud probační úřednice Markéta Jurčáková píše: „Odsouzený se snaží aktivně řešit vzniklou situaci především přes svého právního zástupce, avšak doposud neúspěšně. Momentálně odsouzený se svým právním zástupcem uzavřel smlouvu o advokátní úschovně, na kterou měsíčně odesílá 1.500,-Kč jako náhradu škody, dokud se podaří získat číslo účtu MMR, na který by případná částka byla poté odeslána.“

„Celkem mám teď zaplatit 13,5 milionu ministerstvu a teď i navíc 1,8 milionu exekutorce. Fakt, že jsem opakovaně žádal o sdělení platebních údajů, tam zjevně nehraje vůbec žádnou roli,“ říká Špaček a ukazuje smlouvu o úschově, kterou s advokátem uzavřel.

Složitel prohlašuje, že se mu do dnešního dne nepodařilo zjistit číslo účtu Věřitele, na které by měl Dluh nebo jeho část uhradit, z tohoto důvodu se rozhodl složit své finanční prostředky určené pro uhrazení části Dluhu Věřitele do úschovy Advokáta,“ stojí v textu smlouvy uzavřené s advokátem Matoušem Jírou.

Bez ohledu na to ale exekuce běží a Radim Špaček má nyní dramaticky zredukované už tak nevysoké příjmy. Zaměstnavatel polovinu jeho platu rovnou strhává ve prospěch exekutorky, on i jeho manželka exekučně obstavený účet, a tak na něj nemůže posílat ani zbylé peníze. „Takže v době koronakrize, kdy všude vyzývají, aby lidé platili bezhotovostně, my musíme jet ve všem na hotovost,“ podotýká Špaček.

Právě nepoměr mezi tím, jakou částku je schopen Radim Špaček splácet, a výší dluhu vůči státu však podle experta na exekuce Daniela Hůleho ze společnosti Člověk v tísni, nahrává exekuci na jeho nemovitý majetek: „Pokud už není pohledávka promlčena a nelze rozporovat nárok věřitele, udělat to mohou. To, že dlužník chtěl dobrovolně splácet, na tom bohužel nic nemění.”

Ani nové informace o tom, že Radim Špaček peníze stranou pro MMR skutečně odkládal, nařízenou exekuci již pravděpodobně nedokáže zastavit. „Máme pravomocný rozsudek a musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Nemůžeme ten nárok nechat promlčet,“ konstatuje Vilém Frček.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

13 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Kdoví, jak to je ve skutečnosti …. už jen to tvrzení, že ve vězení skončil v rámci pomsty za to, že lidem spojeným s tehdejším vedením ČSSD zabránil v rozkrádání milionů z evropských fondů, je dost podivné!.

 2. Jan Urban napsal:

  Ministerstvo pro místní rozvoj opět uvádí otevřenou nepravdu – tak jako po celou dobu trvání této skandální kauzy. Článek správně připomíná, že další nespravedlivě stíhaný Ing.Petr Forman se rozsudku dočkal až počátkem letošního září. Od propuštění RNDr. Radima Špačka ve stejné kauze se uskutečnila celá řada jednání soudu, na kterých byl jako „zástupce poškozené strany“ vždy přítomen zástupce MMR. Seděl vždy na židli vedle státního žalobce. Postup aparátu dnešního MMR, včetně jeho mluvčího, je jen pokračováním snahy o zakrytí skutečných pachatelů rozkrádání přístupových fondů Evropských společenství na tomto ministerstvu.
  Jan Urban, místopředseda Společnosti na obranu nespravedlivě stíhaných

  • Pat Cash napsal:

   Bylo na pořadu soudního jednání vyřízení způsobu úhrady dluhu dr. Špačka? Můj tip… ani náhodou.

   A co se týče úhrady dluhu ve splátkách, tak např. berňák nedává splátky na déle než 2 roky.

   Úhrada 1500 měsíčně s dluhem 15 mega je dobrý výsměch věřiteli… na to ŽÁDNÝ věřitel NIKDY nemůže přistoupit.

   Pár takových dlužníků jsem už potkal a vždy to skončilo exekucí majetku. MMR se chová standardně.

   A co se týče čísla ministerského účtu… opravdu někdo soudný si myslí, že paní v účtárně zná nacionále, výši dluhu a má pravomoc schválit splátkový kalendář???

   2 dlužníci neměli problém začít splácet a ten třetí ano? Mám dojem, že ta historka bude trochu jinak než jak je v článku uvedeno.

  • pavel Pavel napsal:

   No ať je to jak je to. ,vinen ,nevinen. dluh nedluh. …Víc mě zaráží ta odměna exekutorce….a začinám přemítat nad tím ,kdo je tady vlastně parchant.

 3. mark132 napsal:

  Z celé věci celkem průzračně vyplývá, že se RNDr. Špaček snažil ministerstvo prostě jen přechytračit a dělal originálním způsobem mrtvého brouka. Fakt že zbylí dva hradili bez problémů to celkem jasně ilustruje. Snaha Špačka s mimisterstvem při zjišťování informací zmatečně ani fakt že odkládal sprostých 1500Kč měsíčně, když měl hradit miliony, celkem jasně nasvědčuje enormní míře vyčůranosti a mentální degradace.

  • MArk1165 napsal:

   Teď se to snaží medializovat a doufá, že ministerstvo napálí na selhání při komunikaci, kterou ale on sám zjevně pečlivě sabotoval. Dobře mu tak, exekuce se zdá být na místě.

 4. Jarka napsal:

  Výmluvy RNDr. Špačka. RNDr. disponuje snad takovým vzděláním, aby dokázal srozumitelným způsobem zjistit kam má poslat dluh nebo kde se dohodnout na splátkách.

  • Pat Cash napsal:

   Dobrý den, domnívám se, že MMR by nikdy nemohlo souhlasit se splátkovým kalendářem 1500 Kč měsíčně při dluhu 13 milionů Kč. Pan doktor si výši splátky stanovil svévolně bez souhlasu věřitele a to nelze vydávat za projev dobré vůle.

 5. Pat Cash napsal:

  Vůle splácet není podstatná pro posouzení věci. Hlavní je splacení dluhu v řádu max. několika let. Celého nebo alespoň podstatné části.

  Chtít splácet 15 mega po 1500 měsíčně se souhlasem věřitele může jen blázen (blbec).

  • Pat Cash napsal:

   Třetí variantou charakteru takového dlužníka je totální vyčůranost dotyčného, neboť po dobu splácení fakticky není dlužníkem (dluh umořuje a nemůže na něj exekutor).

 6. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Všechno, co je v článku popsáno svědčí o tom, že stav české justice, ale také zákonodárství i kvalita všeho, cos tím souvisí, je katastrofální.
  Jde jen o pokračování cinklé justice, která tu byla již od Benešovi třetí republiky a která umožnila ukrást třeba židovské majetky zkonfiskované nacisty, podle Benešových dekretů jako německé, pokračovala za vlády komunistů a trvá dodnes.
  Když k tomu ještě přidáme nekompetentnost úřednictva, ministerskými úředníky počínaje. tak máme celý obraz, nikoli právního polistopadového státu, ale právnického státu, se vší zlovůlí z toho vyplývající, za vydatné pomocí špatných a ve skutečnosti protihumánních zákonů.

 7. Petr Kaminsky napsal:

  1) Co se to tady seslo za bandu psychopatu? Proc by si to vsechno Spacek vymyslel? 2) Tohle uz neni stat jako sluzba obcanum. Tohle je okovany klacek k dispozici tomu, kdo nejvic zaplati. 3) Ze vseho nejvic me bavi formalisticky vyklad prava – postupujeme podle zakona a s peci radneho hospodare. Vite, co se delalo ve stredoveku s nepoctivymi lidmi (ted myslim uredniky, kteri si mezi sebou prehazuji odpovednost)?

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Máte-li na mysli pražské defenestrace, tak zcela souhlasím. Jen si dovoluji upozornit, že ta v roce 1618, zatím poslední, byla už v novověku …

Přidávání komentářů není povoleno