Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki Foto: Profimedia
,

Spor s Polskem o Turów šalamounsky vyřešen. Jen právo zůstalo stranou

KOMENTÁŘ. Tak skvělé načasování by snad nikdo ani nenaplánoval. Lze hovořit o kouzlu nechtěného. V den, kdy český a polský premiér podepsali smlouvu o řešení problému Turów, vydal generální advokát Evropského soudního dvora své stanovisko. Konstatoval v něm, že Polsko porušilo právo Evropské unie… 

Porušení zákona se Polsko dopustilo tím, že povolilo prodloužit těžbu v dole Turów o šest let, tedy do roku 2026, bez řádného posouzení důsledků pro životní prostředí. Generální advokát při tom přihlížel k právní úpravě platné v Polsku koncem roku 2020, kdy se Česká republika obrátila se stížností na Evropskou komisi.

Porušení zákona už nevadí?

Kromě toho – jak uvedl generální advokát – Polsko porušilo procedurální pravidla vyplývající jak ze směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, tak ze Smlouvy o EU, která hovoří o loajální spolupráci členských států.

Jde o povinnost informovat sousední stát nejen o samotném povolení dané činnosti, ale i o poskytnutí veškeré další dokumentace, která s touto činností souvisí. Souseda je také třeba informovat včas a nikoli až po pěti měsících. Stanovisko generálního advokáta sice není pro soud závazné, ale ve většině případů se od něj soud neodchyluje.

A zrovna v den, kdy se na internetu objevovala informace o tomto důležitém stanovisku, podepisovali český a polský premiér dohodu o tom, že Polsko nám zaplatí 45 milionů eur za škody způsobené důlní činností v přilehlých regionech.

Mimo to dohoda obsahuje závazky Polska zaměřené například na ochranu spodních vod a pravidelné sledování jejich stavu, na ochranu ovzduší před prachem z dolu i na ochranu před hlukem.

Zároveň se premiéři dohodli, že na dodržování dohody bude po dobu pěti let dohlížet Evropský soudní dvůr. Poté, co bude České republice převedena dohodnutá částka, stáhne svoji žalobu proti Polsku podanou v roce 2021. Což by podle českého premiéra mělo být v řádu hodin.

To celé znamená, že České republice náhle nevadí, že Polsko porušilo právo, ačkoli si na to sama celou dobu stěžovala.

Rychle to podepsat

Dohoda se podepsala raději rychle, protože jinak by hrozilo, že by evropský soud stihl vydat rozsudek, který by mohl znít podobně jako stanovisko generálního advokáta. Pak už by nic stáhnout nešlo.

Na tiskové konferenci český premiér prohlásil, že „nám spadl velký balvan z ramen“ a že bychom žádným jiným způsobem než touto dohodou nedosáhli ze strany Polska takového výsledku. Z toho lze odvodit, že jakýkoli rozsudek by České republice byl k ničemu. Přinejmenším by nám rozsudek evropského soudu „nepřiklepl“ těch 45 milionů eur.

Na tiskové konferenci oba premiéři výsledek představili šalamounským způsobem: jako obnovení přátelské spolupráce obou zemí, která je v dnešní době a v našem regionu naprosto zásadní. Především z hlediska situace na Ukrajině a z ní plynoucích rizik pro bezpečnost v celé Evropě.

S tím by samozřejmě mohl nesouhlasit jen někdo, kdo buď vůbec nesleduje, co se dnes děje, anebo kdo právě přiletěl z jiné planety. Nabízí se tudíž otázka: Máme poděkovat Kremlu za dohodu a za smířlivost s porušováním unijního práva?


Autorka je právnička, po celou svou profesní kariéru se zabývá právem životního prostředí, jak v ČR, tak v EU. V letech 2007-2020 pracovala jako ředitelka jednoho ze 14 týmů na Právní službě Evropské komise, který je odpovědný za právní otázky životního prostředí, energetiky a vnitřního trhu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře