Jeden z protestů organizovaných Crowds on Demand proti Zdeňku Bakalovi v USA.

Omluva za kampaň proti Bakalovi. „Najala mne Krúpova firma,“ píše šéf davu na zakázku

Napsal/a Robert Břešťan 25. února 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Ředitel kontroverzní společnosti Crowds on Demand, Američan Adam Swart, se veřejně omluvil za to, že jeho firma „vedla nepřátelskou kampaň proti panu Bakalovi“. Ta spočívala například v demonstracích u amerického domu Bakalových, či bombardování institucí spojených s Bakalou kritickými maily a telefonáty.

Bakala na Adama Swarta a také na slovenského finančníka Pavla Krúpu, který si měl podle jeho přesvědčení Swartovu firmu Crowds on Demand najmout, podal v září 2018 žalobu u federálního soudu v americkém státě Jižní Karolína.

Podle žaloby se Swart a Krúpa snažili Bakalu donutit, aby zaplatil desítky milionů dolarů za to, že „měsíce trvající obtěžování, očerňování a zasahování do jeho podnikatelské činnosti“ ukončí.

Žaloba byla podána podle amerického federálního zákona RICO, který se týká mimo jiné boje se zločineckými organizacemi a proti vydírání a korupci.

Krúpa, který v říjnu 2018 dostal od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání právě za své postoje ve vztahu k Bakalovi, žalobu už dříve označil slovy „nesmyslná, účelová a zcela vymyšlená“.

Podobně ústy své mluvčí Barbory Hanákové reaguje i nyní: „Obsah Bakalovy žaloby podané vůči panu Pavlu Krúpovi v USA je založen na křivých obviněních a smyšlených tvrzeních, která není možno prokázat. Zdeněk Bakala účelově poškozuje a očerňuje dobrou pověst pana Krúpy a účelově dehonestuje jeho dobré jméno. Proto pan Krúpa zvažuje, že bude tyto šikanózní podněty vůči své osobě řešit soudní cestou.”

Bakalovi však nyní nahrává to, že letos v polovině ledna Swart souhlasil s dohodou o narovnání.

Nepřátelská kampaň

Krátce poté vznikla webová stránka ApologyToBakala (v překladu Omluva Bakalovi), jejímž jediným obsahem je omluva ve třech jazycích – anglicky, česky a slovensky – v níž Swart mimo jiné vysvětluje i okolnosti zakázky a roli Krúpy, respektive jeho Krupa Global Investments.

Text dosud nebyl v českých médiích publikován, kopírujeme proto jeho úplné znění:

Jsem rád, že jsme já a moje společnost Crowds on Demand vyřešili tento spor s panem Zdeňkem Bakalou. Společnost Crowds on Demand byla najata společníky firmy Krupa Global Investments, kterou, pokud vím, řídí Pavol Krúpa, aby vedla nepřátelskou kampaň proti panu Bakalovi, a Crowds on Demand dostávala pokyny k vedení této kampaně výhradně od těchto společníků.

Vzhledem k tomu, že celá řada materiálů týkajících se hlavních bodů této kampaně byla v češtině, spoléhal jsem se při seznamování se s podklady před zahájením jednotlivých kampaní na informace od firmy Krupa Global Investments.

Když jsem byl v této věci instruován Krúpovými společníky, nebyl jsem upozorněn na to, že firma Krupa Global Investments nebo její přidružené subjekty mají zřejmou finanční motivaci získat peníze od pana Bakaly.

S odstupem času si uvědomuji, že jsem měl věnovat větší pozornost tomu, co skutečně stálo za požadavkem, abych vedl tuto kampaň. Pokud bych znal ty pravé důvody, nikdy bych pro pana Krúpu nepracoval.

Dohodli jsme se, že se nadále zdržím jakýchkoli akcí namířených proti panu Bakalovi a organizacím, se kterými spolupracuje, jako jsou Dartmouth College, Design Museum a Aspen Institute.

Je nám líto problémů a nepříjemností, které naše kampaně mohly způsobit panu Bakalovi, jeho rodině a organizacím, proti nimž byly namířené, a tímto se jim omlouváme. Jsem rád, že mohu tuto záležitost považovat za uzavřenou, a jsem připraven poskytnout soudu příslušné materiály, aby došlo k nápravě.

Podepsán Adam Swart.

Pavol Krúpa výše uvedené výroky popírá. „Pan Pavol Krúpa nemá se zmiňovanými aktivitami, které měla vykonávat společnost Crowds on Demand pana Adama Swarta, žádnou spojitost. Pan Swart v této věci konal či koná dle vlastního uvážení, pan Krúpa žádnou činnost pana Swarta spojenou s osobou Zdeňka Bakaly neinicioval ani nefinancoval, v Jižní Karolíně nikdy nebyl,” shrnuje jeho mluvčí Barbora Hanáková.

Protesty, maily i telefonáty

Soud v USA dohodou o narovnání se Swartem nekončí. Obvinění „z vedení koordinované dezinformační kampaně a vydírání“ čelí nadále Krúpa.

„Zdeněk Bakala uvítal omluvu Adama Swarta. Za obchodní a filantropické partnery Zdeňka Bakaly, kteří byli atakováni desítkami obtěžujících, očerňujících e-mailů a telefonátů dennějsme velmi rádi, že již nejsou terčem této štvavé kampaně,“ říká mluvčí Zdeňka Bakaly Šárka Samková.

Zdůrazňuje, že Swart přiznal, že on a jeho společnost byli při vedení kampaně řízeni firmou Krupa Global Investments.

„Vedle omluvy se Swart zavázal, že on i jeho společnost se zdrží jakýchkoliv dalších útoků na Zdeňka Bakalu a s ním spojené organizace. Dále poskytne důkazy v případě Pavla Krúpy, který čelí obviněním vzneseným podle amerického federálního zákona proti vydírání a korupci,“ vysvětluje Samková s tím, že pokud Swart informace v dohodnuté lhůtě poskytne, obvinění proti němu bude staženo.

Bakalovi právní zástupci v žalobě popisují mimo jiné to, že v červnu 2017 Krúpa vyhrožoval vysláním českých fotbalových chuligánů, aby uspořádali demonstraci před domovem rodiny Zdeňka Bakaly ve Švýcarsku.

Firma Crowds on Demand později najala a platila v USA komparzisty, aby se vydávali za demonstranty vystupující na obranu českých horníků OKD jako koalice „Stop Bakala“ a protestovali ve čtvrti, kde Bakalovi v Hilton Head v Jižní Karolíně bydlí.

Zatímco oběti jeho podvodu trpí, Bakala si na jejich účet užívá svůj snobský životní styl na vinicích v Jižní Africe, v jeho luxusní vile ve Švýcarsku či v sídle v Hilton Head. Budeme i nadále pokračovat v pokojných protestech, abychom Bakalovi a jeho spojencům připomínali zločiny, jichž se dopustili, a poškozené oběti,“ citoval v srpnu 2018 placený servis Protext agentury ČTK Dan Taylor za Koalici na obranu horníků OKD.

Žalobní spis odkazuje i na facebookové stránky s českými vyhrůžkami smrtí Zdeňku Bakalovi, ať již zastřelením, oběšením, ubitím či useknutím hlavy. Popisuje i sérii telefonátů a mailů do Aspen Insitutu, centra Dox či Design Museum v Londýně odsuzujících Bakalu a spolupráci s ním.

„Podle nás byl spáchán trestný čin. Krúpovi hrozí náhrada způsobených škod, primárně šlo ale o to, zastavit tu kampaň,“ vysvětluje Samková. Jakou částku jako náhradu škody Bakala požaduje, neupřesnila.

„Pan Krúpa je poctivý a slušný občan, který nikdy nikoho nevydíral ani po nikom nevyžadoval peníze pro svůj osobní prospěch. Celý proces podání této žaloby v USA je očerňující a účelová kampaň vedená proti panu Krúpovi za účelem dehonestace jeho dobrého jména,” namítá Barbora Hanáková.

Soud ve Švýcarsku

Krúpa připomíná, že už dříve vyhrál v soudním řízení proti Zdeňku Bakalovi vedeném u švýcarských soudů. „Bakala podal 14. července 2017 k Okresnímu soudu v La Côte žalobu na náhradu škody vůči Pavlu Krúpovi, následně však uznal argumentaci pana Krúpy a tuto žalobu dne 26. září 2018 stáhl zpět,“ říká Krúpova mluvčí Barbora Hanáková.

Bakala se ve Švýcarsku domáhal náhrady škody za to, že musel s rodinou opustit dům v Nyonu, kde tehdy žili. Krúpa tam plánoval zorganizovat demonstraci horníků z OKD, z níž nakonec sešlo.

S interpretací, že šlo u švýcarských soudů o Krúpovo vítězství, však protistrana nesouhlasí. „Případ předložený americkému soudu je mnohem závažnější, proto bylo švýcarské řízení pozastaveno,“ uvedla už dříve Bakalova mluvčí Šárka Samková.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)