Ústecké zastupitelstvo. Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Laboratoř politiky: Úřednická zpupnost a festival marnosti ústeckých zastupitelů

Napsal/a Robert Malecký 30. listopadu 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

GLOSA. Nebyla by to ta pravá severočeská laboratoř politiky, kdybychom si v ní nedokázali uvařit zase něco nového. A tak máme na ústeckém magistrátu šéfúředníka v roli tajemníka, který je obviněný (informace z října), který není obviněný třeba za dopravní nehodu, ale za úřednickou zpupnost (ústecká specialita), a který je aktuálně dokonce nepravomocně za svou úřednickou (ne)činnost odsouzen (aktuální informace z listopadu). Nyní malý test: sedí takový úředník ve své funkci dál? Nápověda: jsme v Ústí nad Labem.

Stranou aktuálního vývoje zůstalo jednání ústeckého zastupitelstva z počátku listopadu, kde byla kauza tajemníka Miloše Studenovského probírána. Kdo by čekal, že s ní přijde sama vládnoucí koalice ANO, SPD a přeběhlíků a primátor Petr Nedvědický dejme tomu občanům a jejich zvoleným zástupcům vysvětlí postoj vedení města (ano, takový byl kdysi v normálních časech smysl veřejné kontroly prostřednictvím zastupitelstva), nedočkal se.

Téma bylo otevřeno až v závěru v bodu Různé a byla to opozice, kdo ho zvedl. Nutno říct, že poněkud nešťastně až nyní, protože informací o činnosti tajemníka Studenovského i v jeho předchozí roli vedoucího právního oddělení je známo víc než dost, a to už roky. Hnutí PRO! Ústí tak dalo vládnoucí klice do rukou nespočet možností, jak mlžit, uvádět falešné argumenty a vůbec vytvářet mlhu, v níž se původní téma a dosavadní pravomocné rozsudky zcela rozmělnily.

Právě na tento festival argumentační marnosti se dnes podíváme podrobněji, nejprve ale stručné shrnutí kauzy.


Sedm let zpupnosti

V roce 2016 požádal tehdejší student Lukáš Blažej ústecký magistrát o výši odměn úředníků. Měl prý pochybnosti, že v souvislosti s tzv. ústeckým pučem z června 2015 byli odměněni úředníci loajální nové koalici. Což se nikdy nepotvrdilo.

Úřad údaje odmítl vydat. Nastal správní ping-pong, který trval 35 měsíců. Nadřízený krajský úřad opakovaně rušil zamítavá rozhodnutí Miloše Studenovského, ústecký úředník trval na svém. Pak se do hry vložily soudy, které rovněž konstatovaly skandální porušování zákona a ústeckému magistrátu nařídily vyplatit odškodné přes 170 tisíc korun za újmu, kterou Blažejovi způsobil.

Úřad sice z veřejného Blažejovi zaplatil, ale nevymáhal tuto škodu po viníkovi. To by musel udělat Studenovský sám vůči sobě – stal se totiž mezitím tajemníkem. Úředníci jsou proti podobným škodám pojištěni, jenže úřad se neobrátil ani na pojišťovnu. Proč? Hrozilo, že kdyby platit odmítla, musel by opět Studenovský peníze vymáhat sám po sobě. Krystalická ukázka střetu zájmů.

V říjnu policie Studenovského obvinila ze zneužití pravomoci, v listopadu byl trestním příkazem odsouzen k peněžitému trestu 180 tisíc korun a čtyřletému zákazu činnosti ve vedoucích funkcích. Proti příkazu hodlá Studenovský podat odpor, a tak se u Okresního soudu v Ústí nad Labem bude konat hlavní líčení. „Budu ho podávat, protože s tím výrokem absolutně nesouhlasím. Považuji ho za chybný,“ uvedl Studenovský pro iDNES.cz.


Zmíněné jednání zastupitelstva se konalo 6. listopadu. Nicméně jak je v Ústí nad Labem zvykem, teprve nyní je z něho zveřejněn záznam (proč to vlastně v 21. století vždycky trvá tak dlouho?). Je tedy možné detailně sledovat, jak se k poměrně jasné kauze postavili jednotliví zastupitelé.

Proč jasné? (Ne)činnost Miloše Studenovského byla velmi přesně popsána soudy, existují pravomocné (!) rozsudky o tom, že v 37 případech odmítl poskytnout informace, a městu tím způsobil škodu přes 170 tisíc korun. A pak je tu nepravomocný rozsudek, jaký si za to případně vyslechne trest. Pravomocné vs. nepravomocné – dostatek prostoru pro zmatek v zastupitelských hlavách.

Co také zaznělo?

Projednání bodu navrhla zastupitelka PRO! Ústí Karolina Žákovská.

„Já tady jenom krátce shrnu základní povinnosti úředníka podle zákona číslo 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Je to uvedeno v paragrafu 16 tohoto zákona: Úředník za prvé musí dodržovat právní předpisy, které se vztahují k práci jím vykonávané, při své činnosti musí hájit veřejný zájem, musí jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování.“

Žákovská zmínila i to, že není zcela podstatné, jak nynější stíhání dopadne, neboť pravomocné rozsudky již porušení zákona konstatovaly dříve. „Já se proto chci zeptat vás, pane primátore, jakým způsobem s tímhle budete nakládat? Jakým způsobem se postavíte k těm informacím, které jsou zřejmé – ne k tomu, že bylo vzneseno obvinění? Na to mi odpovíte, že ctíte presumpci neviny, ale to obvinění trestněprávní z vychází z faktů, o kterých už rozhodly pravomocně jiné soudy. Tak bych se chtěla zeptat, jestli to budete s panem tajemníkem nějakým způsobem řešit, nebo jestli vám přijde tohle jeho jednání v pořádku?“

Primátor Nedvědický skutečně podle očekávání odpověděl, že ctí presumpci neviny. „Já skutečně ctím v tomhletom presumpci neviny, což vy jako právník si nepochybně uvědomujete, zrovna tak ten, kterej podával to udání, což znamená pan Blažej. Tak předpokládám, že když se pokoušel studovat práva, tak že taky si uvědomoval, že existuje Všeobecná deklarace lidských práv, kde tedy je zaručeno, že až do doby přijatého soudního rozsudku je nutné koukat na člověka, který prochází všemi těmi řízeními od sdělení obvinění a až po tedy ten rozsudek, tak jako na nevinného.“

Hledáte, kde se primátor Nedvědický vyjadřuje k oné části, týkající se dřívějších pravomocných soudních rozhodnutí? Správně. Nikde.

Festival marnosti pokračoval, když úplně totožně pominula minulé soudy zastupitelka ANO, poslankyně Eva Fialová. „Mě mrzí, že se stává tady dobrou praxí být všichni samosoudci, když se nám něco nelíbí, tak prostě to půjdeme tady veřejně odsoudit. Nedbáme na nějaké nezávislé soudy a budeme lidi veřejně pranýřovat za to, že někdo si vzpomene a dá trestní oznámení.“ Znovu poznámka pro osvěžení paměti: Nezávislé soudy již o činnosti Miloše Studenovského rozhodly, konstatovaly porušení zákona a přikázaly vyplatit více než 170 tisíc korun odškodného.

No a pak je tu Jaromír Hůla, zastupitel za SPD a Trikolóru, jehož příspěvky již získaly jistou proslulost a vždy dokážou jednání zastupitelstva věcně posunout.

„Od roku 2003 jsem přísedící u soudů a byl bych rád, kdybychom mým vystoupením diskuzi ukončili, protože se chováme neeticky a dá se říct i nezákonně. Paní Žákovská řekla, že jednal nezákonně. To může říct pouze soud. My tady pereme špínu, kterou nemá nikdo prokázanou. Ukončete, prosím vás, pane primátore diskuzi, protože se cejtím jako lump, kterej tady sedí a pere tady špinavý prádlo člověka, kterej je pouze na něj podáno trestní oznámení.“

Je pozoruhodné, jak příliš se dá odbočit od tématu a kolik fakt lze ignorovat na tak malém prostoru. Jen krátce: „To může říct pouze soud“ – soudy to samozřejmě řekly, opakovaně. „Je na něj pouze podáno trestní oznámení“ – ne, v době jednání zastupitelstva už byl tajemník obviněn. Pokud je pan zastupitel Hůla od roku 2003 přísedícím u soudu, jak tvrdí, pámbu s těmi, kdo se před jeho senát postaví s vírou ve spravedlnost.

Jak to bylo dál? Opozice se neúspěšně pokusila navrhnout usnesení vyzývající primátora návrhu na odvolání tajemníka (potvrdit ho musí kraj). A tím byl bod uzavřen.

Suma sumárum: Ústecká vládní koalice dál stojí za tajemníkem Studenovským a nenechá si svou podporu ničím zviklat. U probíhajícího trestního řízení, které ještě nebylo skončeno, je to ještě pochopitelné. U zdokumentovaných případů z minulosti, zakončených pravomocnými rozsudky, už je to pochopitelné méně či vůbec. Další zpráva je, že o této záležitosti nehodlá příliš diskutovat s veřejností.

Vládneme, dál se uvidí.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)