Levhart sněžný v ústecké zoo. / Foto: Profimedia

Fond, který vybíral peníze na ústeckou zoo, policie vyšetřuje kvůli možnému podvodu

Napsal/a Robert Malecký 9. prosince 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Dění kolem nadačního fondu Folivora, který vybíral peníze pro ústeckou zoo, aniž by k ní však prostředky doputovaly, policie vyšetřuje jako možný podvod. Vyplývá to z odpovědí ústecké policie na dotazy HlídacíPes.org. Trestní řízení bylo zahájeno poté, co se na policii obrátilo město jako vlastník zoologické zahrady a vyjmenovalo šest možných trestných činů, které mohli lidé z nadačního fondu svou činností spáchat.

„Ve věci trestního oznámení města Ústí nad Labem jsme zahájili úkony trestního řízení a probíhá prověřování,“ uvedla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. Upřesnila, že podezření se týká trestného činu podvodu a věc je pod dozorem Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Trestní oznámení město podalo v březnu. S nadačním fondem ukončilo spolupráci poté, co se ukázalo, že fond vybíral od dárců peníze na ústeckou zoo, ta ale žádné prostředky nedostala. Třetinu z vybraných financí navíc spolkl vlastní provoz fondu. HlídacíPes.org má text trestního oznámení k dispozici, plyne z něho, že městští právníci viní fond Folivora a jeho prezidenta Karla Sladkého ze šesti trestných činů.

„Oznamovatel se domnívá, že činností Nadačního fondu Folivora jako právnickou osobou nebo fyzickými osobami oprávněnými za něj jednat mohlo dojít k naplnění znaků skutkové podstaty trestných činů, zejména zpronevěry, podvodu, porušení povinnosti při správě cizího majetku, zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby, neoprávněného podnikání a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění,“ stojí v oznámení, které město podalo ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem v polovině března.

Níže přinášíme rozbor jednotlivých bodů argumentace městských právníků.

Nezakládání výročních zpráv

Město upozorňuje, že Nadační fond Folivora v rozporu se zákonem nezakládá do sbírky listin účetní závěrky a výroční zprávy o své činnosti. „Lze mít důvodné pochybnosti o tom, zda uvedené listiny byly vůbec někdy vyhotoveny a Správní radou řádně schváleny, zda Správní rada se vůbec k uvedenému účelu někdy sešla a zda někdy schválila jakoukoliv odměnu prezidenta. Již absence uvedených listin vyvolává důvodné pochybnosti o způsobu vedení účetnictví, o sestavování účetních závěrek, o podávání daňových přiznání (…), a zejména o způsobu hospodaření Nadačního fondu s prostředky primárně určenými pro ZOO Ústí,“ stojí v textu trestního oznámení.

Jak už dříve upozornil HlídacíPes.org, fond skutečně zpracoval jedinou „výroční zprávu“, která byla umístěna na jeho webových stránkách. Tato zpráva ovšem ve smyslu zákona žádnou výroční zprávou není, neobsahuje podstatné náležitosti a pokrývá jen část doby činnosti fondu.

Zaštiťování se ústeckou zoo

Právníci dále upozorňují, že prezident fondu Karel Sladký vystupoval při shánění peněz téměř výlučně jménem a na účet ústecké zoo. „Tyto třetí osoby (fyzické i právnické) potom poskytovaly Nadačnímu fondu peněžní prostředky, přičemž jednaly v dobré víře, že je poskytují jako dar na pomoc ZOO Ústí,“ konstatují právníci města.

Nic z toho se ale nestalo. V součtu jen za roky 2017 a 2018 fond vybral 1,35 milionu korun. HlídacíPes.org částky vyčetl z jediné dostupné výroční zprávy fondu, která má alespoň částečně nahrazovat chybějící účetní závěrky. Zpráva, mimochodem plná hrubých chyb a podivného grafického zpracování („Program dlouhodobí pomoci“, Malý přispěvatelé“, „Klub lenochodíka Lubomírka, kde jsou oslovováni města obce a podnikatelské subjekty“), byla zpracována ke konci června 2019 a pokrývá první dva roky činnosti fondu. Odkaz na další zprávu za následující období pak na webu fondu nedává žádné výsledky, zpráva neexistuje.

Kde peníze jsou? Zoo z nich nedostala ani korunu, prezident nadačního fondu Karel Sladký pro Český rozhlas řekl, že vybral zhruba půl milionu.

Letos v únoru, kdy se HlídacíPes.org o celou věc začal detailně zajímat, ovšem Sladký uvedl, že jde o 700 tisíc. Jak vysvětlil rozpor?

„500 tisíc, já nevím, nebo 700, řekl jsem částku, na kterou jsem si vzpomněl,“ řekl Sladký. I tak jde ale o nepoměr, neboť z výpočtů vyplývá, že částka rozhodně výrazně přesahovala milion korun. Sladký tedy dostal otázku, jaký je aktuální přesný stav na účtu, mimochodem stejnou, na jakou odmítl odpovědět vedení zoo.

„Já to v tuto chvíli opravdu přesně nevím, nechci, aby mě pak někdo chytil za slovo,“ uvedl Sladký.

Kam zmizely zbylé statisíce? Velmi pravděpodobně do režijních nákladů fondu. Ten má ve svém statutu uvedeno, že každý rok ukousne z vybraných peněz 35 procent. To přiznává i Sladký. Pokud by na účtech bylo od roku 2017 velice střízlivým odhadem například 1,5 milionu korun, fond by si z nich odkrojil 525 tisíc, pro zoo by mělo zůstat něco pod milion korun. Ani to stále neodpovídá Sladkým uváděné částce 500 nebo 700 tisíc, kterou by měl fond nadále spravovat. „My ty peníze v podstatě jenom chráníme,“ řekl k tomu Sladký.

Mají nárok na 35 procent?

Právníci ovšem napadají i zmíněnou paušální odměnu fondu, který sice na plánovanou činnost žádné prostředky neuvolňoval, režijní náklady si ale „ukusoval“.

„Podle názoru oznamovatele je i Nadační fond oprávněn vynakládat své náklady účelně a prokazatelně. Ustanovení Zakládací listiny o jakési paušální výši těchto nákladů v rozsahu 35 % majetku či příjmů, které je oprávněn vynakládat prezident, považuje oznamovatel za toliko deklaratorní bez jakéhokoliv dalšího právního významu, neboť nemá oporu v obecně závazných předpisech,“ tvrdí město.

Dále ovšem právníci upozorňují, že fond uzavíral reklamní smlouvy na objekty zoo, aniž by k tomu měl oprávnění. „Oznamovatel narazil na skutečnost, že Nadační fond běžně uzavírá smlouvy o poskytnutí reklamní služby, popřípadě vystavuje objednávky na tyto služby, zejména na prostory ZOO Ústí (zejména pavilon zoborožce vrásčitého), ačkoliv k tomu nebyl oprávněn,“ píší právníci města s tím, že tak Nadační fond dárce úmyslně uváděl v omyl.

Zároveň upozorňují, že může jít i o neoprávněné podnikání, protože fond není držitelem žádného oprávnění podnikat v oboru reklamních činností nebo marketingu.

Žádné spojení se zoo

Nejdůležitější věc ovšem přichází v závěru podání. Právníci města fakticky dovozují, že činnost fondu neměla se zoo nic společného a pouze parazitovala na zájmu lidí „o zvířátka“.

„Tyto subjekty nebyly oprávněny nabízet k nájmu jakékoliv prostory či místa v rámci areálu ZOO Ústí, a tím spíše čerpat od třetích subjektů jakékoliv prostředky, ať již formou příspěvků, darů, či příjmů z reklamní činnosti, na činnost ZOO Ústí. Přesto Nadační fond na svých webových stránkách dlouhodobě neoprávněně umísťoval logo ZOO Ústí a jako uvítací text byla použita slova Vážení přátelé ZOO Ústí nad Labem,“ píše se v podání.

Vztah s fondem, který dlouhodobě vykazoval řadu pochybností, se začal naplno řešit až před koncem loňského roku. Zastupující ředitel Dušan Usvald, který vede ZOO po podzimním odvolání ředitele Romana Končela, jednal s fondem Folivora v polovině prosince.

„S politováním všem, kteří podpořili naší zoo prostřednictvím Nadačního fondu Folivora, oznamujeme, že s tímto fondem ukončujeme veškerou spolupráci. Od založení Folivory až do dnešního dne jsme neobdrželi žádné sponzorské finanční dary a po jednání se zástupci nadačního fondu se nezdá, že by se situace změnila, neboť z jejich strany není vůle zoologické zahradě tyto prostředky poskytnout,“ uvedla tehdy zoologická zahrada na svém facebookovém profilu.

Fond, který byl podle dostupných archivních dokumentů a zmínek založen na podporu ústecké zoologické zahrady, ovšem ve své činnosti pokračuje a dál vybírá od dárců peníze. „NF nadále pracuje dle statutu ve snaze podpořit zoo na území ČR,“ napsal v prohlášení fondu jeho prezident Karel Sladký.

Následně fond Folivora upravil i své webové stránky, na kterých dál vybírá na podporu zoologických zahrad. Kompletně z nich zmizela jakákoli zmínka o ústecké zoologické zahradě, na jejíž podporu byl původně založen. Vystupuje tak v roli univerzálního nadačního fondu na podporu všech zoo. Nadále na stránce chybějí podrobné informace o hospodaření fondu nebo výroční zprávy.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)