Mapy v kontextu: Český historický atlas

Historici a kartografové z Historického ústavu Akademie věd ČR a z katedry geomatiky na ČVUT spustili interaktivní webový portál mapující české a československé dějiny. Český historický atlas je složen z více než 160 map, které znázorňují jednotlivé aspekty národních dějin. Popisuje například válečné konflikty a jejich důsledky, migrační vlny, během kterých část obyvatelstva zemi dobrovolně či nuceně opouštěla, či historický vývoj náboženské situace v zemi. Zachycují také, jak člověk postupně měnil tvář české krajiny vlivem osídlení, průmyslu, zemědělství nebo vlivem trávení volného času, včetně rozvoje chatových osad v důsledku trampingu. To vše je zasazeno do kontextu popisem jednotlivých jevů a historických souvislostí. Atlas tak představuje zajímavý online otevřený zdroj, který pomáhá se lépe zorientovat v české minulosti i přítomnosti.

Portál Český historický atlasElektronický mapový portál, věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech v kontextu moderní kartografie

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org