Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook Andreje Babiše,

Babiš se setká s šéfem Evropské komise. Chtěl mluvit o auditu, k Agrofertu se nehlásí

Když Reportéři ČT položili počátkem června politikům vládních stran jednoduchou anketní otázku „Kdo je skutečný vlastník Agrofertu?“, reakce byly pestré. Jméno Andrej Babiš však nevyslovil nikdo. Ostatně i sám Andrej Babiš soustavně Agrofert označuje jako „moji bývalou firmu“.

Ve čtvrtek 20. června se má Babiš setkat s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. „Určitě se zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takto nekompetentní auditory,“ avizoval už dříve Andrej Babiš, že se chce bavit i o předběžných závěrech bruselských auditorů, kteří dovozují, že je český premiér ve střetu zájmů a že holding Agrofert, navzdory převedení do svěřenských fondů stále ovládá.

Těžko říct, zda téma, které se jej osobně týká, na jednání s Junckerem nakonec vznese.

Pokud ano, pravděpodobně se dočká podobné odpovědi, jakou nabídl novinářům už dříve Valdis Dombrovskis, místopředseda Evropské komise: „Co se týká auditorů, jde o profesionály, kteří se svou práci snaží dělat objektivně a s respektem k předpisům Evropské komise a mezinárodním auditorských standardům. Jejich cílem je hájit zájmy daňových poplatníků – včetně těch českých.“

Bez Babišové to nejde

Před Babišovou schůzkou je na místě znovu otevřít předběžnou auditorskou zprávu (v českém překladu, jak ji zveřejnil web Seznam Zprávy), která detailně na základě obsahu stanov obou fondů popisuje to, jaký vliv na Agrofert Andrej Babiš stále má:

  • Stanovy ukazují, že pan Babiš je zakladatelem a jediným obmyšleným těchto svěřenských fondů.
  • Dvěma hlavními cíli svěřenských fondů je správa skupiny Agrofert a ochrana zájmů pana Babiše.
  • Pan Babiš zřídil svěřenské fondy na omezenou dobu, primárně na dobu, kdy zastává funkci člena vlády.
  • Pan Babiš je oprávněn odvolat svěřenského správce, pokud tento poruší pravidla svěřenské správy nebo jiné povinnosti dle stanov (např. pokud nehájí zájmy pana Babiše).
  • Svěřenský správce může být odvolán také radou protektorů.
  • Svěřenský správce nemůže navýšit základní kapitál společnosti a skupiny Agrofert, aniž by všechny nově vydané akcie nenabyl pan Babiš.
  • Dohled nad správou svěřenských fondů vykonává rada protektorů; skládá se ze tří členů jmenovaných panem Babišem.
  • Paní Babišová (manželka pana Babiše) je členem rady protektorů a je považována za rodinného protektora. Rodinného protektora jmenuje pan Babiš. Rada protektorů není usnášeníschopná, pokud není přítomen rodinný protektor.
  • Pokud je správa svěřenských fondů ukončena, všechen majetek ve svěřenských fondech bude vydán zpět panu Babišovi.
  • Během správy svěřenských fondů může pan Babiš dostat jakýkoliv zisk z majetku ve svěřenských fondech.

Z toho (výčet není zdaleka úplný, pozn. red.) dovozují auditoři střet zájmů Andreje Babiše a konstatují, že „pan Babiš je skutečným vlastníkem svěřenských fondů“.

Graficky vztahy znázorňuje tato „pavučina byznysu“ kolem svěřenských fondů Andreje Babiše:

©HlídacíPes.org

Dozvědět se z otevřených zdrojů něco o tom, jakým způsobem fungují dva svěřenské fondy – AB private trust I a AB private trust II – do nichž Babiš 3. února 2017 převedl svůj majetek, a kdo skutečný majitel, bylo až do zveřejnění auditu nemožné.

Informace ze Slovenska

Česká republika sice také zavedla povinnou evidenci údajů o skutečných majitelích. Jde ale o informační systém veřejné správy, který není veřejně přístupný. O tom, že půjde o rejstřík neveřejný, rozhodlo ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí v době, kdy byl ministrem financí Andrej Babiš.

Za skutečného majitele je ze zákona považována fyzická osoba, která má „fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu“.

Je to zároveň takřka přesně rok od chvíle, kdy česká Transparency International přišla se zprávou, že podle slovenského rejstříku skutečných majitelů, který je naopak veřejně přístupný, je ovládající osobou Agrofertu nadále Andrej Babiš.

Babiš takový výklad odmítá, Transparency International označuje za udavače, auditory za nekompetentní a Agrofert popisuje stále jako svou bývalou firmu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře