Uživatel

Ivan Štern

Ivan Štern: Bez plnohodnotné demokracie se nikdo dobře mít nebude

Jen demokratické uspořádání společnosti je schopno lidem práce, a nejen jim, zajistit opravdovou sociální spravedlnost. Demokracie jako jediná stojí a padá s rovností mezi lidmi. Bez rovnosti, ať už před zákonem, v politice (ve věcech veřejných) anebo v otázce sociální, o spravedlnosti pro všechny nelze mluvit.

Ivan Štern: Rušením soukromého vlastnictví se zbohatnout nedá

Pouze demokracie je s to zajistit sociální spravedlnost. A naopak: bez rovnosti v sociální otázce je naopak demokracie nemyslitelná. Předchozí text třídílné série se zaměřil hlavně na reformaci, díky níž si lidé uvědomili, že si jsou vzájemně rovni a že i v tom mají řešit otázku sociální.

Ivan Štern: Chudí tu budou vždycky. Ale sociální spravedlnost není prázdný pojem

Komunisté kudy chodili, zaklínali se sociální spravedlností. Považovali se za její přední nositele. Sociální systém, který zavedli, jim přitom sloužil jako nástroj, jímž určitou vrstvu společnosti upláceli, a jako nástroj, jímž zbývající společnost ovládali, případně ji jím vydírali. Z toho plyne také jisté pochopení pro nechuť vyvolanou pojmem „sociální spravedlnost“.