Všechny články

?

Hranice stáří

Češky, které se dožívají vyššího věku než muži, se paradoxně považují za staré již v 73 letech. Oproti jiným národům jsou Češi značně pesimističtí. Nižší věk uvedli pouze Maďaři (muži 68...

Milan Zelený: Úkoly pro české novináře

Média nelze ovlivňovat, hlídat, nebo regulovat – pokud má žurnalistika zůstat profesí. Jejich hledání pravdy lze ovšem napomáhat. Tím, že mediální zprávy, fakta a „pravdy“ budou ověřovány, konfrontovány a porovnávány...