Studenti protestují, nechtějí z kolejí

Sotva vláda ohlásí nová opatření proti šíření nemoci covid-19, už se ukazuje, jak jsou nedomyšlená. Konkrétně jde o snahu středou počínaje vyhnat z vysokoškolských kolejí všechny studenty mimo medicínské obory. Zřejmě je to snaha zabránit různým večerním dýchánkům (bez roušek), jenže ty lze dělat stejně pohodlně v domácích podmínkách. Studenti také nejen studují, ale i pracují, jak zdůrazňuje otevřený dopis a petice studentů zaslaná vládě: „Pokud studentům nebude umožněno na kolejích setrvat, tak s velkou pravděpodobností nebudou schopni svou práci nadále dělat a mnozí dokonce o práci přijdou.“

Podle rychlých právních názorů také vláda nemá žádné páky, ani právo, jak studenty z ubytoven vyhnat.

Takže by to chtělo dohodu: studenti na čas zapomenou na kolejní promořování a politici je nechají bydlet, studovat (na dálku) a pracovat.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org