Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Andrej Babiš při kampani v Průhonicích. Foto: Robert Klejch / CNC / Profimedia
,

Průhonický kronikář popisuje příběh „rezidenta Babiše“: Z hulváta obecním mecenášem

Že na něj budou létat vejce zrovna v Průhonicích, Andrej Babiš při kampani o víkendu zřejmě nečekal. V obci na okraji Prahy řadu let žije a zanechal tam už výraznou stopu včetně volebních výsledků hnutí ANO kolem 30 procent hlasů. Babišovo jméno také mnohokrát figuruje v obecní průhonické kronice. Ta ho většinou popisuje jako bohatého, ale uznalého mecenáše, který pomáhá obci – a podle kronikáře také celému státu. Oblíbeným sousedem však Babiš nebyl vždy.

Obraz Andreje Babiše v obecní kronice Průhonic v lecčems opisuje vývoj jeho image v celostátní politice – od muže, kterého širší veřejnost prakticky neznala, přes vycházející politickou hvězdu až po premiéra, který „maká“ do roztrhání. Jak ale ukazují kronikové zápisy, Babiš rozhodně nepatřil automaticky k obecním oblíbencům.

Poprvé se kronikář o Babišovi zmiňuje v roce 2004. Tehdy si majitel Agrofertu nechával na jednom z průhonických pozemků stavět dům a vstoupil také do místního sporu o dostavbu zemního protihlukového valu. Kronikář Babišovu vystupování na zastupitelstvu věnoval pár řádek i v kronice roku 2005:

„Mnozí lidé v obci sledují, jak si na Zemanově poli nechá stavět svůj dům majitel firmy Agrofert Holding Andrej Babiš, v obchodě nejen se zemědělskými produkty jeden z ekonomicky nejmocnějších mužů v republice. Minulý rok při hájení vlastních zájmů na veřejném zasedání zastupitelstva obce si svým vystoupením proti starostce obce vysloužil nezapomenutelnou pověst.“

„Památné neslušné vystoupení“

Co přesně Babiš před 17 lety na průhonickém zastupitelstvu řekl, z kroniky nevyplývá. Jisté je, že v kronikáři to zanechalo hluboký dojem. Ještě v roce 2008, kdy obecní zastupitelstvo řešilo jinou kauzu, se kronika na Babišovo vystoupení odvolává jako na odstrašující příklad: „Přítomný zástupce firmy vytrvale tlačil na okamžité projednání, byť na rozdíl památného neslušného vystoupení Babiše tentokrát v normě společenského vychování.“

Vraťme se ale k roku 2006, kdy Andrej Babiš koupil průhonickou sokolovnu. Kronikář to zaznamenal takto: „Hladina klidu v obci poněkud se rozčeřila, když občané zjistili, že firma Beneš a Lát prodala budovu sokolovny průhonickému rezidentovi a jednomu z nejbohatších občanů republiky Babišovi.“


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Podle zápisu v kronice to byl pro Babišovu reputaci v obci dost zásadní moment: „Nespokojenost mezi občany sice nenabyla demonstrativního protestu, ale měla úroveň, na niž musela veřejně reagovat i starostka obce. V případě sokolovny totiž v podvědomí nějak stále žije pocit, že tu bylo občanům něco nespravedlivě vzato, něco, na co každý kdysi rukama svých předchůdců něco nadšeně s nezištně přidal.“

V létě 2009 kronika zaznamenává, že práce na rekonstrukci sokolovny výrazně pokročily – nedůvěru místních to však neuklidnilo. Už v předcházejících letech v kronice prosakovaly obavy, zda bude s novým majitelem v sokolovně možné pořádat třeba tradiční hasičský ples.

„Konečný výsledek při oficiálním otevření ale naopak předčil očekávání všech. Objektivně posouzeno, tato budova asi stejně jako kdysi v oněch třicátých letech nyní představuje velmi zdařilé moderní architektonické dílo, které bude svým způsobem ozdobou obce.“

„Protože není jasné, jaký sociální pohled na provoz v rekonstruované budově bude mít současný investor (údajně jediný vlastník Agrofertu Andrej Babiš, rezident v naší obci), zejména když je známá jeho diskutabilní pozice v současném hospodářství v republice, lidé se obávají, aby toto historické místo, tak významné pro minulý život v obci, nesloužilo jen vybrané hrstce bohatých a aby pro ostatní nezbylo než se spokojit s nedobrovolnou účastí na vnějším provozu budoucích aut těchto lidí, jejich chování apod.,“ shrnuje kronikář.

Nejlepší z multimilionářů

A konečně přichází rok 2010, kdy Babiš nově zrekonstruovanou sokolovnu slavnostně otevírá. Kronikář neskrývá spokojenost: „Občané po celou dobu velmi kriticky stavební proměny budovy sledovali a komentovali. Vesměs ne příznivě. Konečný výsledek při oficiálním otevření ale naopak předčil očekávání všech. Objektivně posouzeno, tato budova asi stejně jako kdysi v oněch třicátých letech nyní představuje velmi zdařilé moderní architektonické dílo, které bude svým způsobem ozdobou obce.“

V této době už se média začínají o Babiše zajímat intenzivněji, odkazy na mediální články postupně přibývají i v kronice, včetně Babišovy pozice v žebříčku dolarových miliardářů nebo jeho zápisu v seznamu agentů komunistické StB.

„Tento názor se pomalu mění v poznání, že ing. Babiš patří mezi tu menšinu české podnikatelské sféry, která využívá zákonných podmínek a vývoje v republice k rozmnožování svého majetku…“

Skutečný zlom ale přichází s rokem 2011, kdy Babiš zakládá iniciativu Akce nespokojených občanů a o rok později i hnutí ANO. Kdo by začal kronikou Průhonic listovat až zde, měl by dojem, že Andreje Babiše místní měli rádi odjakživa. O dřívějších třenicích ani slovo:

„V obci žije i několik multimilionářů. Z nich a z jiných podnikatelů k profilu obce přispělo jen málo. Nejbohatší z nich ing. Andrej Babiš si získal vztahem k obci u řady občanů naopak dobré jméno. Je samozřejmě jisté, že jeho podpora v obci v relaci k jeho majetku je taková, jak se občanovi jeví, nicméně je třeba konstatovat, že je zcela jiná než u jiných podobně majetných.“

Nehrabe pod sebe, podniká, dává práci

Tím však chvála „rezidenta Babiše“, jak kronikář pozdějšího ministra a premiéra opakovaně tituluje, nekončí. Ti, kteří měli dosud (píše se rok 2011) pochybnosti o čistotě původu Babišova majetku, je prý ztrácejí:

„Tento názor se pomalu mění v poznání, že ing. Babiš patří mezi tu menšinu české podnikatelské sféry, která využívá zákonných podmínek a vývoje v republice k rozmnožování svého majetku, aniž by spekulovali, jak svá finanční konta zvětšit finančními transakcemi a jak se potom únikem do zahraničí vyhnout daním. Ing. Babišovi se pomalu přiznává, že ‚pod sebe nehrabe‘, že podniká, lidem dává práci.“

„Na závěr besídky vystoupil i majitel Sokolovny podnikatel-politik Andrej Babiš a překvapeným dětem i rodičům popsal důvody svého vstupu do politiky a též důvody, proč chce, aby rodiče (děti ještě nemohou) volili jeho politické hnutí Ano 2011.“

V následujícím roce kronika zaznamenala zmiňované založení hnutí ANO či založení týdeníku 5+2 pod křídly Agrofertu.

V roce 2013 už přišly první parlamentní volby, kterých se Babiš s hnutím ANO zúčastnil. Průhoničtí mu dali 31 procent hlasů. Kronikář to dával do souvislosti s nespokojeností Čechů s dosavadní „pravicovou“ vládou.

„Proto také i v naší obci došlo k výrazné podpoře nově vzniklého politického hnutí našeho občana Andreje Babiše ANO. I kruhy ekonomicky dobře postavené se začaly obávat o své postavení a očekávají pro sebe lepší dohled a jistotu, kterou úspěšný podnikatel Babiš slibuje. Nicméně i v naší obci jsou občané, kteří zvládají své ekonomické postavení už na hranici svých možností. Také ty je možné vidět v Albertu chodit mezi regály a s lístkem v ruce sledovat cenu zboží označeného ‚Akce‘. To naznačuje mnohé.“

Ministr na besídce

Kronika nicméně ve stejném roce zmiňuje i Babišovu agitaci na předvánoční besídce žáků průhonické základní školy v místní sokolovně. Cituje článek místních novin:

„Na závěr besídky vystoupil i majitel Sokolovny podnikatel-politik Andrej Babiš a překvapeným dětem i rodičům popsal důvody svého vstupu do politiky a též důvody, proč chce, aby rodiče (děti ještě nemohou) volili jeho politické hnutí Ano 2011. Je podle vás zákonné/morální/normální využít školní akci k politickým účelům? Své odpovědi můžete psát do komentářů nebo je zaslat mailem na adresu redakce. Z odpovědí vylosujeme náhodného výherce a zašleme mu koblihu. (Pro budoucí generace – Ing. Andrej Babiš nevařil tradiční předvolební guláš, ale rozdával po koblize usmažené v jeho pekárnách Penam).“

V následujících letech se zmínky o Babišovi v kronice stáčejí téměř výlučně k politice. Několik zápisů je pak věnovaných výstavbě Babišových firem v Průhonicích, ať šlo o domy nebo o restauraci a hotel na náměstí. „Ing. Babiš má francouzské školy, objekt a jeho funkce jsou patrně výsledkem jeho osobních představ (…) Takto výrazně exkluzivně pojatý hotel v Průhonicích dosud nebyl,“ chválí nový komplex v roce 2017 kronikář. Ten také opakovaně zachytil, že kvůli vládnímu angažmá Babiše (tehdy ministra financí) je v Průhonicích výrazně více novinářů.

Pro budoucí generace kronika zaznamenala i Babišovu předvolební kampaň v roce 2017: „Dnes do schránek na poštu dostali občané dopis Ing. Babiše – předvolební leták. Ve formě jeho základního politického hesla – řídí stát jako podnik – výzvu a žádost o podporu ve volbách formou ‚Smlouvy‘. V ní říká, jak bude vést republiku, bude-li zvolen předsedou vlády.“ V následujících volbách hnutí ANO opět v Průhonicích válcovalo soupeře, získalo necelých 28 procent hlasů.

Covidový zápis zatím chybí

V roce 2019 v kronice čteme, že „občan Průhonic“ Babiš přispěl sponzorským darem ve výši čtyř milionů korun na rekonstrukci a dostavbu tělocvičny místní základní školy nebo že osobně předal kytici se stovkou růží nejstarší obyvatelce obce, která slavila 100. narozeniny.

A konečně rok 2020, poznamenaný především covidovou pandemií. Jak je patrné z kronikových zápisů, koronavirus výrazně zasáhl i do života Průhonic. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by za to podle místních, či alespoň těch, o jejichž svědectví se opírá průhonický kronikář, mohl právě „občan“ Babiš.

Když v září 2020 vystoupil premiér s televizním projevem tváří v tvář rychle rostoucím počtům nakažených po příliš rozvolněném létě, opozice jeho vystoupení ostře zkritizovala jako slabé a bezobsažné. Do průhonické kroniky si ale Babiš připsal další pozitivní čárku: „Projev byl vyvážený, přiměřeně dlouhý a obsahově se s ním dalo ztotožnit,“ zapsal si kronikář.

Tím prozatím končí subjektivní, ale cenné svědectví o Andreji Babišovi pohledem části jeho průhonických spoluobčanů. Nepochybně bude zajímavé sledovat, jestli kronikář ve svém hodnocení premiéra na konci letošního roku přece jen nepřiostří. Covidová pandemie, se kterou Babiš bojoval na vlastní zodpovědnost jako mikromanažer, si v Česku zatím vyžádala na 30 tisíc obětí.

Své místo v kronice by měl mít i v úvodu zmíněný letošní „vajíčkový incident“. Stánek s Babišovou kampaní stál ostatně na dlažbě náměstí, kam krátce předtím aktivisté namalovali bílé kříže za covidové mrtvé.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

42 komentářů

 1. Martin Svoboda napsal:

  Zdravím z Pruhonic. Dar na rekonstrukci školní tělocvičny…..to proto, že děti a důchodci z Průhonic už nesmějí cvičit v tělocvičně v Sokolovně, k čemuž se Babis zavázal.Tak chodí do školy.

 2. skeptik napsal:

  Pokud vím, Průhonice patří pod Černošice a tam se už ani zdaleka takové podpoře občan Babiš netěší. Škoda že se pan kronikář Průhonic nezmínil, koho on osobně volil.

 3. PC napsal:

  Kronikář jasně popisuje, jak se obyvatelé jedné obce zcela zjevně nechali koupit.

 4. eva napsal:

  Za vše může Havel svýmy výroky: nejsme jako oni ,uděláme tlustou čáru apod. a ted nam estébák za podpory komunistů rozkrádají naši vlast.Jeho voliči jsou koupeni důchodci za peníze danovych poplatníků a 70000 nabranych úředníků od dob Kalouska.

  • Tony napsal:

   Havla do toho netahejte!

  • Tondach napsal:

   Stačilo, aby prezident Zeman dodržel ústavní zvyklost a nejmenoval estébáka ministrem financí! Zemanovi přestalo vadit pozitivní lustrační osvědčení!
   Nesvádějte to na Havlovo „nejsme jako oni“!
   Je to ubohé!

  • Fr.Zákostelský napsal:

   Václav Havel byl jen jeden,bohužel.Burešů je zde mnoho.

   • Ep napsal:

    Havel byl jen jeden – naštěstí! Se zbytkem souhlasím.

  • Eva napsal:

   Koupení důchodci mají zatím zaplať Pánbůh jasnou mysl a ostrý zrak, jinak by se k vládě dostali takoví novodobí svazáci Bruselského typu nebo závistiví hochstapleři, kteří nepostavili ani psí boudu, případně bývalí privatizátoři jejichž vládu jsme už zažili. A k nim by se samozřejmě přidali pidistrany které se bez skrupulí přilepí na každou vládní stranu dostanou-li příležitost a ještě se u toho budou ohánět láskou k Bohu a morálkou.

  • Eva napsal:

   Trochu zkreslené informace, štěstí, že průšvihy je na koho svést.

   • Pavel napsal:

    Ano, na svádění svých průšvihů na jiné je bureš odborník.

 5. vlad napsal:

  Covid si vyžádal 30 000 obětí v situaci, kdy o covidu 18 nikdo nic nevěděl, neexistovala vakcinace a země EU si navzájem kradly ochranné pomůcky. Opozice NIC neudělala, jen škodila lidem této země a blbě kecala.
  Kdybychom žili v právním státě, tak jakýkoli hod na premiéra by byl brán jako útok na veřejného činitele, protože nikdo v okamžiku hodu neví, je-li to kámen, kus železa, nebo granát. A policie ČR, která v zásadě nekoná a jen monitoruje, je k ničemu. Monitorovat může kamerový systém, policista musí ze zákona konat.
  Takže ČR jako země bez morálky, kde si může dělat kdo chce co chce beztrestně, je banánovou kolonií v Evropě. Po téměř 32 letech od sametového puče to není dobrá zpráva.

  • Pavel napsal:

   NIC nedělal agent bureš, přičemž ten MĚL v popisu práce NĚCO dělat. A ano, taky škodil lidem a blbě kecal (a kecá). Kdybychom žili v právním státě, tak je v teplákách už za privatizační rozkrádačky nejen za dotační podvody a cílenou snahu existenčně zlikvidovat řadu lidí. A opět ano, policie, která nezatýká a jen odkládá burešovy trestné činy je k ničemu. Takže ČR s premiérem bez morálky, kde si on a jeho podržtašky mohou bez trestně rozkrádat, je banánovou kolonií agrofertu. Po téměř 32 letech od konce komunistického zvěrstva, to není dobrá zpráva.

   • Eva napsal:

    Na privatizační rozkrádačky tu je jiná strana, která se zase dere k moci.

    • Alex napsal:

     A jako na potvoru si v těch privatizačních rozkrádačkách nejvíce nakradl jakýsi slovenský bývalý stbák, Bureš se jmenuje. Neznáte ho ?

    • skeptik napsal:

     S tou „jinou stranou“ byl ovšem v té době Andrej Babiš jedna ruka a z jejích praktik ochotně těžil.

    • skeptik napsal:

     Bližší údaje o vztazích A. Babiše s ODS a hlavně s Ivanem Langrem v devadesátých letech se Evo dozvíte v knize od Tomáše Lemešaniho Z Bureše Babišem. Pokud vím, je ještě k dostání.

    • Pavel napsal:

     Zde je na místě přísloví o potrefené huse.

   • Wendy napsal:

    Souhlasím do posledního písmenka. Přeji si jen, aby do voleb lidé prokoukli a nevolili toto ZLO na další roky.
    Jsem důchodce, ale nikdy bych se nesnížila k tomu volit tohoto estébáka

   • Radovan napsal:

    Nelze než souhlasit.

   • A. S. Pergill napsal:

    V případě, kdy se neví, co dělat, je jakási umírněnost spíš správná. Babišovi se dá vyčíst, že se už dávno nezbavil skupina MeSES, pod jejímž vedením jsme se stali jedním z nejvíce postižených států na světě, zatímco před působením těchto škůdců jsme na tom byli mnohem líp.

  • Tondach napsal:

   Opozice taky NIC udělat nemůže! A Babiše nikdo nenahání, ten si ty své prsery vyrábí sám!

  • Eva napsal:

   Oběti Covidu jsou výsledek politikaření slabé opozice a neukázněných a bezohledných lidí, kteří neustále kritizovali a nedodržovali nařízení vlády!

   • Dr. B napsal:

    Milá Evičko, jenom pro doplnění. ANO má reálně většinovou vládní koalici (s podporou komoušů, kteří ho pokaždé podrželi). Takže všechna rozhodnutí této vlády jsou rozhodnutími pana Babiše, slabá opozice nemá možnosti, jak mu zabránit v podstatě v čemkoli. Takže říkat, že oběti Covidu jsou výsledkem politikaření slabé opozice je prostě nesmysl. Opozice k protipandemickým opatřením v podstatě nemohla nic moc říci.
    Když takovou věc tvrdíte, můžete sem hodit pár příkladů, jak opozice ovlivnila opatření proti Covidu? Nebo to vlastně nevíte a jenom opakujete Babišovu rétoriku bez jakýchkoli opravdových argumentů?

  • Alex napsal:

   No dobře, ale aby měla prťavá zemička s pouhopouhými deseti miliony nejvíce mrtvých na světě, to Vás nezneklidňuje ? Ani chaos, naschvály, záměrné rušení nošení roušek Babišem, které nařídil Vojtěch, střídání ministrů, atd ? A opozice ? Ta může ze své pozic jen kritizovat. Nemá jedinou faktickou možnost cokoli prosadit, zařídit změnit.

  • Dr. B napsal:

   Vy byste také každého pro jistotu hned nechal zavřít, když má jiný názor, než vy, že? To by byl panečku právní a morální stát, každý by držel hubu a krok, nikdo by si nedovolil cokoli kritizovat. To by se nám ta republika řídila. Opozici by bylo nejlepší zrušit, ať má vláda klid na práci.
   Teda nepřipomíná vám to něco z dob nedávno minulých? 😉

  • jiří napsal:

   Vlad má pravdu !

 6. Zdenál napsal:

  Až půjde slovenský soudruh do tepláků, dopadne ta vila stejně jako Krejčířova. Nakonec z ní bude útočiště pro bezdomovce. Jinak k tomu SARSu . První petice proti vývoji těchto virů se podepisovala už v roce 2004, druhá 2016 a třetí na podzim 2019. Proč nás soudruh Babiš odmítl na pandemii byť jen lehce připravit, viz zasedání sněmovny z ledna 2020, je záhadou. Výsledek je pro svět známý.

  • Tondach napsal:

   Nejhorší je, že si ho národ zvolil sám a nadšeně! A už by ho zvolil zase!
   A bohužel zvolí!

   • Ondrej napsal:

    je to naprosto desive, ale vypada to tak, ze to Bures zase nejak asi uplaca.faktrou je vic vcetne lzive kampane na piraty, ale s tim se muselo pocitat, dalsi je totalni tupst a zabednenost Babisovcu, ale tam se taky neda asi nic delat..jestli to tak opravdu dopadne, tak to bude naprosto otresne vysvedceni tohoto naroda..

    • A. S. Pergill napsal:

     A co o těch pirátech píše lživého? Všechno, co se dostalo ke mě, byla pravda, ověřitelná z více nezávislých zdrojů.

     • skeptik napsal:

      Ano, ověřitelné na yandex.ru, web hnutí proti islamizaci ČR, čínský vyhledávač a Vladislav Rogozov.

  • Eva napsal:

   Až půjdou do tepláků všichni ale opravdu všichni kteří kradli ve velkém tak to bude prima.

 7. Vladimír Komárek napsal:

  Zločinci se často snaží v místě bydliště působit jako seriózní občané.
  Kronikář píše patrně podle subjektivních měřítek – to je zjevné z vybraných citací.

 8. bob napsal:

  Koho to proboha Průhonice zaměstnávají jako kronikáře? Obecní kronika má být apolitická a nemá hodnotit televizní projevy svého občana.

 9. Volffr napsal:

  Naštěstí je tento názor jen kapkou v moři, jinak by jsme tu měli Bělorusko

 10. Sony napsal:

  Takhle suverénní chlap s hroší kůží se v Československu nenašel při vládnutí jedné strany a nenašel se ani v posledních třiceti letech. Je je otázkou, kdo mu pořád dává hlasy ve volbách a domnívám se, že se jedná o podobné grázly, kterým nevadí jeho chování a dokážou se obhájit sami před svým svědomím. Kolik lidí za svůj život učinil nešťastnými, o tom už se ani nemluví.

  • A. S. Pergill napsal:

   Politik musí být psycho nebo sociopat, nebo obojí, jinak neobstojí. Takže ryze darwinskými mechanismy se do čela úspěšných stran dostanou podobné týpky. A jde jen o to, aby z jejich aktivit byla alespoň nějaký celospolečenský užitek. Což Babiš jakžtakž splňuje (a líp než mnohé alternativy), a proto ho lidé volí.

   • Dr. B napsal:

    I kdybych to viděl tak, jako vy a měl Babiše rád, přece každý soudný člověk musí uznat, že prostě není možné rozhodovat (byť třeba nepřímo, ale díky své politické pozici) o přidělování dotací, o formě jakou se budou do budoucna tyto peníze rozdělovat (prostřednictvím zákonů) a současně tyto peníze využívat pro sebe. To prostě nedává smysl i kdyby byl Babiš jinak svatý.

 11. Ivana Káďová napsal:

  ,, Děkujeme ,, vše voličům Babiše, že nás a hlavně naše děti přivedli svou volbou do takového bahna.

  • A. S. Pergill napsal:

   Je mi líto, vážená paní, alternativy byly jednoznačně horší.

   • skeptik napsal:

    Podle názorů uvedených na Hlídacím psu, by to mohlo být horší snad už jedině tehdy, kdyby ve volbách kandidoval přímo jistý Pergill a byl zvolen.

Přidávání komentářů není povoleno