Andrej Babiš při kampani v Průhonicích. Foto: Robert Klejch / CNC / Profimedia

Průhonický kronikář popisuje příběh „rezidenta Babiše“: Z hulváta obecním mecenášem

Napsal/a Vojtěch Berger 9. srpna 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Že na něj budou létat vejce zrovna v Průhonicích, Andrej Babiš při kampani o víkendu zřejmě nečekal. V obci na okraji Prahy řadu let žije a zanechal tam už výraznou stopu včetně volebních výsledků hnutí ANO kolem 30 procent hlasů. Babišovo jméno také mnohokrát figuruje v obecní průhonické kronice. Ta ho většinou popisuje jako bohatého, ale uznalého mecenáše, který pomáhá obci – a podle kronikáře také celému státu. Oblíbeným sousedem však Babiš nebyl vždy.

Obraz Andreje Babiše v obecní kronice Průhonic v lecčems opisuje vývoj jeho image v celostátní politice – od muže, kterého širší veřejnost prakticky neznala, přes vycházející politickou hvězdu až po premiéra, který „maká“ do roztrhání. Jak ale ukazují kronikové zápisy, Babiš rozhodně nepatřil automaticky k obecním oblíbencům.

Poprvé se kronikář o Babišovi zmiňuje v roce 2004. Tehdy si majitel Agrofertu nechával na jednom z průhonických pozemků stavět dům a vstoupil také do místního sporu o dostavbu zemního protihlukového valu. Kronikář Babišovu vystupování na zastupitelstvu věnoval pár řádek i v kronice roku 2005:

„Mnozí lidé v obci sledují, jak si na Zemanově poli nechá stavět svůj dům majitel firmy Agrofert Holding Andrej Babiš, v obchodě nejen se zemědělskými produkty jeden z ekonomicky nejmocnějších mužů v republice. Minulý rok při hájení vlastních zájmů na veřejném zasedání zastupitelstva obce si svým vystoupením proti starostce obce vysloužil nezapomenutelnou pověst.“

„Památné neslušné vystoupení“

Co přesně Babiš před 17 lety na průhonickém zastupitelstvu řekl, z kroniky nevyplývá. Jisté je, že v kronikáři to zanechalo hluboký dojem. Ještě v roce 2008, kdy obecní zastupitelstvo řešilo jinou kauzu, se kronika na Babišovo vystoupení odvolává jako na odstrašující příklad: „Přítomný zástupce firmy vytrvale tlačil na okamžité projednání, byť na rozdíl památného neslušného vystoupení Babiše tentokrát v normě společenského vychování.“

Vraťme se ale k roku 2006, kdy Andrej Babiš koupil průhonickou sokolovnu. Kronikář to zaznamenal takto: „Hladina klidu v obci poněkud se rozčeřila, když občané zjistili, že firma Beneš a Lát prodala budovu sokolovny průhonickému rezidentovi a jednomu z nejbohatších občanů republiky Babišovi.“


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Podle zápisu v kronice to byl pro Babišovu reputaci v obci dost zásadní moment: „Nespokojenost mezi občany sice nenabyla demonstrativního protestu, ale měla úroveň, na niž musela veřejně reagovat i starostka obce. V případě sokolovny totiž v podvědomí nějak stále žije pocit, že tu bylo občanům něco nespravedlivě vzato, něco, na co každý kdysi rukama svých předchůdců něco nadšeně s nezištně přidal.“

V létě 2009 kronika zaznamenává, že práce na rekonstrukci sokolovny výrazně pokročily – nedůvěru místních to však neuklidnilo. Už v předcházejících letech v kronice prosakovaly obavy, zda bude s novým majitelem v sokolovně možné pořádat třeba tradiční hasičský ples.

„Konečný výsledek při oficiálním otevření ale naopak předčil očekávání všech. Objektivně posouzeno, tato budova asi stejně jako kdysi v oněch třicátých letech nyní představuje velmi zdařilé moderní architektonické dílo, které bude svým způsobem ozdobou obce.“

„Protože není jasné, jaký sociální pohled na provoz v rekonstruované budově bude mít současný investor (údajně jediný vlastník Agrofertu Andrej Babiš, rezident v naší obci), zejména když je známá jeho diskutabilní pozice v současném hospodářství v republice, lidé se obávají, aby toto historické místo, tak významné pro minulý život v obci, nesloužilo jen vybrané hrstce bohatých a aby pro ostatní nezbylo než se spokojit s nedobrovolnou účastí na vnějším provozu budoucích aut těchto lidí, jejich chování apod.,“ shrnuje kronikář.

Nejlepší z multimilionářů

A konečně přichází rok 2010, kdy Babiš nově zrekonstruovanou sokolovnu slavnostně otevírá. Kronikář neskrývá spokojenost: „Občané po celou dobu velmi kriticky stavební proměny budovy sledovali a komentovali. Vesměs ne příznivě. Konečný výsledek při oficiálním otevření ale naopak předčil očekávání všech. Objektivně posouzeno, tato budova asi stejně jako kdysi v oněch třicátých letech nyní představuje velmi zdařilé moderní architektonické dílo, které bude svým způsobem ozdobou obce.“

V této době už se média začínají o Babiše zajímat intenzivněji, odkazy na mediální články postupně přibývají i v kronice, včetně Babišovy pozice v žebříčku dolarových miliardářů nebo jeho zápisu v seznamu agentů komunistické StB.

„Tento názor se pomalu mění v poznání, že ing. Babiš patří mezi tu menšinu české podnikatelské sféry, která využívá zákonných podmínek a vývoje v republice k rozmnožování svého majetku…“

Skutečný zlom ale přichází s rokem 2011, kdy Babiš zakládá iniciativu Akce nespokojených občanů a o rok později i hnutí ANO. Kdo by začal kronikou Průhonic listovat až zde, měl by dojem, že Andreje Babiše místní měli rádi odjakživa. O dřívějších třenicích ani slovo:

„V obci žije i několik multimilionářů. Z nich a z jiných podnikatelů k profilu obce přispělo jen málo. Nejbohatší z nich ing. Andrej Babiš si získal vztahem k obci u řady občanů naopak dobré jméno. Je samozřejmě jisté, že jeho podpora v obci v relaci k jeho majetku je taková, jak se občanovi jeví, nicméně je třeba konstatovat, že je zcela jiná než u jiných podobně majetných.“

Nehrabe pod sebe, podniká, dává práci

Tím však chvála „rezidenta Babiše“, jak kronikář pozdějšího ministra a premiéra opakovaně tituluje, nekončí. Ti, kteří měli dosud (píše se rok 2011) pochybnosti o čistotě původu Babišova majetku, je prý ztrácejí:

„Tento názor se pomalu mění v poznání, že ing. Babiš patří mezi tu menšinu české podnikatelské sféry, která využívá zákonných podmínek a vývoje v republice k rozmnožování svého majetku, aniž by spekulovali, jak svá finanční konta zvětšit finančními transakcemi a jak se potom únikem do zahraničí vyhnout daním. Ing. Babišovi se pomalu přiznává, že ‚pod sebe nehrabe‘, že podniká, lidem dává práci.“

„Na závěr besídky vystoupil i majitel Sokolovny podnikatel-politik Andrej Babiš a překvapeným dětem i rodičům popsal důvody svého vstupu do politiky a též důvody, proč chce, aby rodiče (děti ještě nemohou) volili jeho politické hnutí Ano 2011.“

V následujícím roce kronika zaznamenala zmiňované založení hnutí ANO či založení týdeníku 5+2 pod křídly Agrofertu.

V roce 2013 už přišly první parlamentní volby, kterých se Babiš s hnutím ANO zúčastnil. Průhoničtí mu dali 31 procent hlasů. Kronikář to dával do souvislosti s nespokojeností Čechů s dosavadní „pravicovou“ vládou.

„Proto také i v naší obci došlo k výrazné podpoře nově vzniklého politického hnutí našeho občana Andreje Babiše ANO. I kruhy ekonomicky dobře postavené se začaly obávat o své postavení a očekávají pro sebe lepší dohled a jistotu, kterou úspěšný podnikatel Babiš slibuje. Nicméně i v naší obci jsou občané, kteří zvládají své ekonomické postavení už na hranici svých možností. Také ty je možné vidět v Albertu chodit mezi regály a s lístkem v ruce sledovat cenu zboží označeného ‚Akce‘. To naznačuje mnohé.“

Ministr na besídce

Kronika nicméně ve stejném roce zmiňuje i Babišovu agitaci na předvánoční besídce žáků průhonické základní školy v místní sokolovně. Cituje článek místních novin:

„Na závěr besídky vystoupil i majitel Sokolovny podnikatel-politik Andrej Babiš a překvapeným dětem i rodičům popsal důvody svého vstupu do politiky a též důvody, proč chce, aby rodiče (děti ještě nemohou) volili jeho politické hnutí Ano 2011. Je podle vás zákonné/morální/normální využít školní akci k politickým účelům? Své odpovědi můžete psát do komentářů nebo je zaslat mailem na adresu redakce. Z odpovědí vylosujeme náhodného výherce a zašleme mu koblihu. (Pro budoucí generace – Ing. Andrej Babiš nevařil tradiční předvolební guláš, ale rozdával po koblize usmažené v jeho pekárnách Penam).“

V následujících letech se zmínky o Babišovi v kronice stáčejí téměř výlučně k politice. Několik zápisů je pak věnovaných výstavbě Babišových firem v Průhonicích, ať šlo o domy nebo o restauraci a hotel na náměstí. „Ing. Babiš má francouzské školy, objekt a jeho funkce jsou patrně výsledkem jeho osobních představ (…) Takto výrazně exkluzivně pojatý hotel v Průhonicích dosud nebyl,“ chválí nový komplex v roce 2017 kronikář. Ten také opakovaně zachytil, že kvůli vládnímu angažmá Babiše (tehdy ministra financí) je v Průhonicích výrazně více novinářů.

Pro budoucí generace kronika zaznamenala i Babišovu předvolební kampaň v roce 2017: „Dnes do schránek na poštu dostali občané dopis Ing. Babiše – předvolební leták. Ve formě jeho základního politického hesla – řídí stát jako podnik – výzvu a žádost o podporu ve volbách formou ‚Smlouvy‘. V ní říká, jak bude vést republiku, bude-li zvolen předsedou vlády.“ V následujících volbách hnutí ANO opět v Průhonicích válcovalo soupeře, získalo necelých 28 procent hlasů.

Covidový zápis zatím chybí

V roce 2019 v kronice čteme, že „občan Průhonic“ Babiš přispěl sponzorským darem ve výši čtyř milionů korun na rekonstrukci a dostavbu tělocvičny místní základní školy nebo že osobně předal kytici se stovkou růží nejstarší obyvatelce obce, která slavila 100. narozeniny.

A konečně rok 2020, poznamenaný především covidovou pandemií. Jak je patrné z kronikových zápisů, koronavirus výrazně zasáhl i do života Průhonic. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by za to podle místních, či alespoň těch, o jejichž svědectví se opírá průhonický kronikář, mohl právě „občan“ Babiš.

Když v září 2020 vystoupil premiér s televizním projevem tváří v tvář rychle rostoucím počtům nakažených po příliš rozvolněném létě, opozice jeho vystoupení ostře zkritizovala jako slabé a bezobsažné. Do průhonické kroniky si ale Babiš připsal další pozitivní čárku: „Projev byl vyvážený, přiměřeně dlouhý a obsahově se s ním dalo ztotožnit,“ zapsal si kronikář.

Tím prozatím končí subjektivní, ale cenné svědectví o Andreji Babišovi pohledem části jeho průhonických spoluobčanů. Nepochybně bude zajímavé sledovat, jestli kronikář ve svém hodnocení premiéra na konci letošního roku přece jen nepřiostří. Covidová pandemie, se kterou Babiš bojoval na vlastní zodpovědnost jako mikromanažer, si v Česku zatím vyžádala na 30 tisíc obětí.

Své místo v kronice by měl mít i v úvodu zmíněný letošní „vajíčkový incident“. Stánek s Babišovou kampaní stál ostatně na dlažbě náměstí, kam krátce předtím aktivisté namalovali bílé kříže za covidové mrtvé.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)