Jan Richter (vpravo). Foto: Iveta Lhotská / MAFRA / Profimedia

Poslanec hnutí ANO a Babišův volební manažer Richter pobíral krajské odměny, na které neměl nárok

Napsal/a Robert Malecký 28. května 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Poslanec hnutí ANO a současný poradce ústeckého hejtmana Jan Richter pobíral od kraje odměny, na které neměl nárok. Tvrdí to zpráva kontrolní komise Finančního výboru kraje, do které měl HlídacíPes.org možnost nahlédnout. Jde o platby za rok 2020, kdy byl Richter vedle členství ve sněmovně i předsedou Finančního výboru kraje.

Poslanec Richter byl v čele Finančního výboru v minulém volebním období, za rok 2020 se to týká měsíců leden až říjen, kdy se konaly krajské volby. Za šéfování výboru mu náležela odměna kolem 90 tisíc korun měsíčně hrubého, to se týká i tříměsíčního „odchodného“, které bylo vyplaceno v listopadu, prosinci a lednu.

Nebýt ovšem jedné podstatné maličkosti.

Na přelomu let 2019 a 2020 se změnil zákon. A nově si poslanci, kteří jsou zároveň uvolněnými představiteli samospráv, kam patří i předsedové výborů, smějí vydělat mimo sněmovnu jen 40 procent standardní odměny. Kontrolní komise teď zjistila, že tříměsíční odchodné bylo Richterovi vyplaceno v plné výši.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

„Nemohu to nijak komentovat,“ říká předseda komise a člen Finančního výboru Filip Ušák (STAN). „Z kontrolního řádu vyplývá, že pokud bychom zjistili nezákonnosti, musíme o nich předně informovat hejtmana. K němu jsme objednáni v úterý,“ dodává Ušák.

Na nesrovnalosti se přišlo během kontroly poradenských smluv hejtmana Jana Schillera (ANO) po nedávném skandálu se smlouvami pro jeho pravou ruku, bývalou místopředsedkyni krajské buňky ANO Vladislavu Marschallovou. Členy kontrolní skupiny byli vedle Ušáka Vladimír Vlach (Piráti) a Jaroslav Komínek (KSČM), všech jednání se účastnil i předseda Finančního výboru Dominik Hanko (SPD).

Při kontrole smluv s poradcem hejtmana Janem Richterem narazila komise na nesrovnalosti v částkách odcházejících z účtu Ústeckého kraje na Richterův účet. Konkrétně šlo o tři položky.

11. listopadu 2020 odešlo 77 026 Kč, 10. prosince 79 848 Kč a v polovině ledna 83 153 Kč. Tyto částky odpovídají součtu položek odchodného a půl úvazku poradenské smlouvy, kterou mezitím Richter u hejtmana Schillera dostal. Tato poradenská smlouva ovšem činí jen 7600 korun měsíčně. „Problémem však je skutečnost, že od 1. 1. 2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, která mění odměny poslanců a senátorů, kteří vykonávají uvolněné funkce v zastupitelstvech územně samosprávných celků na 0,4 násobek výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva,“ konstatuje kontrolní skupina.


Co říká zákon?

§ 47

  1. Uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje kraj za výkon funkce odměnu. Odměna se poskytuje ode dne zvolení do funkce, již zastupitelstvo určilo jako funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva uvolněni, nejdříve však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo jako takovou funkci určilo. Uvolněnému členovi zastupitelstva, který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje kraj odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva.

§ 53

  1. Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva náležela za měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle věty první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva podle § 52 odst. 3 nebo 4 do opětovného zvolení do funkce nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva anebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo náměstka hejtmana.


Pokud by měl Richter odměnu podle zákona poníženou, náleželo by mu z 90 tisíc jen kolem 36 tisíc hrubého. Kontroloři proto dovozují, že minimálně v případech odchodného bral Richter částky vycházející z plné odměny, na kterou neměl nárok. Navíc vyslovili i podezření, že se tato praxe týkala celého roku 2020. „Dle dostupných záznamů z výpisů byla Janu Richterovi od 1. 1. 2020 vyplácena odměna 100 %, namísto 40. Toto se týká i odchodného, v součtu tedy více než 12 odměn (leden- říjen) plus odchodné,“ stojí ve zprávě komise, se kterou bude v úterý seznámen hejtman Jan Schiller.

Poslanec Richter pochybení v této věci přiznává. „Ano, sám jsem na to přišel při  přípravě daňového přiznání s mou daňovou poradkyní a upozornil jsem úřad. Odpovědí mi byla omluva, že došlo k pochybení ze strany úřadu a skutečně mi byla vyplacena neponížená částka. Samozřejmě jsem okamžitě požádal o přepočet, abych mohl přeplatek poslat zpět,“ reagoval pro HlídacíPes.org Richter.

„Zároveň  jsem upozornil ministerstvo financí, aby prověřilo, zda se jedná jen o pochybení úřadu Ústeckého kraje, nebo se jedná o problém  systémový,“ dodal.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)