Padělání COVID certifikátů může být trestným činem

Snaha přechytračit systém a ohánět se třeba v restauracích zfalšovanými očkovacími certifikáty či falešným QR kódem v aplikaci Tečka (což se přinejmenším dle ohlasů na sociálních sítích v Česku běžně děje) se může lidem dosti vymstít. Nejvyšší státní zastupitelství z podnětu policie zpracovalo odborné stanovisko „k otázce trestnosti padělání digitálních certifikátů EU COVID (tzv. covid pasů)“ a závěr je jednoznačný: „Digitální certifikát EU COVID o očkování, testu a zotavení z nemoci covid-19  je veřejnou listinou a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o certifikát v tištěné nebo elektronické podobě. Její padělání, podstatná změna jeho obsahu, opatření a přechovávání nepravého certifikátu v úmyslu užít jej jako pravý, jakož i předložení padělaného nebo pozměněného certifikátu může být trestným činem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 trestního zákoníku. Za tento trestný čin zákon v základní skutkové podstatě stanoví trest odnětí svobody až na tři léta.“

Stanovisko NSZ: Padělání COVID certifikátů může být trestným činemDigitální certifikáty EU COVID jsou jedním z důležitých nástrojů společného boje proti pandemii koronaviru a mají přispívat k minimalizaci šíření infekce, a tím k ochraně života a zdraví lidí, zachování funkčnosti a účinnosti zdravotní a nemocniční péče, obnovení hospodářství zasaženého koronavirovou krizí a k odstranění jejích negativních důsledků. Základem pro zavedení společného přístupu k vydávání, ověřování a uznávání certifikátů v Evropské unii je vzájemná důvěra v pravost a důvěryhodnost certifikátů. V zájmu zachování funkčnosti certifikátů vyplývá pro členské státy z nařízení povinnost zajistit, že informace obsažené v certifikátu jsou důvěryhodné, že certifikát nebyl padělán, a že se týká osoby, která jej předložila, a to mimo jiné prostředky trestního práva.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org