Odložte volby radních ČT, vyzval Senát poslance. Argumentuje se i zjištěním HlídacíPes.org

Sedm z dvanácti finalistů aktuální volby čtyř nových členů Rady České televize nominovaly spolky, které nezveřejňují v rejstříku informace o svém hospodaření. A to přesto, že jim to zákon nařizuje pod sankcí až 100 tisíc korun, případně pod hrozbou vymazání. Dalšího kandidáta pak vyslal nadační fond, který byl založen v září 2020 s nadačním kapitálem ve výši 10 tisíc korun, napsal HlídacíPes.org v pondělí.
Ve středu podvečer Senát vyzval poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady ČT minimálně do doby než se vyjasní pochybnosti o dodržení zákonných podmínek ze strany navrhujících organizací.
Proč? Argumentaci shrnul na svém facebookovém profilu senátor David Smoljak:
Aktuální i dřívější dění kolem Rady České televize jasně ukazuje, že většina v Poslanecké sněmovny se při výběru a volbě kandidátů do Rady pohybuje na hraně nebo za hranou stávající podoby zákona o ČT.
Tento zákon totiž jasně říká, že Rada je nástrojem veřejnosti ke kontrole média veřejné služby, radní nesmí působit ve prospěch politických zájmů a mají zastupovat významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.
V poslední době jsme svědky naprostého pohrdání těmito zákonnými ustanoveními. Volební komise i Poslanecká sněmovna opakovaně vybírá pouze takové kandidáty, kteří naplňují pouze zájmy poslanecké většiny a zcela ignorují potřeby veřejné služby.
Aktuální výběr kandidátů do 2. kola volby Rady ČT se dokonce soustředil téměř výhradně na kandidáty extrémně kritické k současné podobě ČT a úplně pominul fakt, že nominující organizace porušují základní požadavky zákona – více než polovina spolků nezveřejňovala výsledky svého hospodaření v rejstříku a jistě lze mít i důvodné pochybnosti o významnosti organizací typu Pétanque club Brněnští draci, zapsaný spolek .
Z tohoto důvodu dnes Senát vyzval Poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady ČT minimálně do doby než se vyjasní pochybnosti o dodržení zákonných podmínek ze strany navrhujících organizací.

 

HlídacíPes.org: Většinu finalistů do Rady ČT nominovaly spolky, které porušují zákon

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org