Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
facebookový profil ZOO Ústí nad Labem,

Muž upozorňoval, že se v ústecké ZOO krade, sám dostal výpověď. Teď se ho zastal soud

Ústecká zoologická zahrada si vymyslela organizační změnu, aby se zbavila nepohodlného zaměstnance. Ten mimo jiné kritizoval nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky v městské příspěvkovce – a dostal proto výpověď. Bývalého vedoucího provozního útvaru Martina Trnovce se teď zastal soud, který výpověď zrušil a popsal nekalé praktiky vedení ZOO.

Martin Trnovec pracoval v ústecké zoologické zahradě od 1. září 2017 jako vedoucí provozního útvaru. Do náplně jeho práce patřilo zajištění veškerého provozu a služeb jako energie, voda, dále údržba, doprava, úklid, správa movitého i nemovitého majetku a veřejné zakázky.

Jak stojí v žalobě na neplatnost výpovědi, po nějaké době Trnovec zjistil, že ředitel ZOO Roman Končel preferuje některé oblíbené podřízené, kterým toleruje porušování pravidel hospodaření s veřejnými prostředky, „… přičemž si za úlitby z veřejných prostředků kupuje loajalitu těchto zaměstnanců“.


MAPA ČESKÉ JUSTICE od HlídacíPes.org

ZEMAN útočí na nezávislost soudů. Je justice připravená na podobné ataky?


Po podřízených zaměstnancích naopak Trnovec požadoval, aby s majetkem hospodařili řádně, a brzy se stal neoblíbeným. Postupně narůstaly konflikty, když jemu podřízení zaměstnanci byli v nehospodárném nakládání s majetkem přímo či nepřímo podporováni ředitelem ZOO a jeho asistentkou. Autorita žalobce pak byla shazována, píše se v žalobě, kterou projednával Okresní soud v Ústí nad Labem.

Jako příklad Trnovec uvádí situaci, kdy jeden ze zaměstnanců ZOO odvezl služebním autem velké množství dřeva z pokácených stromů v objektu zahrady. Odvoz a úhrada dřeva nebyla smluvně upravena.

Výpověď dostal Trnovec 27. února 2018 s tím, že o den dříve bylo rozhodnuto o organizační změně. Ta zrušila místo vedoucího provozního útvaru a v platnost vstoupila hned 1. března, což svědčí o její účelovosti.


„Žalobce se v důsledku svého jednání stal pro ředitele žalované nepohodlným zaměstnancem. Ředitel žalované proto přistoupil k účelové organizační změně za účelem propuštění žalobce.“
(z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem)


Zoologická zahrada organizační změnu hájila například tím, že díky ní vzrostla v provozním úseku efektivita práce.

„V důsledku zrušení pracovní pozice vedoucího provozního útvaru došlo ke snížení výdajů na mzdové prostředky a tedy ke zvýšení efektivity práce. Zatímco v měsících lednu až dubnu 2018 činily mzdové náklady na provozním útvaru celkem 345 449 Kč, 335 955 Kč, 348 408 Kč a 361 662 Kč, v měsících květnu až červenci 2018 pouze 308 877 Kč, 290 908 Kč a 303 822 Kč,“ hájila se ZOO.

Zjednodušeně řečeno byl Martin Trnovec vyhozen, aby se zvýšila efektivita práce, přičemž zvýšení efektivity bylo dokládáno jeho vyhozením.

Účelové, výpověď je neplatná

K tomu, že organizační změna byla pouze účelová, se přiklonil i ústecký soud.

„Soud dospěl k závěru, že důvodem pro vyhotovení organizační změny, kterou se žalobce měl stát pro žalovanou nadbytečný, byla snaha žalobce upozorňovat na nedostatky v plnění pracovních povinností podřízenými žalobce a porušování pravidel hospodaření s veřejnými prostředky. Žalobce se v důsledku tohoto svého jednání stal pro ředitele žalované nepohodlným zaměstnancem. Ředitel žalované proto přistoupil k účelové organizační změně za účelem propuštění žalobce,“ uvádí se v rozsudku senátu vedeného soudcem Petrem Blažejem.

Dalším důvodem neplatnosti výpovědi je i fakt, že převážná část pracovní náplně vedoucího provozního útvaru je nadále vykonávána vedoucím úseku údržby. Došlo tak pouze k formálnímu přejmenování pracovní pozice, nikoliv k jejímu zrušení.

Rozsudek není pravomocný, je proti němu možné podat odvolání.

Líbil se vám tento text?
Podpořte nás převodem pomocí QR kódu

Naskenujte QR kód prostřednictvím své mobilní bankovní aplikace a zadejte částku dle libosti.

Děkujeme za podporu!
QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Nebyl vložen žádný komentář
Přidávání komentářů není povoleno