Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
www.vlada.cz,

Mezi Českou televizí a Babišovými médii přituhuje. ČT zveřejnila otázky MF Dnes k reportáži o PR službách

UVNITŘ DOKUMENT. V otevřenou mediální válku přerůstají vztahy mezi veřejnoprávní Českou televizí a místopředsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Poté, co Babiš obvinil reportéry televize z korupce, označil je za pakáž a odeslal Radě ČT stížnosti na pořady 168 hodin a Reportéři ČT, následuje málo vídaný krok ČT směrem k Babišově MF Dnes. Zveřejnila otázky, které jí MF Dnes odeslala ke své připravované reportáži, i své odpovědi.

Jde o otázky, které se týkají zakázky na public relations ČT „za účelem posílení efektivity komunikace s diváky zejména v oblasti on-line platforem“. Zakázka byla vypsána a soutěžena v letech 2015 a 2016.

Zvítězily v ní společnosti Bison & Rose, AMI Communications a Stance Communications. Celková hodnota zakázky je 10 milionů korun rozložených do čtyř let.

Podle mluvčí televize Alžběty Plívové jde o zakázku, jejímž cílem je zlepšit komunikaci původní tvorby České televize a jejích pořadů primárně na internetu a sociálních sítích, na což ČT nemá vlastní zaměstnance.

ČT: Zvláštní načasování

Dotazy od MF Dnes televize obdržela v pondělí a dnes na ně odpověděla. Zároveň se rozhodla k málo vídanému kroku, když kompletní znění otázek i odpovědi rozeslala do dalších médií, a to ještě před zveřejněním připravované reportáže MF Dnes.

„Činíme tak ve snaze neocitnout se zítra v pozici, kdy bychom museli až zpětně dementovat dezinformační text o České televizi. A to navíc v den, kdy bude Rada České televize rozhodovat o volbě nového generálního ředitele České televize a také o aktuálních stížnostech na zpravodajství,“ uvedla Plívová.


ČTĚTE TAKÉ: Čtyři dopisy v jedenácti dnech. Podívejte se, na co všechno si Andrej Babiš stěžuje Radě ČT

Všímá si pořad Reportéři ČT nepřiměřeně Andreje Babiše? Spočítali jsme to

Ministr financí a stížnosti na ČT: Posílal je Agrofert i Babiš osobně

Proč ČT neodvysílala Babišovu reakci na Klusákův dokument? Prý je v rozporu s etickým kodexem


Plívová dodala, že načasování článku v MfD spolu se třemi stížnostmi na zpravodajství České televize, které Andrej Babiš v posledních dnech zaslal Radě ČT, vedení televize znepokojuje.

MF Dnes se například ptala, zda při výběru hrál roli fakt, že spolumajitel Bison & Rose Miloš Růžička je poradcem ministra vnitra nebo že manželka zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského je partnerkou zmíněné agentury. Odpověď na obě otázky je podle ČT negativní.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl na dotaz HlídacíPes.org uvedl, že se redakce nebude ke kroku České televize vyjadřovat.

HlídacíPes.org přináší kompletní znění otázek i odpovědí jako dokument.


Dokument: Odpovědi ČT na dotazy Mladé fronty DNES:

 • K čemu ČT zmíněné služby potřebuje? Co je cílem zakázky? Čemu přesně se bude vybraná trojice agentur věnovat?

Veškeré informace k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Ct

A ve Věstníku veřejných zakázek: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/SearchContractName

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/9992

Časová osa:

 1. 9. 2015 – veřejná zakázka byla zveřejněna v rámci předběžného oznámení.
 2. 4. 2016 – zakázka byla poprvé vypsána.
 3. 6. 2016 – zakázka byla zrušena, neboť počet uchazečů neumožňoval uzavření rámcové smlouvy.
 4. 7. 2016 – vyhlásila Česká televize veřejnou zakázku podruhé se stejným předmětem plnění.
 5. 1. 2017 – uzavřela Česká televize rámcovou smlouvu se třemi společnostmi.

V těchto dnech probíhá uzavírání smluv na dílčí zakázky vyplývající z rámcové smlouvy. Jedna ze zakázek se týká komunikace nových pořadů České televize na sociálních sítích a internetu, druhá komunikačních a organizačních aktivit České televize v rámci kulturních a charitativních projektů, třetí pak evropské kampaně Evropské vysilatelské unie na podporu médií veřejné služby.

Formální průběh zakázky:

Zakázka byla vyhlášena v otevřeném nadlimitním řízení, informace o ní byly zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a evropském věstníku TED. Jde o nejtransparentnější druh řízení dle legislativy EU.

Hodnotícími kritérii byla z 50 % nabídková cena a z 50 % kvalita návrhu strategie a plánu komunikace ČT mimo televizní vysílání, tedy primárně na internetu.

Jednotlivá hodnoticí kritéria byla konzultována i s profesní asociací PR agentur.

ČT obdržela dne 15. 8. 2016 celkem 4 nabídky, z nichž jedna musela být v rámci posouzení z důvodu nesplnění požadavků vyřazena. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky, se všemi 3 uchazeči byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena rámcová smlouva.

Jde o společnosti Bison & Rose, s. r. o., AMI Communications, spol. s r. o., a Stance Communications, s. r. o.

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je „zajištění strategického poradenství a dalších služeb v oblasti Public Relations (dále jen „PR“) České televize za účelem posílení efektivity komunikace s diváky zejména v oblasti on-line platforem“.

Jde tedy o zakázku, jejímž cílem je zlepšit komunikaci původní tvorby České televize a jejích pořadů primárně na internetu a sociálních sítích. Česká televize nemá v této expertní oblasti vlastní odborné pracovníky a je pro ni neefektivní je dlouhodobě zaměstnávat.

Hodnota zakázky:

Maximální hodnota rámcové smlouvy je 9 700 000 korun na dobu čtyř let, tedy cca 2,5 milionu na rok a tři agentury. Tento objem však pouze určuje rámec, který zadavatel, tedy Česká televize, je oprávněn čerpat na základě svých potřeb dle prováděcích smluv a částku tedy nemusí vyčerpat celou.

 • Má zakázka souvislost s návrhem zákona o České televizi a Českém rozhlase, kterou se nyní snaží část poslanců prosadit ve Sněmovně? Pracují agentury i v této oblasti?

Žádná souvislost zde není a její hledání je účelové. Obsahově, časově i fakticky jde o zcela nespojitelné události.

a) Zakázka se týká pouze oblasti PR, a to PR ve sféře původní tvorby a pořadů České televize. Žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat, podobně jako nemůže být například veřejná zakázka na nákup nové kamerové techniky použita na stavební práce.

b) Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla poprvé veřejně oznámena již v září roku 2015, tedy v době, kdy ještě žádný takový návrh neexistoval. Ten byl předložen až o rok později.

c) Žádné agentury v této oblasti pro Českou televizi nepracují. Ani v rámci této zakázky, ani mimo její rámec.

Pro doplnění uvádíme, že ani jedna ze tří agentur vysoutěžených v rámci této VZ ještě nezačala pro Českou televizi pracovat, neboť se dílčí zakázky spadající pod danou rámcovou smlouvu teprve připravují.

 • Má zakázka souvislost s registrem smluv, respektive pozměňovacím návrhem, který podal poslanec Jan Birke? Z jakého důvodu byla zakázka poprvé zrušena ve stejném měsíci, kdy pan Birke pozměňovací návrh podal?

Taková souvislost zde není a vzhledem k předmětu plnění zakázky, době jejího vypsání a dalším skutečnostem ani být nemůže.

a) Zakázka se týká pouze oblasti PR a žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat.

b) Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla veřejně oznámena v době, kdy ještě nebyl ani znám, ani schválen původní zákon o registru smluv. Natož aby již existoval návrh na jeho novelizaci…

c) Zakázka byla poprvé zrušena 15. 6. 2016, a to z důvodu, že Česká televize obdržela pouze dvě nabídky, přičemž jen jedna z nich mohla být na základě splnění požadavků postoupena k hodnocení. Předpokladem veřejné zakázky však bylo uzavření rámcové smlouvy s více účastníky. Česká televize tak zadávací řízení zrušila a vyhlásila jej znovu. Zrušení tendru nemělo souvislost s žádnými jinými skutečnostmi.

 • Má zakázka souvislost s volbou ředitele ČT? Půjdou finance pouze AMI Communications nebo i sesterské společnosti Pan Solutions, která už v minulosti za pana Dvořáka lobbovala?

Ani zde nelze hledat žádnou souvislost. Česká televize se rozhodla služby, jež jsou předmětem plnění zakázky, poptat už v září roku 2015, tedy dva roky před tím, než uplyne mandát stávajícímu řediteli ČT. Tehdy nepředpokládala, že výběrové řízení se protáhne až do konce roku 2016.

a) Česká televize podepsala na základě výsledků veřejné zakázky rámcovou smlouvu se třemi společnostmi. Žádné jiné společnosti nemohou a ani nebudou v jejím naplňování figurovat.

b) Česká televize žádnou spolupráci se společností PAN Solutions neplánuje. Naposledy probíhala spolupráce mezi Českou televizí a PAN Solutions v prosinci roku 2013, což je veřejně známý fakt.

 • Mělo vliv na výběr vítězných agentur to, že manželka zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského je partnerkou vítězné Bison & Rose?

a) Rámcová smlouva byla uzavřena se třemi uchazeči vybranými na základě předem stanovených hodnoticích kritérií. Hodnocení bylo provedeno hodnotící komisí, jejíž členové nebyli podjati, tj. ani nebyli a nejsou v jakémkoli vztahu s uchazeči či jejich rodinnými příslušníky.

b) Pan Lutonský působí na postu zástupce šéfredaktora zpravodajství. Nikdo ze zpravodajství České televize se nepodílel ani na rozhodnutí zakázku vypsat, ani na jejím zadání, na jejím procesu či jejím vyhodnocení.

c) Předmět zakázky nijak se zpravodajstvím nesouvisí.

 • Mělo vliv na výběr vítězné agentury to, že spolumajitel Bison & Rose Miloš Růžička je poradcem ministra vnitra? 

Ne. Takovému bodu neodpovídá žádné z hodnotících kritérií veřejné zakázky. Obáváme se, že tato i předchozí otázky zcela přehlížejí základní principy zákona o zadávání veřejných zakázek a jsou vedeny snahou účelně propojit nespojitelné jevy.

Zdroj: Alžběta Plívová, mluvčí ČT

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

7 komentářů

 1. JM napsal:

  Bison & Rose (jo, to jsou ti, kteří zmizeli z rozhovoru s Jančurou), promo články pro Brno http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zaplatte-si-reportaz-na-CT-Ziskali-jsme-cenik-A-skandal-jaky-tu-jeste-nebyl-je-na-svete-475562

  Začíná to být zajímavé…

  • Karel Novotný napsal:

   Článek na Parlamentních listech je manipulativní (což je nepřekvapivé, když stojí jen na vyjádření Štepána Kotrby). Smyslem PR agentur je dostat informace do médií (pořádat TK a vydávat tiskové zprávy) a za to dostávají zaplaceno. Mimochodem ten článek na webu ČT je označený jako vycházející ze zprávy ČTK …

 2. petrph napsal:

  Jedno se Babišovi musí nechat – díky svým koupeným médiím dokáže zmedializovat problémy, o kterých by se mluvit mělo.
  Jistě že totiž přituhuje – a ČT v tom viditelně prohrává. Protože, nedá se nijak legitimně zdůvodnit proč by si měla veřejnoprávní televize za vybrané peníze takovou PR službu najímat. Sama veřejnoprávní televize má totiž tuto funkci ve své podstatě – své zpravodajství i tvorbu poskytovat zcela objektivně a nezávisle – a i o tom s lidmi komunikovat. Nikoliv přes PR agenturu jejímž úkolem to marketingově okecat

  • PP napsal:

   Ano, a na tom je postaven úspěch. Že se jeho zájmy občas prolínají s veřejným zájmem. Na druhou stranu se ale pak dá u každé kauzy ptát, kdy je možné textům z Mafry dá věřit jako nestranným a kdy už ne. Další problém pak je, že těmi kauzami nepřihrává politické body žádné nové levicové a nepošpiněné straně, která by vznikla na čisté louce a ČSSD mohla u voličů nahradit, ale jen sobě. Případně v menšině ještě pár dalším uskupením, která jsou potencionálně ještě horší než současná ČSSD.

  • Ladič napsal:

   Tak to vidí jedni, ale kritici (povětšinou ti, co rádi čtou Blesk, Aha, Super, žerou TN na Nově atp), vyčítají ČT, že nemá vlastní tvorbu. Jim totiž nestačí přečíst si program, proto je nutné, aby jim někdo vysvětlil, že se tak děje, když to nejsou schopni pochopit sami. No a aby to takoví lidé pochopili, tak to musí udělat specialisté, kteří jsou cvičeni na to podat informaci tak, aby byla i pro jinak netečnou skupinu obyvatel zajímavá.

 3. Němec napsal:

  Je jasné, že když se panu Babišovi zatím nepodařilo ovládnout polici, bude se snažit ovládnou Českou televizi. ČT 24 je vynikající zpravodajství /na víc nemám čas / a před následnými volbami to bude nejdůležitější instituce se strategickým významem pro naši budoucnost. Kdo Českou televizi chce zlikvidovat je naprosto jasné.

 4. Klouda napsal:

  No stále únavně stejná Neburešova písnička k ohlupování potenciálních voličů.
  Nejdříve, že bude líp.
  Potom, že maká pro stát jako pro firmu.
  Pak že „všeci kradnú“, aby svou frustraci prosťáčci napřeli jinam než na oligarchu napojeného na stát a evropské dotace.
  Ve volebním roce přilepšil penzistům, aby záhy po zdražování zaplakali, což ještě ti starší netuší.
  Nyní by rád manipulací s ČT zlevnil svou volební kampaň.
  Všimněte si prosím, jak si nehlídá gesta a mimiku!
  Když hraje Nebureš v TV dobráka, krmí surikaty a kape z něj laskavost, občas mu probleskne disonance v gestech i v obličeji, chvilkově mu vypluje tvrdost, zloba a poťouchlost.
  Nu, většina si ho asi zaslouží…

Přidávání komentářů není povoleno