Vazby a vlivy

Nebyli zvoleni do žádné funkce, přesto mají moc ovlivňovat veřejné dění. Jak a skrze koho? Mapujeme vazby mezi mocnými v kraji.

Velké srovnání: Jak se hospodařilo s veřejnými penězi v 16 městech Ústeckého kraje

Mezi městy v Ústeckém kraji vychází ve srovnání transparentnosti v nakládání s veřejnými prostředky nejlépe trojice Litoměřice, Chomutov a Kadaň. Naopak nejrizikovější prostředí bylo v roce 2021 v Lounech, Litvínově a v Roudnici nad Labem. Vyplývá to ze srovnání indexu korupčního rizika, tzv. K-indexu, který připravila nevládní organizace Hlídač státu.

Ve „výkladní skříni diplomacie“ to skřípe. Odboráři si stěžují ministrovi zahraničí

Osobním dopisem se na ministra zahraničí Jana Lipavského obrátili odboráři Diplomatického servisu. Tato příspěvková organizace ministerstva zahraničí disponuje značným majetkem. Její hlavní činností je péče o často velmi lukrativní nemovitosti pronajímané zastupitelským úřadům cizích států a také poskytování agenturních pracovníků pro potřeby ministerstva.