Jak se připravit na nové časy

Polovina všech zaměstnanců bude muset změnit své schopnosti a dovednosti, aby po roce 2025 uspěli na měnícím se trhu práce – zejména s ohledem na další nárůst nových technologií. Plyne to ze závěrů Zprávy o zaměstnanosti Světového ekonomického fóra (WEF). Co bude v příštích pěti letech podle WEF na novém trhu práce obzvláště žádoucí? Prý kritické myšlení a schopnost řešit problémy, schopnost sebeřízení (self-management), flexibilita a odolnost vůči stresu. Podle WEF to úzce souvisí s dopady pandemie. Ano, i skladník ve šroubárně by měl kriticky myslet!

Světové ekonomické fórum: Deset hlavních dovedností budoucnost - a jak dlouho zabere se je naučit

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org