Totální digitalizace: 40 procent stávajících pracovních pozic zanikne

Napsal/a -pes- 27. října 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

4. DÍL SÉRIE DIGI ČESKO. Trh práce zítřka bude (i) díky technologiím ve znamení vysoké flexibility. Český zaměstnavatel, zaměstnanec ani sociální systém na něco podobného nejsou připraveni. Svědčí o tom kupříkladu současný podíl flexibilních pracovních pozic na celkovém počtu, který se u nás pohybuje jen mezi 5-7 procenty. Podrobnosti diskutovali proděkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Pavel Hnát a ředitel personálně-poradenské společnosti Hays v Česku Ladislav Kučera. Jako tradičně nabízíme jejich základní teze průběžně doplňované o expertní (o)hlasy.

Teze 1:

Trh práce zažije pod vlivem digitalizace strukturální změnu. Odhadem nakonec zanikne kolem 40 procent pracovních míst, které dnes existují. Otázkou je, jak rychle se to stane. Odpověď se hledá velmi těžce, automatizace je totiž dnes spojena s nemalými vstupními náklady, což nahrává tezi, že revoluce v nejbližších letech nepřijde. Současně s tím je ale třeba si přiznat, že digitalizace (z)mění v podstatě vše. Příkladem je Internet věcí, jinými slovy například chytrý spotřebič, který bude řídit jak objednávku surovin, tak i svoji údržbu. Co se pak průmyslu v Česku, týče, zatím se potvrzuje, že náklady na automatizaci výroby jsou vysoké a naše nízce hodnocená pracovní síla – respektive struktura naší ekonomiky –žádný tlak na rychlou či razantní automatizaci netlačí. Platí, že jsme montovna, nikoli centrum vývoje a výzkumu. Na druhou stranu většina našich společností je vlastněna nebo vázána na západní firmy a tato vazba si zřejmě postupnou automatizaci vynutí.

[alter-eko-discussion thesis=“1″]

Teze 2:

Pracovní místa zítřka – a vnímání práce jako takové – se napříště bude lišit. Lidé v Česku jsou zvyklí být dlouho na jednom pracovním místě, s velkými sociálními jistotami. Digitalizace přitom s sebou ponese trendy jako job-sharing, krátké úvazky – a možná, že to nebudou ani úvazky, ale krátkodobé zakázky – a na něco podobného není český trh práce ani sociální system připraven (bohužel). U nás totiž převládá a je hojně podporován tradiční zaměstnanecký poměr. Flexibilní zaměstnávání má docela negativní konotaci a vyspělým ekonomikám se tak v této kategorii nemůžeme rovnat: V Česku se podíl osob pracujících na částečné úvazky pohybuje mezi pěti a sedmi procenty; v Německu jde přitom o 25 procent všech pracujících a v Nizozemsku dokonce zhruba 50 procent. Jinými slovy, jsme rigidní a neflexibilní, což koresponduje s tím, že se ani nechceme moc stěhovat za prací a tak dále. Požadujeme prostě jasné a konkrétní zabezpečení naší budoucnosti, což si s nastoleným trendem moc netyká.

[alter-eko-discussion thesis=“2″]

Teze 3:

Navzdory všem výzvám je probíhající technologická revoluce v součtu pozitivní. Postupně mizí hranice, mizí různé bariéry a omezení. Takřka každý má dnes v kapse supervýkonný počítač – před deseti lety bychom něčemu podobnému nevěřili – což otevírá obrovské možnosti související s přístupem k informacím; můžeme být efektivnější. Společně s tím vzniká virtuální pracovní prostředí (nebo taková možnost), které bude nabízet lidem možnost daleko lepšího vyvážení práce a života mimo práci. Nebude nutné být v práci od osmi do pěti, nebude nutné to tam odsedět; bude možné pracovat z různých koutů světa, odkud bude možné se propojit s kýmkoli, pokud to bude potřeba. Stručně, díky technologiím nebudeme muset trávit tolik času v práci, naše fyzické i mentální zdraví by se díky tomu mělo zlepšit a to všechno díky tomu, že mizí fyzické hranice a omezení, což má mimo jiné pozitivní vliv na efektivitu. Něco podobného přitom nepochybně platí nejen o zemích na západ o nás, ale i o Česku.

[alter-eko-discussion thesis=“3″]

Celý rozhovor Pavla Hnáta s ředitelem personálně-poradenské společnosti Hays v Česku Ladislavem Kučerou si můžete poslechnout ZDE.


Předchozí díly série Digi Česko:

Digitální koordinátor Prouza: Google se státem komunikuje dobře, Seznam s tím má problém

Digitalizace Česka? Sedmatřicet státních strategií a skutek utek …

Tahle země není pro starý (řemeslníky)


Diskuze očima Pavla Hnáta

Komentáře k tématu vlivu digitalizace na pracovní trhy vcelku logicky směřují dvěma hlavními směry. Ten první jasně poukazuje na to, že pro v zásadě vyčerpané sociálně-ekonomické modely Evropy je digitální revoluce jen další z výzev, kterým by měly efektivně čelit.

Proměny, které digitalizace přeregulovaným trhům práce přináší, jsou jen pokračováním jejich strukturálních obtíží. Bez ohledu na digitální revoluci by evropský trh práce musel čelit rostoucí strukturální nezaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti nebo nezaměstnanosti vybraných skupin obyvatel.

Digitalizace tyto jevy jen zesiluje, a ačkoliv přináší i výzvy nové, nabízí také určitá řešení. Digitalizace tlačí Evropu k návratu k podnikatelství a inovacím, modernizuje její ekonomickou strukturu a potenciálně čelí její regulaci na trhu práce vznikem nových, těžko regulovatelných pracovních příležitostí.

Druhý směr se týká rychlosti, s jakou digitalizace pracovní trhy promění. Nikdo nepochybuje o tom, že ke změnám dojde, ale různé komentáře se liší v hodnocení naléhavosti a nevyhnutelnosti některých reakcí. Zde si myslím, že globalizace zatím vždy postupovala rychleji, než jsme předpokládali a než jsme spoléhali.

Reformy, a to skutečných strukturálních reforem, není možné více odkládat. A to i proto, že na skutečnou změnu pojetí trhu práce či vzdělávání nepostačí jeden nebo dva politické cykly. Takové změny vyžadují skutečnou a promyšlenou strategii.

Navíc také podporu veřejnosti, což může být v dnešní Evropě ten největší problém. Ne nadarmo se v nedávné esejistické soutěži EU ptala svých občanů, jak prosadit reformy evropského trhu, které budou udržitelní a pro veřejnost přijatelné. Nabízená odměna věru odpovídala obtížnosti položené otázky.

Jako v jiných odvětvích, představuje i na trhu práce digitalizace nové příležitosti. Proměny trhu práce budou zásadní, ale nová místa a příležitosti nahradí ta stará. Jen se musíme přestat bát změn a přijímat globalizovanou realitu jako příležitost k posílení našich hodnot a specifik.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)