Průchod jednotek 1. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR Zadní Třebaní, 6. 5. 1945

Konec války v dokumentech. Vlasovci v Praze – fakta a mýty

Napsal/a Pavel Žáček 8. května 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Druhý den Pražského povstání – tedy 6. května 1945 – zajišťovala 1. ruská divize Ozbrojených sil KONR své pozice na Berounsku a západních přístupech ku Praze. Vojenské velitelství Velké Prahy „Bartoš“, vládní vojsko, četnictvo, policie i místní povstalecká velitelství mezitím k jejímu velitelství do Suchomast vyslalo řadu emisarů s prosbou o pomoc.

Až v pozdním odpoledni dorazily samostatný průzkumný oddíl a čtyři pěší pluky na okraj Velké Prahy.

Ve večerních hodinách velitel 1. ruské divize VS KONR genmjr. Sergej Kuzmič Buňačenko v Řeporyjích rozhodl o ranním útoku na východní břeh Vltavy.


Vlasovci v boji za Prahu_obalka.inddPovstání v hlavním městě Praze na konci 2. světové války stále provází řada mýtů, manipulací či polopravd, které nám neumožňují v plném rozsahu vnímat a pochopit dramatičnost situace posledních dnů války. To se týká pochopitelně i zásahu tzv. vlasovců ve prospěch povstalé Prahy.

Tato edice je věnována jednomu z nejkontroverznějších, ale také nejdůležitějších témat bezprostředně spjatých s průběhem květnového povstání – vystoupení 1. ruské divize VS KONR. Zásadně rozšiřuje již zveřejněný soubor dokumentů o spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“) s ruskými protistalinskými dobrovoleckými útvary.

Edice byla sestavena z 211 dokumentů, hlášení, záznamů a svodek velitelství „Bartoš“.

Ukázky z publikace publikujeme se svolením autora, historika Pavla Žáčka i nakladatelství Academia.

Knihu je možné zakoupit zde.


Dokument č. 46

1945, 6. května, 2.00 hod. – Praha. Výtah z přehledu zpráv soustředěných 2. (zpravodajským) oddělením štábu Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ od 23. hod. 5. května 1945

Letiště v Ruzyni je obsazeno německými jednotkami.

V Rakovníku jednotky německé oddíly odzbrojeny.

V Lounech klid – městem procházejí ustupující jednotky z Chomutova.

[…]

V Berouně klid – dohoda s vojsky.

[…]

Ve Zdicích převrat. Německé jednotky odzbrojeny.

V Chuchli [jednotky] asi 1 divise Vlasovovy armády – plně vyzbrojeny.

[…]

Vlasovci přijeli do města. Štěchovická přehrada obsazena německými jednotkami SS.

Zámek Zbraslavský ve vlastních rukou.

[…]

Ve 23.45 [hod.] včetně všech obcí okresu Praha-sever vše v pořádku. Proti našim jednotkám stojí asi 1000-1200 německých vojáků.

[…]

Ve Zbraslavi jsou hlášeny silné panceřové jednotky SS.

[…]

V oblasti již[ních] Čech 3 divise Vlasovců a sice

jedna směrem na Třeboň,

jedna jižně Budějovic,

jedna jižně od Prahy.

Úkolem prý je spojiti se jižně Prahy k boji proti Němcům a bolševikům.

V Třeboni klid – vyjednávání s němec[kou] posádkou.

V prostoru Krč potvrzeno v 0.50 hod. soustřeďování německých jednotek. Čekají na pěchotu. Ráno nastoupí asi k útoku.

Podle hlášení došlého do 2 hod. soustřeďují se německé jednotky k všeobecnému útoku na Prahu[,] a sice od jihu, jihovýchodu a severovýchodu a západu.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/1/15. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 5. – 6. 5. 1945, č. l. 1-2 (Přehled zpráv od 23. hod. dne 5. 5. do 02,00 hod. dne 6. 5. 1945). Originál strojopisu.

Dokument č. 66

1945, 6. května, 5.35 hod. – Praha. Výtah z hlášení mjr. pěch. Martina Brumly, velitele „na levém břehu“, z policejní stanice Malá Chuchle, po návratu ze štábu 1. ruské divize VS KONR v Suchomastech

1.) Přijel jsem v tomto okamž[iku] ze štábu Vlasova:

Mluvil jsem s vel[itelem] div[ise].

„Zajavlali [ot] sbaja [sebja,] što [v] každom slučaju postarájutsa o osvobož[d]enie goroda.“

Na přání[,] aby okamžitě jedn[otky] k nám postavené nejblíže ke gorodu[,] aby postupovaly dále, bude vydán [rozkaz] po vyjasnění poměrů a situace na západě[,] odkud je hlášeno 20 – 30.000 SS. ( V záznamech 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“ je poslední věta zachycena takto: Na přání, aby jednotky k nám nejblíže postavené postupovaly dále, bude vydán rozkaz po vyjasnění poměrů a situace na západě. Odkud hlášeno 20-30 000 SS. Srov. VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 35/B/1/4.)

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/1/13. Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 77

1945, 6. května, 7.30 hod. – Praha. Výtah ze situačního hlášení brig. gen. Julia Fišery, velitele povstaleckého úseku Kladno

Posádka Beroun

Vlasovci odzbrojili posádku. V noci pochodují na Prahu. Velitel mjr. Novák (Mjr. pěch. Jan Novák, vojenský velitel Berouna) má jednu rotu úplně vyzbrojenu. Ráno bude druhá. (V podkladech VVVP „Bartoš“ je zachována i další verze hlášení (bez časové specifikace): Posádka Beroun.Vlasovci odzbrojili posádku. V noci opouštějí Vlasovci Beroun a jedou přes [jméno neuvedeno – pozn. ed.] na Prahu. Velitel mjr. Novák, má 1 rotu plně vyzbrojenou, ráno bude mít druhou. Ráno převezmou kasárny, jinak klid. […] Srov. VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/2/13. Bojová hlášení, 6. 5. 1945.)

Louny Nepř. posádka se posiluje vojskem přivezeným auty z Postoloprt

Rakovník Všichni nepř. vojáci odzbrojeni. Klid. Rovněž sjednána dohoda s útvary SS v Bolešovicích. […]

Slaný Posádka neodzbrojena v síle asi 200 mužů. Slíbili[,] že nezakročí. Někt[eré] jednotky, které přijížděly na autech[,] byly odzbrojeny. […]

Nové Strašecí

12 pušek. 1 obrněný vlak. Pohybuje se směrem k Lužné[,] dva vagony flaku, jeden vagon též kulometů. Posádka 60 mužů. Spojení s 25 partyzány. Koleje před vlakem vyhozeny. Lokomotiva z kolejí. 10 mužů a 25 partyzánů zabránilo opravě kolejí

[…]

Kladno Ve městě klid. Posádka ozbrojena asi 1500 mužů. Velitel slíbil[,] že nezakročí[,] nebude-li napaden. Celkem tři malé incidenty, které byly likvidovány.

Stav posádky 30 pušek, 250 ruč[ních] granátů.

Poldina huť obsazena 25 čes. partyzány.

Čet. stanice Jeneč po 2 hod. hlásila klid.

S vojskem gen. Alexejeva sjednáno spojení s partyzán[em] rus[kým] por. Pokolin[em]. (Správně: por. Andrej Jefimovič Sokolov, velitel operativně-čekistické skupiny 4. správy NKGB USSR „Praga“.)

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 35/B/1/4. Záznamy zpráv 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 5. – 9. května 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 90

1945, 6. května, 9.30 hod. – Praha. Hlášení o navázání styků se samostatným průzkumným oddílem 1. ruské divize VS KONR

[Ve]lit. pol. komisařství!

Navázání styků s Vlasovci[, jak] jsme předsevzali.

Nevíme ovšem[,] zda Vlasovci vyhoví. Zatím jsme dokázali, že skupina Vlasovců se přepravila do Modřan a čistí Modřany a zámek Komořany. Velké skupiny Vlasovců táhnou po chuchelské silnici a bylo by dobře[,] kdyby i Braník se pokusil o [je]jich přepravu [do] Braníka. Podejte nám tel. zprávu! č. RF1229

[Předal:] Juna

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 764/CIII/1/122. Bojová hlášení Braník, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 186

1945, 6. května, před 15.30 hod. Praha. Výtah ze situačního hlášení npor. pol. Aloise Ereta, velitele 38. revíru IV. policejního úseku

Velitelství „Bartoš“! Praha

1.) Hlásím, že mám jeden lehký tank s osádkou, který nabízím k disposici vrchnímu velitelství. Zatímní jeho stanoviště u smích[chovského] revíru.

2.) Vyslaný pátrač na motocyklu do prostoru Chuchle zjistil dotazem u velitele jedné jednotky Vlasovských vojsk tato důležitá data:

a.) Celkový počet vojska gen. Vlasova asi 25.000 mužů. Výzbroj úplná včetně lehkého dělostřelectva.

b.) Úkol: do večerních hodin dnešního dne dosáhnout Prahy.

3.) Část Vlasovských vojsk se přepravila přes Vltavu a zakopává se v prostoru Braníka s úkolem zajistit pravý břeh z jihu (směr Komořany).

4.) Část Vlasovových vojsk (síla neznáma) zakopává se ve Velké Chuchli (lehké dělostřelectvo) s hlavním úkolem zajistit směr jih – levý břeh a vedlejším úkolem s palebnou podporou před oddíl zakopávající se v Braníku.

5.) Mezi Slivencem a Barrandovem se směrem [ve směru] Praha postupují další jednotky Vlasov[ců].

6.) Přednosta nádraží Jinonice hlásil, že se Němci v Motole a Ruzyni vzdali Vlasovcům. Dotazem u nár[odního] výboru v Hlubočepích (pan Zahálka) bylo vzdání se uvedených Němců potvrzeno.

7.) […].

npor. pol. Eret

velitel 38. pol. revíru

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/2/13. Bojová hlášení, 6. 5. 1945, č. l. 128. Originál rukopisu.

Dokument č. 225

1945, 6. května 1945, 16.30 hod. – Praha. Hlášení brig. gen. Aloise Bendy, velitele úseku 38. revíru IV. policejního úseku

Gen. Benda 38. revír[,] zpráva: Vlasovci prochází kolem 38. rev[íru], v síle 1 pluku (1. pěší pluk 1. ruské divize VS KONR postupoval do Velké Prahy přes Radotín v závěsu za samostatným průzkumným oddílem), 2. pluk pochoduje na stejné výši přes Jinonice na Prahu. 3. pluk ještě dále na sever (3. pěší pluk 1. ruské divize VS KONR postupoval po státní silnici Beroun – Praha s úkolem z chodu zaútočit na letiště Ruzyně.), 4. pluk v prostoru Stodůlky. (4. pěší pluk 1. ruské divize VS KONR se ze státní silnice Beroun – Praha stočil do Stodůlek.) Mají lehké dělostřelectvo v síle dvou oddílů. Zanechali proti odporu na Zbraslavi sílu asi dvou rot. Část se přepravila u Zbraslavi na druhý břeh a postoupila do prostoru Modřan. Podle hlášení velitele čelného praporu.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/2/13. Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 262

1945, 6. května, 17.20 hod. – Praha. Hlášení mjr. konc. Jaroslava Schnircha, velitele úseku Bílá Hora, o navázání styku s velitelem 3. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR pplk. Georgijem Petrovičem Rjabcevem – Alexandrovem

Rtm. Šťastný navázal ve 16.45 hod. styk s Vlasovci, vel[itelem] 3. pluku.

Dotyčného informoval o zaminovaném poli u Ruzyně. Předáváme mapu se zakresleným letištěm, Ruz[yňskými] kasárnami (V ruzyňských kasárnách Heinricha Himmlera byl umístěn SS výcvikový a náhradní prapor tankových granátníků 2 (SS-Pz. Gren. A. u. E. Btl. 2).) a zam[inovanými] prostory. […] Vlasovci směr letiště.

Obrněný vlak vyložil asi dva tanky a vrátil se zpět do Hostivic a vystřeloval bílé rakety (asi něm[ecké signály?]).

Vlasovci překročili trať poblíž Hostivic a postupují dále na letiště. Něm. turbiny ostřelují silně Vlasovce. Flak baterie u Zličína je v rukou Vlasovců. Nyní klid.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/1/13. Bojová hlášení, 6. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 278

1945, 6. května, před 17.45 hod. – Praha. Hlášení styčného důstojníka por. v záloze Vladimíra Cirmona brig. gen. Karlu Kutlvašrovi o příjezdu předvoje samostatného průzkumného oddílu 1. ruské divize VS KONR ke Štefanikovým kasárnám

Pane generále,

přijel jsem do Prahy s předvojem generála Vlasova pod velením pana majora Kostěnky [Kostěnka], jehož prozatímní stanoviště je Löhnerova ul. (dnes Petřínská ulice.) 16[,] č. tel. 47920.

Jmenovaný major se k Vám pokoušel dostat jak osobně, tak telefonicky, ale nebylo to možné. Za takové situace vysílám k Vám spojku. Jeho přáním jest: aby Radiojournal vyzval německou posádku v Praze, aby neprodleně složi na rozkaz generála Vlasova složila zbraně. Jestli tak učiní, zaručuje jí úplnou bezpečnost a propuštění. V opačném případě, tj. nebude-li bezpodmínečně kapitulovati, zaručuje[,] že v Praze nezůstane ani jeden Němec na živu.

Dále prohlašuje major Kostěnko, že pokud tuto výzvu neuslyší hlásit z radia, nezahájí žádné akce.

por. Cirmon 6/5

[…]

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 112/CIII/1/17. Bojová hlášení, zprávy, fonogramy aj., 5. – 9. 5. 1945, č. l. 33-34. Originál rukopisu.

Dokument č. 326

1945, 6. května, 19.55 hod. – Praha. Hlášení npor. Ing. Františka Nebeského, povstaleckého velitele severního předmostí Trojského mostu

Košický vojenský agent 23, hlásí zprávu o Vlasovových oddílech:

Asi v 17. hod. přibyly Vlasovovy oddíly směrem od Hostivic k Ruzyni v síle asi jednoho pěšího praporu. Povstal boj mezi Vlasov.vojsky a vojsky SS, který trval asi jednu hod. Vlasovovy oddíly o[b]stály v boji dobře, načež nastala hodin[ová] přestávka, ve které parlamentáři SS vyjednávají s Vlas[ovovými] oddíly. Asi jedna pěší rota postupuje směrem k Ruzyňskému letišti a zbytek vojska čeká na Bílé hoře.

[…]

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/1/15. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 5. – 6. 5. 1945, č. l. 156 (240/3). Originál rukopisu.

Dokument č. 327

1945, 6. května, 20.00 hod. – Praha. Výtah z hlášení kpt. Oldřicha Kryštofa, velitele vojenského štábu Ústřední rady odborů, vojenské komisi České národní rady

[…]

Smíchov výtop: Vlasovci projeli kolem vítáni železničáři. 15 – 20 tanků a auta. Němci se stáhli do města (kam?)

Tatra: Vlasovci v 17.00 [hod.] po hl[avní] třídě od nádr. do Štef. kasáren – nezaruč[eno]

Leták Vlasovců hozen do tov[árny]

Vlasovci jsou v Řeporyjích Walter.

[…]

Leták Vlasovců:

B r a t ř i Č e š i a R u s i !

Nac[ionálně]-soc[ialistické] Německo je[st již] v [předsmrtné agonii a chce ještě udusiti začátky osvobozeneckého českého národního hnutí v Praze.

V Praze vztyčen prapor svobody proti uchvatitelům a rušitelům svobody, proti nacionálně-socialistickému Německu.

My, ruští vojáci, kteří vedeme zápas za svobodu rodného národního Ruska proti dalšímu pokoření bolševismem, nemůžeme státi stranou tohoto zápasu českého národa.

Dal jsem proto rozkaz Ozbrojeným silám Komitétu pro osvobození Ruska vstoupiti na podporu vzbouřivším se českým národovcům. Nastal okamžik, kdy lidstvo musí se zbavit konečně vražedného německého nacismu!

Vyzývám Vás, věrné Čechy a Rusy k zápasu. V tomto zápase za svobodu nebudeme sami, neboť začínáme zápas za nezávislost, samostatnost, spravedlnost a svobodu.

Nacionálně-socialistická klika přivedla do záhuby miliony lidstva, přinesla bezpráví a porobu národů, tak jako toto vše přinesl bolševism do naší rodné Rusi. Jedině zápas zbaví nás těchto vrahů lidstva.

Ať žije svoboda!

Ať řije [žije] sjednocení v zápasu proti vrahům lidstva, nacionálně-socialistickému Německu a bolševismu!

Vrchní velitel Ozbrojených sil Komitétu pro osvobození Ruska.

Generál-poručík Vlasov.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 114/CIII/1/17. Denní hlášení, 6. – 9. 5. 1945.

Dokument č. 349

1945, 6. května, 20.55 hod. – Praha. Hlášení vrch. stržm. Františka Pírka, příslušníka spojovací ústředny Zemského četnického velitelství v Praze, o štábu 1. ruské divize VS KONR v Řeporyjích

[…]

7.45 [19.45 hod.] četn[nické] odd[ělení] Praha hlásí:

Z Řeporyjí toto hlášení:

Štáb gen. Vlasova (a to gen. Vlasov, a gen. Budičenko [Buňačenko)] a asi 25.000 Vlasovců táhnou jednak na Motol, druhá na Bílou horu.

Od nich byl vyslán spojovací důstojník, aby vojsko v Ruzyni a na letišti se do 1 hod. v noci vzdalo a složilo zbraně, jinak zahájí útok.

Zpráva tato není ověřena.

 

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 102/CIII/1/13. Bojová hlášení, 6. 5. 1945, č. l. 265. Originál rukopisu.


Na HlídacíPes.org také vyšlo: Vlasovci v boji za Prahu. Nové dokumenty o ruské pomoci pražskému povstání 5. – 9. května 1945


 

7. května 1945

V ranních hodinách po dohodě s velitelstvím „Bartoš“ překročily jednotky 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR mosty přes Vltavu a postupovaly přes Vinohrady až na Malešice a kolem Vyšehradu na Pankrác a do Podolí.

Velitelství divize se dopoledne přestěhovalo do areálu továrny a. s. Walter v Jinonicích, kam dorazil také dělostřelecký pluk.

K vystoupení vlasovců se následně vyjádřila Česká národní rada, která s přihlédnutím k politickým aspektům situace, pomoc 1. ruské divize zpochybnila.

V odpoledních hodinách genmjr. S. K. Buňačenko rozhodl o stažení celého útvaru zpět na Berounsko.

Dokument č. 397

1945, 7. května, 0.03 hod. – Praha. Hlášení velitelství úseku Štefanikova kasárna o požadavku velitele 1. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR plk. Andreje Dmitrijeviče Archipova

[…]

Žádají do 3h[od.] dodat plk. Archipovi [Archipovovi] do Štefanikov[ových] kasáren (k rukám mjr. Bouzka, který to předá) plán Prahy, ve kterém bude s červeným označením středisek odporu a přibližnými označeními jeho síly a druhu.

Žádá cirka 50 ozbrojených mužů ve stejnokroji buď četnictva, policie nebo československého vojska, znalých místních poměrů a označených opěrných bodů.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 103/CIII/2/13. Bojová hlášení, 7. 5. 1945, č. l. 12/3. Originál rukopisu.

Dokument č. 416

1945, 7. května, 3.35 hod. – Praha. Situační zpráva Vojenského velitelství Velké Prahy „Bartoš“ [pro velitelství V. sboru 3. americké armády]

[…]

Po urgenci situační zprávy1 od Bartoše pro PV [Posádkové velitelství] Beroun tel. [č.] 281 (zást[upce] přednosty 3. odděl[ení]) oznámeno telefonicky PV Beroun v 3.35 [hod.:]

„Situace Prahy vyžaduje co nejrychleji zásah amerických pancéřových sil. Na ose Beroun – Motol – Praha oddíly Vlasovců; kasárny v Motole jimi obsazeny. Západně od Vltavy a na komunikacích podél Berounky nebyly dosud zjištěny německé síly. Vystrojení Vlasovců: Německé uniformy, na levé paži označení „POA“, tanky mají bílé kruhy a motorová [je]jich vozidla čs. vlajky.[“]

Navažte styk s velitelem amer[ické] divise a udržujte jej.

Informujte ho, že čs. vládní vojsko se bude snažit podávat do osad na ose Beroun – Praha zprávy o situaci pro postupující jednotky. O postupu podávejte hlášení na [tel. č.] 71251 Praha.

Rozhovor byl zapojen na okresní velitelství Beroun[,] kde fonogram převzal škpt. Němeček, pobočník plk. Bozděcha2, okresního velitele[,] který vše ve smyslu fonogramu zařídí. […]

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 126/CIV/1/20. Květnová revoluce. Zpravodajský denník bývalého vládního vojska, 5. – 12. V. 1945. Originál strojopisu.

Dokument č. 424

1945, 7. května, 4.45 hod. – Praha. Hlášení povstaleckého IV. úseku „František“ o situaci v policejních revírech

IV. úsek: Situace nezměněna.

Revír 39 – Košíře – klid. Věc[,] jež měla být zařízena[,] je zařízena. Stanice Motol hlásí příchod Vlaso[vo]vy armády od Bílého beránka. Navázání spojení provedeno.

Revír 373 – Plzeňská – vše v pořádku – část Vlaso[vo]vy armády ubytována ve škole Vltavská ulice.

Revír 38 – u Smíchovského nádraží vše v pořádku[,], až na malý odpor, je[n]ž byl likvidován. Na Vyšehradě protiletecká něm[ecká] obrana. V Chuchli klid.

Revír 404 – klid – část Vlaso[vo]vy armády i s trénem ve Waltrovce.5

Převzal: Brož

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 103/CIII/1/13. Bojová hlášení, 7. 5. 1945, č. l. 43/3. Originál rukopisu.

Dokument č. 514

1945, 7. května, 9.40 hod. – Praha. Hlášení npor. Rašky o postupu 3. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR na letiště Ruzyně

[…]

Vlasov postupuje na Ruzyňské letiště na široké frontě od Zličína až k Sobínu směr na Hostivice. U Sobína zaujímá pal[ebné] postavení [s] 15 děly a v tom[to] okamžiku zahájil palbu na Ruzyňské letiště. Situace na Ruzyňském letišti:

Důst[ojníci] opustili na autech letiště směr Sudety. Na Ruzyňském letišti je jeden odd[íl] flaku složený ze všech druhů zbraní (SS tam nejsou)[,] a jakmile Vlasov zahájí palbu na letiště[,] opustí posádka letiště.7 Toto hlášení učinil voják, který za civ[ilní] oděv dal pušku se střelivem v Hostivicích.

Převzal: npor. Raška od jednoho praporčíka (zpráva prověřena).

Předáno Bartošovi, 10.13 hod.

VÚA-VHA, f. 308, sign. 308-190-5. Hlášení o účasti vládního vojska v boji o Prahu. Originál strojopisu.

Dokument č. 573

1945, 7. května, 12.15 hod. – Praha. Výpis z hlášení div. gen. Emila Fialy velitelství Štefanikových kasáren

Přední jednotky gen. Vlasova dosáhly okolí Motola. 4. [pěší] pluk postupuje od mot[olské] silnice směrem přes mot[olskou] nemocnici směrem sev[erně] na výšiny břevnovské. Německá posádka v Motole dle sdělení, které si ještě dodatečně ověříme, předává zbraně. Toto sdělení podává velitelství úseku Pha XVI. (mjr. Lang).

Skupiny gen. Vlasova[,] které postupují v uvedeném směru, žádají, aby jim byly podány zprávy o situaci na Hřebenkách, kde je půda značně nejistá a odkud se střílí a musí býti toto území vyčištěno. O tom byl vyrozuměn pol. revír 39 v Košířích, vrch. taj. Syrovátka.9 Dále je nutno, aby byly podány zprávy o bojovém stavu, které by mohly míti podstatný vliv na operace mezi Košířemi, Motolem a Břevnovem. Vzhledem k úplnému zastavení ulic barikádami je nemožné dodávati včas důležité zprávy (- náprava sjednána – pozn.).

Marně jsem se dosud snažil vejíti ve spojení s vrchním velitelstvím československých vojsk v Praze. Prosím oznamte jim, že jsem zde a dávám se k disposici pro jakýkoliv úkol.

HDK OV SBS Praha 5. Štefanikova kasárna. Hlášení č. 246a, 7. 5. 1945. Originál rukopisu.

Dokument č. 592

1945, 7. května, 13.00 hod. – Praha. Hlášení npor. gšt. Josefa Mirovského, příslušníka 3. (operačního) oddělení štábu velitelství „Bartoš“, o kurýrní cestě do S. V. genmjr. Sergeje Kuzmiče Buňačenka v Řeporyjích

[…]

P[anu] gen. Buňačenkovi byl předán v 10.15 hod. plán oblasti Velké Prahy s přesně zakreslenými místy něm. odporu a byl o těchto místech podrobně informován. Současně bylo mu tlumočeno přání velit[elství] „Bartoš“, týkající se zejména získání prostoru Petřín a zabránění event[uelní] děl[ostřelecké] střelby na Hrad a město. Projevil zájem o prostor Petřína, mluvil v tom smyslu i s důstojníky vlastního štábu, avšak nevyjádřil se konkretně a nepřislíbil, zda a kdy bude akce provedena. Mnohem méně věnoval zájmu pancéřové jednotce (brigádě?) na směru Vysočany – Karlín10 a j. Jednání trvalo asi 15 min.

Osobní dojem: jednání působilo na mne dojmem poněkud omezeného zájmu se strany p[ana] generála.

Zprávy o počtu a výzbroji jednotek, které jsem obdržel od velitelů jednotek, pochodujících mezi Řeporyji a Prahou, si navzájem odporují. Jde patrně o 2-3 pluky pěchoty, zesílené několika polními děly a tanky. Většinou uváděná číslice 20.000 mužů zdá se býti velmi přemrštěná. (Snad polovina?) Čelo málo organisovaného proudu v délce asi 5 km dosáhlo v 11.00 hod. Štefanikových kasáren na Smíchově, kde se zastavilo (1 pluk?).11

npor. gšt. J. Mirovský

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 112/CIII/1/17. Bojová hlášení, zprávy, fonogramy aj., č. l. 9 (HLÁŠENÍ o kurýrní cestě do S. V. gen. Buňačenka. S.V. 7. V. 1945 ve 13.00 hod.). Originál strojopisu.

Dokument č. 632

1945, 7. května, 14.45 hod. – Praha – Strašnice. Hlášení por. JUDr. Karla Pokorného, spojovacího důstojníka u VI. pěší roty 2. pěšího praporu 1. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR por. A. G. Syčeva

1./ Velitel roty: por. Sičov [Syčev]

2./ Bojové stanoviště roty: Levá hranice navazuje na úsek 4. pluku „Vl[asovovy] arm[ády]“12 a jest na Vackově (u Cikánské boudy) a jde až k černokostelecké silnici, kterou ještě zahrnuje do úseku. Pravé křídlo roty bude na východních okrajích Zborova. Rota zajišťuje prostor před sebou směrem východním.

3./ Tlumočím návrh p[ana] Por[učíka,] že v zájmu úspěšného hájení úseku by potřeboval asi dvě čety k zasunutí mezi svá obě křídla, která zůstanou hlavní oporou v případě útoku a v žádném případě neustoupí. Zasunuté zmíněné dvě čety v případě neudržitelného náporu by ustoupily zpět. Nástup těchto dvou čet co možno ihned. Nástup provésti u hotelu „Miramare“.13

4./ Pan poručík Sičov by vřele uvítal, kdyby po setmění mu byly dány k disposici rozvědčíci v síle asi jedné roty, které by rozestavil ve svém úseku s úkolem okamžitě se stáhnout, jakmile se nepřítel ukáže, za vlastní linie. Tato jednotka rozvědčíků by měla nastoupit asi po 19 h[od.] rovněž u „Miramare“.

5./ Žádáme dále o oznámení jména a stanoviště velitele úseku shora vymezeného[,] aby mohla býti navázána spolupráce.

6./ Bylo by velice žádoucí, aby u vojenského velitelství Strašnice byl telefonista rusky mluvící. Na žádost doporučí velitel roty 6 vhodnou osobu.

7./ V případě boje je nutno vyslati německy mluvícího důstojníka v uniformě do rayonu 6. roty jako parlamentáře (bílý prapor ssebou asi 50×50 [cm]).

8./ Pan poručík by velmi uvítal, kdyby mu bylo dáno k disposici osobní auto a oznámeno místo přídělu benzinu. Rovněž jeden motocykl jest velmi zapotřebí.

9./ Jako spojovací důstojník, žádám o příděl zbraní pro své spojky (6)[,] jelikož nemají vůbec žádné výzbroje. Rovněž alespoň dvě jízdní kola pro rychlé spojení se štábem.

10./ Stanoviště velitelství oznámím[,] prozatím v „Miramare“.

Strašnice, dne 7. V. 1945.

Skončeno 14.45 h[od.] por. pěch. Pokorný

Muzeum dělnického hnutí, f. Fotosbírka, sign. V/G 7 b/E, č. negativu CH-423. (Spojovací důstojník u 6 roty 1 pluku „Vlasovovy armády“ v Praze hlásí tuto zprávu č. 1). Kopie strojopisu.

Dokument č. 673

1945, 7. května, 16.40 hod. – Praha. Hlášení Prima, zpravodaje vládního vojska, o příslibu pomoci veliteli 4. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR plk. Igoru Konstantinoviči Sacharovovi – Levinovi

[…]

Doplňující zpráva o bojích nad Podolskou cementárnou podána po rozmluvě s Primem, který dosáhl spojení s pplk. Zacharem [Sacharovem] (Vlasovci) takto: Nepřítel mající asi 20 tanků, útočí z návrší nad Podolskou cement[árnou] k řece a tlačí naše k řece. Jest nutná pomoc aspoň 60 mužů, nějakých tanků a děl.

Předáno Bartošovi v 16.50 hod. s dod[atkem] od Prima, že už Vlasovci jdou na pomoc přes most.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 126/CIV/1/20. Květnová revoluce. Zpravodajský denník bývalého vládního vojska, 5. – 12. V. 1945. Originál strojopisu.

Dokument č. 693

1945, 7. května, 18.10 hod. – Praha. Hlášení o nasazení jednotlivých rot 1. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR

V 18.10 [hod.] hlášeno pplk. Dykovi podle rozkazu ze dne 7. 5. v 10.30 [hod.]:

Spolupráce našich jednotek s jednotkami gen. Vlasova byla docílena již večer 6. t[ohoto] m[ěsíce], kdy napřed jedna a potom dvě roty gen. Vlasova zúčastnily se útoku na lazaret v gymnasiu na Lobkovicově nám[ěstí] a později zajišťovaly prostor v okolí radiostanice u Olšanských hřbitovů. Pak byla jedna rota gen. Vlasovem bez důvodu stažena a tím vznikla na frontě nepříjemná situace. Nyní je situace tato: Radiostanice jako nejdůležitější objekt je zajištěn jednou rotou, prostor u Musea a Rozhlasu přibližně asi také jednou rotou, nákladové nádraží jednou rotou a zbytek až po žižkovský vrch též jednou rotou. U sokolovny v Riegrových sadech je asi jeden a půl čety. Podotýkám, že obsazení bylo nutno často, velmi často měnit podle vývoje situace, což vzhledem k naprostému nedostatku spojovacích prostředků bylo velmi nesnadné. Zvláště po odchodu jedné roty Vlasovovy nastala situace velmi nepříjemná. Podotýkám, že kromě normálně organisovaných jednotek měl jsem přibližně jednu rotu bez výzbroje, které jsem používal k vystřídání.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 206/CIV/2/32. Zpráva o činnosti vojenského velitelství Vinohrady (Sklenář). Originál strojopisu.

Dokument č. 709

1945, 7. května, 19.30 hod. – Praha. Situační hlášení velitele povstalecké oblasti Praha – západ [plk. gšt. Josefa Ereta]

V 19.00 [hod.] hlásí velitel úseku IV. situaci útoků Vlasovců na Strah[ovský] stadion. Nepřítel tvrdošíjně drží četnými kulometnými hnízdy prostor Stadionu. Jeho postavení probíhá ze sev[erní] části ke Kinského sadům – Růžový palouček [Růžový sad] – hvězdárna – rozhledna Petřín – strahovská zahrada. Útok Vlasovců je veden všemi směry: ze sev[eru] od Strah[ova], ze s[evero]v[ýchodu] od Malé Strany a j[iho]v[ýchodu] z Kinského zahrady. Zatím jsou v činnosti lehké i těžké minomety Vlasovců. Útok pokračuje pomalu.14

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 98/CIII/1/12. Bojová hlášení, 7. 5. 1945, č. l. 208. Originál rukopisu.

Dokument č. 740

1945, 7. května, 22.00 hod. – Praha. Záznam 38. revíru IV. policejního úseku o důsledcích ústupu jednotek 1. ruské divize VS KONR

[…]

Vlasovci počínají opouštěti prostor 38. pol. rev. Poslední jednotky prochází kolem SV. 38 pol. rev. v ranních hodinách. Odsunem[,] o němž nikdo z velitelů nebyl informován[,] odkryto čelo i bok naší obrany a umožněn rychlý postup nepříteli.

[…]

HDK SBS Praha 5. Úsek 38. revíru. Dodatek, síle nepřátelského odporu. Originál strojopisu.


1 Situační zpráva byla vyžádána již ve 2.35 hod. 7. 5. 1945.

2 Plk. Josef Bozděch, okresní vojenský velitel v Berouně.

3 Velitelství policejního revíru IV/37 sídlilo na adrese Praha XVI. – Smíchov, Plzeňská tř. čp. 10.

4 Velitelství policejního revíru IV/40 sídlilo na adrese Praha – Jinonice, Řeporyjská čp. 55.

5 Srov. ŽÁČEK, Pavel: Waltrovka za povstání. In: Národní osvobození, 2003, č. 25-26, s. 14-15.

6 Pravděpodobně nešlo o velitele 1. pěšího pluku plk. A. D. Archipova, ale mjr./pplk. B. A. Kostěnka, velitele samostatného průzkumného oddílu 1. ruské divize VS KONR.

7 Srov. VOPERSAL, Wolfgang: Vom SS-VT-Ersatz-Sturmbann „Deutschland“ zum SS-Pz.Gren.AuE-Btl. 2. In: Die Freiwillige, 1979, č. 5, s. 20; BOEHME, Manfred: JG 7. The World´s First Jet Fighter Unit 1944/1945. Schiffer Military History. Atglen 1992, s 175-176.

8 Text rozkazu doplněn ze zprávy o činnosti velitelství oblasti Praha – východ. VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 209/CIV/2/33.

9 Krim. vrch. okres. insp. I. třídy Václav Syrovátka, v únoru 1945 přeložený ke kriminálnímu komisařství ve Zlíně.

10 Srov. HUŇÁČEK, Zdeněk: Útok nacistických bojových skupin na Prahu v květnu 1945. In: Historie a vojenství, 1990, č. 6, s. 43; KOKOŠKA, Stanislav: Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 174; MAREK, Jindřich: Armáda barikád. Přípravy povstání a velitelská odpovědnost za boje na pražských barikádách v květnu 1945. VHÚ. Praha 2015, s. 260-262.

11 Před polednem 7. 5. 1945 dorazil ke Štefanikovým kasárnám 4. pěší pluk 1. ruské divize VS KONR.

12 Není podloženo archivními prameny, že by severně od VI. pěší roty 1. pěšího pluku byly nasazeny jednotky 4. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR.

13 Hotel Miramare se nachází v pseudozámečku na adrese Na výsluní čp. 6/150 v Praze – Strašnicích.

14 Srov. ZELENÝ, Karel a kol.: Květnové povstání v Praze 5. OV ČSPB. Praha 1985, s. 65.


8. května 1945

V noci ze 7. na 8. května 1945 se vojenská situace povstalců v důsledku ústupu 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR na Západ výrazně zhoršila. Na některých úsecích (v okolí náměstí Republiky, Václavského náměstí, na Smíchově) se bojů stále ještě účastnily některé menší jednotky vlasovců.

V odpoledních hodinách byla navíc oficiálně přijata pomoc lehkého dělostřeleckého oddílu mjr. Andreje F. Gubanova, vyčleněného velitelem divize genmjr. S. K. Buňačenkem na pomoc Pražanům.

Této jednotce se v poslední chvíli podařilo zastavit postup jednotek Waffen SS, odmítajících kapitulovat, podél Vltavy na Smíchov.Povstání v hlavním městě Praze na konci 2. světové války stále provází řada mýtů, manipulací či polopravd, které nám neumožňují v plném rozsahu vnímat a pochopit dramatičnost situace posledních dnů války. To se týká pochopitelně i zásahu tzv. vlasovců ve prospěch povstalé Prahy.

Dokument č. 758

1945, 8. května, 1.15 hod. – Praha. Hlášení Prima, zpravodaje vládního vojska (tel. č. 45781), o ústupu jednotek 1. ruské divize z Řeporyjí

Řeporyje hlásí, že projíždějí již přes půl hod[iny] trény Vlasovců směr Ořech. Podat Řeporyjím zprávu, proč se pohyb děje. (Ústup?)

Bartoš vyrozuměn v 01.20 hod.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 126/CIV/1/20. Květnová revoluce. Zpravodajský denník bývalého vládního vojska, 5. – 12. V. 1945. Originál strojopisu.

Dokument č. 760

24_Vinoh_7_5

Postup jednotky 1. pěšího pluku 1. ruské divize VS KONR Lublaňskou ulicí na Vinohradech, 7. 5. 1945

1945, 8. května, po 1.30 hod. – Praha. Výtah z hlášení velitele povstalecké oblasti Praha – východ plk. gšt. Františka Vejmelky

Velitelství Bartoš.

Pplk. Pešek [Peška] hlásí v 1h30: 1) Velitel jednotek bojujících v Chodově hlásí, že Němci vyloupili byty, vyvraždili všechny muže, žádného nešetřili. Žádám o vyhlášení v rozhlase. […]

2) Pplk. Pešek má již nyní na svém pravém křídle velmi silný tlak tankových vozidel. Střelba byla poté tam dosud malá. Provésti odsuvný pohyb do prostoru Vyšehrad, protože obě Vlasovovy roty opustili stanoviště.

Velitelství Praha – východ: plk.gšt. Vejmelka

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/3/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 8. 5. 1945, č. l. 931. Originál rukopisu.

Dokument č. 767

1945, 8. května, 3.30 hod. – Praha. Hlášení o výsledku průzkumu hlídky stržm. Oldřicha Pecha z 38. revíru IV. policejního úseku ve směru na Beroun

[…]

Vrátila se styčná hlídka strážmistr Pech, který jel směrem Hlubočepy, Slivenec[,] Ořech, Beroun, z Berouna zpět po státní silnici do Prahy. Hlídka hlásila nástup oddílů vlasoveckých proti proniknuvším SS do Velké Chuchle. Dále bylo zjištěno, že SS postupovali v síle 200 – 300 lidí proti vlasovcům, kteří měli obsazený Slivenec.1 Slivencem projížděl o 2.15 hod. Na slivenecké cestě byly mohutné, neprostupné barikády. Dále za Slivencem byla cesta úplně volná, hlídkovaná pouze členy RG až do Berouna. V Berouně v budově Nár. výb. byl zpraven o cestě npor. Ereta k anglickým [americkým] jednotkám směrem k Plzni.

Byla potvrzena všeobecná kapitulace. Angličané2 vyčkávají v Plzni a hlášen první ústup asi 5.000 vlasovců směrem na Plzeň. Při zpáteční jízdě bylo toto hlášení plně potvrzeno, ježto jmenovaný potkával množství vlasoveckých oddílů v rychlém ústupu na Beroun.

NA, f. Ústřední výbor SPB, kart. 114, inv. č. 2293. Přehledná zpráva o akcích vedených při policejním revíru č. 38 v Praze XVI., 15. 5. 1945. Originál strojopisu.

Dokument č. 791

1945, 8. května, 7.25 hod. – Beroun. Hlášení mjr. Františka Křivohlavého, zástupce vojenského velitele Berouna, o jednání s velením 1. ruské divize VS KONR v Suchomastech

V 7.15 hod. hlásí pošt[ovní] úřad Suchomasty:

Na základě jednání našeho důstojníka se zástupcem Vlasovovy armády dává tento na vědomí, že Vlasov by rád pomohl Praze, má prostředky, ale na základě podmínek sjednaných o kapitulaci něm. armády nemůže pomoci[,] a proto vysílá svého zástupce do Rokycan k Američanům, aby s nimi jednal o dalších opatřeních.3

V 7.25 hod. byl na voj[enském] vel[itelství] v Berouně kpt. gšt. Vrána Vlad. z hl[avního] štábu Praha pro informace. Odejel ihned do Rokycan, k Američanům.4

Voj. velitel Beroun, v zastoupení: mjr. Křivohlavý

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/3/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 8. 5. 1945, č. l. 690. Originál strojopisu.

Dokument č. 805

1945, 8. května, 8.53 hod. – Praha. Hlášení „Jiříka“ o názorech německého důstojníka na případnou kapitulaci

Vozovna Střešovice měla prohlídku něm. důstojníkem, který prohlásil, že stačí jeden amer[ický] tank, aby se vzdali současně s kasárny [kasárnami] na Ořechovce5, v případě [útoku] ze strany Vlasovců, neb Bolševiků, bude se bránit do konce.

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 99/CIII/1/12. Bojová hlášení, 8. 5. 1945, č. l. 52. Originál rukopisu.

Dokument č. 845

1945, 8. května, 16.10 hod. – Praha. Hlášení pplk. gšt. Bohumila Palečka, velitele povstaleckého velitelství „Josef“7, o postupu německých bojových skupin a situaci jednotek 1. ruské divize VS KONR

Hlásí pplk. Paleček v Sudetské ul. v Karlíně 12 tanků a 40 aut naložených municí – z toho část odjíždí směrem k Bulharu. Elektrárna v Holešovicích zasažena a nepracuje. V blízkosti pět tanků, které pravděpodobně chystají útok na elektrárnu.

Vlasovci se stáhli k západu, kromě menších skupin dobrovolníků (např. jeden batal[ion] na Zlíchově)[, které] plně bojují dále.

VÚA-VHA, f. Česká národní rada, sign. 181/VI/6A. Denník velitelství Alex. Originál strojopisu.

Dokument č. 859

1945, 8. května, 18.15 hod. – Praha. Záznam velitelství 38. revíru IV. policejního úseku o stanovení úkolů pro velitele lehkého oddílu dělostřeleckého pluku 1. ruské divize VS KONR mjr. Andreje F. Gubanova

Hlásil se mjr. Hubanov k disposici veliteli úseku gen. Bendovi, který na základě dokumentů vystavených mu Národní Radou (podepsán Nechanský8 – Kutlvašr9) a tísněn kritickou situací dal mu bojové úkoly: zničiti postupující tanky od Braníka na Vyšehrad (čelný tank u vyšehradského tunelu), dále neutralizovat germánskou dělostřeleckou baterii, která již od rána ostřelovala Prahu z posice na jihozápadním svahu koty 261 jižně Podolí a potom připraviti část dělostřelectva jako protitankovou zbraň na směr Zlíchov – Chuchle, ježto v tu dobu byla tato část proti tankovému útoku úplně bezbranná. (Ve skutečnosti byl čelný tank u podolské vodárny).

HDK OV SBS Praha 5. Úsek 38. revíru. Přehled zpráv o pražském povstání ve dnech 5. – 9. května 1945. Kopie rukopisu.

Dokument č. 865

1945, 8. května, 20.01 hod. – Praha. Hlášení presidia Policejního ředitelství v Praze adresované Vrchnímu velitelství československé armády „Bartoš“

Dr. Borkovec10 o 19.45 hod. sděluje, že Vlasovci na dvoře v Praze I. Bartolomějská č. 10 (budova policejního ředitelství) zastřelili tři osoby německé národnosti, jejichž totožnost bude teprve zjištěna. Poněvadž viděli, že mají zbraně a že stříleli po českých osobách na Václavském náměstí. Vlasovci po činu zbraně vzali a zmizeli.

O 20.30 hod. telefonoval vrchní policejní rada Dr. Skvrna, že vojíni přivedli na nábřeží smíchovské ze smíchovských kasáren nejdříve jedno děvče a asi za 10 minut starou ženu, údajně její matku, dívku nejdříve zastřelili a hodili do Vltavy a potom teprve několika ranami do vody hodili starou ženu a teprve ve vodě několika ranami zastřelili. Dle výpovědi vojínů měly tyto ženy stříleti po autu červeného kříže. Ženy byly přivedeny Vlasovci do kasáren a tam jakýmsi stanným soudem odsouzeny k smrti a našimi vojíny odstřeleny. Totožnost nepodařilo se zjistit.

Policejní rada: […]11

VÚA-VHA, f. Velitelství Bartoš, sign. 106/CIII/3/16. Bojová hlášení 2. oddělení štábu VVVP „Bartoš“, 8. 5. 1945, č. l. 855. Originál strojopisu


1 Srov. AUSKÝ, Stanislav A.: Vojska generála Vlasova v Čechách, s. 174-175; ŽÁČEK, Pavel: Prahou pod pancířem vlasovců, s. 83.

2 Správně: Američané.

3 Srov. ANTONOV, Rastislav: Praga – Piľzen – Šljusseľburg. In: KROMIADI, K.: Za zemlju, za volju… SBONR. San Francisco 1980, s. 233-236.

4 Srov. MAREK, Jindřich: Armáda barikád, s. 80-81.

5 V německé vojenské infrastruktuře: Funkerkaserne, Prag XVIII., Schillstr. 30.

6 SS-Oberführer Emil Heinrich Christoph Klein (1898-1970), velitel ženijního pluku (Pi-Rgt.) „Klein“ bojové skupiny „Wallenstein“. S[v. ŽÁČEK, Pavel: Akce „Štěchovice“/1. In: Národní osvobození, 2001, č. 14, s. 8.

7 Povstalecké velitelství „Josef“ sídlilo v hydrologickém ústavu v Praze XIX.

8 Kpt. Jaromír Nechanský (1916-1950), velitel operační skupiny „Platinum-Pewter“ a předseda vojenské komice ČNR.

9 Brig. gen. Karel Kutlvašr (1895-1961), vojenský velitel Vojenského velitelství Velké Prahy (velitelství „Bartoš“).

10 Dr. Zdeněk Borkovec, přednosta Kriminální inspekce II (K II) Policejního ředitelství v Praze.

11 Nečitelný podpis.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)